reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 lipca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

Na podstawie art. 8 ust. 5 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum (Dz. U. Nr 183, poz. 1891, z 2005 r. Nr 27, poz. 226 i Nr 207, poz. 1737 oraz z 2006 r. Nr 148, poz. 1072) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazuje się sadzenia w gruncie oraz, z zastrzeżeniem ust. 7, wprowadzania do obrotu z przeznaczeniem do sadzenia w gruncie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej ziemniaków innych niż ziemniaki odmian wpisanych do krajowego rejestru lub wspólnotowego katalogu odmian albo innych niż materiały hodowlane ziemniaka, o pełnej odporności polowej i laboratoryjnej:

1) co najmniej na patotyp 1(D1) grzyba Synchytrium endobioticum,

2) w powiatach, w których stwierdzono występowanie patotypów grzyba Synchytrium endobioticum, innych niż patotyp 1(D1) tego grzyba, odmian odpornych także na te patotypy

– jeżeli odporność tych odmian ziemniaków albo materiałów hodowlanych ziemniaka, na wniosek hodowcy lub zainteresowanego podmiotu, została określona przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie zgodnie ze Standardami w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawanymi przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin3), a informację o odporności zamieszczono na liście odmian gatunków roślin uprawnych, których odmiany zostały wpisane do krajowego rejestru, publikowanej przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – dla odmian wpisanych do tego rejestru, albo w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa – dla odmian wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian oraz dla materiałów hodowlanych ziemniaka.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku podmiotów prowadzących:

1) prace nad tworzeniem nowych odmian ziemniaka,

2) badania odrębności, wyrównania, trwałości lub wartości gospodarczej odmian ziemniaka zgłoszonych do wpisu do krajowego rejestru,

3) inne badania, niż określone w pkt 2, z wykorzystaniem odmian ziemniaka lub materiałów hodowlanych ziemniaka, których sadzenie w gruncie jest zakazane na podstawie ust. 1,

4) zachowanie odmian ziemniaka

– decyzja, o której mowa w ust. 2, może być wydana na cały okres planowanego prowadzenia hodowli lub badań.”;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Jabłoński

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

3) Standardy w zakresie Środków Fitosanitarnych wydawane przez Europejską i Śródziemnomorską Organizację Ochrony Roślin na podstawie Konwencji w sprawie utworzenia Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin, podpisanej w Paryżu dnia 18 kwietnia 1951 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 33, poz. 191 oraz z 1963 r. Nr 38, poz. 219).

Załącznik 1. [WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, UZNANYCH ZA WOLNE OD GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 z dnia 30 lipca 2007 r. (poz. 1037)

WYKAZ POWIATÓW WRAZ Z ICH IDENTYFIKATORAMI, UZNANYCH ZA WOLNE OD GRZYBA SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM

Lp.

Województwo

Powiat wraz z identyfikatorem

1

2

3

1

dolnośląskie

bolesławiecki – 0201, dzierżoniowski – 0202, głogowski – 0203, górowski – 0204, jaworski – 0205, jeleniogórski – 0206, kamiennogórski – 0207, kłodzki – 0208, legnicki – 0209, lubański – 0210, lubiński – 0211, lwówecki – 0212, milicki – 0213, oleśnicki – 0214, oławski – 0215, polkowicki – 0216, strzeliński – 0217, średzki – 0218, świdnicki – 0219, trzebnicki – 0220, wołowski – 0222, wrocławski – 0223, ząbkowicki – 0224, zgorzelecki– 0225, złotoryjski – 0226, miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra – 0261, Legnica – 0262, Wrocław – 0264

2

kujawsko-pomorskie

aleksandrowski – 0401, brodnicki – 0402, bydgoski – 0403, chełmiński – 0404, golubsko-dobrzyński – 0405, grudziądzki – 0406, inowrocławski – 0407, lipnowski – 0408, mogileński – 0409, nakielski – 0410, radziejowski – 0411, rypiński – 0412, sępoleński – 0413, świecki – 0414, toruński – 0415, tucholski – 0416, wąbrzeski – 0417, włocławski – 0418, żniński – 0419, miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz – 0461, Grudziądz – 0462, Toruń – 0463, Włocławek – 0464

3

lubelskie

biłgorajski – 0602, chełmski – 0603, hrubieszowski – 0604, janowski – 0605, krasnostawski – 0606, kraśnicki – 0607, lubartowski – 0608, lubelski – 0609, łęczyński – 0610, łukowski – 0611, opolski – 0612, parczewski – 0613, puławski – 0614, radzyński – 0615, rycki – 0616, świdnicki – 0617, tomaszowski – 0618, włodawski – 0619, zamojski – 0620, miasta na prawach powiatu: Biała Podlaska – 0661, Chełm – 0662, Lublin – 0663, Zamość – 0664

4

lubuskie

gorzowski – 0801, krośnieński – 0802, międzyrzecki – 0803, nowosolski – 0804, słubicki – 0805, strzelecko-drezdenecki – 0806, sulęciński – 0807, świebodziński – 0808, wschowski – 0812, zielonogórski – 0809, żagański – 0810, żarski – 0811, miasta na prawach powiatu: Gorzów Wielkopolski – 0861, Zielona Góra – 0862

5

łódzkie

bełchatowski – 1001, brzeziński – 1021, kutnowski – 1002, łaski – 1003, łęczycki – 1004, łowicki – 1005, łódzki wschodni – 1006, opoczyński – 1007, pabianicki – 1008, pajęczański – 1009, piotrkowski – 1010, poddębicki – 1011, radomszczański – 1012, rawski – 1013, sieradzki – 1014, skierniewicki – 1015, tomaszowski – 1016, wieluński – 1017, wieruszowski – 1018, zduńskowolski – 1019, zgierski – 1020, miasta na prawach powiatu: Łódź – 1061, Piotrków Trybunalski – 1062, Skierniewice – 1063

6

małopolskie

bocheński – 1201, brzeski – 1202, chrzanowski – 1203, dąbrowski – 1204, gorlicki – 1205, krakowski – 1206, limanowski – 1207, miechowski – 1208, myślenicki – 1209, nowosądecki – 1210, olkuski – 1212, oświęcimski – 1213, proszowicki – 1214, tarnowski – 1216, wadowicki – 1218, wielicki – 1219, miasto na prawach powiatu: Kraków – 1261, Nowy Sącz – 1262, Tarnów – 1263

7

mazowieckie

białobrzeski – 1401, ciechanowski – 1402, garwoliński – 1403, gostyniński – 1404, grodziski – 1405, grójecki – 1406, kozienicki – 1407, legionowski – 1408, lipski – 1409, łosicki – 1410, makowski – 1411, miński – 1412, mławski – 1413, nowodworski – 1414, ostrołęcki – 1415, ostrowski – 1416, otwocki – 1417, piaseczyński – 1418, płocki – 1419, płoński – 1420, pruszkowski– 1421, przasnyski – 1422, przysuski – 1423, pułtuski – 1424, radomski – 1425, siedlecki – 1426, sierpecki – 1427, sochaczewski – 1428, sokołowski – 1429, szydłowiecki – 1430, warszawski zachodni – 1432, węgrowski – 1433, wołomiński – 1434, wyszkowski – 1435, zwoleński – 1436, żuromiński – 1437, żyrardowski – 1438, miasta na prawach powiatu: Ostrołęka – 1461, Płock– 1462, Radom – 1463, Siedlce– 1464, m.st. Warszawa – 1465

 

1

2

3

8

opolskie

brzeski – 1601, głubczycki – 1602, kędzierzyńsko-kozielski – 1603, kluczborski – 1604, krapkowicki – 1605, namysłowski – 1606, nyski – 1607, oleski – 1608, opolski – 1609, prudnicki – 1610, strzelecki – 1611, miasto na prawach powiatu Opole – 1661

9

podkarpackie

bieszczadzki – 1801, brzozowski – 1802, dębicki – 1803, jarosławski – 1804, jasielski – 1805, kolbuszowski – 1806, krośnieński – 1807, leski – 1821, leżajski – 1808, lubaczowski – 1809, łańcucki – 1810, mielecki – 1811, niżański – 1812, przemyski – 1813, przeworski – 1814, ropczycko-sędziszowski – 1815, rzeszowski – 1816, sanocki – 1817, stalowowolski – 1818, strzyżowski – 1819, tarnobrzeski – 1820, miasta na prawach powiatu: Krosno – 1861, Przemyśl – 1862, Rzeszów – 1863, Tarnobrzeg – 1864

10

podlaskie

augustowski – 2001, białostocki – 2002, bielski – 2003, grajewski – 2004, hajnowski – 2005, kolneński – 2006, łomżyński – 2007, moniecki – 2008, sejneński – 2009, siemiatycki – 2010, sokólski – 2011, suwalski – 2012, wysokomazowiecki – 2013, zambrowski – 2014, miasta na prawach powiatu: Białystok – 2061, Łomża – 2062, Suwałki – 2063

11

pomorskie

bytowski – 2201, chojnicki – 2202, człuchowski – 2203, gdański – 2204, kartuski – 2205, kościerski – 2206, kwidzyński – 2207, lęborski – 2208, malborski – 2209, nowodworski – 2210, pucki – 2211, słupski – 2212, starogardzki – 2213, sztumski – 2216, tczewski – 2214, wejherowski – 2215, miasta na prawach powiatu: Gdańsk –2261, Gdynia – 2262, Słupsk – 2263

12

śląskie

będziński – 2401, bielski – 2402, bieruńsko-lędziński – 2414, cieszyński – 2403, częstochowski – 2404, gliwicki – 2405, kłobucki – 2406, lubliniecki – 2407, mikołowski – 2408, myszkowski – 2409, pszczyński – 2410, raciborski – 2411, rybnicki – 2412, tarnogórski – 2413, wodzisławski – 2415, zawierciański – 2416, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała – 2461, Bytom – 2462, Chorzów – 2463, Częstochowa – 2464, Dąbrowa Górnicza – 2465, Gliwice – 2466, Jastrzębie-Zdrój – 2467, Jaworzno – 2468, Katowice – 2469, Mysłowice – 2470, Piekary Śląskie – 2471, Ruda Śląska – 2472, Rybnik – 2473, Siemianowice Śląskie – 2474, Sosnowiec – 2475, Świętochłowice – 2476, Tychy – 2477, Zabrze – 2478, Żory – 2479

13

świętokrzyskie

buski – 2601, jędrzejowski – 2602, kazimierski – 2603, kielecki – 2604, konecki – 2605, opatowski – 2606, ostrowiecki – 2607, pińczowski – 2608, sandomierski – 2609, skarżyski – 2610, starachowicki – 2611, staszowski – 2612, włoszczowski – 2613, miasto na prawach powiatu Kielce – 2661

14

warmińsko-mazurskie

bartoszycki – 2801, braniewski – 2802, działdowski – 2803, elbląski – 2804, ełcki – 2805, giżycki – 2806, gołdapski – 2818, iławski – 2807, kętrzyński – 2808, lidzbarski – 2809, mrągowski – 2810, nidzicki – 2811, nowomiejski – 2812, olecki – 2813, olsztyński – 2814, ostródzki – 2815, piski – 2816, szczycieński – 2817, węgorzewski – 2819, miasta na prawach powiatu: Elbląg – 2861, Olsztyn – 2862

15

wielkopolskie

chodzieski – 3001, czamkowsko-trzcianecki – 3002, gnieźnieński – 3003, gostyński – 3004, grodziski – 3005, jarociński – 3006, kaliski – 3007, kępiński – 3008, kolski – 3009, koniński – 3010, kościański – 3011, krotoszyński– 3012, leszczyński – 3013, międzychodzki – 3014, nowotomyski – 3015, obornicki – 3016, ostrowski – 3017, ostrzeszowski – 3018, pilski – 3019, pleszewski – 3020, poznański – 3021, rawicki – 3022, słupecki – 3023, szamotulski – 3024, średzki – 3025, śremski – 3026, turecki – 3027, wągrowiecki – 3028, wolsztyński – 3029, wrzesiński – 3030, złotowski – 3031, miasta na prawach powiatu: Kalisz – 3061, Konin – 3062, Leszno – 3063, Poznań – 3064

16

zachodniopomorskie

białogardzki – 3201, choszczeński – 3202, drawski – 3203, goleniowski – 3204, gryficki – 3205, gryfiński – 3206, kamieński – 3207, kołobrzeski – 3208, koszaliński – 3209, łobeski – 3218, myśliborski – 3210, policki – 3211, pyrzycki – 3212, sławieński – 3213, stargardzki – 3214, szczecinecki – 3215, świdwiński – 3216, wałecki – 3217, miasto na prawach powiatu Koszalin – 3261

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama