| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L.2)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 i ust. 2, art. 23 ust. 2 i art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2007 r. w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej skarlonych roślin z rodzajów Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L. (Dz. U. Nr 175, poz. 1230 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 592) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 w lit. a po wyrazach „do dnia 31 grudnia 2008 r.” dodaje się wyrazy „oraz od dnia 15 kwietnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”;

2) w pkt 2 w lit. a po wyrazach „od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.” dodaje się wyrazy „oraz od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2009 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2008/826/WE z dnia 30 października 2008 r. przedłużającej okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach., Juniperus L. oraz Pinus L, pochodzących z Japonii (Dz. Urz. UE L 290 z 31.10.2008, str. 25).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »