| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1561) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1651,5205 ha, położone na terenach miast: Bolesławiec, Dzierżoniów, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Długołęka, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, Prudnik, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Święta Katarzyna, Twardogóra, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK:

a) w Podstrefie Wałbrzych:

– w Kompleksie 1:

– – opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 3 Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 620, położonego w północnym narożniku opisywanego obszaru, w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Uczniowskiej i przez punkty nr: 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632 i 633 dochodzi do punktu nr 634, położonego u zbiegu działek nr: 101/3 (ul. Uczniowska), 101/30 (ul. Stacyjna) i 101/26. W punkcie nr 634 granica skręca w kierunku zachodnim i prawą stroną ul. Stacyjnej (działka 101/30), przez punkty nr: 635, 636, 637 i 638 dochodzi do punktu nr 639. Punkt nr 639 położony jest u zbiegu granic działek nr: 101/19, 101/30 (ul. Stacyjna) i 64/27. W punkcie nr 639 granica odchodzi od ul. Stacyjnej w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 640, 641, 642, 643 i 644 dochodzi do punktu nr 645. Następnie skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 646. W punkcie nr 646 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 647 i 648 dochodzi do punktu 649. Dalej biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 650, 651, 652, 653, 654, 655 i 656 do punktu nr 657. W punkcie nr 657 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 620, od którego rozpoczęto opis.”,

– – opis granic i terenu Obszaru 7 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 7

Obręby ewidencyjne: nr 8 Poniatów, karty mapy 2 i 3, nr 9 Poniatów, karta mapy 1, oraz nr 10 Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 449, położonego w północno-wschodniej części opisywanego obszaru, w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 450-457 do punktu nr 458. Punkt nr 458 leży u zbiegu trzech działek nr: 24, 17/1 i 23/1 (droga). W punkcie nr 458 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 459. Od punktu nr 459 biegnie wzdłuż działki nr 23/1 w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 460 i 461 do punktu nr 462. Punkt nr 462 leży u zbiegu granic działek nr: 24, 23/2 i 23/1. W punkcie nr 462 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 463-516 dochodzi do punktu nr 517. Od punktu nr 517 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 521 i dalej przez punkty nr: 522-532 do punktu nr 533, położonego u zbiegu granic działek nr: 29/17, 29/18 i 86. W punkcie nr 533 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 534-536 do punktu nr 537. W punkcie nr 537 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 538, położonego przy ul. Jachimowicza. W punkcie nr 538 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie dalej wzdłuż ul. Jachimowicza przez punkty nr: 539, 540 i 541 do punktu nr 542. W punkcie nr 542 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 543-553 do punktu nr 554. Punkt nr 554 położony jest u zbiegu granic działek nr: 29/20 (ul. Jachimowicza), 29/17 i 86. W punkcie nr 554 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 555-574 do punktu nr 575. Z punktu nr 575 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 576-601 do punktu nr 602, położonego u zbiegu granic działek nr: 86, 29/15, 29/2 i 87. Na odcinku od punktu nr 554 do punktu nr 602 granica biegnie wzdłuż działki nr 86. Z punktu nr 602 biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 603, położonego u zbiegu granic działek nr: 87, 29/15 i 29/2. Z punktu nr 603 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 604-611, wzdłuż granicy działki nr 87 do punktu nr 612. Punkt nr 612 położony jest u zbiegu granic działek nr: 9/5, 9/6, 2/7 i 87. Od punktu nr 612 granica biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 613 i 614 do punktu nr 615. Na odcinku od punktu nr 612 do punktu nr 615 granica kompleksu nr 7 jest jednocześnie granicą obrębów Poniatów nr 8 i Poniatów nr 10. Z punktu nr 615 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 616 do punktu nr 617. Tu skręcając stopniowo w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 618-623 dochodzi do punktu nr 624. Z punktu nr 624 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 625 do punktu nr 626. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 627 do punktu nr 628, położonego u zbiegu granic działek nr: 3/8, 9/7 i 9/19. W punkcie nr 628 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 629 do punktu nr 449, od którego rozpoczęto opis.”,

– – na końcu dodaje się opisy granic i terenów Obszarów: 11–16 w brzmieniu:

„Obszar 11

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 18, położonego w zachodnim narożniku działki nr 92/3, prawą stroną ul. Jachimowicza w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 19-23 dochodzi do punktu nr 24. W punkcie nr 24 granica skręca w kierunku wschodnim i wzdłuż granicy z działką nr 92/2 dochodzi do punktu nr 25. Punkt nr 25 jest punktem wspólnym dla działek nr: 92/3, 92/2 i 28/9. Od punktu nr 25 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 26 i 27 dochodzi do punktu nr 28. Punkt nr 28 jest punktem wspólnym dla działek nr: 92/3, 92/4 i 28/8. Z punktu nr 28 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 18, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 92/5, prawą stroną ul. Jachimowicza w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 2-8 dochodzi do punktu nr 9. W punkcie nr 9 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnąc prawą stroną działki nr 92/4 dochodzi do punktu nr 10. Z punktu nr 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc wzdłuż granicy z działką nr 28/7 przez punkty nr: 11, 12 i 13 dochodzi do punktu nr 14. W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 15, 16 i 17, granicząc z działkami nr: 25/4, 92/6 i 21/5, dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 67, położonego w zachodnim narożniku działki nr 93/2, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż działki nr 28/9 i przez punkty nr: 68, 69, 70, 71, 72, 73 i 74 dochodzi do punktu nr 75, który jest punktem wspólnym dla działek nr: 28/9, 93/1 i 93/2. Z punktu nr 75 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 76 dochodzi do punktu nr 77, graniczącego z działką nr 93/6. Od punktu nr 77 biegnie przez punkty nr: 78-87 w kierunku południowo-zachodnim, a następnie biegnie przez punkty nr: 88-100 w kierunku południowym do punktu nr 101. Pomiędzy punktami nr: 77-101 granica obszaru pokrywa się z granicą działki nr 93/6. Z punktu nr 101 granica biegnie w kierunku zachodnim, a następnie przez punkty nr: 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 i 109 w kierunku północno-zachodnim, granicząc z działką nr 93/3 i dochodzi do punktu nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 29, położonego w zachodnim narożniku działki nr 93/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 28/7 przez punkt nr 30 do punktu nr 31. Z punktu nr 31 biegnie południową stroną działki nr 93/3 w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 32-52 dochodzi do punktu nr 53. W punkcie nr 53 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 54-58 dochodzi do punktu nr 59. W punkcie nr 59 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 60-66, granicząc z działkami nr: 93/11, 46/2, 93/5, 37/2 i 30 do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny nr 8, Poniatów, karty mapy 1 i 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 110, położonego w zachodnim narożniku działki nr 93/8, przez punkty nr: 111, 112 i 113, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 114. Z punktu nr 114 biegnie przez punkty nr: 114-128 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 129. Na odcinku pomiędzy punktami nr: 110-129 graniczy z działką nr 93/6. W punkcie nr 129 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 130, 131, 132 i 133 dochodzi do punktu nr 134. Z punktu nr 134 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 135-145 dochodzi do punktu nr 146. Na odcinku od punktu nr 129 do punktu nr 146 działka nr 93/8 graniczy z działkami nr: 93/9 i 93/3. Od punktu nr 146 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 110, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny nr 3, Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku obszaru przy ul. Uczniowskiej, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Uczniowskiej, przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Punkt nr 3 leży u zbiegu działek nr: 54/13 (ul. Uczniowska), 100/10 i 100/11. W punkcie nr 3 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4-13 do punktu nr 14. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 100/11 i 55/7. Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 15, położonego u zbiegu działek nr: 56/6, 56/7 i 64/42. Tu granica skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc przez punkty nr: 16 i 17 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 3,

b) w Podstrefie Dzierżoniów:

– w Kompleksie 2 opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części obszaru, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 3-14 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca początkowo w kierunku południowym, a następnie w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 16 dochodzi w punkcie nr 17 do ul. Strefowej. Z punktu nr 17 biegnie przez punkty nr: 18 i 19 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 20, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 23 dochodzi do punktu nr 24. Z punktu nr 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Strefowej przez punkty nr: 25-35a do punktu nr 36. Punkt nr 36 położony jest w południowej części obszaru przy ul. Strefowej. W punkcie nr 36 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Strefowej przez punkty nr: 37-44 do punktu nr 45. Punkt nr 45 położony jest w zachodniej części obszaru, u zbiegu granic działek nr: 94/1, 94/7 i 180. Z punktu nr 45 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 46-59 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0005 – Zachód, karty mapy 1 i 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki nr 94/4, w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 2 dochodzi do punktu nr 3. W punkcie nr 3 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 4 i 5 dochodzi do punktu granicznego nr 6, w którym ponownie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 45 i 46 dochodzi do punktu nr 7. Granica w punkcie nr 7 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnąc przez punkty nr: 8-12 dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca ponownie w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 14-17 dochodzi do punktu nr 18. Punkt nr 18 położony jest przy ul. Strefowej w północno-zachodnim narożniku kompleksu. Na odcinku od punktu nr 1 do punktu nr 18 granica biegnie wzdłuż ul. Strefowej. W punkcie nr 18 granica odchodzi od ul. Strefowej, i biegnąc w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 19-27, dochodzi do punktu nr 28. Punkt nr 28 położony jest u zbiegu granic działek nr: 4, 15/1 i 183/2. Od punktu nr 28 granica, biegnąc linią prostą w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 29-33, dochodzi do punktu nr 34. W punkcie nr 34 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, a następnie w kierunku południowym, i biegnąc przez punkty nr 35-44 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Kłodzko otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Kłodzko

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Leszczyna, karta mapy 24, miasto Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 53 przez punkty nr: 102, 179, 55, 142, 56, 143, 85 i 130 do punktu nr 163, wzdłuż granicy z działką nr 4 przylegającą do ul. Objazdowej. W punkcie nr 163 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 164, 131, 93, 89, 126, 73, 174 i 173 do punktu nr 172, po granicy z działkami nr: 5/15, 5/10 i 5/16. Z punktu nr 172 biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 171, 170, 80, 81 i 124 do punktu nr 60, wzdłuż granicy z działkami nr: 5/9 i 5/8. W punkcie nr 60 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 59 i 151 do punktu nr 152. Stąd biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 153 do punktu nr 154 po granicy z działką nr 12/13. W punkcie nr 154 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 155, w którym skręca na południe i przez punkty nr: 156, 157, 158, 159, 160, 161 i 162 dochodzi do punktu nr 159. Z punktu nr 159 biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy z działkami nr: 26/7 i 26/8 przez punkty nr: 164, 62, 61 i 67 do punktu nr 158. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 165 i 166, granicząc z działkami nr: 25/3, 12/8 i 12/7 do punktu nr 167. Z punktu nr 167 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 168 po granicy z działkami nr: 12/7 i 12/6 do punktu nr 133. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 135, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z drogą międzynarodową nr 8 z Wrocławia do przejścia Kudowa-Słone (ul. Piłsudskiego – działka nr 9) przez punkty nr: 42, 88, 41, 40, 39 i 38 do punktu nr 37. W punkcie nr 37 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 43, gdzie skręca na wschód i biegnie przez punkty nr: 4597,86,4596, 116, 50, 58, 91, 94, 95, 4595, 51, 100 i 52, po granicy z działkami nr: 7, 2/2, 2/1 i 3 do punktu nr 53, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 0006, Jaszkowa Dolna, karta mapy 1, gmina Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego w południowym narożniku działki nr 833, w kierunku północnym przez punkty nr: 3, 4, 5 i 6 do punktu nr 7, granicząc z drogą krajową nr 33 relacji Kłodzko–Boboszów. W punkcie nr 7 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 8 do punktu nr 9, granicząc z działkami nr: 834/2 i 829. W punkcie nr 9 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, granicząc z drogą gminną nr 800. Granica w punkcie nr 14 skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 15 i 1 wzdłuż drogi gminnej nr 787/2 do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 0035, Żelazno, karta mapy 1, gmina Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 21, położonego w południowym narożniku działki nr 23/12, przez punkt nr 22 do punktu nr 16. Na tym odcinku działka nr 23/12 graniczy z drogą krajową nr 33 relacji Kłodzko–Boboszów. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 17 do punktu nr 18, granicząc z drogą gminną oznaczoną nr 527. Z punktu nr 18 granica skręca w kierunku południowym wzdłuż drogi gminnej oznaczonej nr 528 do punktu nr 19. Następnie z punktu nr 19 granica biegnie linią łamaną, granicząc z działkami nr 23/11 i 23/5, przez punkt nr 20 do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Nowa Ruda, na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 4 w brzmieniu:

„Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 7 – Słupiec, karta mapy 4, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Słupieckiej przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 7 dochodzi do punktu nr 8. Punkt nr 8 jest punktem wspólnym dla działek nr: 19/2, 19/3 i 16/4 (droga gruntowa). Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 16/4) przez punkt nr 9 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 11. Punkt nr 11 jest punktem wspólnym dla działek nr: 16/4, 16/3, 39/1 i 39/2. Z punktu nr 11 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 12, 13, 14, 15, 16 i 17 dochodzi do punktu nr 18, położonego u zbiegu granic działek nr: 40/1, 66 i 16/1. W punkcie nr 18 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 19, 20, 21 i 22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

e) w Podstrefie Żarów skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 3,

f) opis granic i terenu Podstrefy Nysa otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Nysa

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karta mapy 362, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części podstrefy, w kierunku północnym przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do punktu nr 9. Na tym odcinku od strony zachodniej graniczy z działkami nr: 20/6, 21/3, 32/20, 38/9, 38/12 i 30/8, które składają się na drogę – ul. St. Duboisa. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 11, 12 i 13 do punktu nr 14. Na odcinku od punktu nr 10 do punktu nr 14 graniczy z działkami nr: 20/8, 18/4 i 17/9. W punkcie nr 14 granica skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 15, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 do punktu nr 23. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 3/2 i 3/8 (Potok Horynka). W punkcie nr 23 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32. Na odcinku od punktu nr 23 do punktu nr 32 graniczy z działkami nr: 50/15, 50/14, 40/4, 41/4, 48/4 i 41/3 (które składają się na drogę) oraz z działkami nr: 49/6, 49/7, 42/4, 16/8, 17/5 i 3/3. W punkcie nr 32 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 33. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 35, 36 i 37 do punktu nr 38. Na odcinku od punktu nr 34 do punktu nr 38 graniczy z działkami nr: 50/15, 50/14, 40/4, 41/4, 48/4 i 41/3 (które składają się na drogę) oraz z działkami nr: 49/6, 49/7, 42/4, 16/8, 17/5 i 3/3. W punkcie nr 38 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 37/6 do punktu nr 39, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 40 i 41 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 37/8, 32/29, 32/30, 34/4, 33/4, 36/5 i 35/12 przez punkty nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 i 52 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

g) opis granic i terenu Podstrefy Kudowa-Zdrój otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Kudowa-Zdrój

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Zakrze, karta mapy 1, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy między działkami nr: 4, 452/1 i drogą – działka nr 237, wzdłuż działki nr 237 w kierunku wschodnim do punktu nr 41. W punkcie nr 41 skręca w kierunku południowym i biegnie, sąsiadując z działkami nr: 452/2 i 453/2 przez punkty nr: 40, 39 i 38 do punktu nr 37. W punkcie nr 37 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 36 i 35, sąsiadując z działkami nr: 19/1 i 19/6, do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy między działkami nr: 453/3 i 453/2 przez punkty nr: 33 i 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku wschodnim, sąsiadując z działkami nr: 6/3 i 237, przez punkty nr: 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8 i dalej, sąsiadując z działkami nr: 9, 17/17 i 21/2, w kierunku południowym, przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20, sąsiadując z działkami nr: 21/2, 22/2, 23, 20/2 i 19/4, do punktu nr 21. W punkcie nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie, sąsiadując z rowem – działką nr 32, przez punkty nr: 42, 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Zakrze, karta mapy 17, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy między działkami nr: 438/35 i 432 (droga – ul. Fabryczna), w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, gdzie kończy się granica z działką nr 438/35, a zaczyna z działką nr 438/36. Stąd biegnie w tym samym kierunku do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 438/90 przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie, granicząc z działkami nr: 438/32 i 438/31, przez punkt nr 8, graniczący z działką nr 438/30 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 11, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 432 przez punkty nr: 12 i 13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Zakrze, karta mapy 17, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 14, położonego na granicy z działkami nr: 429/4 i 428, wzdłuż działki nr 428 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 17, 18 i 19, granicząc z działką nr 432 (droga – ul. Fabryczna), a następnie przez punkty nr: 20 i 21, granicząc z działką nr 161, do punktu nr 22. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 429/7 do punktu nr 23. Z punktu nr 23 biegnie w tym samym kierunku wzdłuż działki nr 429/4 przez punkt nr 24 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis.”,

h) w Podstrefie Wrocław:

– w Kompleksie 1:

– – opis granic i terenu Obszaru 1 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 1

Obręb ewidencyjny 68 – Zakrzów, karty mapy 16 i 22, miasto Wrocław Granica biegnie od punktu nr 325, położonego na granicy z działkami nr: 11/18, 11/20 i ul. Przedwiośnie – działka nr 2, wzdłuż działki nr 2 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 9A i 20 do punktu nr 228, rozgraniczającego działki nr: 11/20 i 11/4 i dalej w kierunku wschodnim przez punkty nr: 21, 22 i 128 do punktu nr 229, położonego u zbiegu działek nr: 3/1, 11/4 i 11/5. Z punktu nr 229 granica biegnie do punktu nr 134, rozgraniczającego ul. Przedwiośnie z ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 134 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prawą stroną ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego przez punkty nr: 38, 39 i 40 do punktu nr 118, rozgraniczającego działki nr: 5/7, 11/4 i 11/5, i dalej do punktu nr 235, rozgraniczającego działki nr: 5/7, 11/4 i 11/6. Z punktu nr 235 biegnie przez punkty nr: 117 i 258 do punktu nr 115, rozgraniczającego działki nr: 4, 5/7 i 11/7 i dochodzi do punktu nr 114. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 91, w którym skręca na południe, i biegnie wzdłuż ul. Gen. T Bora-Komorowskiego przez punkty nr: 92, 136, 93, 135 i 94 do punktu nr 95 po granicach działek nr: 11/8, 7/5, 7/6 i 7/7. Z punktu nr 95 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 109, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 108 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 305, omijając działkę nr 8/4. Z punktu nr 305 biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 306 do punktu nr 307, rozgraniczającego działki nr: 10/3, 10/4, 13/1 i 13/2. Z punktu nr 307 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 i 319 do punktu nr 320, rozgraniczającego działki nr: 13/2 i 13/1 – ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 320 zmienia kierunek na północno-zachodni, i rozgraniczając obręby Zakrzów i Psie Pole biegnie przez punkty nr: 283, 275, 282, 281, 140/22, 144, 139, 18 i 95 do punktu nr 94. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż koryta rzeki Dobrej przez punkty nr: 127 i 135 do punktu nr 134 i dalej przez punkty nr: 143, 239, 13 i 12 do punktu nr 205. Tu skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 204, gdzie skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 203. Z tego punktu biegnie prosto do punktu nr 202, rozgraniczającego działki nr: 11/1, 11/18 i 11/15. Z punktu nr 202, usytuowanego na trójmiedzy działek nr: 11/1, 11/15 i 11/18, biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 206 do punktu nr 207, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 152, położonego na trójmiedzy działek nr: 8/3, 8/5 i 11/18. Tu skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 151, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 150, rozdzielający działki nr 8/3, 8/4, 8/5 i 8/6, do punktu nr 149. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 148, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 147, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 146, usytuowanego na granicy działek nr: 8/4, 8/6, 11/19 i 11/21. Z punktu nr 146 biegnie w tym samym kierunku do punktu nr 333, w którym zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkt nr 332 do punktu nr 331, położonego na granicy działek nr: 11/18, 11/19, 11/20 i 11/21. Z punktu nr 331 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 330 i 329 do punktu nr 328. Tu zmienia kierunek na zachodni i dochodzi do punktu nr 327, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie do punktu nr 326. W punkcie nr 326 skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 325, od którego rozpoczęto opis.”,

– – opis granic i terenu Obszaru 3 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 3

Obręb ewidencyjny Karłowice, karty mapy 1 i 2, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodniej części obszaru przy ul. Żmigrodzkiej na granicy obrębów: Różanka i Karłowice, w kierunku wschodnim, wzdłuż terenów PKP, przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5 znajdującego się na granicy obrębów: Karłowice i Poświętne. W punkcie nr 5 zbiegają się działki nr: 3 i 2/4 z obrębu Karłowice z działką nr 2/4 z obrębu Poświętne. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic wyżej wymienionych obrębów do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 7 i 8 do punktu nr 9, gdzie w skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 11, 12, 13 i 14 dochodzi do punktu nr 15. Na odcinku od punktu nr 6 do punktu nr 15 graniczy z bocznicą PKP (działka nr 4 obręb Karłowice i nr 2/4 obręb Poświętne). Punkt nr 15 położony jest na granicy obrębu Karłowice (działki nr: 6/6 i 6/7) z obrębem Poświętne (działka nr 2/4). Z punktu nr 15 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18, położonego na granicy działek nr: 6/6, 6/10 i 9 (tereny PKP). W punkcie nr 18 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 wzdłuż działki nr 9 do punktu nr 27, położonego przy ul. Żmigrodzkiej (działki nr: 1/1, 24 i 6 obrębu Różanka). W punkcie nr 27 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej przez punkty nr: 28 i 29 do punktu nr 30, w którym odchodzi od ul. Żmigrodzkiej, i biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 31, 32, 33, 34, 35 i 36 do punktu nr 37. Z punktu nr 37 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 38, 39, 40, 41, 42 i 43 do punktu nr 44. Punkt nr 44 położony jest u zbiegu działek nr: 1/9, 38/8 i 38/9. W punkcie nr 44 granica skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 45, położonego przy ul. Żmigrodzkiej. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej przez punkty nr: 46, 47 i 48 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– – opis granic i terenu Obszaru 5 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 5

Obręb ewidencyjny 0068 – Zakrzów, karta mapy 24, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części obszaru, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi (działka nr 6) i przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 dochodzi do punktu nr 6. Punkt nr 6 położony jest na granicy miasta Wrocław z gminą Długołęka. W punkcie nr 6 granica skręca w kierunku południowym i biegnie granicą miasta Wrocław przez punkt nr 7 do punktu nr 8, położonego u zbiegu granic działek nr: 7/11 i 7/8. W punkcie nr 8 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10. Punkt nr 10 jest punktem wspólnym dla działek nr: 7/8, 7/10 i 7/11. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku północnym i przez punkty nr: 11-23 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

– – skreśla się opis granic i terenu Obszaru 6,

– Kompleks 6 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 6

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0001 – Bielany Wrocławskie, karta mapy 5, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 2542A, położonego u zbiegu granic działek nr: 288/5, 280/15 i 280/7, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 288/5 (ul. Czekoladowa) do punktu nr 2534A, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 287 przez punkty nr: 2540A, 2539A i 2538A do punktu nr 2537A. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2536A i 2535A do punktu nr 2533A, gdzie zmienia kierunek na północno- wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/30 przez punkty nr: 7170 i 7171 do punktu nr 7172. W punkcie nr 7172 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/30 przez punkt nr 2677 do punktu nr 2676. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2675, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 2773, wspólnego dla działek nr: 280/28, 280/51 i 280/10. Z punktu nr 2773 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7924, wspólnego dla działek nr: 280/10, 280/51 i 280/50. W punkcie nr 7924 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 280/51 do punktu nr 7923, wspólnego dla działek nr: 280/51, 280/50, 280/47 i 280/48. Dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkt nr 2541A, wspólny dla działek nr: 280/47, 280/48, 280/7 i 280/15, wzdłuż granicy działki nr 280/7, przez punkt nr 3127A do punktu nr 2542A, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 – Bielany Wrocławskie, karta mapy 1, gmina Kobierzyce

Granica biegnie po punktach wyznaczonych dla działki nr 341/4, na której posadowiona jest część hali przemysłowej. Granica biegnie od punktu nr 8187, położonego przy ul. Logistycznej w kierunku wschodnim wzdłuż ściany ognioodpornej dzielącej halę na dwie części przez punkty nr: 8188 i 8189 do punktu nr 8190, który znajduje się na granicy z działką nr 283/14. W punkcie nr 8190 granica skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 5098, położonego przy cieku wodnym (rów własny) na granicy z działką nr 283/27. W punkcie nr 5098 skręca w kierunku zachodnim i biegnie brzegiem rowu do punktu nr 7667, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 7665. Punkty nr: 7667 i 7665 położone są przy ul. Logistycznej (działki nr: 283/22 i 283/23). W punkcie nr 7665 granica skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ul. Logistycznej do punktu nr 8187, od którego rozpoczęto opis.”,

– dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 7 w brzmieniu:

„Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 0026 – Mirków, karta mapy 1, gmina Długołęka

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 120, wzdłuż działki nr 5/6, położonej w obrębie ewidencyjnym – Psie Pole, w kierunku południowym do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki nr 341 (droga) do punktu nr 3. Stąd granica biegnie wzdłuż działki nr 341 w kierunku południowym do punktu nr 4, gdzie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 341 do punktu nr 5. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie wzdłuż działki nr 373 (rów) do punktu nr 7, w którym skręca na zachód i biegnie wzdłuż działki nr 323/11 do punktu nr 8. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż ul. Bierutowskiej (działka nr 323/2) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

i) w Podstrefie Świdnica, w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 2 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0003 – Fabryczna, karty mapy 4 i 5, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 16, położonego w północno-zachodniej części działki nr 2/11, w kierunku południowo-wschodnim, sąsiadując z drogą nr 1 (ul. Szarych Szeregów), przez punkty nr: 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Z punktu nr 21 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 i 8 do punktu nr 9, sąsiadując na tym odcinku z działkami nr: 6/20, 2/7, 6/13, 6/14, 6/15, 6/27 i 6/18. Z punktu nr 9 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy z działką nr 1/13 przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy z działką nr 2/3 przez punkt nr 12 do punktu nr 13. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy z działkami nr: 2/8 i 1/11 do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Stanisława Wokulskiego (działki nr: 1/7 i 10/2) przez punkty nr: 7 i 15 do punktu nr 16, od którego rozpoczęto opis.”,

j) w Podstrefie Oława opis granic i terenu Kompleksu 3 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0007 – Godzikowice, karta mapy 1, gmina Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części działki nr 472/25, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 472/20 i 472/18 przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 6, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 8, 9 i 10 do punktu nr 11, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż zachodniej krawędzi działki nr 472/20 dochodzi do punktu nr 12. Z punktu nr 12 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 13 do punktu nr 14, skąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 16 i 17, stanowiące północną granicę działki nr 472/24, dochodzi do punktu nr 18. W punkcie nr 18 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 19, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 20. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 21, skąd biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 472/25 przez punkty nr: 22 i 23 wzdłuż rowu (działka nr 472/22) do punktu nr 24. Z punktu nr 24 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 472/25 przez punkty nr: 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 30, gdzie skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 31. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

k) w Podstrefie Namysłów opis granic i terenu Kompleksu 1 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0038 – Namysłów, karta mapy 3, gmina Namysłów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 12/33, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 451 relacji Namysłów–Bierutów do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w tym samym kierunku chodnikiem drogi nr 451 (działki nr: 12/32 i 11/1) przez punkty nr: 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim lewą stroną drogi gruntowej nr 656, a następnie lewą stroną rowu melioracyjnego (działki nr: 756/1 i 10/4) do punktu nr 7. Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku zachodnim prawą stroną rowu melioracyjnego (działki nr: 756/1 i 10/4) oraz lewą stroną działki nr 823/2 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 12/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

I) opis granic i obszaru Podstrefy Wołów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Wołów

Obręb ewidencyjny Wołów-miasto, karta mapy 49, gmina Wołów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 1/3 zlokalizowanej przy ul. T. Kościuszki, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14. W punkcie nr 14 zbiegają się działki nr: 2/4, 2/2 i 2/3. Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 15 i 16 do punktu nr 17, położonego przy ul. T. Kościuszki (działka nr 2/1). Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. T. Kościuszki przez punkty nr: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

m) opis granic i terenu Podstrefy Wiązów otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Wiązów

Obręb ewidencyjny 0003 – Wiązów, karta mapy 2, gmina Wiązów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 100/7, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 39 Wiązów–Brzeg w kierunku południowym przez punkty nr: 2, 3 i 4 do punktu nr 5, w którym zbiegają się działki nr: 100/10, 100/12 i 100/11. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 7, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkty nr: 8, 9, 10 i 11 do punktu nr 12, położonego przy drodze krajowej nr 39. Z punktu nr 12 biegnie wzdłuż drogi krajowej nr 39 w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

n) w Podstrefie Śrem:

– w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 3 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 3200498, położonego w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północnym po granicach działek nr: 2483/32, 2985/1, 2500/15 i 2500/5 przez punkty nr: 3200499, 3200537, 3200538, 3200539, 3200509, 3200510, 3200144 i 3200153 do punktu nr 3200154. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 3200151, 3200152, 3200149, 3200541, 3200542 i 3200167 po granicach działek nr: 2483/3 i 2483/17 do punktu nr 3200169. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 3200477 i 3200165 wzdłuż granicy z działką nr 2483/17 do punktu nr 3200145. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 2487/1 do punktu nr 3200126, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż działki nr 2985/3 dochodzi do punktu nr 3200540. W punkcie nr 3200540 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy z działkami nr: 2985/3 i 2483/22 do punktu nr 3200463. Stąd biegnie przez punkty nr: 3200464, 3200465, 3200519, 3200466, 3200516, 3200467 i 3200468 wzdłuż ul. Wiosennej (część działki nr 2483/20) do punktu nr 3200520. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy z działką nr 2483/29 do punktu nr 3200521, w którym załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż ul. Letniej (część działki nr 2483/20 oraz działek nr: 2483/31, 2499/4 i część działki nr: 2499/3) przez punkty nr: 3200094, 3200497 i 3200496 do punktu nr 3200498, od którego rozpoczęto opis.”,

– dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Śrem, karty mapy 35 i 36, gmina Śrem

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3600328, położonego w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północnym po granicy działki nr 2216/1 (część pasa drogowego Śrem–Grzymysław) przez punkty nr: 3200283, 3200282, 3200281, 3200280, 3200279, 3200278, 3200277, 3200276 i 3200275 do punktu nr 3200274. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 2214/7 do punktu nr 3600315, skąd początkowo biegnie na południowy wschód, a następnie na wschód wzdłuż granicy z działką nr 2216/4 przez punkty nr: 3600314, 3600313, 3600312, 3600311, 3600310, 3600309, 3600308, 3600307, 3600306, 3600305, 3600304, 3600303, 3600302 i 3600301 do punktu nr 3600316. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 2216/3, stanowiącej poszerzenie drogi lokalnej, przez punkty nr: 3600317, 3600318, 3600319, 3600320, 3600321, 3600322, 3600323, 3600324, 3600325, 3600326 i 3600327 do punktu nr 3600328, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3100410, położonego w północnej części opisywanego obszaru, w kierunku południowo-wschodnim, po granicy z działkami nr: 2458/3 i 2458/7, przez punkty nr: 3100404, 3100412, 3100405 i 3100406 do punktu nr 3100407. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 3100380, skąd początkowo biegnie w kierunku zachodnim, a następnie północno-zachodnim wzdłuż działki nr 2458/8 przez punkty nr: 3100381, 3100382, 3100383, 3100384, 3100385, 3100386, 3100387, 3100388 i 3100389 do punktu nr 3100390. Z punktu nr 3100390 granica biegnie wzdłuż działki nr 2459 przez punkty nr: 3100181 i 3100183 do punktu nr 3100391, gdzie skręca w kierunku zachodnim i biegnie północno-zachodnimi granicami działek nr: 2458/9 i 2460 przez punkty nr: 3100392, 3100393, 3100394, 3100395 i 3100396 do punktu nr 3100192. Z punktu nr 3100192 biegnie wzdłuż działek nr: 2458/10 i 2458/5 przez punkty nr: 3100397, 3100398, 3100399, 3100400, 3100401, 3100413, 3100402 i 3100403 do punktu nr 3100411. W punkcie nr 3100411 skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 2456 do punktu nr 3100410, od którego rozpoczęto opis.”,

o) opis granic i terenu Podstrefy Świebodzice otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Świebodzice Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0004 – Ciernie, karta mapy 10, miasto Świebodzice

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 751, położonego w północnej części kompleksu, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 750, po granicy działki nr 676/20. W punkcie nr 750 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 676/20 do punktu nr 752. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 676/15 do punktu nr 698. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki nr 676/2 do punktu nr 697, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i po granicy działki nr 676/6 dochodzi do punktu nr 714. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 676/6, 676/7 i 676/13 przez punkty nr: 713, 715 i 734 do punktu nr 733. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/13 przez punkt nr 732 do punktu nr 731. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki nr 676/15 przez punkt nr 744 do punktu nr 751, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 754, położonego w północnej części kompleksu, w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki nr 677/8 do punktu nr 733. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1176/2 przez punkty nr: 690 i 689 do punktu nr 738. W punkcie nr 738 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/15 do punktu nr 737. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 676/15 i 676/9 przez punkty nr: 736 i 718 do punktu nr 717. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy działki nr 676/9 do punktu nr 720. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/9 do punktu nr 719, w którym skręca na północny zachód i biegnie po granicy działki nr 676/15 przez punkt nr 735 do punktu nr 753. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki nr 676/21 do punktu nr 754, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 1 – Pełcznica, karta mapy 5, miasto Świebodzice

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 80, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 221/1, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 413. Stąd biegnie w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 441, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 440, 439, 438 i 437 do punktu nr 434. W punkcie nr 434 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 225/3 do punktu nr 436. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 76, 77, 78 i 79 do punktu nr 80, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 426, położonego u zbiegu działek nr: 228/1 i 238/1, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 430, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 433 i 429 dochodzi do punktu nr 428. Z punktu nr 428 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423 i 422 do punktu nr 421. Stąd granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 424 i 425 do punktu nr 445, położonego na północnej stronie rowu (działka nr 238/1). W punkcie nr 445 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną stroną rowu przez punkty nr: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 i 118 do punktu nr 426, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 427, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 250/1, w kierunku północno-wschodnim, południową stroną rowu (działka nr 238/1) do punktu nr 137. W punkcie nr 137 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 206, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 432. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 431 dochodzi do punktu nr 427, od którego rozpoczęto opis.”,

p) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK dodaje się opis granic i terenów Podstref: Prudnik, Twardogóra, Jarocin, Góra, Oleśnica i Kalisz, w brzmieniu:

„Podstrefa Prudnik

Obręb ewidencyjny nr 0114 – Prudnik, karta mapy 1, gmina Prudnik

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 2002/38 C22UP, S, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 2002/38, 2004/46, 2006/51, 1336/53 i 1337/57 C22UP, S przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1337/57 C22UP, S do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 2151/82 C29UP do punktu nr 8. W punkcie nr 8 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2151/82 C29UP do punktu nr 9. Stąd biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 2151/82 i 1710/82 C29UP przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1710/82 C29UP przez punkt nr 12 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1710/82 C29UP do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2151/82 C29UP przez punkty nr: 15 i 16 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2151/82 C29UP do punktu nr 18. Z punktu nr 18 biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2151/82 C29UP i dochodzi do punktu nr 19. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2169/60 C29UP do punktu nr 20. W punkcie nr 20 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2169/60 C29UP do punktu nr 21. Z punktu nr 21 biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 2011/57 C22UP, S przez punkty nr: 22 i 23 do punktu nr 24. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 2011/57, 2009/53, 2006/51, 2004/46, 2002/38 i 2000/27 C22UP, S przez punkty nr: 25, 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 30. W punkcie nr 30 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2000/27 C22UP, S do punktu nr 31. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 2000/27 C22UP, S przez punkt nr 32 do punktu nr 33. W punkcie nr 33 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 2002/38 C22UP, S do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Twardogóra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 0003 – Chełstówek, karta mapy 1, gmina Twardogóra

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 13/2, w kierunku północno-wschodnim południowo-wschodnią stroną drogi gminnej nr 94 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, położonego na granicy obrębu Chełstówek z obrębem Moszyce. Z punktu nr 3 biegnie po granicy obrębów w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 4 do punktu nr 5, położonego u zbiegu granicy kompleksu z działką nr 19/2. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 6, po granicy działki nr 19/2 do punktu nr 7. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/1 do punktu nr 8, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 19/1 przez punkt nr 9 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 0003 – Chełstówek, karta mapy 1, gmina Twardogóra

Granica biegnie od punktu nr 11, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 14/2, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż drogi gminnej nr 95/2 do punktu nr 12. Stąd biegnie w tym samym kierunku, południowo-zachodnią stroną drogi gminnej nr 95/2, wzdłuż działki nr 18 i dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 21/7 do punktu nr 14, położonego przy rowie (działka nr 81). Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, północno-wschodnią stroną rowu przez punkty nr: 15, 16, 17 i 18 do punktu nr 19. Stąd biegnie północno-wschodnią stroną rowu przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 14/1 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jarocin

Obręb ewidencyjny 0004 – Golina, karta mapy 1, gmina Jarocin

Granica biegnie od punktu nr 101, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 156/9, w kierunku południowym przez punkt nr 103 do punktu nr 104. Od punktu nr 101 do punktu nr 104 pokrywa się z granicą między działkami nr: 156/9 i 159/10. W punkcie nr 104 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną stroną rowu (działka nr 159) przez punkty nr: 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 105. W punkcie nr 105 zbiegają się działki nr: 156/11, 159 i 156/9. Z punktu nr 105 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 107 i 108 do punktu nr 106. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 102. Na odcinku od punktu nr 105 do punktu nr 102 granica podstrefy pokrywa się z granicą między działkami nr: 156/9 i 156/11. Z punktu nr 102 granica biegnie południową stroną drogi powiatowej w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 101, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Góra

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 01 – Góra, karty mapy 3 i 4, gmina Góra

Granica biegnie od punktu nr 030051, położonego w zachodnim narożniku działki nr 100/6, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 030013, położonego u zbiegu działek nr: 100/5, 101/4 (droga) i 102 (rów). Z punktu nr 030013 biegnie w kierunku wschodnim, południowym brzegiem rowu, przez punkty nr: 030014, 040002 i 40003 do punktu nr 040005. Stąd biegnie w kierunku południowym po granicy między działkami nr: 106/14 i 106/5 do punktu nr 040083. Z punktu nr 040083 biegnie w kierunku zachodnim północnymi granicami działek nr: 106/15, 101/5 i 100/7 przez punkty nr: 030055 i 030054, do punktu nr 030051, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 01 – Góra, karty mapy 3 i 4, gmina Góra

Granica biegnie od punktu nr 030062, położonego w zachodnim narożniku działki nr 100/8 na granicy z drogą (działka nr 100/1), początkowo w kierunku północno-wschodnim, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 030061, 030060, 030059, 030058, 030057, 030056, 040119 i 040120, południowymi granicami działek nr: 106/15, 101/5 i 100/7 do punktu nr 040121. Stąd biegnie w kierunku południowym, brzegiem drogi nr 2320/4 przez punkt nr 040102 do punktu nr 040070. Z tego punktu biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 040071, początkowo po granicy między działkami nr: 106/13 i 106/7, a następnie między działkami nr: 106/13 i 2042/3 do punktu nr 040098. Z punktu nr 040098 biegnie w kierunku południowym po granicy między działkami nr: 106/13 i 106/7 i dalej między działkami nr: 106/13 i 106/8 przez punkt nr 040099 do punktu nr 040100. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 050024, 030023, 3181 i 050223 po granicy między działkami nr: 106/13, 101/3 i 100/4 i działkami nr: 129/6, 128/1 i 127/3 do punktu nr 050022. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 102/1) przez punkt nr 030025 do punktu nr 030062, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oleśnica

Obręb ewidencyjny nr 0002 – Oleśnica, karty mapy 37 i 42, miasto Oleśnica

Granica biegnie od punktu nr 98, położonego w północnym narożniku działki nr 8/2 AM 37, przy ul. Bolesława Krzywoustego (działka nr 12 AM 38), w kierunku południowo-wschodnim prawą stroną ul. Bolesława Krzywoustego do punktu nr 36. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie prawą stroną drogi nr 13 AM 38 do punktu nr 2. Stąd biegnie w tym samym kierunku prawą stroną drogi nr 1 AM 42 do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie prawą stroną drogi nr 9 AM 42 w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż działki nr 8/3 AM 42 przez punkt nr 16 do punktu nr 47. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie prawą stroną drogi nr 20/4 AM 42 do punktu nr 59. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim prawą stroną drogi nr 8/2 AM 42 przez punkty nr: 60, 61, 62, 63 i 64 do punktu nr 65, położonego na granicy między działkami nr: 8/3 AM 42 i 8/2 AM 37. Z punktu nr 65 granica biegnie prawą stroną drogi nr 8/1 AM 37 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 8/2 AM 37 przez punkty nr: 96, 90, 91, 92, 93, 97 i 94 do punktu nr 98, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kalisz

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 110 – Zagorzynek, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, w kierunku północno-zachodnim po granicymiędzy działkami nr: 8/5 i 6/3 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 9 przez punkt nr 4 do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy z działką nr 9 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Noskowskiej (działka nr 12) do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 11/2 do punktu nr 8. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy z działką nr 13/2 przez punkt nr 9 do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie w kierunku południowym wzdłuż ul. Sulisławickiej (działka nr 1/3) przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy z działkami nr: 10/2, 17/2 i 16/2 przez punkty nr: 13 i 14 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 022 – Piskorzewie, karta mapy 1, miasto Kalisz

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, wzdłuż ogrodzenia w kierunku północno-wschodnim po granicy z działką nr 25/1 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Stąd biegnie w tym samym kierunku po granicy z działką nr 25/4 przez punkt nr 4 do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy z działkami nr: 40/18, 32/24 i 40/19 przez punkty nr: 6, 7 i 8 do punktu nr 9. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 10, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi wewnętrznej (działki nr: 40/15, 40/29, 40/22 i 40/25) przez punkty nr: 11, 12 i 13 do punktu nr 14. Z punktu nr 14 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy z działkami nr: 40/26 i 40/22 przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie po granicy z działką nr 40/22 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy z działką nr 40/13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »