reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 sierpnia 2008 r.

w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, wynosi 10,8 % środków planowanych na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym na dany rok kalendarzowy, zwanych dalej „podstawą wymiaru”, z tego:

1) 8,10 % podstawy wymiaru na nagrody roczne;

2) 2,70 % podstawy wymiaru na nagrody uznaniowe i zapomogi.

2. Fundusz na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy tworzy się w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

§ 2.
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody uznaniowe i zapomogi ujmuje się w ramach planu wydatków na pozostałe należności funkcjonariuszy, będących w dyspozycji odpowiednio Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

2. Środki finansowe przeznaczone na nagrody uznaniowe i zapomogi na dany rok kalendarzowy ustala się w oddziałach Straży Granicznej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej i w Komendzie Głównej Straży Granicznej w wysokości 2,70 % podstawy wymiaru, z tym że środki finansowe w wysokości 0,70 % podstawy wymiaru pozostają w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 3.
Wysokość środków finansowych na nagrody uznaniowe i zapomogi może być podwyższana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej o niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki na uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrody roczne, będące w jego dyspozycji.
§ 4.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do ustalenia wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 99, poz. 904).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. T. Siemoniak

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama