reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 8 sierpnia 2007 r.

w sprawie połączenia Instytutu Tele- i Radiotechnicznego oraz Przemysłowego Instytutu Elektroniki

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 września 2007 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Tele- i Radiotechniczny z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000039309, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-88-50, utworzony uchwałą nr 2/56 Prezydium Rządu z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie uzupełnienia uchwały nr 14/S/54 Prezydium Rządu z dnia 7 maja 1954 r. o przygotowaniu i uruchomieniu urządzeń radiolokacyjnych, zmienioną zarządzeniem nr 70/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Tele- i Radiotechniczny do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, zmienionym zarządzeniem nr 100/Org/93 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 kwietnia 1993 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji instytutu naukowo-badawczego pod nazwą: Instytut Tele- i Radiotechniczny do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych;

2) Przemysłowy Instytut Elektroniki z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000039077, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-92-17, utworzony zarządzeniem Ministra Przemysłu Motoryzacyjnego z dnia 19 czerwca 1956 r. w sprawie powołania Przemysłowego Instytutu Elektroniki, zmienionym zarządzeniem nr 189/Org/92 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Przemysłowego Instytutu Elektroniki.

2. Połączenie jednostek, o których mowa w ust. 1, następuje przez włączenie Przemysłowego Instytutu Elektroniki z siedzibą w Warszawie do Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Instytut Tele- i Radiotechniczny, zwany dalej „Instytutem”, do którego włączono jednostkę, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zachowuje dotychczasową nazwę.
§ 3.
Siedzibą Instytutu jest Warszawa.
§ 4.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§ 5.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach obejmujących systemy i technologie teleinformatyczne oraz technologie elektroniczne, odgrywających kluczową rolę w zaspokajaniu potrzeb nowoczesnej gospodarki.

2. Do zakresu działania Instytutu należy w szczególności:

1) prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w zakresie:

a) teleinformatycznych systemów wspomagania decyzji na potrzeby sterowania i kontroli złożonych układów infrastruktury przemysłowej,

b) metod i narzędzi wytwarzania oprogramowania wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego,

c) systemów komunikacji bezprzewodowej, w tym technologii identyfikacji wykorzystujących fale radiowe,

d) podzespołów, sensorów i urządzeń do systemów pomiarowych i aplikacji technologicznych, które stwarzają perspektywę rozwoju innowacyjnych rozwiązań w sferach badań, zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki i administracji,

e) materiałoznawstwa i wybranych zagadnień inżynierii materiałowej,

f) integracji zaawansowanych technologii elektronicznych na rzecz zastosowań przemysłowych, w tym nowych technologii wykorzystujących procesy cieplno-chemiczne, procesy oparte na technologii próżniowej, technologie piezoelektryczne i ultradźwiękowe, wiązki elektronowe dużej mocy oraz technologie montażu elektronicznego i płytek drukowanych;

2) prowadzenie prac związanych z transferem i aplikacją w kraju standardów europejskich i światowych w zakresie objętym przedmiotem swojego działania oraz wykonywanie oceny jakości wyrobów i ich zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej;

3) prowadzenie działalności wspomagającej badania, w tym w zakresie informacji naukowo-technicznej oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;

4) upowszechnianie wyników badań poprzez prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i normalizacyjnej;

5) współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi, w zakresie objętym przedmiotem swojego działania;

6) opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju dziedzin nauki i techniki w zakresie objętym przedmiotem działania;

7) wdrażanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce, w tym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie nowoczesnych materiałów, podzespołów, specjalizowanych urządzeń technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz wykonywanie zaawansowanych technologicznie usług badawczych i technicznych.

§ 6.
1. Włączenie jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2007 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności włączonej jednostki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem była włączona jednostka, bez względu na ich charakter prawny.

4. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym jednostki, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, wprowadza się do planu rzeczowo-finansowego Instytutu według stanu realizacji planu na dzień 31 sierpnia 2007 r.

5. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują systemy finansowo-księgowy oraz finansowo-płacowy, stosowane przez Instytut Tele- i Radiotechniczny przed dniem połączenia.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.

Minister Gospodarki: P.G. Woźniak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama