reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 907, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1336,4415 ha, położone na terenach miast: Jasło, Pionki, Przemyśl, Przeworsk, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Górzyce, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łuków, Nisko, Nowa Dęba, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Rymanów, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy i Wyszków.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 833, z 2001 r. Nr 30, poz. 336 i Nr 107, poz. 1177, z 2002 r. Nr 64, poz. 589, z 2003 r. Nr 3, poz. 34, Nr 88, poz. 806 i Nr 176, poz. 1711 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 699 i Nr 95, poz. 942.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 215, poz. 1581, z 2007 r. Nr 26, poz. 173, Nr 182, poz. 1300 i Nr 215, poz. 1587 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 748), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1560)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU
TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN

Podstrefa Tarnobrzeg

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: Nagnajów, ark. mapy 3, Chmielów, ark. mapy 8

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/26, obręb ewidencyjny Nagnajów, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/13. Między pkt: 2, 3, 4 i 5 granica przebiega po granicy południowej, wschodniej i północnej działki 277/13. W pkt 5 granica skręca w kierunku północno-wschodnim, biegnąc wzdłuż południowo-wschodniej strony drogi gminnej (działka 137/1), będącej jednocześnie północno-zachodnimi granicami działek: 277/20, 277/19, 277/18, 277/17, 277/53, 277/55, 277/56, i dochodzi do pkt 6 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 277/56, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dalej biegnie wzdłuż północnej granicy działek: 277/56, 277/53, 277/50, 277/5 do pkt 6a leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych Nagnajów i Chmielów. Od pkt 6a biegnie, nie zmieniając kierunku, wzdłuż południowej strony drogi gminnej (działka 277/65), do pkt 7, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 14/64 w obrębie ewidencyjnym Chmielów. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku południowym do pkt 8 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 14/63. Od pkt 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż południowej granicy działki 14/61, do pkt 9 zlokalizowanego przy torach kolejowych w północno-wschodnim narożniku działki 14/69. W pkt 9 skręca w kierunku wschodnim i przecinając tory kolejowe dochodzi do pkt 10 zlokalizowanego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki 14/69. Od pkt 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działek. 1223/1, 1224/1, 1227, 1228, 14/43 obrębu ewidencyjnego Chmielów do pkt 11, zlokalizowanego przy drodze gminnej (działka 1291), w obrębie ewidencyjnym Chmielów, jako punkt graniczny działek: 14/43, 14/69, 1291. Od pkt 11 granica zakręca, biegnąc w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej strony drogi gminnej 1290/6, będącej jednocześnie południową granicą działek: 14/69, 14/106, 14/107, 14/67 i 14/53, do pkt 11a położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Chmielów i Nagnajów. Od pkt 11a granica biegnie nadal wzdłuż północnej strony drogi gminnej (działka 278/4) w obrębie ewidencyjnym Nagnajów, stanowiącej jednocześnie południowo-zachodnie granice działek: 277/14, 277/46, 277/43, 277/42, 277/38, 277/32, 277/27, 277/26, do pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 277/26 w obrębie ewidencyjnym Nagnajów, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nagnajów, ark. mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 304/1, do pkt 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 349/5. W pkt 2 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 3. W pkt 3 skręca na zachód i biegnie do pkt 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 312, a następnie skręca na północ do pkt 5 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 309/1. W pkt 5 skręca na północny zachód do pkt 6 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 308. W pkt 6 skręca na północ i biegnie do pkt 7 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 307/1. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 8 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 304/1. W pkt 8 granica skręca na północ i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Chmielów, ark. mapy 8

Granica biegnie od pkt 72, zlokalizowanego w pobliżu północno-zachodniego narożnika magazynu superfosfatu pylistego, do pkt 73, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnąc wzdłuż ściany budynku, dochodzi do pkt 74 położonego przy ścianie magazynu. Z pkt 74 skręca w lewo i biegnie wzdłuż ogrodzenia do pkt 75, zlokalizowanego na zachodniej stronie drogi 4, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż drogi dochodzi do pkt 76. Z pkt 76, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 14/102, granica biegnie w kierunku zachodnim, południową granicą działki 14/102, do pkt 77. Tu skręca w kierunku północnym i przez pkt: 78 i 79, leżące w pobliżu północnych narożników budynku II granulacji, dochodzi do pkt 80, położonego na północnej stronie działki 14/37, i dalej biegnie do pkt 81, gdzie skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt 82. W pkt 82 skręca w kierunku wschodnim do pkt 83 i dalej biegnie wzdłuż ściany magazynu do pkt 72, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Chmielów, ark. mapy 8

Granica biegnie od pkt 49 w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki 14/37, dochodzi do pkt 50, gdzie załamuje się pod kątem prostym w prawo, i dalej biegnie łagodnym łukiem w kierunku wschodnim przez pkt 51 do pkt 51a. Tu obiera kierunek południowo-zachodni i przez pkt: 52, 53 dochodzi do pkt 54, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i łukiem, wzdłuż toru kolejowego, biegnie do pkt 49, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Chmielów, ark. mapy 8

Granica biegnie od pkt 84, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 14/85, w kierunku wschodnim, wzdłuż południowej granicy działki 14/37, do pkt 85, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie przez pkt: 85a, 85b do pkt 86a zlokalizowanego w pobliżu południowo-wschodniego narożnika budynku magazynu superfosfatu granulowanego. W pkt 86a granica skręca w prawo i dochodzi do pkt 87a zlokalizowanego na wschodniej granicy działki 14/64. W pkt 87a skręca pod kątem prostym i przez pkt 89 dochodzi do pkt 84, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Machów, ark. mapy 11

Granica biegnie od pkt 95, zlokalizowanego w pobliżu północnego narożnika działki 957/48, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 96, gdzie skręca w kierunku południowym do pkt 97. W pkt 97 skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 98, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt 95, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Machów, ark. mapy: 10, 11

Granica biegnie od pkt 13, zlokalizowanego na północnej granicy działki 957/54, w kierunku wschodnim do pkt 13a, gdzie skręca, i biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 957/37 przez pkt: 14 i 15. W pkt 15 skręca i dalej biegnie południową granicą działki 957/37 do pkt 16a. Od pkt 16a przez pkt 17a dochodzi do pkt 55, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 957/55, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnąc zachodnią granicą działki 957/55 dochodzi do pkt 56 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 957/55. Od pkt 56 granica biegnie północną stroną drogi zakładowej B, czyli działki 957/10, do pkt 57, zlokalizowanego na południowo-zachodnim narożniku działki 958, a następnie skręca pod kątem prostym w prawo w kierunku północno-wschodnim, biegnąc wzdłuż zachodniej granicy działki 958 do pkt 58, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 958. Następnie skręca w prawo i dalej biegnie w kierunku wschodnim przez pkt 58a do pkt 58b, gdzie skręca w kierunku północnym, i przez pkt: 58c, 58d, 58e, 58f dochodzi do pkt 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Nagnąjów, ark. mapy 3

Granica biegnie od pkt 44, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 505, wzdłuż zachodnich krawędzi granic działek: 500/4 i 500/6 do pkt 45. Następnie biegnie w kierunku północnym przez pkt: 45a, 45b do pkt 45c, który położony jest na południowej krawędzi drogi wewnątrzzakładowej, dalej biegnie do pkt 45d, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez pkt 45e, położony na drodze dojazdowej do kopalni, dochodzi do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Machów, ark. mapy 10

Granica strefy biegnie od pkt 90, zlokalizowanego na granicy działki 154/57, przez pkt: 91, 92, 93 i 94 wzdłuż granic działki 154/57 do pkt 90, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny Nagnąjów, ark. mapy 3

Granica strefy biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 500/14, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granic działki ewidencyjnej 500/14, przez pkt 2 do pkt 3. W pkt 3 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 4, który jest północnym narożnikiem działki 500/14. W pkt 4 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 5, gdzie załamuje się pod kątem prostym na południowy zachód, i biegnie linią łamaną przez pkt: 6, 7, 8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny Nagnąjów, ark. mapy 3

Granica strefy biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 504, wzdłuż granic działki ewidencyjnej 504, w kierunku północno-wschodnim do pkt 2. W pkt 2 granica załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 3, w którym granica załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 4. W pkt 4 granica załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim do pkt 5, w którym skręca na południowy zachód do pkt 6. Z pkt 6 granica biegnie na północny zachód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręby ewidencyjne: Nagnąjów, ark. mapy 3, Chmielów, ark. mapy 8, Machów, ark. mapy 11

Granica biegnie od pkt 34, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 957/40, obręb ewidencyjny Machów, w kierunku wschodnim do pkt 35, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki 957/30. Następnie biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 957/30, do pkt 36 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 957/57. Od tego punktu biegnie południową granicą działki 957/57 w kierunku wschodnim do pkt 37, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Machów – Chmielów, który zlokalizowany jest w południowo-wschodnim narożniku działki 957/57. Następnie biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej granicy działki 14/103 przez pkt: 38, 39 do pkt 40, który leży na północnej krawędzi drogi C w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki 14/103. Dalej biegnie do pkt 41, który stanowi południowo-zachodni narożnik działki 14/55, tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 14/55 do pkt 42, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Machów, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie początkowo wzdłuż północnej granicy działki 141/197, a następnie północną granicą działki 277/6 do pkt 43, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Nagnajów, i dalej zachodnią granicą działki 277/59 w kierunku północnym do pkt 43a. W pkt 43a skręca pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 43b zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku placu między siódmym a ósmym segmentem biurowca. Z pkt 43b, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Nagnajów, biegnie do pkt 43c, zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym Machów, a następnie do pkt 43d, który jest zlokalizowany na zachodniej granicy działki 957/40. W pkt 43d skręca w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki 957/40 do pkt 34, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręby ewidencyjne: Chmielów, ark. mapy 8, Machów, ark. mapy 11

Granica biegnie od pkt 60, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu północnej granicy pasa drogi (działka 957/10 i 14/36) w obrębie ewidencyjnym Machów. Od pkt 60 biegnie w kierunku północno-wschodnim, wschodnią stroną drogi 3, do pkt 61 położonego przy torze kolejowym, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnąc wzdłuż ściany budynku, dochodzi do pkt 62 położonego na zachodniej granicy działki 957/60. W pkt 62 granica skręca w kierunku północnym, i biegnąc wzdłuż wschodniej granicy działki 957/12, dochodzi do pkt 63. W pkt 63 granica skręca w kierunku wschodnim i przez pkt 64 dochodzi do pkt 65 zlokalizowanego na północnej granicy działki 957/60. Z pkt 65 biegnie wzdłuż południowej granicy działki 957/12 do pkt 66, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnąc wzdłuż ściany budynku, dochodzi do pkt 67. W pkt 67 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 68, położonego na granicy obrębów ewidencyjnych: Machów – Chmielów, który leży na zachodniej krawędzi pasa drogi (działka 957/12). Z pkt 68 granica biegnie do pkt 69, który jest zlokalizowany na przecięciu zachodniej strony pasa drogi z torem kolejowym. Dalej biegnie wzdłuż toru kolejowego do pkt 70, gdzie skręca w lewo, i biegnąc w kierunku południowym, osiąga pkt 71 zlokalizowany na północnej granicy działki 14/36. W pkt 71 granica skręca w kierunku zachodnim, i biegnąc wzdłuż północnej granicy działki 14/36, dochodzi do pkt 60, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Górzyce, ark. mapy 10

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 1743/527, w kierunku południowo-wschodnim, do pkt 2, a następnie skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 4, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do pkt 5. W pkt 5 granica skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 6, a następnie skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na granicy działek. 1735/1 i 1729/1, w kierunku wschodnim do pkt 2. W pkt 2 skręca na południowy wschód i biegnie do pkt 3, a następnie skręca na zachód do pkt 4, dalej biegnie na południe do pkt 5, a następnie załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 6. W pkt 6 granica skręca na północny zachód i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 5, znajdującego się na przecięciu południowych krawędzi dróg: 5 i 6, przez pkt: 6, 7 i 8, wzdłuż południowej krawędzi drogi 6, do pkt 9, który znajduje się na przecięciu południowej krawędzi drogi 6 i północnej krawędzi drogi 11. W tym miejscu skręca w prawo i biegnie wzdłuż pasa drogi 11 przez pkt: 10 i 11 do pkt 12 zlokalizowanego na przecięciu północnych krawędzi dróg: 11 i 8. W pkt 12 skręca w prawo i biegnie wzdłuż pasa drogi 8 do pkt 13 zlokalizowanego na przecięciu wschodnich krawędzi dróg: 7 i 8. Następnie skręca w prawo i biegnie wzdłuż pasa drogi 7 do pkt 5, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt 14, zlokalizowanego na działce 1744/1, na przecięciu południowych krawędzi dróg. 4 i 5, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż pasa drogi 4 do pkt 15, który znajduje się na działce 1744/7 na przecięciu zachodnich krawędzi dróg: 4 i 10. W pkt 15 skręca w prawo i biegnie wzdłuż pasa drogi 10 w kierunku zachodnim do pkt 16, który znajduje się na wschodniej krawędzi pasa drogi 10, w pobliżu północnego narożnika budynku 45a. W pkt 16 skręca w prawo i biegnie równolegle do południowo-zachodniej ściany budynków: 45a, 45b i 45 do pkt 17, zlokalizowanego na południowej krawędzi pasa drogi 5. W pkt 17 skręca w prawo i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 14, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt 18, zlokalizowanego w północnym narożniku budynku 8, który znajduje się pomiędzy drogami: 1 i 9, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej ściany budynku 8, do pkt 19, który znajduje się we wschodnim narożniku budynku 8. W pkt 19 skręca w prawo i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 20, zlokalizowanego w południowym narożniku budynku 8, przy północnej krawędzi pasa drogi 1. Z pkt 20 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowo-zachodniej ściany budynku 8, do pkt 21, który mieści się na zachodnim narożniku budynku 8, w pobliżu południowej krawędzi pasa drogi 9. Z pkt 21 biegnie w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż północno-zachodniej ściany budynku 8, do pkt 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt 22, zlokalizowanego na przecięciu wschodniej krawędzi drogi 8 i południowo-wschodniej ściany budynku MG6, w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 23 znajdującego się na wschodniej krawędzi pasa drogi 12. W pkt 23 skręca w prawo i biegnie wzdłuż drogi 12 w kierunku północno-zachodnim do pkt 24, który zlokalizowany jest w zachodnim narożniku budynku 55a. W pkt 24 skręca w prawo i biegnie w kierunku północno-wschodnim do zachodniej krawędzi pasa drogi 8, gdzie skręca w prawo, i biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Granica biegnie od pkt 26, stanowiącego północny punkt załamania ogrodzenia placu węglowego, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ogrodzenia do pkt 27, który znajduje się w miejscu załamania ogrodzenia placu przy budowli 51b. W pkt 27 skręca w prawo i biegnie dalej w kierunku północnym przez pkt: 28 i 29 do pkt 30, który zlokalizowany jest w północnym punkcie załamania ogrodzenia placu węglowego. Dalej biegnie do przecięcia z linią stanowiącą przedłużenie południowo-zachodniej ściany budynku MG7, gdzie skręca w prawo, i biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowo-zachodniej ściany budynku MG7, do pkt 31. Tu skręca w prawo i biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 26, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Granica biegnie od pkt 32, który zlokalizowany jest w północnym narożniku budynku biurowego 34 zlokalizowanego na działce 2628/4, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż północno-wschodniej ściany budynku 34, do pkt 33, stanowiącego wschodni narożnik budynku 34. Z pkt 33 granica biegnie dookoła budynku 34 przez pkt: 34 i 35 do pkt 32, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Granica biegnie od pkt 36, stanowiącego przecięcie północnej krawędzi pasa drogi 7 i zachodniej krawędzi pasa drogi 6, w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż pasa drogi 7 do pkt 37, który zlokalizowany jest na północnym punkcie załamania ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego położonego na działce 1744/1. W pkt 37 skręca w prawo i biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 38, gdzie skręca w prawo, i biegnie dalej w kierunku północno-wschodnim przez pkt 39 do pkt 36, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Granica biegnie od pkt 40, znajdującego się w północnym narożniku budowli 4, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 41 stanowiącego wschodni narożnik budowli 4. Z pkt 41 biegnie dookoła budowli 4 przez pkt: 42 i 43 do pkt 40, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Granica biegnie od pkt 44, zlokalizowanego w zachodnim narożniku obiektu 3 w pobliżu północnej krawędzi pasa drogi 9, w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do pasa drogi 9, i dochodzi do pkt 45, w którym skręca w prawo, i biegnie dalej w kierunku północno-zachodnim do pkt 46. Stąd biegnie równolegle do pasa drogi 6 w kierunku południowo-wschodnim do pkt 44, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Granica biegnie od pkt 48, znajdującego się we wschodnim narożniku budynku 29, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 49 stanowiącego południowy narożnik budynku 29. Z pkt 49 biegnie dookoła budynku 29 przez pkt: 50 i 51 do pkt 48, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Granica biegnie od pkt 52, stanowiącego przecięcie południowej krawędzi pasa drogi 9 i północno-wschodniej ściany budynku 26a, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 53. Tu skręca w prawo i biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim do pkt 54, który stanowi południowy narożnik budynku 19. W pkt 54 skręca w prawo i biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 55. Dalej biegnie wzdłuż linii zabudowy budynku 20 przez pkt: 56, 57, 58 i 59 do pkt 52, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tomaszów Lubelski

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 1 Tomaszów Lubelski, ark. mapy 3

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 2/2, w kierunku południowo-zachodnim do pkt 2, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 3. W pkt 3 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 4, następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 29/8. W pkt 6 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 7, a następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt 8. W pkt 8 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 9, a następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 10, położonego w północnym narożniku działki 3/5. W pkt 10 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 11, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 12. W pkt 12 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Kolonia Płaszczówka, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 25, w kierunku zachodnim do pkt 2, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 3. W pkt 3 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 4. W pkt 4 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 5, a następnie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 6. W pkt 6 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 7, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 8. W pkt 8 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 9, a następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 10. W pkt 10 skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Stalowa Wola

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2, 5

Granica biegnie od pkt 608568 do punktu przecięcia z prostą poprowadzoną przez wschodnią granicę działki 102/100 i dalej na południe przez pkt: 608869, 608870, 608871 do pkt 608872, gdzie skręca na południowy zachód do pkt 608875. Od pkt 608875 do pkt 608876 biegnie południową granicą działki 102/100 do pkt 608876a, a następnie do pkt 609524a i dalej skręcając na wschód, dociera do granicy działki 102/81, skąd przez pkt: 608823, 608824 dociera do pkt 608568, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 608688 na wschód, północną granicą działki 102/40, do pkt 608689, a następnie załamując się w kierunku południowym, biegnie do pkt 608690, skąd południową granicą działek: 102/40 i 102/96 dochodzi do pkt 608853. Następnie załamując się w kierunku północno-wschodnim, biegnie po łuku przez pkt 608854-608860 do pkt 608688, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 5

Granica biegnie od pkt 608903 na południe do pkt 608702 i dalej południową granicą działki 102/41 do pkt 608703. Następnie załamuje się na północ i biegnie w linii prostej przez pkt 608692 do punktu przecięcia z prostą pokrywającą się z południową granicą działki 102/113 na wschód przez pkt 608902 do pkt 608903, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 5

Granica biegnie od pkt 608754 północną granicą działki 102/114 do pkt 608914, a następnie granicą wschodnią tej działki, załamując się w pkt: 608913, 608401, 608758, 608757, 608756, 608759, 608414, 608912, 608911, 608910, 608909, do pkt 608616, dalej biegnie południową granicą działki 102/114 do pkt 608908, następnie granicą zachodnią tej działki przez pkt: 608907, 608906, 608905, 608904, 608752, 608755 do pkt 608754, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 2, 3, 5

Granica biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego ul. Solidarności od pkt 610154 na południe do pkt 610152. Tu skręca na zachód i biegnie północną krawędzią pasa drogowego ulicy przez pkt: 610151, 610166, 610161, 610159, 610158, 610149, 610150, 610174, 610206, 610176 do pkt 610177. W pkt 610177 skręca na południe i biegnie do pkt 610131. W pkt 610131 odchyla się na 22 m na południe, po czym powraca na kierunek zachodni i biegnie przez pkt 608544 do pkt 608545. Od pkt 608545 biegnie na północ przez pkt: 608935, 608932, 608668 do pkt 608547. W pkt 608547 zakręca na wschód i biegnie południową krawędzią pasa drogowego ulicy zakładowej przez pkt: 608666, 608924 do pkt 608548. Od pkt 608548 biegnie granicą działki 102/65 przez pkt: 608487, 608488, 608489, 608490, 608491, 608492, 608493, 608494, 608549 do pkt 608550 położonego na południowej krawędzi pasa drogowego ulicy zakładowej. Następnie biegnie tą krawędzią drogi na wschód przez pkt: 608434, 608415, 608416, 608417, 608418, 608419, 610147, 610148, 608777 do pkt 608551. Z pkt 608551 biegnie granicą działki 103/22 przez pkt: 604059, 604060, 604061, 604062 do pkt 610154, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy: 5, 6

Granica biegnie od pkt 608899, wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego ul. Solidarności, na południowy wschód przez pkt 608647 do pkt 608649. W pkt 608649 skręca na zachód i biegnie północną krawędzią pasa drogowego przez pkt: 610294, 608897, 608896, 610155, 610139, 608941, 608940, 608884, 608397 do pkt 610179. W pkt 610179 skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Solidarności przez pkt 610180 do pkt 610181. W pkt 610181 skręca na wschód i biegnie północną krawędzią ul. Solidarności przez pkt: 610183, 610192 do pkt 610184. W pkt 610184 skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki 102/178 do pkt 608849, dalej południową granicą tej działki do pkt 608848. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie na odcinku 200 m zachodnią granicą działek: 102/178 i 102/179, po czym skręca pod kątem prostym na zachód i biegnie w linii prostej przez 500 m do punktu przecięcia z prostą poprowadzoną przez pkt: 608845, 608846. W punkcie przecięcia skręca na południe i biegnie do pkt 608845. Odcinek granicy od pkt 608845 do pkt 608536 stanowi południowa granica działki 102/102. W pkt 608536 skręca na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/102 przez pkt: 608537, 608538 do pkt 608539. W pkt 608539 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 608771, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnią granicą działki 102/69 do pkt 608772. Od pkt 608772 biegnie na zachód południową granicą działki 102/69, załamuje się w pkt 608541 w kierunku południowym, przechodzi przez pkt 608542, skąd powraca na zachód, i dochodzi do pkt 610210. Od pkt 610210 biegnie na południe wschodnią granicą działki 102/184 do pkt 610209, tu skręca pod kątem prostym na wschód i biegnie przez pkt: 610208, 610207, 610172 do pkt 610171, następnie przez pkt: 610168, 610157, 610156, 608955, 608898, położone w południowej krawędzi ulicy, do pkt 610169 i dalej do pkt 608899, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 6

Granica biegnie od pkt 610140, wzdłuż zachodniej krawędzi pasa drogowego ul. Solidarności, na południowy wschód przez pkt: 608650, 610142 do pkt 608652. Tu skręca na zachód i biegnie północną krawędzią pasa drogowego tej ulicy przez pkt: 608438, 608436, 608435, 608715, 608532, 608850, 608534 do pkt 610182. W pkt 610182 skręca na południe do pkt 608841, następnie biegnie na wschód południową krawędzią pasa drogowego przez pkt: 608891, 608842, 608535, 608526, 608716, 608717, 608718 do pkt 610140, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 608851, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi zakładowej, na południe przez pkt: 608656, 608657 do pkt 608852. Od pkt 608852 skręca pod kątem prostym na zachód i biegnie północną krawędzią drogi do pkt 608482. Dalej biegnie na południowy wschód granicą działki 102/11 przez pkt: 608483, 608484, 608485 do pkt 608486. Z pkt 608486 biegnie na północ w linii prostej, równolegle do oddalonej o 80 m zachodniej granicy działki 102/11, do punktu przecięcia z północną granicą tej działki, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie północną granicą działek: 102/11 i 102/95 przez pkt: 608476, 608477, 608478, 608479, 608952, 608480 do pkt 608851, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 609467 na południowy zachód, wzdłuż wschodniej granicy działki 77/22, przez pkt: 609466, 609465, 609464, 609463, 609134, 609133 do pkt 609132. W pkt 609132 skręca pod kątem prostym na południowy zachód i biegnie do pkt 609130. Od pkt 609130 biegnie na zachód południową granicą działek: 77/22, 77/21, 77/13, 77/5, 77/2, 77/1 przez pkt: 610205, 608450, 608128, 608127, 608451, 608452, 608453 do pkt 609121. W pkt 609121 zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnią granicą działki 77/1 przez pkt: 609120, 609119, 609118 do pkt 609102 położonego w południowej krawędzi drogi. Od pkt 609102 biegnie południową krawędzią drogi przez pkt 608441 do pkt 608442 i dalej na wschód tą krawędzią przez pkt: 608460, 608931, 608946, 608892, 608459, 608447 do pkt 608446 i dalej na wschód do pkt 609467, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 608794 na wschód, północną granicą działki 102/77 do pkt 608795, a następnie załamując się w kierunku południowym, biegnie wschodnią granicą tej działki przez pkt: 608796, 608797 do pkt 608798 i dalej południową granicą tej samej działki do pkt 608793. W pkt 608793 załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/77 do pkt 608794, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 608594 na wschód, północną granicą działki 102/116, przez pkt: 610231, 610229 do pkt 608593, a następnie załamując się w kierunku południowym, wschodnią granicą tej działki do pkt 608592. W pkt 608592 skręca na zachód i biegnie północną krawędzią ulicy zakładowej do pkt 608595, w którym załamuje się na północ, i biegnie zachodnią granicą działki 102/116 do pkt 608594, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie na wschód od pkt 608925 północną granicą działki 102/117, która jest zarazem południową krawędzią ulicy zakładowej, do pkt 608919. Tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki 102/117 do pkt 608918, w którym skręca na zachód, i dochodzi do pkt 608917. Stąd biegnie na południe przez pkt 608916 do pkt 608915. Z pkt 608915 biegnie północną krawędzią ulicy zakładowej na zachód do pkt 608926, w którym skręca na północ, i biegnie zachodnią granicą działki 102/117 do pkt 608925, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2, 5

Granica biegnie od pkt 608673 na wschód, północną granicą działki 102/37 do pkt 608674, a następnie załamując się w kierunku południowym, biegnie wschodnią granicą tej działki przez pkt 608675 do pkt 608676. W pkt 608676 załamuje się na zachód i biegnie południową granicą działki 102/37 do pkt 608677, następnie południową granicą działki 102/274 do pkt 610512. W pkt 610512 załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/274 do pkt 610418, następnie zachodnią granicą działki 102/254 do pkt 610419. W pkt 610419 załamuje się na wschód i biegnie północną granicą działki 102/254 do pkt 610420, następnie północną granicą działki 102/274 do pkt 608751 i dalej wschodnią granicą działki 102/274 do pkt 608678, a następnie północną granicą działki 102/37 przez pkt 608679 do pkt 608673, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 610218 na wschód, przez pkt 608623 północną granicą działki 102/213, do pkt 610221, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą tej działki do pkt 608586. W pkt 608586 załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 608587. W pkt 608587 załamuje się na zachód i biegnie południową granicą działki 102/213 przez pkt: 608588, 608589 do pkt 610224. W pkt 610224 załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki 102/212 do pkt 610223, następnie załamuje się na zachód i biegnie przez pkt 610222 do pkt 610226. W pkt 610226 załamuje się na północ i biegnie zachodnią granicą działki 102/213 do pkt 610220. W pkt 610220 załamuje się na wschód i biegnie południową granicą działki 102/211 do pkt 610219. W pkt 610219 załamuje się na północ i biegnie wschodnią granicą działki 102/211 do pkt 610218, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny Nr 6 Stalowa Wola, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 600014 na wschód, północną granicą działki 102/283, przez pkt 600003 do pkt 610546. Od pkt 610546 biegnie na wschód, północną granicą działki 102/284, do pkt 600004. W pkt 600004 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez pkt: 600005, 600006, północną granicą działki 102/284, do pkt 600001. W pkt 600001 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki 102/284 przez pkt 608372 do pkt 610562. Od pkt 610562 biegnie na południe wschodnią granicą działki 102/283 do pkt 608373. W pkt 608373 załamuje się na południowy zachód i biegnie do pkt 608374. W pkt 608374 załamuje się na zachód i biegnie południową granicą działki 102/283 do pkt 608375. W pkt 608375 załamuje się na południe i biegnie do pkt 608376, gdzie załamuje się na zachód i biegnie do pkt 608377. W pkt 608377 załamuje się na północ i biegnie do pkt 608378. W pkt 608378 załamuje się na zachód i biegnie do pkt 608379. W pkt 608379 załamuje się na północ, i biegnie zachodnią granicą działki 102/283 przez pkt 608380 do pkt 608381. W pkt 608381 załamuje się na wschód i biegnie do pkt 608382. W pkt 608382 załamuje się na północ i biegnie do pkt 608383. W pkt 608383 załamuje się na zachód i biegnie do pkt 608384. W pkt 608384 załamuje się na północ i biegnie do pkt 600014, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nisko, ark. mapy 53

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 12739, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1731/7, w kierunku północnym przez pkt: 12729, 12725, 12726, 12727 do pkt 12728, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez pkt: 12738 do pkt 12737, po czym skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 12736, 12735, 12734 do pkt 12750. W pkt 12750 skręca w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 12749, 12748, 12747, 12746, 12745, 12744, 12743, 45472, 12742, 12741, 12740 do pkt 12739, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 12936, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 1752/7, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki 1752/7 przez pkt: 13142, 13143 do pkt 13144, w którym skręca na północny wschód, i biegnie przez pkt: 13150, 13149 do pkt 13147. W pkt 13147 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 13148, 13118 do pkt 13119, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 13125, 13126 do pkt 25270. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 12933, 12934, 12935 do pkt 12936, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 12816, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1734/17, w kierunku południowo-wschodnim, linią łamaną przez pkt: 12803, 12802, 12801, 12812, 12815, 12814, 12813, 50039 do pkt 12785. W pkt 12785 skręca na zachód i biegnie do pkt 50041, a następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 50043, 50044, 50052, 50023 do pkt 50024. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 12822, 50051, 12821, 50050, 12820, 50049, 50019, 12819, 12818, 12817, 50011 do pkt 12774. Z pkt 12774 biegnie w kierunku północnym przez pkt: 50001, 50000, 12768 do pkt 12769, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie linią łamaną przez pkt 12770 do pkt 12754. Następnie skręca w kierunku północnym i przez pkt 12805 dochodzi do pkt 12816, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt 45065, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1751/15, w kierunku południowym przez pkt 45075 do pkt 45079. W pkt 45079 skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt 45078 do pkt 45077, a następnie skręca w kierunku południowym do pkt 45076. W pkt 45076 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 12892, 12893, 12894, 12895, 12896, 12897 do pkt 25270. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 13126, 13125 do pkt 13119, a następnie skręca na północny zachód i biegnie przez pkt: 13118,13148 do pkt 13147. W pkt 13147 skręca na północny wschód i biegnie przez pkt: 13146, 13145, 13115, 13114, 13111, 13110 do pkt 8451, a następnie skręca na południowy wschód i biegnie linią łamaną przez pkt: 8452, 8453 do pkt 13296. W pkt 13296 skręca na południe i biegnie przez pkt: 13295, 13297 do pkt 25749, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 47194. Od pkt 47194 biegnie w kierunku południowym do pkt 47195. W pkt 47195 granica skręca na wschód i biegnie przez pkt 25724 do pkt 45065, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Dęba

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Nr 1, Nowa Dęba, ark. mapy: 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 27 i 28

Granica biegnie od pkt 109, położonego na granicy działki 161/33, w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki 161/33 do pkt 110, dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 111, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni, dochodzi do pkt 112, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 113. Następnie skręca w kierunku wschodnim i przez pkt 114 dochodzi do pkt 115, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do pkt 116. W pkt 116 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnąc przez pkt 117, dochodzi do pkt 118. Od pkt 118 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 140. Od pkt 140 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 141. W pkt 141 obiera kierunek wschodni i dochodzi do pkt 142 usytuowanego na działce 161/62. W pkt 142 skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy działek: 161/62 i 161/61 do pkt 143. Dalej biegnie po granicy tych działek w kierunku wschodnim do pkt 144, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do pkt 145 położonego na brzegu rowu. Dalej biegnie północno-wschodnim brzegiem rowu w kierunku północno-zachodnim, przechodzi przez pkt 146 i dochodzi do pkt 120. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie przez pkt 121, który jest również punktem granicznym działki 161/21, do pkt 122. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 123. W pkt 123 zmienia kierunek na północno-zachodni, i biegnie przez tory bocznicy kolejowej do pkt 124, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 125. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni, dochodzi do pkt 126, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 127, następnie nieznacznie odchyla się i biegnie w tym samym kierunku do pkt 128. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 129, który jest jednocześnie punktem granicznym działki 161/57. Z pkt 129 granica biegnie po zachodniej stronie drogi, skręcając w kierunku północnym, dochodzi do pkt 130 i biegnie przez pkt: 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 w kierunku północno-wschodnim do pkt 138. W pkt 138 skręca w kierunku północnym i przez bocznicę kolejową dochodzi do pkt 139. Tu skręca w kierunku wschodnim i przez pkt: 12, 13, 14, 15, 16 dochodzi do pkt 17. W pkt 17 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 18, który jest początkowym punktem granicznym nieogrodzonego terenu zakładowej bocznicy kolejowej. Z pkt 18 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt: 19, 20, 21 do pkt 22 i dalej, nieznacznie skręcając w kierunku północno-wschodnim do pkt 23. Z pkt 23 biegnie w kierunku południowym do pkt 24. Pkt: 23 i 24 są punktami granicznymi z terenem PKP. Z pkt 24 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 25, po czym nieznacznie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt: 26 i 27 dochodzi do pkt 28. Od pkt 28 granica biegnie ogrodzeniem w kierunku południowo-wschodnim do pkt 29. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i przez pkt: 30 i 31 dochodzi do pkt 32. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 33, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez pkt: 34, 35, 36, 37, 38 do pkt 39. Z pkt 39 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 40 do pkt 41. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 42, po czym skręca na zachód do pkt 43. Z pkt 43 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 44, następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 45. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim do pkt 46 i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 161/15 przez pkt: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 do pkt 56. Z pkt 56 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 57, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do pkt 58. Z pkt 58 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 59 i dalej do pkt 60. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez pkt: 61, 62, 63, 64, 65 do pkt 66. Dalej biegnie w tym samym kierunku do pkt 103, znajdującego się na granicy działki 161/35, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 104. Tu nieznacznie się odchyla i biegnie w tym samym kierunku do pkt 105, przechodzi przez pkt 106 i dochodzi do pkt 107. Pkt: 105 i 106 znajdują się na granicy działki 161/48. W pkt 107 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 108 znajdującego się pomiędzy pkt: 71 i 72. W pkt 108 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do pkt 72, który jest punktem granicznym z terenem PKP. Z pkt 72 granica biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 73, 74, 75, 76 do pkt 77. Z pkt 77 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 78, który jest punktem granicznym z terenem gminy Majdan Królewski. Z pkt 78 biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 79 i dalej południowym brzegiem rowu w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 80 i 81 do pkt 82. Z pkt 82 biegnie w kierunku północno-zachodnim, zewnętrznym brzegiem drogi, przez pkt: 83, 84, 85 do pkt 86. W pkt 86 obiera kierunek wschodni, i biegnąc po granicy działki 161/48, dochodzi do pkt 147, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 148. W pkt 148 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 90. Następnie biegnąc w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 91–95, dochodzi do pkt 96. Z pkt 96 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez pkt 97 do pkt 98, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i przez pkt 99 dochodzi do pkt 100, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez pkt: 101 i 102 do pkt 109, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Przeworsk, ark. mapy 52

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 508/2, wzdłuż granic działki 504, w kierunku północnym do pkt 2. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 3, który stanowi południowo-wschodni narożnik działki 505. Następnie granica skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 4, który stanowi północno-wschodni narożnik działki 505. W pkt 4 granica skręca na wschód i biegnie północną granicą działki 504 do pkt 5. Następnie w pkt 5 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez pkt: 6, 7, 8 do pkt 9. Następnie granica biegnie od pkt 9 w kierunku zachodnim przez pkt 10 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Staszów

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Krzywołęcz, ark. mapy 1, Grzybów, ark mapy 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2 i dalej północno-wschodnią granicą działki 71/5 do pkt 3, obręb ewidencyjny Krzywołęcz. Z pkt 3, będącego wschodnim narożnikiem działki 71/5, biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt 4, obręb ewidencyjny Grzybów, stanowiącego północny narożnik działki 1383, a dalej w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż granicy tej działki, przez pkt 5, wzdłuż granicy działki 1384 do pkt 6, stanowiącego południowy narożnik działki 1384. Z pkt 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy działki 1384, do pkt 7 będącego zachodnim narożnikiem tej działki i jednocześnie południowym narożnikiem działki 71/5. Z pkt 7 biegnie do pkt 8 będącego granicą obrębów Grzybów – Krzywołęcz, gdzie skręca w kierunku północnym do pkt 9. Dalej biegnie wzdłuż południowej granicy działki 71/5 do pkt 1, obręb ewidencyjny Krzywołęcz, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Grzybów, ark. mapy 1

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2, wzdłuż drogi krajowej Staszów – Kraków, przylegającej na tym odcinku do działki 1310/3. Z pkt 2 biegnie linią łamaną, przylegającą do bocznicy kolejowej stanowiącej działkę 1313/11 do pkt 8. Z pkt 8 biegnie w kierunku północnym do pkt 23. W pkt 23 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 24, gdzie skręca w kierunku północnym, i dochodzi do pkt 11. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 22 do pkt 20, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1313/8. W pkt 20 skręca na południe i biegnie do pkt 3, wzdłuż drogi krajowej Kraków – Staszów. W pkt 3 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie, przylegając do drogi Grzybów – Tuczępy, do pkt 4. W pkt 4 skręca na północ i biegnie do pkt 21, a następnie skręca na wschód i dochodzi do pkt 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 16, stanowiącego narożnik działki 1317/3, na południe do pkt 17, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 18. Następnie skręca na północ i biegnie do pkt 19, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Rzędów, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 8, w linii przylegającej bezpośrednio do terenów kolejowych PKP, przez pkt 14 do pkt 9. Z pkt 9 biegnie w kierunku północnym przez pkt 10 do pkt 11. W pkt 11 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 12, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim do pkt 13. Z pkt 13 do pkt 7 biegnie, przylegając bezpośrednio do drogi gminnej, i dalej dochodzi do pkt 8, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Rzędów, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, wzdłuż torowiska do pkt 5. Z pkt 5 biegnie zachodnią stroną działki 149/3 do pkt 6. Od pkt 6 do pkt 7, usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki 339, biegnie północną granicą działek: 149/3, 149/14, 149/15, 339/9, 339/10, 339/4. Granicę wschodnią kompleksu stanowi linia łącząca pkt 7 z pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Dobrów, ark. mapy: 2, 3

Granica biegnie od pkt 1, wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek: 121/42, 121/46, 121/45 (będącej jednocześnie granicą bocznicy kolejowej) do pkt 15, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki 121/49. W pkt 15 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do pkt 16. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 4, leżącego przy drodze lokalnej. Dalej biegnie wzdłuż tej drogi w kierunku południowym do pkt 5. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do pkt 6, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 7, skąd dochodzi do pkt 8, leżącego przy drodze gminnej, i dalej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Dobrów, ark. mapy: 2, 3

Granica biegnie od pkt 1 przez pkt 541 do pkt 542 położonego na granicy działki 121/7. Z pkt 542 biegnie na północ przez pkt 543 do pkt 548 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 121/7. Od pkt 548 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 546. W pkt 546 załamuje się na południe i biegnie do pkt 535. Z pkt 535 granica biegnie na wschód przez pkt 503 do pkt 508, a następnie skręca na południe i biegnie przez pkt: 875, 874, 873, 872, 871, 870, 868, 867, 619 do pkt 509 stanowiącego narożnik działki 121/8. W pkt 509 granica skręca na zachód i biegnie do pkt 513, a następnie skręca na północ i biegnie przez pkt 1A do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Połaniec, ark. mapy: 6, 10

Granica biegnie od pkt 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 4337, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 4301. W pkt 2 załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 3. W pkt 3 granica załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt 4, a następnie załamuje się na zachód i biegnie do pkt 5. W pkt 5 załamuje się i biegnie do pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie na wschód do pkt 7, w którym załamuje się na północ, i biegnie do pkt 8. W pkt 8 granica załamuje się na północny zachód i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Radom

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 0020 Gołębiów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1 wzdłuż ogrodzenia w kierunku południowo-wschodnim do pkt 2, gdzie skręca w kierunku zachodnim do pkt 3. Odcinek granicy zawarty między pkt 2 i 3 biegnie równolegle do budynku usługowo-biurowego. Z pkt 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4, gdzie skręca w kierunku zachodnim do pkt 5. Z pkt 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 6. Tu skręca na wschód i dochodzi do pkt 7. W pkt 7 załamuje się w kierunku południowym i biegnie po zachodniej granicy działki 247/11 do pkt 8. W pkt 8 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki 247/12 do pkt 9. W pkt 9 załamuje się w kierunku północno-zachodnim do pkt 10. Tu skręca w kierunku zachodnim do pkt 11, a następnie do pkt 12. Na odcinku od pkt 12 do pkt 13 granica pokrywa się od strony południowej z granicą działki 247/35. Z pkt 13 do pkt 14 granica biegnie po linii oddzielającej dwie działki: 247/39 i 247/20. Z pkt 14 do pkt 15 biegnie w kierunku północno-zachodnim, prostopadle do hali produkcyjnej. W pkt 15 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i biegnie równolegle do hali produkcyjnej do pkt 16. W pkt 16 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 17, dalej biegnie równolegle do hali produkcyjnej do pkt 18. W pkt 18 zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 19. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, równolegle do hali produkcyjnej, do pkt 20. W pkt 20 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 21. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do pkt 22, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt 23. Z pkt 23 biegnie w kierunku północno-wschodnim, prostopadle do granicy działki 247/35, i dochodzi do pkt 24. W pkt 24 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 25. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 26, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do pkt 27. W pkt 27 załamuje się w kierunku północnym i biegnie po północno-zachodnich granicach działek: 247/52, 247/6, 53/4 i 247/4 do pkt 28 i dalej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 0020 Gołębiów, ark. mapy 6

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 119/6, w kierunku północnym do pkt 2, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 3. W pkt 3 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 5 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 237/5. W pkt 5 granica załamuje się na południe i biegnie do pkt 6, a następnie załamuje się na południowy wschód i biegnie do pkt 7. W pkt 7 granica biegnie linią łamaną na południowy zachód do pkt 8, a następnie skręca na zachód do pkt 9. W pkt 9 granica skręca na północ i biegnie do pkt 10, w którym granica załamuje się na północny zachód, i biegnie do pkt 11. W pkt 11 granica załamuje się na południe i biegnie do pkt 12, a następnie skręca na północny zachód, i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nr 0220 Wólka Klwatecka, ark mapy: 239 i 240

Granica biegnie od pkt 1, położonego przy zachodniej krawędzi działki 116, w kierunku południowo-zachodnim, do pkt 29. Z pkt 29 do pkt 30 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działek: 116, 117. W pkt 30 skręca na północny zachód i biegnie do pkt 31 położonego w południowym narożniku działki 118. Z pkt 31 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki 118, do pkt 32. W pkt 32 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 118 do pkt 33. Z pkt 33 biegnie wzdłuż południowej granicy działek: 110, 109, do pkt 34. W pkt 34 skręca na północ i biegnie wzdłuż działek: 109, 133/2, 86, 75 do pkt 35. Z pkt 35 do pkt 4 granica biegnie w kierunku zachodnim. W pkt 4 skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 5 położonego przy południowo-zachodnim narożniku działki 132. Od pkt 5 do pkt 6 granica biegnie zachodnią granicą działek: 132, 63, 62, 34, 33, 1/1, 32, 31, 1. W pkt 6 skręca na północny wschód i biegnie do pkt 7 położonego w narożniku działki 1. Z pkt 7 do pkt 8 biegnie w kierunku wschodnim, granicząc z działkami: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Z pkt 8 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do pkt 9. Od pkt 9 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 10. Z pkt 10 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 11, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 1. Od pkt 11 do pkt 12 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek: 1, 3, 4, 5, 6/1, 160/2, 7/1, 8, 9, 150, 41, 42/1, 42/3 i 42/2. W pkt 12 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 13. W pkt 13 granica załamuje się i biegnie na południe do pkt 14. W pkt 14 skręca na zachód i biegnie do pkt 15 położonego w narożniku działki 82/2. Z pkt 15 do pkt 16 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki 82/2. Z pkt 16 do pkt 17 biegnie w kierunku zachodnim, granicząc z działkami: 82/2, 82/3, 82/1 i 81/2. W pkt 17, położonym w narożniku działki 80, zmienia kierunek na południowy i biegnie do pkt 18, wzdłuż działek: 81/2 i 81/1. Z pkt 18 do pkt 19 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż działek: 80, 79, 152 i 70. W pkt 19, położonym w narożniku działki 70, zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 20, wzdłuż działki 70. W pkt 20 zmienia kierunek na zachodni i biegnie do pkt 21, wzdłuż działek: 70, 71, 160/6, 72/1 i 73/1. Z pkt 21 biegnie w linii prostej w kierunku północnym, wzdłuż działek: 73/1, 66/1, 151/2, 35/1, 26/1, 149/2 i 15/1, do pkt 22 położonego w narożniku działki 15/1. Z pkt 22 do pkt 23 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż działek: 15/1, 16/1 i 17/1. W pkt 23 skręca na południe i biegnie wzdłuż działek: 18, 149/1, 24/1, 37/1, 151/1, 64/1, 75/1, 153/1 i 96/1, do pkt 24. Z pkt 24 biegnie w kierunku zachodnim do pkt 25 usytuowanego w narożniku działki 102. W pkt 25 zmienia ponownie kierunek na południowy i biegnie wzdłuż działki 102 do pkt 26. Z pkt 26 do pkt 27 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż działek: 102 i 101. W pkt 27 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do pkt 28, usytuowanego w narożniku działki 101, i dalej do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt V, znajdującego się przy załamaniu działki 1464/34, w kierunku południowo-zachodnim do pkt VI. W pkt VI granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt VII. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt VIII. W pkt VIII załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt IX, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt X. W pkt X załamuje się na północny wschód i biegnie do pkt V, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt A, znajdującego się w narożniku działki 1464/93, w kierunku południowo-wschodnim do pkt B. W pkt B załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt C. Od pkt C biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt D do pkt E, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do pkt F. W pkt F załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt G. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt H, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 14

Granica biegnie od pkt A w kierunku północno-wschodnim do pkt B, usytuowanego w narożniku działek: 1468/294 i 1468/197. Od pkt B do pkt C granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, od pkt C do pkt D w kierunku południowo-zachodnim, a od pkt D w kierunku północno-zachodnim do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 28

Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 1461/204, w kierunku wschodnim do pkt B. W pkt B załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt C, a następnie skręca na południowy wschód i dochodzi do pkt D, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do pkt E. W pkt E załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt F, a następnie załamuje się w kierunku południowym i dochodzi do pkt G. W pkt G granica załamuje się na zachód i biegnie do pkt H. W pkt H skręca na północ i biegnie do pkt I, w którym skręca na wschód, i dochodzi do pkt J. Z pkt J granica biegnie na północ do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Pionki, ark. mapy 25

Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki 1464/57, w kierunku południowo-zachodnim do pkt B. Z pkt B biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt C, stanowiącego zachodni narożnik działki 1464/57, a następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki 1464/57 do pkt D. W pkt D granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki 1464/57 do pkt E, a następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim do pkt F. W pkt F załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obszar 1

Obręb ewidencyjny wieś Ożarów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 124/34, w kierunku północnym do pkt 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 125/10. W pkt 2 skręca na południe i biegnie przez pkt: 3 i 4 do pkt 5 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 125/10. W pkt 5 skręca na zachód i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9 i 10 do pkt 11 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 124/34. Z pkt 11 biegnie po zachodniej granicy działki ewidencyjnej 124/34 przez pkt: 12 i 13 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny wieś Ożarów, ark. mapy 7

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 124/37, w kierunku północnym do pkt 2 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 124/37. W pkt 2 granica skręca na południe i biegnie do pkt 3 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 124/37. W pkt 3 skręca na zachód do pkt 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 124/37, a następnie skręca na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręby ewidencyjne: wieś Ożarów, ark. mapy 2, Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na granicy pomiędzy działkami: 38 i 50/2, obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, w kierunku wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w obrębie ewidencyjnym wieś Ożarów. W pkt 2 skręca na północ i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skręca na wschód i biegnie do pkt 4 zlokalizowanego w północno-zachodniej granicy działki 125/15. W pkt 4 skręca na północ do pkt 5 zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki 125/15. W pkt 5 skręca i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 125/15. W pkt 6 skręca na południe i biegnie do pkt 7 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 125/15, obręb ewidencyjny wieś Ożarów. W pkt 7 skręca na południowy zachód, wzdłuż linii kolejowej, do pkt 8 leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych wieś Ożarów i Ożarów Mazowiecki, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 45/6. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 1, obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 52B, który zlokalizowany jest na przecięciu ogrodzenia w kierunku wschód-zachód wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych, w kierunku północnym przez pkt 53 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 38, 37), pkt 54 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 37, 36), pkt 55 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 36, 35), pkt 56 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 35, 34), pkt 57 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 34, 33) do pkt 58, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 50. W pkt 58 (narożnik ogrodzenia) załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu przez pkt 59 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 50, 32 i 51), pkt 60 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 51, 32 i 52) do pkt 61 (narożnik ogrodzenia). W pkt 61 załamuje się w kierunku północnym i biegnie po ogrodzeniu przez pkt 62 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 29 i 32), pkt 63 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 29 i 28/3), pkt 64 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 28/3 i 28/2) do pkt 65 (narożnik ogrodzenia). W pkt 65 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po ogrodzeniu, wzdłuż ul. Poznańskiej, przez pkt 66 (punkt graniczny pomiędzy działkami: 49, 44/1 i ul. Poznańską) do pkt 67. Tu skręca pod kątem prostym w kierunku południowym i biegnie przez pkt: 68 i 69, wzdłuż zachodniej krawędzi drogi i jednocześnie wzdłuż zachodniej ściany hali produkcji kabli energetycznych, do pkt 70, który zlokalizowany jest na północnej krawędzi drogi asfaltowej, biegnącej w kierunku wschód-zachód, wzdłuż południowej ściany hali kabli energetycznych. Z pkt 70 biegnie wzdłuż północnej krawędzi tej drogi i dochodzi do pkt 52B, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 71, który zlokalizowany jest w południowo-zachodnim narożniku hali produkcji kabli energetycznych, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej ściany hali produkcji kabli energetycznych, do pkt 72, który zlokalizowany jest na przecięciu północnej krawędzi drogi biegnącej w kierunku wschód-zachód, równolegle do północnej ściany hali produkcji kabli energetycznych i przedłużenia zachodniej ściany hali. Z pkt 72 biegnie w kierunku wschodnim przez pkt: 73 i 74, wzdłuż południowej krawędzi drogi asfaltowej, do pkt 75, który zlokalizowany jest na przecięciu zachodniej krawędzi drogi biegnącej wzdłuż wschodniej ściany magazynu wyrobów gotowych i południowej krawędzi drogi biegnącej w kierunku wschód-zachód, równolegle do północnej ściany hali produkcji kabli energetycznych. Z pkt 75 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż wschodniej ściany magazynu wyrobów gotowych, do pkt 76, który stanowi południowo-wschodni narożnik tego budynku, i dalej w kierunku zachodnim do pkt 71, od którego rozpoczęto opis

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Ożarów Mazowiecki, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 44/5, a następnie w kierunku północno-wschodnim do pkt 2 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 44/23. W pkt 2 skręca na południe i biegnie do pkt 3 zlokalizowanego w połuidniowo-wschodnim narożniku działki 44/25. W pkt 3 skręca na zachód do pkt 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 44/5, a następnie skręca na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Nr 0003 Duchnice, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 0186, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 151/8, w kierunku wschodnim do pkt 0140, gdzie załamuje się na południe, i dochodzi do pkt 0141. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie linią łamaną przez pkt: 0142 i 0137 do pkt 0138. W pkt 0138 załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy ul. Bocznej przez pkt: 0761, 0760 i 0759 do pkt 0758. W pkt 0758 zmienia kierunek na południowy i biegnie do pkt 0757, gdzie załamuje się na zachód, i biegnie przez pkt 0762, 0753 do pkt 0754. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 0186, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Poniatowa, ark. mapy 15

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 4286, znajdującego się w północnym narożniku styku działek: 429/51, 429/46 i 429/50, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 4285 po krawężniku oddzielającym drogę asfaltową i pas zieleni. W pkt 4285 załamuje się i biegnie po krawężniku istniejącego chodnika, w kierunku południowo-zachodnim, równolegle do istniejącej hali produkcyjnej, do pkt 4284. Tu załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 4283. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki 429/46 oraz równolegle do hali produkcyjnej do pkt 4286, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 4284, znajdującego się na granicy działek: 429/51 i 429/40, w północno-wschodniej części działki 429/52, w kierunku południowo-zachodnim po istniejącym krawężniku, do pkt 4265, usytuowanego na granicy działek: 429/40 i 429/56. W pkt 4265 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-zachodnim i biegnie w linii prostej do pkt 4266, wzdłuż istniejącego chodnika. W pkt 4266 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnie w linii prostej wzdłuż drogi asfaltowej 429/46 do pkt 4283. W pkt 4283 skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim i biegnie w linii prostej, pomiędzy działkami: 429/51 i 429/52, do pkt 4284, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Wyszków

Granica biegnie od pkt 3.1443-1, znajdującego się w północno-wschodnim narożniku działki 1120/1, granicą działki 5586 w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 3.1443-19, 3.1443-39, 3.1443-40, 3.1443-42, 3.1443-57, 3.1443-58, 3.1443-59, 3.1443-60, 3.1443-2, 3.1922-1 do pkt 3.1922-5, zlokalizowanego w narożniku działki 1122. Dalej biegnie w tym samym kierunku przez pkt 3.1922-7, znajdujący się w narożniku działki 1123, następnie przez pkt 3.1922-8, stanowiący narożnik działki 1124, do pkt 3.1922-78 wyznaczającego północny narożnik działki 1120/4. W pkt 3.1922-78 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 3.1922-79, 3.1922-80 do pkt 3.1922-81 znajdującego się w południowo-zachodnim narożniku działki 1120/4. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim, i lekko łamiąc się w pkt: 3.1922-87, 3.1922-88, biegnie do pkt 3.1922-86 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 1120/4. W pkt 3.1922-86 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przechodząc przez pkt: 3.1922-89, 3.1922-90, 3.1922-91, 3.1922-92, 3.1922-93, 3.1924-101, 3.1924-102, 3.1924-103, 3.1924-104, 3.1924-105, 3.1924-106, 3.1924-107, 3.1924-108, dochodzi do pkt 3.1924-110. Na tym odcinku kompleks graniczy z działką 1120/7. W pkt 3.1924-110 skręca w kierunku północno-zachodnim, i przechodząc przez pkt 3.1924-109 biegnie do pkt 3.1924-100, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie do pkt 3.1923-53 i dalej do pkt 3.1923-54. W punkcie tym załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 3.1923-45, 3.1923-52, 3.1923-46 do pkt 3.1912-65 wyznaczającego południowo-wschodni narożnik działki 1120/1. W pkt 3.1912-65 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i w linii prostej biegnie do pkt 3.1443-1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Nr 1 – Pilawa, ark. mapy 2

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na południowo-wschodniej granicy działki 1750/7, w kierunku zachodnim do pkt 2, a następnie załamuje się na północ i biegnie do pkt 3. W pkt 3 załamuje się na wschód i biegnie do pkt 4, w którym zmienia kierunek na północny i dochodzi do pkt 5. W pkt 5 załamuje się na wschód i biegnie do pkt 6, gdzie skręca na południe, i dochodzi do pkt 7. Dalej biegnie na wschód do pkt 8 zlokalizowanego na granicy działki 1750/7, a następnie wzdłuż granicy tej działki na południe do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku hali, w kierunku północnym do pkt 2 usytuowanego w narożniku hali. Tu załamuje się na wschód i biegnie do pkt 3, gdzie skręca na południe, i biegnie do pkt 4. W pkt 4 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 5. Tu załamuje się na północ i biegnie do pkt 6, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do pkt 7. Dalej biegnie na północ i dochodzi do ściany hali w pkt 8, a następnie biegnie wzdłuż hali na wschód do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jasło

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce, ark. mapy 58

Granica biegnie od pkt 1, oznaczonego betonowym granicznikiem zlokalizowanym na działce 3239, na przedłużeniu zachodniej granicy działki 3236, na północny wschód do pkt 2, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 3233. Stąd biegnie na południe do pkt 3, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 3240, następnie skręca na zachód i biegnie prosto do pkt 4 usytuowanego na działce 2417/13. Dalej biegnie krótkim odcinkiem na południe do pkt 5, gdzie skręca na zachód do pkt 6, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na ww. działce. Z pkt 6 biegnie prosto na północ, po zachodniej granicy działki 3236, do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce, ark. mapy: 57, 58, 67, 68

Granica biegnie od pkt 7, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 3233, na wschód do pkt 8 usytuowanego na działce 3239. Tu załamuje się i biegnie na południe do pkt 9 usytuowanego na północnej granicy działki 3235 Z pkt 9 biegnie na wschód do pkt 10 usytuowanego na przedłużeniu północnej granicy działki 3235. Z pkt 10 biegnie równolegle do granicy działki 3235 prosto do pkt 11, usytuowanego na południowej granicy tej działki, gdzie skręca na zachód, i biegnie do pkt 12 usytuowanego na granicy działki 3235 z działką 2442/5. Z pkt 12 skręca na południe do pkt 13 usytuowanego na działce 3230. Z pkt 13 biegnie na wschód do pkt 14, usytuowanego na działce 2417/16, gdzie skręca na północ do pkt 15. Z pkt 15 biegnie na wschód do pkt 16, w którym skręca na północ do pkt 17, stąd znowu skręca na wschód i biegnie do pkt 18. Z pkt 18 biegnie na południe do pkt 19, usytuowanego na działce 2417/16, skąd skręca na zachód i biegnie równolegle do budynku fabrycznego do pkt 20. Z pkt 20 biegnie na południe do pkt 21, usytuowanego przy południowo-wschodnim rogu budynku fabrycznego. Z pkt 21 biegnie na zachód, równolegle do budynku fabrycznego, do pkt 22 usytuowanego 7 m od południowo-zachodniego rogu budynku. W pkt 22 skręca na południe i biegnie prosto do pkt 23 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3229/2. Z pkt 23 biegnie na południowy zachód granicą działek ewidencyjnych: 3229/1, 2392/1 i 3225/2 do pkt 24, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3225/2. Z pkt 24 biegnie prosto na północ, po zachodniej granicy działek ewidencyjnych: 3225/2, 3226/2, do pkt 25. Tu skręca na wschód i biegnie do pkt 26 usytuowanego na działce 3230. Z pkt 26 biegnie na północ do pkt 7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce, ark. mapy 58

Granica biegnie od pkt 27, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 2417/16, w linii prostej na wschód do pkt 28 usytuowanego na działce 2417/15. W pkt 28 skręca pod kątem prostym na południe i biegnie do pkt 29, usytuowanego na działce 2417/16, następnie skręca pod kątem prostym na zachód i biegnie do pkt 30. Z pkt 30 biegnie na wschód do pkt 27, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 23 – Warzyce, ark. mapy 57

Granica biegnie od pkt 31, oznaczonego betonowym granicznikiem usytuowanym na działce 2759, na wschód wzdłuż granic ewidencyjnych działek: 2759 i 3231 do pkt 32 oznaczonego betonowym granicznikiem. W pkt 32 skręca na południe i biegnie do pkt 33 usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2649. Z pkt 33 biegnie po wschodniej granicy działki 2558/2 przez pkt: 34 i 35 do pkt 36 oznaczonego betonowym granicznikiem. W pkt 36 skręca na południowy wschód do pkt 37, stąd biegnie na południowy zachód prosto do pkt 38, usytuowanego na zachodniej granicy działki 2680, następnie skręca na zachód i biegnie do pkt 39 usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2675. Dalej biegnie na zachód do pkt 40 usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2675. W pkt 40 skręca na południe i biegnie po granicy działki ewidencyjnej 2675 do pkt 41, stąd skręca na południowy zachód, i biegnie do pkt 42 usytuowanego przy zachodniej granicy działki 2673. Tu załamuje się i biegnie do pkt 43 usytuowanego na działce 3231. Z pkt 43 biegnie w linii prostej na północ do pkt 31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Nr 14 – Niegłowice, ark. mapy 112

Granica biegnie od pkt 1 na wschód równolegle do granicy działki 1062/10 do pkt 2. Od pkt 2 biegnie na południe do pkt 3 położonego na działce 1062/10, oznaczonego na gruncie betonowym granicznikiem, stąd skręca na zachód do pkt 4 oddalonego o 31 m od pkt 3. Od pkt 4 granica skręca na północ i biegnie na odległość 54,2 m do pkt 5, tutaj znowu załamuje się na zachód i biegnie do oddalonego o 11,4 m pkt 6. Od pkt 6 granica biegnie na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Nr 14 – Niegłowice, ark. mapy 104

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki 1062/145, w kierunku północnym po zachodniej granicy działki 1062/145 do pkt 2, następnie skręca na wschód i biegnie przez pkt: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11. W pkt 11 skręca na południe do pkt 12, tu skręca na wschód i biegnie do pkt 13, następnie skręca na północ i biegnie do pkt 14 usytuowanego na północnej granicy działki 1062/145. Od pkt 14 granica biegnie na wschód do pkt 15, stąd biegnie dalej granicą działki 1062/145 na południe przez pkt: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do pkt 25. Z pkt 25 biegnie na południe do pkt 26 usytuowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1062/145. Z pkt 26 biegnie na południe przez pkt: 27, 28, 29 do pkt 30. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez pkt: 31 i 32 usytuowane na działce 1062/147 do pkt 33, w którym skręca na północ, i biegnie przez pkt: 34, 35, 36 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Nr 14 – Niegłowice, ark. mapy 104

Granica biegnie od pkt 37, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1062/67, w kierunku wschodnim, przez pkt: 38, 39, 40, 41, 42 po granicy działki 1062/67, do pkt 43 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1062/67. Tu skręca na południe i biegnie przez pkt 44 do pkt 45 zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1062/67. Z pkt 45 granica biegnie na zachód po granicy działki 1062/67 przez pkt: 46, 47, 48, 49, 50 do pkt 51, gdzie skręca na północ, i biegnie dalej granicą działki 1062/67 przez pkt: 52, 53 do pkt 37, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 14 – Niegłowice, ark. mapy 104

Granica biegnie od pkt 54, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 1062/17, na południe do pkt 55 zlokalizowanego na północnej granicy działki 1062/136. Z pkt 55 biegnie na zachód do pkt 56, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1062/136, następnie skręca na południe i biegnie po zachodniej granicy działki 1062/136 do pkt 57 usytuowanego na południowej granicy działki 1062/137. Z pkt 57 granica biegnie przez pkt: 58, 59, 60, 61, 62, 63, usytuowane na granicy działki nr 1062/137, następnie skręca na północ i biegnie granicą działki 1062/17 przez pkt: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 do pkt 76 usytuowanego u zbiegu granic działek: 1062/137, 1062/70 i 1062/99. W pkt 76 skręca na północny wschód i biegnie granicą działki 1062/137 przez pkt: 77, 78, 79, 80 do pkt 81. W pkt 81 skręca na południe i biegnie do pkt 82, gdzie skręca na wschód, i biegnie do pkt 83. Z pkt 83 biegnie na północny wschód do pkt 84 usytuowanego na północnej granicy działki 1062/71, dalej biegnie na wschód do pkt 85 usytuowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1062/71. Z pkt 85 biegnie na wschód do pkt 86, gdzie skręca na południe, i biegnie przez pkt: 87, 88, 89, 90 do pkt 91. Z pkt 91 biegnie na południe przez pkt: 92, 93, 94, 95 do pkt 96, tu skręca na zachód i biegnie do pkt 97 położonego na wschodniej granicy działki 1062/24. Z pkt 97 biegnie na południe po granicy działki 1062/24 do pkt 98, stąd dalej na południe do pkt 54, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Rymanów

Obszar 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3439/5 do pkt 2, wzdłuż wschodniego pasa drogi (działka nr 3438). W pkt 2 skręca na wschód i biegnie do pkt 3, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 3439/13, a następnie skręca na południe i biegnie do pkt 4. W pkt 4 załamuje się i biegnie na wschód do pkt 5. Z pkt 5 biegnie na południe do pkt 6, w którym załamuje się na zachód, i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego przy wschodnim pasie drogi gminnej (działka nr 3438) do pkt 2, w którym skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowego pasa drogi do pkt 3. W pkt 3 skręca na południe i biegnie przez pkt: 4, 5, 6, 7 i 8 do pkt 9. W pkt 9 skręca na zachód i biegnie przez pkt: 10 i 11 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 3455/5, w kierunku wschodnim przez pkt: 2 i 3 do pkt 4. W pkt 4 skręca na południe i biegnie do pkt 5. W pkt 5 skręca na zachód i biegnie do pkt 6, w którym skręca na południe, i biegnie do pkt 7. W pkt 7 skręca na zachód i biegnie do pkt 8. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 9. Z pkt 9 biegnie przez pkt: 10 i 11 do pkt 12, gdzie skręca na północ do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od pkt 1 do pkt 2, wzdłuż południowej granicy działki 3234/2. W pkt 2 skręca na północ i biegnie do pkt 3. W pkt 3 skręca na wschód i biegnie do pkt 4. W pkt 4 granica skręca na północny wschód do pkt 5. W pkt 5 zmienia kierunek na wschodni i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 3234/2. Z pkt 6 biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Granica biegnie od pkt 12 przez pkt: 13, 10, 9, 14 i 1 do pkt 2. W pkt 2 skręca na zachód i biegnie wzdłuż działki 3448/2 zachodnią granicą nieruchomości przylegającej do działek: 3439/2 i 3447/2 do pkt 3. Z pkt 3 do pkt 4 biegnie północną granicą nieruchomości sąsiadującej z działkami: 3443 i 3442 oraz działką 3441/8 (droga gminna), a także działką 3441/9. Z pkt 4 biegnie przez pkt: 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 do pkt 12, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Granica biegnie od pkt 1 na wschód do pkt 2. W pkt 2 skręca na południe i biegnie do pkt 3 wzdłuż działki 3464 (rów gminny). W pkt 3 skręca na zachód i biegnie przez pkt: 4, 5, 6, 7, wzdłuż działek: 3439/11, 3439/13 do pkt 8. W pkt 8 skręca na północ i biegnie przez pkt: 9, 10, 11 i 12 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Nr 0001 - Jedlicze, ark. mapy: 175.331.254 i 175.331.251

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg zakładowych, w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do pkt 8. W pkt 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez pkt: 9, 10 i 11 do pkt 12. W pkt 12 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do pkt 13. W pkt 13 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie przez pkt 14 do pkt 15. W pkt 15 skręca na wschód i biegnie w linii prostej do pkt 16. W pkt 16 skręca na południe i biegnie przez pkt 17 do pkt 18. W pkt 18 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 19. W pkt 19 skręca na zachód i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wrocław-Kobierzyce

Kompleks 1

Obręby ewidencyjne: Nr 0015 Małuszów, ark. mapy 1, Nr 0002 Biskupice Podgórne, ark. mapy 2

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2/6 w obrębie Biskupice Podgórne, w kierunku północnym do pkt 2 zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2/6. Z pkt 2 granica biegnie w kierunku wschodnim do pkt 3 zlokalizowanego na załamaniu północnej granicy działki 2/6. W pkt 3 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 4, zlokalizowanego na północnej granicy działki 2/6, a następnie biegnie na wschód do pkt 5 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2/6. W pkt 5 skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 6, zlokalizowanego na północnej granicy działki 2/5, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 7 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2/5. Z pkt 7 biegnie wzdłuż granicy ewidencyjnej działki 2/6 do pkt 7a, leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: Biskupice Podgórne i Małuszów. Z pkt 7a granica biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej 177/2 do pkt 7b leżącego na granicy obrębów ewidencyjnych: Biskupice Podgórne i Małuszów. Od pkt 7b granica biegnie do pkt 8 zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 3. W pkt 8 skręca na północ i biegnie do pkt 9, leżącego na zachodniej granicy działki 3, gdzie skręca na zachód, i biegnie linią łamaną do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Bielany Wrocławskie, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 282/9 do pkt 2, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 282/10. W pkt 2 skręca na wschód i biegnie do pkt 3 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 283/3. W pkt 3 granica załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 283/3 i 294 do pkt 4 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 294. W pkt 4 granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 294 i 293/1 do pkt 5 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 293/1, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 6 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 293/1. W pkt 6 granica skręca na wschód i biegnie do pkt 7, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 8. W pkt 8 granica skręca na zachód i biegnie do pkt 9, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 282/9. Następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki 282/9 do pkt 10. W pkt 10 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 11, a następnie skręca na północ i biegnie do pkt 12 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 282/9. W pkt 12 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Przemyśl

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Nr 213 – Przemyśl, ark. mapy 111

Granica biegnie od pkt 9, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 94, w kierunku północnym do pkt 8, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki 6 do pkt 7. Od pkt 7 granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż południowej strony drogi gminnej (działka 213/7), do pkt 11, a następnie załamuje się na południe i biegnie do pkt 10. W pkt 10 granica załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż północnej strony drogi gminnej (działka 96), do pkt 9, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nr 213 – Przemyśl, ark. mapy 111

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 6, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż południowo-wschodniej strony ul. Pustej do pkt 2, gdzie załamuje się, i biegnie w kierunku północnym do pkt 3. Od pkt 3 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez pkt: 4 i 5 do pkt 6 zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 6. W pkt 6 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek: 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 i 8 do pkt 7, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim, i biegnie łagodnym łukiem przez pkt 8 do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne: Nr 212 – Przemyśl, ark. mapy: 104 i 111, Nr 213 – Przemyśl, ark. mapy: 063, 104, 111 i 152

Granica biegnie od pkt 14, zlokalizowanego w południowym narożniku działki 116, położonej w obrębie nr 213, przez pkt: 1, 2 do pkt 3 wzdłuż granicy działki 116. W pkt 3 granica załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą działki 5 przez pkt: 4, 5 i 6 do pkt 7. W pkt 7 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek: 37 i 39 do pkt 8. W pkt 8 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 39, 37, 5 i 2 do pkt 9. Z pkt 9 biegnie wzdłuż północnej granicy działki 2 do pkt 10. Z pkt 10 granica biegnie działką nr 1 położoną w obrębie nr 213 do pkt 11, który położony jest na granicy obrębów nr: 213 i 212. Z pkt 11 granica biegnie wzdłuż granicy działki 917 położonej w obrębie nr 212 do pkt 12, a następnie wzdłuż granic działek: 917 i 920/2 położonych w obrębie nr 212 do pkt 13 położonego na granicy obrębów nr: 212 i 213. Z pkt 13 granica biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 111 położonej w obrębie nr 213 do pkt 14, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Janów Lubelski

Obręb ewidencyjny Janów Lubelski II, ark. mapy 1

Kompleks 1

Granica biegnie od pkt A, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2205 do pkt B, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2205. W pkt B skręca na południe i biegnie do pkt C, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2208, a następnie skręca na zachód i biegnie do pkt D. W pkt D skręca na północ i biegnie do pkt A, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od pkt E, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 2212, w kierunku wschodnim do pkt F, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 2212. W pkt F skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek: 2212, 2213 do pkt G, gdzie skręca na wschód, i wzdłuż północnej granicy działki 2177/3 dochodzi do pkt H. W pkt H załamuje się w kierunku południowym, i wzdłuż wschodniej granicy działki 2177/3 biegnie do pkt I, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do pkt J. W pkt J skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 2214 do pkt K. W pkt K skręca na zachód i biegnie do pkt L, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2214, a następnie skręca na północ i dochodzi do pkt E, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od pkt 103, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 2317/8, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 105, a następnie skręca na południe i biegnie przez pkt 106 do pkt 107. W pkt 107 skręca na zachód i biegnie przez pkt 108 do pkt 109. W pkt 109 skręca w kierunku południowym i przez pkt 110 dochodzi do pkt 111. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i przez pkt 112 dochodzi do pkt 113. W pkt 113 skręca na południe i przez pkt: 118 i 119 dochodzi do pkt 3222. W pkt 3222 załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do pkt 2618, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do pkt 2620. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do pkt 2621, w którym skręca na zachód, i przez pkt: 1622 i 2624 dochodzi do pkt 2625. W pkt 2625 skręca na południowy zachód i dochodzi do pkt 2626, w którym skręca na zachód, i biegnie przez pkt: 2627 i 2628 do pkt 120. W pkt 120 skręca na północ i dochodzi do pkt 103, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Siedlce

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 183

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/10, w kierunku wschodnim do pkt 2, a następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do pkt 3a. W pkt 3a załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 6, 7, 8, 9, 10 do pkt 11 stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 3. W pkt 11 skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 12, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 13. W pkt 13 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 14, następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 124

Granica biegnie od pkt 78, zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki 1/13. Z pkt 78 biegnie w kierunku wschodnim i przez pkt: 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 87, 605, 606, 607, 608, 92, 609, 245, 244, 243, 610, 611, 612, 100, 613, 720, 102, 267, 270, 269, 106 dochodzi do pkt 107. W pkt 107 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do pkt 45. W pkt 45 granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez pkt: 577, 578, 273, 272, 271, 579, 580, 719, 53, 581, 582, 583, 584, 585, 254, 253, 252, 62, 586, 587, 588, 589, 67, 590, 226, 225, 591, 592, 593, 594, 595, 596 do pkt 77. W pkt 77 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do pkt 78, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręby ewidencyjne: 21 i 17

Granica biegnie od pkt 55, zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki 2/51 (obręb ewidencyjny 21), w kierunku wschodnim przez pkt 4 do pkt 5. W pkt 5 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do pkt 6 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 2/51. W pkt 6 załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do pkt 58 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki 23 (obręb ewidencyjny 17). Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez pkt: 19 i 20 dochodzi do pkt 21 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki 24 (obręb ewidencyjny 17). W pkt 21 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 22 i 26 do pkt 23. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek: 24 i 23 przez pkt 24 do pkt 7. W pkt 7 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do pkt 60 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki 2/51. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 2/51 do pkt 58, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 57. Z pkt 57 nadal biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 56 do pkt 55, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 78

Granica biegnie od pkt 40749, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1/26, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt 40382 do pkt 38165. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż północno-wschodnich granic działek. 1/14 i 1/16 przez pkt: 38166, 39622, 40523, 38167 do pkt 38168. W pkt 38168 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 40525, 40395 do pkt 43696. W pkt 43696 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 1/32 do pkt 43697, gdzie załamuje się, i dochodzi do pkt 40755. W pkt 40755 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do pkt 40756. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 40757. W pkt 40757 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 40405, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 40396 do pkt 40394. W pkt 40394 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 1/14 do pkt 40393, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki 1/25 przez pkt 40397 do pkt 40404. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do pkt 40403. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez pkt 40398 do pkt 40392, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez pkt 40391 dochodzi do pkt 40390. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez pkt 40400 dochodzi do pkt 40401 zlokalizowanego w południowym narożniku działki 1/26. W pkt 40401 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki 1/25 do pkt 40750. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez pkt 44 dochodzi do pkt 40749, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 120

Granica biegnie od pkt 42, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1/26, w kierunku południowo-wschodnim do pkt 43. W pkt 43 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 44, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 45 do pkt 46. W pkt 46 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do pkt 183, a następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki 1/26 przez pkt: 179, 178 do pkt 177. W pkt 177 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 do pkt 77, a następnie skręca na wschód i biegnie do pkt 42, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręby ewidencyjne: 84 i 88

Granica biegnie od pkt 84-36892, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 84-1/1, w kierunku południowym do pkt 84-36907, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 84-36910. Stąd biegnie na południe do pkt 84-36901, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do pkt 84-36902. Dalej biegnie w kierunku południowym przez pkt: 84-36997, 84-36998, 84-36999, 84-37000, 84-37001, 84-37002, 84-37003, 84-37004, 84-37005, 84-37006, 84-37007, 84-37008, 84-37009, 84-37010, 84-37011, 84-37012, 84-37013, 84-36895 do pkt 84-36906. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do pkt 84-36905, następnie biegnie w kierunku południowym do pkt 84-36908, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do pkt 84-36909. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez pkt: 84-36904, 84-36903, 84-36898 do pkt 84-36912, po czym skręca na północ i dochodzi do pkt 84-36911. Stąd biegnie na wschód do pkt 84-36896, a następnie skręca w kierunku południowym i przez pkt 84-36893 dochodzi do pkt 84-7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt 88-43719 do pkt 88-501. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 88-75, 88-74, 88-73, 88-72, 88-71, 88-42761, 88-70, 88-69, 88-68 do pkt 88-44, po czym skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 88-43. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do pkt 88-60, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do pkt 88-84. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do pkt 88-85, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt: 88-86, 88-88, 88-90, 88-92, 88-94, 88-121, 88-98, 88-100, 88-102, 88-104 do pkt 88-106. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez pkt: 88-108, 88-111, 88-112, 88-115, 88-116, 88-184, 88-185 do pkt 88-189, a następnie skręca w kierunku północnym i dochodzi do pkt 88-225. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 88-222, 88-221, 84-6. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez pkt 84-36894 dochodzi do pkt 84-5. Następnie biegnie na północ do pkt 84-2, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do pkt 84-36892, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 119

Granica biegnie od pkt 119-5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 119-13/1, w kierunku południowo-zachodnim przez pkt: 677.28-27, 119-6 do pkt 119-7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt: 119-8, 119-9, 119-10, 119-11, 119-12, 119-13 do pkt 119-14. Stąd biegnie na południe przez pkt: 577.28-26, 119-15, 119-16, 119-17, 119-18, 119-19, 119-20, 577.28-25, 119-21, 119-22 do pkt 119-23, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do pkt 119-24. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez pkt: 119-91, 119-90, 119-89, 119-88, 119-87 do pkt 119-86 i dalej w tym samym kierunku przez pkt: 119-85, 119-84, 119-83, 119-82, 119-81, 119-80, 119-79, 119-78, 119-77, 119-76, 119-75, 119-74, 119-73, 119-72, 119-71 do pkt 119-58. Stąd biegnie na północ przez pkt: 119-122, 119-57, 119-54, 119-55 do pkt 119-56, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt 119-32. Tu skręca na wschód i biegnie przez pkt 119-33, 119-34, 119-35, 119-36, 119-37, 119-38, 119-39, 119-40, 119-41, 119-42 do pkt 119-5, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łuków

Obręb ewidencyjny Łazy, ark. mapy 1

Granica biegnie od pkt 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 632/3, w kierunku wschodnim do pkt 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 632/3. W pkt 2 granica skręca na południe i biegnie do pkt 3, a następnie skręca na zachód i biegnie do pkt 4. W pkt 4 załamuje się na północ i biegnie do pkt 5, a następnie skręca na zachód i biegnie do pkt 6. W pkt 6 skręca na północ i biegnie do pkt 1, od którego rozpoczęto opis.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama