| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 września 2007 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2008 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.3)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 i Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 107, poz. 723, Nr 136, poz. 970, Nr 157, poz. 1119, Nr 183, poz. 1353 i 1354, Nr 217, poz. 1588, Nr 226, poz. 1657 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 99, poz. 658, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 176, poz. 1243 i Nr 181, poz. 1288.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 września 2006 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 181, poz. 1329).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 września 2007 r. (poz. 1329)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

 

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych

powyżej 25 m2:

 

 

 

a) rosimy ozdobne

1 m2

8

47

b) pozostałe

1 m2

3

15

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

1

94

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

6

31

b) pozostałe

1 m2

3

89

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

3

64

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

11

b) gęsi

1 sztuka

 

95

c) kaczki

1 sztuka

 

26

d) indyki

1 sztuka

 

61

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

40

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

02

c) gęsi (w- stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

33

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

48

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

10

56

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

1

76

7

Wylęgarnie drobiu

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

b) gęsi

1 sztuka

 

06

c) kaczki

1 sztuka

 

02

d) indyki

1 sztuka

 

06

8

Zwierzęta futerkowe

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada
podstawowego

33

41

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada
podstawowego

14

69

c) tchórzofretki

powyżej 2 szt. samic stada
podstawowego

11

37

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada
podstawowego

17

37

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada
podstawowego

4

01

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada
podstawowego

4

01

 

 

 

 

 

1

2

3

4

9

Zwierzęta laboratoryjne

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

10

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

25

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

2

42

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

145

43

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

121

18

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

60

61

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

242

37

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

50

90

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

26

65

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

30

30

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

12

12

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

4

86

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

7

27

h) konie rzeźne

1 sztuka

363

57

i) konie hodowlane

1 sztuka stada
podstawowego

290

85

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

09

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada
podstawowego

32

73

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada
podstawowego

12

12

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »