reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 oraz z 2008 r. Nr 118, poz. 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 290, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1544,6815 ha, położone na terenach miast: Bolesławiec, Dzierżoniów, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oława, Opole, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Święta Katarzyna, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2020 r.

4. Zarządzającym strefą jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST-PARK Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.

§ 2.
Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 556, z 2001 r. Nr 31, poz. 355 i Nr 107, poz. 1179, z 2002 r. Nr 64, poz. 590, z 2003 r. Nr 141, poz. 1355 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 700 i Nr 95, poz. 943.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 236, poz. 1705, z 2007 r. Nr 17, poz. 99, Nr 55, poz. 362 i Nr 212, poz. 1552 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 611), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r. (poz. 1561)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK

Podstrefa Wałbrzych

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 40, położonego w północnym narożniku działki nr 100/8 na granicy z ul. Uczniowską (działka nr 54/13), w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul Uczniowskiej przez punkty nr: 41, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do punktu nr 14 położonego u zbiegu działek nr: 101/3 (ul. Uczniowska), 101/25 (ul. Stacyjna) i 101/26. Na odcinku między punktami nr: 41-14, działki nr 100/5, 100/8, 101/18, 101/16, 101/27 i 101/26 graniczą z działkami nr: 54/13, 100/9, 101/15, 101/10 i 101/3. W punkcie nr 14 granica skręca w kierunku zachodnim i prawą stroną ul. Stacyjnej (działka nr 101/25) przez punkty nr: 15, 16, 17, 18 dochodzi do punktu nr 19 położonego u zbiegu działek nr 101/25, 64/27 i 101/19. Na opisanym odcinku z ul. Stacyjną graniczą działki nr: 101/26, 101/27, 101/5, 101/8 i 101/19. W punkcie nr 19 granica odchodzi od ul. Stacyjnej w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, między działkami nr: 101/19, 64/27, do punktu nr 25. W punkcie nr 25 skręca pod ostrym kątem w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 26, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 27, 28 dochodzi do punktu nr 29. Od punktu nr 25 granica biegnie ogrodzeniem trwałym, granicząc z działką nr 67/3, przez punkty nr: 26, 27, 28 do punktu nr 29. Dalej biegnie linią prostą w kierunku północnym przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35 do punktu nr 36. Na odcinku między punktami nr: 25-36 działki nr: 101/19, 100/6, 100/4, 100/5. 104/1, 102/1, 103/1 graniczą z działkami nr: 101/20, 100/7, 104/2, 102/2, 103/2. Z punktu nr 36 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 37, gdzie skręca w kierunku północnym, i przez punkty nr: 38, 39 dochodzi do punktu nr 40, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 42, położonego w północnym narożniku działki nr 101/29 u zbiegu ul. Stacyjnej i ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim, prawą stroną ul. Uczniowskiej i dochodzi do punktu nr 43 położonego u zbiegu granic działek nr: 101/6, 101/13, 101/24 i działki nr 101/29. W punkcie nr 43 skręca w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działek nr: 101/29 i 101/6 do punktu nr 44 w ul. Stacyjnej. Od punktu nr 44 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 45, 46 do punktu nr 47, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 48 dochodzi do punktu nr 42, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 8 - Poniatów, karty mapy 1, 2, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 49, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 4/12, na granicy obrębu nr 8 Poniatów z obrębem nr 3 Szczawienko, po granicy między wyżej wymienionymi obrębami w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 50. Następnie łagodnym łukiem skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 51, 52 i 53 dochodzi do punktu nr 54, znajdującego się w ul. Uczniowskiej. Z punktu nr 54 biegnie linią łamaną, prawą stroną ul. Uczniowskiej, w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr 55, 56, 57, 58, 59, 60 do punktu nr 61. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie krawędzią rowu melioracyjnego (działki nr 11/24, 22/14, 29/11) przez punkty nr 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 do punktu nr 71 w ul. Jachimowicza. Dalej biegnie północną i wschodnią stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr: 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 i 87 do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręby ewidencyjne nr 3 - Szczawienko, karta mapy 2, 3 oraz nr 8 Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 88, położonego u zbiegu granicy działki nr 9/8 z ul. Jachimowicza (działka nr 9/10), w kierunku zachodnim, północną stroną ul. Jachimowicza, przez punkty nr 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 do punktu nr 100, który jest punktem wspólnym dla działek nr 9/8, 9/14 i ul. Jachimowicza (działki nr 9/9 19/13). W punkcie nr 100 granica skręca w kierunku północno-zachodmm, i odchodząc od ul. Jachimowicza, biegnie linią prostą przez punkty nr 101, 102, 103 do punktu nr 104, położonego na granicy obrębu nr 8 Poniatów i nr 3 Szczawienko, u zbiegu granic działek nr 6/9, 6/10 (obręb nr 8 Poniatów) z działkami nr 49/1, 52/1 (obręb nr 3 Szczawienko). Na omawianym odcinku działki nr: 9/8, 5/11, 6/9 graniczą z działkami nr 9/14, 5/12, 6/10. Z punktu nr 104 granica nadal biegnie w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 105 dochodzi do punktu nr 106, który jest punktem wspólnym dla działek nr 52/1, 52/2, 48/1 i 49/1. Od punktu nr 106 granica biegnie w kierunku północnym i przez punkty nr 107, 108 dochodzi do punktu nr 109. Punkt nr 109 jest punktem wspólnym dla działek nr 82/3, 83/1, 82/4, 82/2 i 83/2. W punkcie nr 109 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkt nr 110 dochodzi do punktu nr 111, wspólnego dla działek nr 64/39, 64/40 i 75. Z punktu nr 111 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim granicą między działkami nr 75, 64/36 i 64/39 i przez punkt nr 112 dochodzi do punktu nr 113, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie granicą między działkami nr 64/36 i 6/5 przez punkt nr 114 do punktu nr 115. Na odcinku od punktu nr 113 do punktu nr 115 pokrywa się z granicą między obrębem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów. W punkcie nr 115 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicą między działkami nr 6/5 i 6/6 do punktu nr 88 w ul. Jachimowicza, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 156, położonego u zbiegu granicy działek nr 6/7, 5/16 (ul. Jachimowicza) i 6/3, w kierunku zachodnim północną stroną ul. Jachimowicza przez punkt nr 157 do punktu nr 158, który jest punktem wspólnym dla działki nr 6/7, 6/6 i ul. Jachimowicza (działka nr 6/8). W punkcie nr 158 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i odchodząc od ul. Jachimowicza, biegnie linią prostą do punktu nr 159 położonego na granicy obrębu nr 8 Poniatów i nr 3 Szczawienko, u zbiegu granic działek nr 6/6, 6/7 (obręb nr 8 Poniatów) z działkami nr 64/37,64/38 (obręb nr 3 Szczawienko). Z punktu nr 159 granica nadal biegnie w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 153, który jest punktem wspólnym dla działek nr 64/33, 64/37 i 64/38. W punkcie nr 153 granica skręca w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 154, który jest punktem wspólnym dla działek nr 64/33, 64/34 i 64/38. W punkcie nr 154 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 155, położony na granicy między obrębem nr 3 Szczawienko i nr 8 Poniatów, do punktu nr 156 w ul. Jachimowicza, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny nr 8 - Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 116, położonego w północnym narożniku obszaru (działka nr 5/9) przy ul. Jachimowicza zachodnią stroną ul. Jachimowicza w kierunku południowym i przez punkty nr 117, 118, 119, 120, 121, 122 dochodzi do punktu nr 123. W punkcie nr 123 granica obszaru skręca w kierunku zachodnim, i biegnąc pomocną stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 i 136, dochodzi do punktu nr 137 położonego w rozwidleniu ul. Jachimowicza. Z punktu nr 137 granica skręca w kierunku północnym, a następnie wschodnim, i biegnąc południową stroną ul. Jachimowicza przez punkty nr 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 14K, 149, 150, 151 i 152, dochodzi do punktu nr 116, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręby ewidencyjne nr 8 - Poniatów, karty mapy 2, 3, nr 9 - Poniatów, karta mapy 1 oraz nr 10 - Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 449, położonego w południowo-wschodniej części obszaru u zbiegu granic działek nr 9/19, 9/20 i 3/8, przez punkty nr 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 i 457 w kierunku zachodnim do punktu nr 458, położonego u zbiegu granic działek nr 24, 17/1 i 23/1 (droga). W punkcie nr 458 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 459. Z punktu nr 459 biegnie wzdłuż działki nr 23/1 w kierunku zachodnim przez punkty nr 460 i 461 do punktu nr 462, w którym zbiegają się granice działek nr 24, 23/2 i 23/1. W punkcie nr 462 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez kolejne punkty nr 463-516 do punktu nr 517. Z punktu nr 517 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 521 i dalej w tym samym kierunku przez kolejne punkty nr 522-532 do punktu nr 533, położonego u zbiegu granic działek nr 29/17, 29/18 i 86. Na odcinku od punktu nr 470 do punktu nr 533 granica biegnie dołem skarpy będącej częścią działki nr 86. W punkcie nr 533 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 534, 535 i 536 do punktu nr 537. W punkcie nr 537 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 538, położonego w ul. Jachimowicza. W punkcie nr 538 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Jachimowicza przez punkty nr 539, 540, 541 do punktu nr 542. W punkcie nr 542 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez kolejne punkty nr 543-553 do punktu nr 554, położonego u zbiegu granic działek nr 29/9 (ul. Jachimowicza), 29/17 i 86. W punkcie nr 554 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez kolejne punkty nr 555-574 do punktu nr 575. W punkcie nr 575 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 576, 577, 578, 579 do punktu nr 580, gdzie skręca na wschód, i biegnie przez kolejne punkty nr 581-601 do punktu nr 602, położonego u zbiegu granic działek nr 86, 29/15 i 87. Na odcinku od punktu nr 554 do punktu nr 602 biegnie wzdłuż działki nr 86. W punkcie nr 602 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 603, położonego u zbiegu granic działek nr 87, 29/15 i 29/2. Z punktu nr 603 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610 i 611 wzdłuż granicy działki nr 87 do punktu nr 612, położonego u zbiegu granic działek nr 9/5, 9/6, 87 i 2/17. W punkcie nr 612 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 613. Z punktu nr 613 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 614 i 615 do punktu nr 616. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 617 do punktu nr 618. położonego u zbiegu granic działek nr 3/8, 9/7 i 9/19. W punkcie nr 618 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 619 do punktu nr 449, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręby ewidencyjne: nr 9 - Poniatów, karta mapy 1, nr 10 - Poniatów, karty mapy 2 i 3, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 356, położonego w północno-wschodnim narożniku obszaru nr 8 u zbiegu granic działek nr 9/15 i 9/13 (droga wewnętrzna), przez punkty nr 357, 358, 359, 360, 361 krawędzią drogi wewnętrznej w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 362. W punkcie nr 362 omija wybudowane na drodze wewnętrznej rondo i przez punkty nr: 363, 364, 365, 366, 367 i 368 dochodzi do punktu nr 369. Punkt nr 369 jest położony w południowym narożniku opisywanego obszaru. Z punktu nr 369 granica biegnie dolną krawędzią skarpy ograniczającej obszar w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 i 380 dochodzi do punktu nr 381, położonego w zachodnim narożniku obszaru. W punkcie nr 381 skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390 dochodzi do punktu nr 391, położonego w północnym narożniku obszaru. Od punktu nr 391 granica biegnie równolegle do ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 dochodzi do punktu nr 356, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręby ewidencyjne nr 10 - Poniatów, karta mapy 3, nr 24 - Poniatów, karta mapy 1, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 401, położonego w północnym narożniku obszaru nr 9, u zbiegu granic działek nr 102/7, 102/6 i 102/5 (droga wewnętrzna) równolegle do ul. Uczniowskiej w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413 dochodzi do punktu nr 414, położonego we wschodnim narożniku opisywanego obszaru. W punkcie nr 414 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425 dochodzi do punktu nr 426, położonego w południowym narożniku obszaru. Od punktu nr 426 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, dolną krawędzią skarpy ograniczającej obszar nr 9, i przez punkty nr 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 dochodzi do punktu nr 436, położonego w zachodnim narożniku opisywanego obszaru. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkty nr: 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, biegnąc krawędzią drogi wewnętrznej, dochodzi do punktu nr 401, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny nr 3 - Szczawienko, karta mapy 4, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 177, położonego u zbiegu granicy działki nr 86/19 z ul. Uczniowską prostopadle do ul. Uczniowskiej, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy obrębów nr 2 Poniatów i nr 3 Szczawienko przez punkty nr 133, 150, 114, 144, 145, 146 do punktu nr 151. Na tym odcinku opisywany obszar graniczy kolejno z działkami nr 314/2, 311/6 i 311/9. Punkt nr 145 jest punktem wspólnym działek nr 86/19 i 85/3, a punkt nr 146 działek nr 85/3 i 84/5. Od punktu nr 151 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnąc przez punkt nr 152 (wspólny dla działek nr 84/5 i 86/29) wzdłuż sąsiadujących działek nr 84/9 i 84/10, dochodzi do punktu nr 153 zlokalizowanego na zbiegu granic pomiędzy działkami nr 86/29, 84/10, 94/2 i 86/30, i biegnie dalej w tym samym kierunku wzdłuż działki nr 94/2 (stanowiącej rów) przez punkty nr 113, 295, 115 aż do punktu nr 116. Na tym odcinku punkt nr 295 stanowi odejście granicy pomiędzy działkami nr 86/30 i 86/31 w kierunku południowo-zachodnim do ul. Uczniowskiej. Od punktu nr 116 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do ul. Uczniowskiej, biegnąc pomiędzy działkami nr 86/31 i 86/22 przez punkty nr 221, 220, 219 do punktu nr 218 u zbiegu z ul. Uczniowską. Od tego punktu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 189, 188, 187 186, 185 (w punkcie nr 185 granica odchodzi w kierunku połnocno-wschodnim pomiędzy działkami nr 86/31 i 86/30), 184, 183, 293 (w punkcie nr 293 granica odchodzi w tym samym kierunku pomiędzy działkami nr 86/30 i 86/29), 182, 181, 180, 179 (w punkcie nr 179 granica odchodzi pomiędzy działkami nr 86/29 i 86/19, również w kierunku północno-wschodnim) i nr 178 wzdłuż ul. Uczniowskiej wraca do punktu nr 177 (na tym odcinku granica przebiega pomiędzy działkami nr 86/31, 86/30, 86/29 i 86/19, stanowiącymi opisywany obszar, a działkami nr 88/10 187/8, wchodzącymi w skład ul. Uczniowskiej), od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 6 - Piaskowa Góra, karta mapy 6, miasto Wałbrzych

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na południowym skraju granicy działki nr 382/13 (AM 6), w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 182/13 przez punkty nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 do punktu nr 11, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie dalej wzdłuż granicy działki nr 382/13 z drogą nr 118/1 (AM 6A) do punktu nr 12 i dalej do punktu nr 13 będącego początkiem trójgranicy działek nr 382/12, 382/13 (AM 6) oraz działki nr 117 (AM 6A). Dalej granica biegnie linią prostą wzdłuż granicy działki nr 382/12 do punktu nr 14. Tu granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie dalej granicą działki nr 382/12 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca ponownie w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 16, gdzie tak jak granica działki nr 382/12 zmienia kierunek na południowo-wschodni, i dochodzi do punktu nr 17, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 18. Od punktu nr 18 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/12, początkowo w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 19 i 20, następnie na południe do punktu nr 21. Tu granica skręca w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc wzdłuż granicy drogi (działka nr 382/15) przez punkty nr 22, 23, i dochodzi do punktu nr 24 będącego początkiem trójgranicy działek nr 382/12, 382/13 i 382/15 (droga). Stąd biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 25, 26 i 27, aby w punkcie nr 27 skręcić wyraźniej w kierunku wschodnim, i dojść do punktu nr 28, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki do punktu nr 29. Tu granica ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 30, z którego biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 31. Z tego punktu granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 na południowy zachód do punktu nr 32, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 33. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 382/13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny nr 18 - Biały Kamień, karty mapy 4, 5, 6, miasto Wałbrzych

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u północno-wschodnim narożniku działki nr 167 na granicy z ul. Piotra Wysockiego (działka nr 148/1) i drogi gruntowej (działka nr 172) przez punkty nr 2, 3, 4, w kierunku południowym, skręcając stopniowo w punktach nr 5, 6 i 7 w stronę zachodnią, i przez punkty nr 8, 9, 10, 11, 12, 13 dochodzi do punktu nr 14. Dalej biegnie w kierunku półocno-wschodnim przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą ul. Jasnej (działka nr 171) przez punkt nr 17 do punktu nr 18. W punkcie nr 18 granica odchodzi od ul. Jasnej w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 do punktu nr 30 położonego na ul. Jasnej (działka nr 161). Następnie prawą stroną ul. Jasnej biegnie przez punkt nr 31 do punktu nr 32. Od punktu nr 32 biegnie przez, punkty nr 33, 34, 35 w kierunku południowo-wschodnim, skręcając stopniowo w punktach nr 36, 37, 38 w kierunku wschodnim i przez punkty nr 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 dochodzi do punktu nr 45 położonego w południowo-wschodnim narożniku rowu melioracyjnego nr 157. Stąd biegnie w kierunku północnym prawą stroną rowu, i przez punkty nr 46, 47 dochodzi do punktu nr 48 położonego na ul. Piotra Wysockiego. Tu granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prawą stroną ul. Piotra Wysockiego przez punkty nr 49, 50, 51, 52, 53, 54 do punktu nr 55, który jest punktem wspólnym dla działek nr 148/1, 154, 168/5 i 168/6. W punkcie tym skręca w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą działki nr 168/5 do punktu nr 56. Następnie granica biegnie linią łamaną przez punkty nr 57, 100 w kierunku południowo-zachodnim do punku nr 58, przez punkt nr 101 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 59, przez punkty nr 102, 60, 61, 62, 63 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 64. W punkcie nr 64 dochodzi ponownie do ul. Piotra Wysockiego i następnie przez punkty nr 65, 66 biegnie prawą jej stroną w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 67, położonego we wschodnim narożniku działki nr 149/3 na granicy z ul. Piotra Wysockiego i działką nr 146/5, w kierunku północnym przez punkty nr 68, 69, 70, 71 do punktu nr 72. Na odcinku od punktu nr 70 do punktu nr 72 granicę stanowi wschodnia strona rowu melioracyjnego nr 144. W punkcie nr 72 skręca w kierunku wschodnim i południową stroną drogi gruntowej nr 142 przez punkty nr 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dochodzi do punktu nr 85, który jest punktem granicznym dla działek nr 142, 75 i 149/3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i granicą z działką nr 178/2 przez punkty nr 86, 87, 88, 89, 90 dochodzi w punkcie nr 91 do ul. Piotra Wysockiego (działka nr 175). Następnie przez punkty nr 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy z ul. Piotra Wysockiego (działki nr 148/1 i 175) dochodzi do punktu nr 67, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Dzierżoniów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karty mapy 1, 2, miasto Dzierżoniów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3778, znajdującego się w południowo-zachodniej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 3777, 1776, 5760, 3775, 3049, 3050, 3774. 5752, 3053, 3054 do punktu nr 2796 po granicach działek nr 114/15, 114/2, 111/2, 109/1, 109/2, 107, 106. W punkcie nr 2796 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr 2795, 3055, 2794, 3051, 2793, 5759, 2792, po granicach działek nr 106, 107, 108, 112, 113/5, 113/7, do punktu nr 5767. W punkcie nr 5767 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 5768, 5820, po granicach działek nr 113/7, 114/16, 114/17, do punktu nr 5769. W punkcie nr 5769 zmienia kierunek na północny i biegnie przez punkty nr 5744, 5761, po granicach działek nr 114/9, 114/10, 113/3, do punktu nr 5743. W punkcie nr 5743 zmienia kierunek na wschodni i biegnie przez punkty nr 5631, 2791, 2790, 2789, 5763, 5741, 2788, 3033, 2786, 2785, 2784, 2783, 2782, 2781, 3010, po granicach działek nr 113/3, 129/5, 129/4, 129/8, do punktu nr 5800. W punkcie nr 5800 skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy działki nr 129/8, przez punkty nr 3068, 5618, 3067, 3065, do punktu nr 3066. Stąd biegnie po obwodzie ul. Pieszyckiej, przez punkty nr 3064, 3062, 5619, 15001, 5738, 5737, 5740, 5766, 5736, 5746, 5770, 5771, 5745, 5755, 5754, 5753, 5756, 5750, 5749, 5748, po granicach działek nr 129/8, 126/5, 124/5, 120/1, 120/4, 120/5, 115/1, 114/10, 114/9, 114/11, 114/17, 114/16, 114/3, 114/2 i 114/5, do punktu nr 5818. Z punktu nr 5818 biegnie na południe przez punkty nr 5817, 5816, 5773, wzdłuż działki nr 114/15, do punktu nr 3778, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3796, znajdującego się w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 3795, 3794, 3793, 3792, 3791, 3790, 5826, 3789, 3788, 3787, 3786, 3785, 3784, wzdłuż granic działek nr 152/1, 151/1, 150/1, 149/5, 149/4, 148/5 i 147/4, do punktu nr 3025. Tu zmienia kierunek na północny i dalej biegnie przez punkty nr 3024, 3037, po granicach działek nr 146/8, 145/8, 126/8 do punktu nr 3036. W punkcie nr 3036 zmienia kierunek na wschodni i biegnie po granicach działek nr 126/8, 127/2, 145/8, 145/10, przez punkty nr 15002, 5775, 5821, 3022, do punktu nr 5827, gdzie zmienia kierunek na południowy, i biegnie przez punkty nr 5828, 5829, wzdłuż granic działek nr: 146/10, 147/6 do punktu nr 5830. W punkcie nr 5830 zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 147/6 do punktu nr 5831. W punkcie nr 5831 skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 5783, 5784, 5787, 5788, 5791, wzdłuż działek nr: 147/6, 148/6, 149/5, 150/1, 151/1, 152/1, do punktu nr 3796, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karty mapy: 1, 2, miasto Dzierżoniów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 6004, znajdującego się w południowo-zachodniej części opisywanego obszaru, w kierunku północnym przez punkty nr: 6005, 3648, 3647, 3636, 3635, 3634, 3624, 6024, 3623, 3617, 3616, 3609, 3608, 3607, po granicach działek nr: 94/2, 93/1, 92/1, 92/2, 86, do punktu nr 2464. W punkcie nr 2464 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 2661, 2660, 2659, 2465, 2482, 2658, 2657, 2656, 2655, 2654, 2466, 2653, po granicach działek nr 86, 95/3, 85, 83, 81, do punktu nr 2652. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkty nr: 3718, 6027, 6028, po granicach działek nr: 81, 82/7, 98/8 do punktu nr 6028. W punkcie nr 6028 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 98/6 przez punkty nr: 5931, 5930 do punktu nr 5929. Dalej biegnie w kierunku południowym, wzdłuż działek nr: 98/6, 99/4, 100/4, 102/4, przez punkty nr: 5928, 5927, 5926, 5625, 5924, 5923, 5922, 5921 do punktu nr 5920. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr: 5919, 5918, 5917, 5996, 5997, 5998, 5999, 6000, 6001, 6002, 6003, wzdłuż granic działek nr: 102/4, 103/2, 103/3, 104/4, 104/6, 96/2, 95/4, 94/2, do punktu nr 6004, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 5956, znajdującego się w południowo-zachodniej części opisywanego obszaru, w kierunku północnym przez punkty nr: 5957, 5958, 5959, 5960, 5961, 5962, 5964, 5965, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 5972, 3107, 3100, 6026, wzdłuż działek nr: 75/3, 78/9, 101/5, 102/1, 100/1, 99/1, 98/1, 82/1, 79, 77, do punktu nr 2468. W punkcie nr 2468 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie przez punkty nr: 2650, 2649, 2648, 2647, 2646, 2469, 2645, 2644, 2643, wzdłuż działek nr: 77, 74/2, 70, 69, 68/5, do punktu nr 2642. W punkcie nr 2642 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 68/7 do punktu nr 5989. Od punktu nr 5989 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 66/11, do punktu nr 5988. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie przez punkt nr 5987 do punktu nr 5986, wzdłuż działek nr: 66/10, 66/13. Od punktu nr 5986 granica biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż działek nr: 66/10, 67/2, 68/6, 72/2, 73/2, 74/2, 75/3, przez punkty nr: 5984, 5983, 5982, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5974, 5973, 5963, do punktu nr 5956, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karty mapy: 1, 2, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku opisywanego kompleksu, w kierunku południowo-wschodnim po granicach działek nr: 15, 6 i 87/3 do punktu nr 2, stanowiącego wschodni narożnik kompleksu. W punkcie nr 2 skręca na południe i biegnie granicami działek nr: 87/3, 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 93/5 i 94/5 do punktu nr 3 najdalej wysuniętego na południe. Stąd biegnie, granicami działek nr: 94/5, 55/3, 51/2, 49/2 i 47/2 przez punkt nr 4 do punktu nr 5, położonego w zachodnim narożniku kompleksu. Z punktu nr 5 biegnie wzdłuż działek nr: 47/2, 46/1, 14 i 15, przez punkt nr 6, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0001 - Przedmieście, karta mapy 4, miasto Dzierżoniów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku kompleksu, po granicy działki nr 206/24 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, położonego na granicy działek nr 206/24 i 206/5. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki nr 206/5 do punktu nr 3, w którym załamuje się na południe, i biegnie do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na zachodni i po południowej granicy działki nr 206/5 dochodzi do punktu nr 5, skąd biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr: 6, 7 i 8, usytuowane na styku działek nr 206/5 i 206/24, 206/24 i 206/43, 206/24 i 206/11, do punktu nr 9. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kłodzko

Obręb ewidencyjny Leszczyna, karta mapy 24, miasto Kłodzko

Granica biegnie od punktu nr 53 przez punkty nr 102, 179, 55, 142, 56, 143, 85 i 130 do punktu nr 163 wzdłuż granicy z działką nr 4 przylegającą do ul. Objazdowej. W punkcie nr 163 skręca w kierunku zachodnim, przebiegając przez punkty nr 164, 131, 93, 89, 126, 73, 174 i 173 do punktu nr 172. stanowiąc granicę z działkami nr 5/15, 5/10 i 5/16. Od punktu nr 172 granica biegnie w kierunku północnym przez punkty nr 171, 170, 80, 81 i 124 do punktu nr 60 wzdłuż granicy z działkami nr 5/9 i 5/8. W punkcie nr 60 granica skręca w kierunku zachodnim, przebiegając przez punkty nr 59 i 151, do punktu nr 152. Od punktu nr 152 granica przebiega w kierunku południowym przez punkt nr 153 do punktu nr 154, stanowiąc granicę z działką nr 12/13. Od punktu nr 154 granica skręca w kierunku wschodnim, biegnąc do punktu nr 155, po czym skręca w tym punkcie i biegnie w kierunku południowym przez punkty nr 156, 157, 158, 159, 160, 161 i 162 do punktu nr 159. Od punktu nr 159 granica przebiega w kierunku zachodnim przez punkty nr 164, 62, 61 i 67 do punktu nr 158 wzdłuż granicy z działkami nr 26/7 i 26/8. Od punktu nr 158 granica przebiega w kierunku północnym przez punkty nr 165 i 166 do punktu nr 167, granicząc z działkami nr 25/3 12/8 i 12/7. Od punktu nr 167 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 168 do punktu nr 133, stanowiąc granicę z działkami nr 12/7 i 12/6. W punkcie nr 133 granica skręca w kierunku zachodnim, biegnie do punktu nr 135, po czym skręca w kierunku północno-wschodnim, przebiegając przez punkty nr 42, 88, 41, 40, 39 i 38 do punktu nr 37 wzdłuż granicy z drogą międzynarodową nr 8 z Wrocławia do przejścia Kudowa - Słone (ul. Pilsudskiego - działka nr 9). Następnie w punkcie nr 37 granica skręca w kierunku południowym, biegnąc do punktu nr 43. Od punktu nr 43 granica przebiega w kierunku wschodnim przez punkty nr 4597, 86, 4596, 116, 50, 58, 91, 94, 95, 4595, 51, 100 i 52, stanowiąc granicę z działkami nr 7, 2/2, 2/1 i 3, do punktu nr 53, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowa Ruda

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 4 - Nowa Ruda, karta mapy 3, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 1, wspólnego dla działek nr 98/2, 103/2 i 103/3, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, wspólnego dla działek nr 103/2, 103/3 i 102/1 - ul. Górnicza. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie od strony ul. Górniczej, wzdłuż działki nr 103/3 przez punkty nr 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 9, 10 do punktu nr 11, stanowiącego punkt wspólny działek nr 103/3, 102/1 i 98/16 - ul. Obozowa. Od punktu nr 11 do punktu nr 12 granica biegnie wzdłuż działki nr 98/16 w kierunku północno-zachodnim, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 13, 14, 15, 16 do punktu nr 17, wspólnego dla działek nr: 103/3, 98/24 i 98/16, i dalej do punktu nr 18 wspólnego dla działek nr: 98/24, 98/16 i 98/15, a następnie wzdłuż ul. Obozowej przez punkt nr 19 do punktu nr 20. W punkcie nr 20 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22, wspólnego dla działek nr: 98/16, 98/15 i 98/2. Dalej biegnie wzdłuż granic działki nr 98/15 w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 23 do punktu nr 24, znajdującego się na ścianie budynku gospodarczego. Następnie biegnie po ścianie tego budynku do narożnika, do punktu nr 25, i do kolejnego narożnika stanowiącego punkt nr 26. W punkcie nr 26 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 27, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 28, wspólnego dla działek nr: 98/15, 98/2, 98/23 i 103/3. W punkcie nr 28 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 103/3 do punktu nr 29. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 8 - Słupiec, karta mapy 4, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 90 wzdłuż ul. Spacerowej w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 91, 92, 103, 93, 105, 94 do punktu nr 106. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy z działką nr 2/11 przez punkt nr 107 do punktu nr 100. Dalej biegnie po granicy z działką nr 2/5 (AM-4), przez punkt nr 101 do punktu nr 61. Od punktu nr 61 biegnie wzdłuż drogi (działka nr 4 AM-4) przez punkty nr: 104, 60, 57, 102, 56, 86, 54 do punktu nr 87. W punkcie nr 87 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Zagórze przez punkt nr 88 do punktu nr 90, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 8 - Słupiec, karta mapy 3, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 43 wzdłuż drogi oznaczonej jako działka nr 2/2 w kierunku pólnocno-wschodnim, przez punkt nr 42 do punktu nr 101, tworząc granicę z działkami nr 5 i 2/3, po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 102. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 162, i dalej przez punkt nr 163 do punktu nr 164. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 106 dochodzi do punktu nr 165, tworząc granice z działką nr 2/26. Od punktu nr 165 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 108, 109 do punktu nr 128, tworząc granicę z działkami nr 2/23 i 2/6. W punkcie nr 128 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 151. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty nr: 150, 149, 148 dochodzi do punktu nr 147. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 146, tworząc granicę z działką nr 2/21. W punkcie nr 146 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 138. Na odcinku między punktami nr: 146 i 138 pokrywa się z granicą działki nr 2/16. Od punktu nr 138 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 145, tworząc granicę z działką nr 2/17. W punkcie nr 145 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr: 144, 143 dochodzi do punktu nr 142. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i dochodzi do punktu nr 141, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 140. Na odcinku między punktami nr: 144, 143, 142, 141 i 140 tworzy granicę z działką nr 2/18. Od punktu nr 140 granica biegnie wzdłuż ul. Spacerowej w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 76, 75, 74, 139, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 103 do punktu nr 43, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 7 - Słupiec, karta mapy 16, miasto Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 162 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 670, 163, 667, 164, 165, 166 do punktu nr 167. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 168, gdzie ponownie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr 169, 170, 171, 172, po granicy z działką nr 1/82, do punktu nr 715. W punkcie nr 715 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 714, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie po granicy z działką nr 1/90 do punktu nr 658. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 657, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 656. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim, po granicy z działką nr 1/85, przez punkty nr 655 i 552 do punktu nr 551. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkty nr 146, 686, 145, 144, 143, po granicy z działkami nr 1/61 i 1/78 do punktu nr 142. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 141, 140, 139, 138, 137 do punktu nr 136, w którym zmienia kierunek na północny, i biegnie przez punkty nr 135 i 134, po granicy z działką nr 1/22, do punktu nr 133. Od punktu nr 133 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 132 do punktu nr 131, pokrywając się na tym odcinku z granicą działki nr 1/23. W punkcie nr 131 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 159, 160, 161, po granicy z działką nr 1/82, do punktu nr 162, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Przygórze, karta mapy 1, gmina Nowa Ruda

Granica biegnie od punktu nr 280, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 143/55, w kierunku zachodnim, wzdłuż działki nr 143/55, przez punkty nr 281, 282 do punktu nr 283, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 284. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż działki nr 143/33 do punktu nr 1 gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 3, 4, 5, 6 do punktu nr 293. Z punktu nr 293 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż działki nr 143/53 przez punkty nr 294, 295 do punktu nr 296. Tu skręca na północny zachód i przez punkt nr 297 dochodzi do punktu nr 298, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 299. Z punktu nr 299 biegnie w kierunku pomocnym, wzdłuż działki nr 143/53, przez punkty nr 300, 301, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 do punktu nr 364. Z punktu nr 364 granica biegnie wzdłuż działki nr 143/50, początkowo w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 316, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 317. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 318 do punktu nr 319. W punkcie nr 319 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 320, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 321. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 322, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr 326 i 327 do punktu nr 328. W punkcie nr 328 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 379, 329 do punktu nr 330. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 380 do punktu nr 331, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 381 do punktu nr 332. Dalej biegnie wzdłuż działki nr 143/50 w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 366 do punktu nr 365. Z punktu nr 365 biegnie na południe, wzdłuż działki nr 143/53, przez punkty nr 367, 368 do punktu nr 369, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 143/55 przez punkty nr 377, 378, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 do punktu nr 350. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 351 dochodzi do punktu nr 352. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i wraca przez punkty nr 383, 353 354, 355 do punktu nr 280, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jelcz-Laskowice

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Łęg, karta mapy 1, gmina Jelcz-Laskowice

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 74/8 na granicy z działką nr 74/9 stanowiącą poszerzenie drogi gminnej - ul. Japońskiej (działka nr 156) oraz gruntami gminy Czernica (obręb Ratowice), w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 74/7 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 14, położonego w południowym narożniku działki nr 74/6, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż granicy z działką nr 74/7, do punktu nr 4, leżącego na granicy z działką nr 74/5. W punkcie nr 4 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 74/5 przez punkt nr 5 do punktu nr 6, leżącego na granicy z działką nr 74/4. W punkcie nr 6 granica skręca w kierunku wschodnim, biegnie wzdłuż granicy działki nr 74/4 przez punkt nr 7 do punktu nr 8, zlokalizowanego u zbiegu z granicą drogi - ul. Europejską (działka nr 161). W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowym z niewielkim odchyleniem w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gminnej - ul. Europejskiej (działki nr: 161 i 74/2) - do punktu nr 9 usytuowanego u zbiegu działek nr: 74/9 i 161. Od punktu nr 9 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż ul. Japońskiej przez punkty nr 12 i 13 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 22, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 144/18 na granicy z ul Japońską i Europejską, w kierunku północnym, z niewielkim odchyleniem na wschód, wschodnią stroną ul. Europejskiej przez punkty nr 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 30 usytuowanego u zbiegu dróg: ul. Europejskiej (działka nr 161) i ul. Wierzbowej oraz działki nr 144/21. W punkcie nr 30 granica skręca w kierunku wschodnim, biegnie przez punkt nr 31 wzdłuż południowej strony drogi - ul. Wierzbowej i dochodzi do punktu nr 32 znajdującego się u zbiegu ul. Wierzbowej z ul. Zachodnią w Jelczu-Laskowicach - obręb ewidencyjny Jelcz. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Zachodniej, przez punkty nr 33, 34, 35, 36, 37 i 38, do punktu nr 39, po czym lekko skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 40. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 144/19 i 144/18 z ul. Japońską przez punkt nr 41 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Granica biegnie od punktu nr 17, usytuowanego na granicy działek nr: 144/31, 144/32 i 144/29, na północ, z niewielkim odchyleniem na wschód, wzdłuż granicy z działką nr 144/29, stanowiącą poszerzenie ul. Polnej w Łęgu, przez punkty nr: 18, 19 i 20 do punktu nr 21 położonego na granicy działki nr 144/26 z działkami nr: 144/29 i 144/25 (poszerzenie ul. Japońskiej - działka nr 144/11). Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 144/25 (ul. Japońska) przez punkt nr 42 do punktu nr 43. Tu skręca w kierunku południowym z niewielkim odchyleniem na zachód i biegnie przez punkt nr 44 do punktu nr 45. W punkcie nr 45 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy z miastem Jelcz-Laskowice - obręb Jelcz, przez punkty nr: 46, 47, 48, 49, 50 do punktu nr 51. W punkcie nr 51 skręca w kierunku zachodnim z niewielkim odchyleniem na północ i dochodzi do punktu nr 17, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jelcz, karta mapy 1, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 5403, położonego w zachodniej części kompleksu stanowiącego granicę z działką nr 3/285 (jezdnia asfaltowa), w kierunku pomocnym wzdłuż działki nr 13/285 przez punkty nr 4780, 5405, które stanowią granicę z działką nr 13/182, do punktu nr 5421. Od punktu nr 5421 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty nr 5424, 5423 położone po zewnętrznej stronie hali, do punktu nr 5422. Granica między punktami nr 5421 i 5422 dzieli halę między Zakładami Samochodowymi „Jelcz” S. A. a FIME POLSKA Sp. z o. o. W punkcie nr 5422 granica skręca i biegnie wzdłuż działek nr 13/184, 13/185 przez punkty nr 5409, 4813 do punktu nr 4816. W punkcie nr 4816 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4817, a następnie skręca i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 13/285 (jezdnia asfaltowa) przez punkty nr 5401, 5402 do punktu początkowego nr 5403, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Żarów

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 20 gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki nr 939/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicach działek nr 939/1, 938/3, 938/4, przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4, następnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 5, 6 i 7, po granicy działek nr 938/4, 891/1 i 892/1, do punktu nr 8, a następnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr 9 i 10, do punktu nr 11, po granicach działek nr 892/1, 892/2, 891/2 i 938/3. Z punktu nr 11 biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicach działek nr 938/3 i 939/1 i przez punkt nr 12 wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 17, 18, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 13, położonego w południowej części działki nr 893/7. w kierunku północno-zachodnim, po granicach działek nr 893/7, 893/8, 893/4, 876/7 i 867/8, przez punkty nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20, a następnie przez punkty nr 21 i 22 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 23, po granicy działek nr 867/8 i 868/4. Od punktu nr 23 do punktu nr 33 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim po granicach działek nr 868/4, 867/8, 876/7, 906/4, 906/9, 907/2, 908/2. 909/2 i 910/2 przez punkty nr 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32, a następnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 34, 35 i 36, po granicach działek nr 910/2, 906/9 i 906/8, wraca do punktu nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0001 - Żarów, karta mapy 19, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 37, położonego w południowej części działki nr 939/3, w kierunku północno-zachodnim po granicy działki nr 939/3 do punktu nr 38, a następnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45, do punktu nr 46 po granicach działek nr 939/3, 938/1, 891/4, 940/2, 924/2, 912/2 i 911/2. Z punktu nr 46 do punktu nr 53 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr 47, 48, 49, 50, 51 i 52, po granicach działek nr 912/2, 913/2 914/2, 917/2, 918/2 i 919/4. Od punktu nr 53 przez punkty nr 54, 55, 56, 57 i 58 do punktu nr 59 granica biegnie w kierunku południowym po granicach działek nr 919/4, 920/1, 921/1, 922/1, 923/1 i 924/2. Od punktu nr 59 biegnie przez punkty nr 60, 61, 62, 63 i 64 w kierunku południowo-zachodnim po granicach działek nr 924/2, 940/2, 891/4 i 939/3 do punktu nr 37, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręby ewidencyjne 0011 - Mrowiny, karta mapy 1, 0001 - Żarów, karta mapy 15, gmina Żarów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 65, położonego w południowej części działki nr 139/1, w kierunku północno-zachodnim, po granicach działek nr 139/1, 138/2, 137/2, 136/1, 135/1, 134/1, 131/2, 480/1 i 875/1, przez punkty nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 do punktu nr 74. Od punktu nr 74 biegnie w kierunku północno-wschodnim, po granicach działek nr 875/1 i 433/4, przez punkt nr 75 do punktu nr 76. Od punktu nr 76 do punktu nr 77 biegnie po granicy działki nr 433/4 w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 78 po granicy działki nr 480/1. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 79 i 80 do punktu nr 81 po granicach działek nr 480/1, 131/2 i 473/1. Od punktu nr 81 do punktu nr 82 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, a od punktu nr 82 do punktu nr 83 w kierunku południowo-wschodnim, po granicy działki nr 473/3. Od punktu nr 83 do punktu nr 84 biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki nr 360, a następnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 85, 86, 87, 88, 89 do punktu nr 90, po granicach działek nr 360, 361, 481/2, 363/1, 364/1 i 365/1. Od punktu nr 90 do punktu nr 91 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki nr 365/1, a od punktu nr 91 do punktu nr 92 w kierunku południowo-wschodnim po granicy działki nr 473/3. Od punktu nr 92 granica biegnie po granicach działek nr 473/3 i 139/1 przez punkty nr 93 i 94 do punktu nr 65, od którego rozpoczęto opis (działka nr 875/1 położona jest w obrębie Żarów, pozostałe opisane działki położone są w obrębie Mrowiny).

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki nr 875/7 (obręb Żarów AM 15), w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i przez punkty nr 4, 5, 6, 7, 8, 9 dochodzi do punktu nr 10. Dalej granica biegnie przez punkty nr 11, 12, 13, 14 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 15, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i przez punkt nr 16 wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Granica działki nr 433/7 biegnąca przez punkty nr 6 - 16 położona jest w obrębie Mrowiny, granica działki nr 875/7 biegnąca przez punkty nr 1 - 6 i 16 - 1 położona jest w obrębie Żarów.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0011 - Mrowiny, karta mapy 1, gmina Żarów

Granica biegnie od punktu nr 34, położonego w zachodnim narożniku obszaru, po granicy działki nr 139/4 w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 35 do punktu nr 36. Z punktu nr 36 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż granic działek nr 139/4 i 140, przez punkt nr 37 do punktu nr 38. Następnie biegnie po granicy działek nr 473/6 i 369 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 39. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie po granicach działek nr 369, 370, 371, 372, 381/2, przez punkt nr 40 do punktu nr 41. W punkcie nr 41 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez punkty nr 42, 43, 44, 45, 46, 47 po granicach działek nr 381/2, 380/2, 379/2, 378/2, 377/6, 377/4, 376/2, 375/2, 374/2, 373/2, 473/6, 142/2 do punktu nr 48. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim, po granicy działek nr 142/2, 141, 140, 139/4, przez punkty nr 49, 50, 51, 52, 53 do punktu nr 34, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nysa

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karta mapy 362, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części podstrefy, w kierunku północnym przez punkty nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9, wzdłuż działek nr 20/6, 21/3, 32/20, 38/9, 38/12, 30/8. W punkcie nr 9 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr 20/8, 18/4, 17/9, przez punkty nr 11, 12, 13 do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 17/6 do punktu nr 15 i dalej po granicy z działkami nr 38/9, 39/1 przez punkt nr 16 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 18 i 19, wzdłuż zachodniej części granicy działki nr 37/6, do punktu nr 20. W punkcie nr 20 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, wzdłuż północnej granicy działek nr 37/8, 32/29, 32/30, 34/4, 33/4, 36/5, 35/12, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kudowa-Zdrój

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Zakrze, karty mapy 1, 17, miasto Kudowa-Zdrój

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy między działkami nr 4, 452/1 i drogą -działka nr 237, wzdłuż działki nr 237 w kierunku wschodnim do punktu nr 41. W punkcie nr 41 skręca w kierunku południowym i biegnie, sąsiadując z działkami nr 452/2 i 453/2, przez punkty nr 40, 39, 38 do punktu nr 37. W punkcie nr 37 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 36, 35, sąsiadując z działkami nr 19/1 i 19/6, do punktu nr 34. W punkcie nr 34 skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy między działkami nr 453/3, 453/2, przez punkty nr 33 i 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku wschodnim, sąsiadując z działkami nr 6/3 i 237, przez punkty nr 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, i dalej, sąsiadując z działkami nr 9, 17/17 i 21/2, w kierunku południowym, przez punkty nr 9 i 10 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sąsiadując z działkami nr 21/2, 22/2, 23, 20/2 i 19/4, do punktu nr 21. W punkcie nr 21 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie, sąsiadując z rowem - działką nr 32, przez punkty nr 42, 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy między działkami nr 438/35 i 432 (droga - ul. Fabryczna), w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 2, 3 do punktu nr 4, gdzie kończy się granica z działką nr 438/35, a zaczyna z działką nr 438/36. Stąd biegnie w tym samym kierunku do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 438/90 przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie, granicząc z działkami nr 438/32 i 438/31, przez punkt nr 8, graniczący z działką nr 438/30 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 11, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy z działką nr 432 przez punkty nr 12, 13 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 14, położonego na granicy działek nr: 429/4 i 428, wzdłuż działki nr 428 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 15 do punktu nr 16. Stąd biegnie na południowy zachód przez punkty nr: 17, 18, 19, granicząc z działką nr 432 (droga - ul. Fabryczna), a następnie przez punkty nr: 20, 21, granicząc z działką nr 161, do punktu nr 22. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 429/7 do punktu nr 23. Z punktu nr 23 biegnie w tym samym kierunku, wzdłuż działki nr 429/4, przez punkt nr 24 do punktu nr 14, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Słone, karta mapy 17, miasto Kudowa-Zdrój

Granica biegnie od punktu nr 1, który usytuowany jest na granicy działek nr: 554/1, 555 i drogą - działka nr 548, wzdłuż działki nr 548 w kierunku wschodnim, przez punkty nr 2, 3. 4 i 5 do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku południowym, i sąsiadując z. działkami nr 558 i 559/1, biegnie przez punkty nr: 7, 8 i 9 do punktu nr 10. Dalej biegnie w tym samym kierunku, sąsiadując z działkami nr 561 i 562, do punktu nr 11. Z punktu nr 11 biegnie nadal w kierunku południowym, granicząc z drogą gminną - działka nr 563, przez punkt nr 12 do punktu nr 13, gdzie styka się z drogą - działka nr 493. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 23, 24, granicząc z działkami nr: 567 i 564/1, a następnie, sąsiadując z działkami nr: 554/2 i 554/1, przez punkty nr: 25, 26 i 27, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wrocław

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 68 - Zakrzów, karty mapy: 16, 22, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 195, który usytuowany jest na granicy działek nr: 11/1, 11/2 i ul. Przedwiośnie - działka nr 2, wzdłuż działki nr 2 w kierunku wschodnim przez punkty nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 20 do punktu nr 228, rozgraniczającego działki nr: 11/2 i 11/4, i dalej w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 21, 22 i 128 do punktu nr 229, położonego u zbiegu działek nr: 3/1, 11/4 i 11/5. Dalej biegnie do punktu nr 134, rozgraniczającego ul. Przedwiośnie z ul. gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 134 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie prawą stroną ul. gen. T Bora-Komorowskiego, przez punkty nr: 38, 39, 40 do punktu nr 118, rozgraniczającego działki nr: 5/5, 11/4, 11/5, i dalej do punktu nr 235, rozgraniczającego działki nr: 5/5, 11/4, 11/6. Z punktu nr 235 biegnie przez punkty nr: 117 i 258 do punktu nr 115, rozgraniczającego działki nr: 4, 5/5, 11/7, i dalej do punktu nr 114, w którym skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 91. Tu skręca na południe i biegnie linią łamaną wzdłuż ul. gen. T. Bora-Komorowskiego, przez punkty nr 92, 136, 93, 135, 94, do punktu nr 95, po granicach działek nr: 11/8, 7/5, 7/6, 7/7. Z punktu nr 95 biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 109, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 108 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 104, omijając działkę nr 8/2. Z punktu nr 104 biegnie w kierunku południowym, przez punkt nr 107 do punktu nr 291, rozgraniczającego działki nr: 4, 10/2 i 160. Z punktu nr 291 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 290, 289, 288, 287, 191 do punktu nr 285, rozgraniczającego działki nr: 13 i 160 - ul. gen. T. Bora-Komorowskiego. W punkcie nr 285 zmienia kierunek na północno-zachodni, rozgraniczając obręby Zakrzów i Psie Pole, i biegnie w linii prostej przez punkty nr: 284, 283, 275, 282, 281, 140/22, 144, 139, 18, 95 do punktu nr 94. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie w linii prostej wzdłuż koryta rzeki Dobrej przez punkty nr: 127, 135 do punktu nr 134. Dalej biegnie linią łamaną przez punkty nr: 143, 239, 13, 12 do punktu nr 205. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 204, gdzie ponownie skręca w kierunku południowym do punktu nr 203. Stąd biegnie linią prostą do punktu nr 202, rozgraniczającego działki nr 11/1, 11/2 i 11/15. W punkcie nr 202 granica skręca w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr 201, 200, 199, 198, 197, 196 do punktu nr 195, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Psie Pole, Zakrzów, karta mapy 10, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 22, który usytuowany jest u zbiegu ul. Mirkowskiej - działki nr 29, 1/21 i Bierutowskiej - działka nr 1, wzdłuż ul. Bierutowskiej - działki nr 1 i 5, w kierunku wschodnim prawą stroną ulicy przez punkty nr 19, 419, 23, 24, 437, 55, 25, po granicach działek nr 1/22, 1/28, 1/49, 1/30, do punktu nr 26. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 28, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 27. W punkcie nr 27 ponownie skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr 450, 451, 29, 130, 131, 452, 132, 453 do punktu nr 454. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 466, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 465. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr 40, 41, 326, 327, 54, 52, 51, 50 do punktu nr 49, wzdłuż granic działek nr 1/36, 2/17, 1/37. W punkcie nr 49 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 48 do punktu nr 47. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 412, następnie biegnie linią łamaną, przez punkty nr 411, 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 403 do punktu nr 77, wzdłuż granic działki nr 1/15. Z punktu nr 77 granica biegnie przez punkty nr 402, 74, wzdłuż granicy działki nr 1/10, i dochodzi do punktu nr 401. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 400, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie linią łamaną wzdłuż granicy działki nr 1/20, przez punkty nr 67, 68, 69, 70, 67/10, do punktu nr 74/10. W punkcie nr 74/10 zmienia kierunek na południowy i biegnie w linii prostej, przez punkty nr 71, 73/10, 72/10, 71/10, 70/10, do punktu nr 1, położonego przy ul. Kiełczowskiej. Z punktu nr 1 biegnie w kierunku zachodnim, linią łamaną, prawą stroną ul. Kiełczowskiej, przez punkty nr 95, 286, 149/25, 62/25, 5/25, 7/25, 9/25, 89/25, 278, do punktu nr 88/25. W punkcie nr 88/25 zmienia kierunek na północny i biegnie w linii prostej wzdłuż granicy działek nr 1/11, 1/9, 1/4, 1/10, przez punkty nr 87/25, 93, 129, 186, 83. do punktu nr 6. W punkcie nr 6 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr 7, 8, 82, 9, 168, 10, 11, 166, 482, 267, 13, 14, 15, 262, 16, 17, do punktu nr 18, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie w linii prostej, wzdłuż granicy działki nr 1/49, przez punkty nr 96, 256, 236, 74/25, do punktu nr 73/25. W punkcie nr 73/25 skręca w kierunku zachodnim i biegnie ponownie prawą stroną ul. Kiełczowskiej przez punkty nr 75/25, 474, 77/25, 2, 3, 4, 5, 464, 458, 54/23, 457, 55/23, 57/23, 59/23, 100, 61/23, 448, 63/23, 66/23, 67/23, 447, 436, 68/23, 69/23, 73/23, 74/23, 75/21, 76/23, 77/23, 78/23 do punktu nr 79/23, wzdłuż granicy działek nr 1/48, 1/47, 1/46, 1/44, 1/45, 1/49, 1/29, 1/27. Z punktu nr 79/21 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 425, gdzie zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 487, a następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 488. W punkcie nr 488 zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr 90/23, 424, 91/23 do punktu nr 92/21, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie w linii prostej, wzdłuż ul. Mirkowskiej - działki nr 29 i 1/21, przez punkty nr 21, 20, do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Karłowice, karta mapy 1, 2, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 39/7, znajdującego się na granicy dwóch obrębów Różanka i Karłowice. przy ul. Żmigrodzkiej w północno-zachodniej części opisywanego obszaru, u zbiegu działek nr 38/5, 38/3, 37 i 6 - ul. Żmigrodzka, w kierunku wschodnim, po lewej stronie działek o numerach 37 i 3, a po prawej o numerach 38/3 i 2/4, przez punkty nr 107, 93/1 i 111, do punktu nr 110, znajdującego się nagranicy obrębu Poświętne. W punkcie tym stykają się działki nr 3 i 2/4 (obręb Karłowice) z działką nr 2/4 (obręb Poświętne), stanowiącą tor PKP. W punkcie nr 110 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 17, wzdłuż granicy obrębów Różanka i Karłowice. W punkcie nr 17 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 16 i 15 do punktu nr 14, wzdłuż działki nr 2/2 i toru PKP, znajdującego się na działce nr 4, stanowiącej bocznicę kolejową. W punkcie nr 14 skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 66, gdzie ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkt nr 67 do punktu nr 115. Od punktu nr 14 do punktu nr 115 granica biegnie wzdłuż działki nr 1/4, będącej w użytkowaniu przedsiębiorstwa „WROZAMET” S.A. Od punktu nr 115 biegnie przez punkt nr 68 do punktu nr 97 wzdłuż działek nr 5/2 i 5/1 znajdujących się po prawej stronie i działki nr 4 po lewej stronie, wracając ponownie do granicy obrębu Poświętne w punkcie nr 97. Działka nr 4, będąca we władaniu PKP, stanowi wcinający się w opisywany obszar „rękaw” bocznicy kolejowej. Od punktu nr 97 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 150, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dalej biegnie po prostej do punktu nr 151, który znajduje się na granicy z terenem PKP, stanowiącym działkę nr 9. W punkcie nr 151 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim do punktów nr 19 i 20, następnie biegnie przez punkt nr 21 do punktu nr 22 i dalej przez punkty nr 23, 24, 25, 26 i 27 do punktu nr 1. Od punktu nr 151 do punktu nr 1 granica biegnie wzdłuż toru PKP, zlokalizowanego na działce nr 9. Punkt nr 1 znajduje się u zbiegu działek nr 8, 9, 1/1 i 24 (ul. Żmigrodzka). W punkcie nr 1 granica skręca i biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej, stanowiącej działkę nr 24, w kierunku północno-zachodnim, przez punkt nr 2, gdzie lekko skręca do punktu nr 122, i dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr 142, 141 do punktu nr 123, granicząc po prawej stronie z działkami nr 1/4, 1/5 i częściowo z działką nr 1/6. Od punktu nr 123 biegnie wzdłuż ul. Żmigrodzkiej, stanowiącej działkę nr 6, przez punkty nr 129, 123/1, 125, 42/7, 216 i 193, granicząc po prawej stronie z działkami nr 1/6, 1/7, 38/7 i 38/5 do punktu nr 39/7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 53 - Kowale, karty mapy 13,14, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego u zbiegu działek nr: 1 i 2/1 (AM 14) wzdłuż działki nr 2/1 przylegającej do ul. Kowalskiej, przez punkty nr 23, 24, 25, 26 do punktu nr 32. W punkcie nr 32 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 33 wzdłuż działki nr 2/4. W punkcie nr 33 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 2/3 przez punkty nr 29, 30, 31, 19, 20 do punktu nr 21 położonego u zbiegu granic działki nr 2/3 (AM 14) z działką nr 4 (AM 13). W punkcie nr 21 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 13004 do punktu nr 13003 wzdłuż działek nr 4, 2/13, 2/14, 2/15 położonych w obrębie Kowale (AM 13). Z punktu nr 13003 granica biegnie do punktu nr 3 wzdłuż działki nr 1 (AM 14). W punkcie nr 3 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 1 (AM 14) do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny 0068 - Zakrzów, karta mapy 24, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 144, położonego przy bocznej drodze odchodzącej od ul. Bierutowskiej na styku działek nr 6, 8/6 i 7/6, w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż drogi przez punkt nr 23, 21 19, 17 do punktu nr 32, położonego na granicy miasta Wrocławia. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 59, położonego u zbiegu działek nr 7/1, 7/2 i 7/6. W punkcie nr 59 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 58, 60 do punktu nr 149, położonego u zbiegu działek nr 7/7, 7/6 i 8/8, następnie skręca w kierunku północnym i przez punkty nr 175, 148, 418, 147, 417, 146, 145, 416, 174 dochodzi do punktu nr 144, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny 0053 - Kowale, karta mapy 20, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 2001, położonego w północnej części opisywanego obszaru, znajdującego się na granicy działek nr 1/5, 1/6 i 12, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 41, rozgraniczając działki nr 1/5 i 1/6. Z punktu nr 41 biegnie u kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 26, rozgraniczając działki nr 1/6 i 1/31. Z punktu nr 26 biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr 31 i 30 wzdłuż granicy działek nr 1/2 i 1/31 do punktu nr 29. W punkcie nr 29 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 28, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr 32 i 138 do punktu nr 148, rozgraniczając działki nr 1/28 i 1/31. Z punktu nr 148 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 147, gdzie skręca w kierunku południowym, i przez punkt nr 146 dochodzi do punktu nr 157, rozgraniczając działki nr 1/28 i 1/27. W punkcie nr 157 granica załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr 156, 124, 155, 121 dochodzi do punktu nr 154. Stąd biegnie na południe do punktu nr 153 i dalej w tym samym kierunku przez punkt nr 144, rozgraniczając działki nr 1/25 i 1/28, do punktu nr 160. Z punktu nr 160 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 103 rozgraniczając działki nr 1/24 i 1/28, do punktu nr 102. Z punktu nr 102 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 212 i 101 do punktu nr 100. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 215 do punktu nr 99. Z punktu nr 99 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 98, 97, 96, 95 do punktu nr 94, rozgraniczając działki nr 1/23 i 1/28. W punkcie nr 94 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 149, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 150, a następnie do punktu nr 151 i dalej do punktu nr 152, rozgraniczając działki nr 1/28 i 1/29. W punkcie nr 152 załamuje się w kierunku pólnocno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 66 do punktu nr 67, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 86, rozgraniczając działki nr 1/10 i 1/29. Z punktu nr 86 biegnie nadal w kierunku północnym do punktu nr 87. W punkcie nr 87 granica zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty nr 44, 6004 i 6001 do punktu nr 2001, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 28 - Grabiszyn, karta mapy 23, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 177, który jest punktem wspólnym dla trzech działek nr 7/1 (AM21) (ul. Ostrowskiego), 1/1 (AM23) (rzeka Ślęza) i 2/3. Od punktu nr 177 granica biegnie w kierunku południowym, wzdłuż ogrodzenia przez punku nr 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, do punktu nr 173, gdzie skręca i biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 29. Na odcinku od punktu nr 173 do punktu nr 29 kompleks graniczy z działką nr 19/2. W punkcie nr 29 granica skręca i biegnie w kierunku pomocnym do punktu nr 30, wzdłuż trwałego ogrodzenia, znajdującego się na działce nr 19/3. Od punktu nr 30 granica biegnie w kierunku pomocnym, wzdłuż ogrodzenia do punktu nr 289, w którym skręca, i biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 288. Na odcinku pomiędzy punktami nr 289 i 288 kompleks graniczy z działką nr 2/6. W punkcie nr 288 granica skręca i biegnie w kierunku północnym do punktu nr 287, który jest położony u zbiegu działek nr 2/5, 2/6 i 2/3. Od punktu nr 287 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 400, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 399. W punkcie nr 399 zmienia kierunek na pomocny i biegnie do punktu nr 398, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 397. Od punktu nr 397 biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 396, gdzie skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 395. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 394. Punkt nr 394 znajduje się przy ul. Ostrowskiego, stanowiącej działkę nr 7/1 (AM21). W punkcie nr 394 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Ostrowskiego przez punkty nr 23/7, 23/6, 23/5, 23/4 do punktu nr 284, który jest punktem wspólnym dla działek nr 2/5, 2/3 (AM23) i 7/1 (AM21). Od punktu nr 284 granica biegnie przez punkt nr 23/3 do punktu nr 177, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Oporów, karty mapy: 14, 15, 16, miasto Wrocław

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 88, który usytuowany jest na granicy działek nr: 28 i 2/10 przy ul. Mokronoskiej w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Mokronoskiej przez punkty nr: 31, 64 do punktu nr 65. Tu skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 66, a następnie w kierunku południowo-wschodnim biegnie do punktu nr 70 położonego przy działce nr 32 (rów) i dalej przez punkty nr 71, 14 dochodzi do granicznika nr 26 położonego na styku granic działek nr: 1/8 i 1/9. Od punktu nr 26 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 25, gdzie skręca bardziej w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 24, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 6, 7, 23, 22 dochodzi do punktu nr 21, po czym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 20 położonego na granicy rowu, przecina rów, dochodząc do punktu nr 93, a następnie biegnie do punktu nr 92, gdzie skręca bardziej w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 91 położonego na styku działek nr: 2/11, 2/8 i 2/10. Od punktu nr 91 granica biegnie w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 88, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 74, położonego na granicy działek nr: 2/3, 2/6 przy ul. Mokronoskiej, w kierunku wschodnim do punktu nr 75, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 80, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 81. Tu skręca w kierunku zachodnim i przez punkt nr 85 dochodzi do punktu nr 84. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 69, 67 do punktu nr 68, położonego na granicy działki nr 1 (ul. Mokronoska). Z punktu nr 68 biegnie wzdłuż ul. Mokronoskiej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 30 i 29 do punktu nr 74, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 83, położonego na granicy działek nr: 2/5 i 2/4 w kierunku południowo-wschodnim, przez punkty nr: 79, 62, 87, 88 do punktu nr 59, położonego u zbiegu działek nr 3/8, 3/2, 4/8, 4/7. Z punktu nr 59 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 56 i 57 do punktu nr 71, gdzie skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 70, a następnie w kierunku północno-zachodnim ; przez punkty nr: 91, 84, 64, 60, 73, 72 dochodzi do punktu nr 87, położonego na granicy działek nr 2/5 i 2/4. W tym miejscu skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 86, a następnie w kierunku wschodnim, i przez punkt nr 82 dochodzi do punktu nr 83, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 0005 - Plac Grunwaldzki, karta mapy 32, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 21, który jest narożnikiem budynku nr 36, położonego przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, w kierunku północnym przez punkt nr 472 do punktu nr 471, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie do punktu nr 470. Z punktu nr 470 kieruje się na północny zachód i biegnie wzdłuż działek nr 2/11 i 2/15 przez punkt nr 300 do punktu nr 478. Tu skręca na południe i biegnie przez punkty nr: 479, 480 do punktu nr 481. Z punktu nr 481 kieruje się na południowy zachód i biegnie przez punkt nr 122 do punktu nr 121, który jest narożnikiem budynku nr 42, położonego przy ul. Cypriana Norwida. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 85, a następnie wzdłuż działki nr 6 do punktu nr 86. Z punktu nr 86 biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 87 do punktu nr 88. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 94 do punktu nr 79, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i biegnie przez punkt nr 235 do punktu nr 78. W punkcie nr 78 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 483 do punktu nr 476, znajdującego się na budynku trafostacji przy działce nr 60/2, następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 482, znajdującego się przy narożniku budynku trafostacji i dalej wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 473. W punkcie nr 473 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego do punktu nr 474. W punkcie nr 474 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 477, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 75, znajdującego się na narożniku budynku nr 36, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej, i dalej wzdłuż ściany bocznej tego budynku do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 0001 - Siechnice, karta mapy 2, gmina Święta Katarzyna

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku kompleksu, w kierunku północno-wschodnim, ul. Macieja Rataja (działki nr 545/90 i 545/91) przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na południowy i biegnie po granicy działki nr 545/8 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 545/8 do punktu nr 6, gdzie załamuje się na południowy zachód, i biegnie po granicy działki nr 583 do punktu nr 7. W punkcie nr 7 granica skręca na południe i biegnie do punktu nr 8, gdzie zmienia swój bieg na południowo-wschodni, a następnie biegnie do punktu nr 9, wzdłuż granicy działki nr 583 do punktu nr 10, stanowiącego południowo-wschodni narożnik podstrefy. Z punktu nr 10 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki nr 545/81, do punktu nr 11. W punkcie nr 11 granica załamuje się i zmienia przebieg na południowo-zachodni, biegnąc po linii stanowiącej granicę działki nr 545/78 do punktu nr 12. W punkcie nr 12 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim, a następnie biegnie przez punkt nr 13 wzdłuż działki nr 545/82 stanowiącej ul. Stanisława Staszica do punktu nr 14. W punkcie nr 14 zmienia przebieg na północno-wschodni i biegnie wzdłuż działki nr 545/81 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 0001 - Bielany Wrocławskie, karta mapy 5, gmina Kobierzyce

Granica biegnie od punktu nr 2542A, położonego u zbiegu granic działek nr 288/5, 280/15, 280/7, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 288/5 (ul. Czekoladowa) do punktu nr 2534A, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 287 przez punkty nr 2540A, 2539A i 2538A do punktu nr 2537A. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 2536A, 2535A do punktu nr 2533A, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/30 przez punkty nr 7170, 7171 do punktu nr 7172. W punkcie nr 7172 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 280/30 przez punkt nr 2677 do punktu nr 2676. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2675, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 2773, wspólnego dla działek nr 280/28, 280/51 i 280/10. Z punktu nr 2773 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7924, wspólnego dla działek nr 280/10, 280/51 i 280/50. W punkcie nr 7924 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 280/51 do punktu nr 7923, wspólnego dla działek nr 280/51, 280/50, 280/47 i 280/48. Dalej biegnie w tym samym kierunku przez punkt nr 2541A, wspólny dla działek nr 280/47, 280/48, 280/7 i 280/15, wzdłuż granicy działki nr 280/7, przez punkt nr 3127A do punktu nr 2542A, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świdnica

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 6, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodniej części działki nr 1/34, w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 4 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 skręca na wschód i wraca przez punkt nr 6 do punktu nr 1. od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 5, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego w północno-zachodniej części działki nr 1/12, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, a następnie w kierunku południowym do punktu nr 9, gdzie skręca, i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Od punktu nr 11 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 12 do punktu nr 13 i dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 14. Od punktu nr 14 biegnie w kierunku północno-wschodnim i wraca do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 8, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 10, w kierunku północnym, wzdłuż ul. Przemysłowej po granicach działek nr: 10 i 7/8 przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4. Od punktu nr 4 biegnie na wschód, granicami działek nr: 7/8 i 7/3, przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11. W punkcie nr 11 skręca w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt nr 12 dochodzi do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku zachodnim i, oddzielając działkę nr 10 od bocznicy kolejowej, wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 13, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części obszaru, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działek nr: 35/3, 36 i 37 przez punkty nr 2, 3, 4 do punktu nr 5, gdzie załamuje się na północny wschód, i przez punkt nr 6 dochodzi do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku zachodnim i granicą działki nr 34/2 dochodzi do punktu nr 8, następnie biegnie wzdłuż ul. Towarowej w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do punktu nr 23. Punkt nr 23 położony jest na zbiegu ul. Towarowej i Kopernika. W punkcie nr 23 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Kopernika przez punkt nr 24 do punktu nr 25. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek nr 33/2, 40/1, 40/2 i 40/4 przez punkty nr 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 do punktu nr 40. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 13, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 41, położonego w południowej części działki nr 3 1/4, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 42, gdzie skręca na północny wschód, i przez punkt nr 43 dochodzi do punktu nr 44. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 45, następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 46. Na tym odcinku granicę strefy stanowią zewnętrzne granice działki nr 31/4. Od punktu nr 46 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 47, następnie skręca na północny wschód i przez punkt nr 48 dochodzi do punktu nr 49. Dalej biegnie wzdłuż ul. Kopernika przez punkt nr 50 do punktu nr 51, który leży u zbiegu ul. Kopernika i Towarowej. Następnie granica biegnie na południowy wschód do punktu nr 52, w którym skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, wzdłuż ul. Towarowej i zewnętrznych granic działek nr 31/61 31/4, do punktu nr 41, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 10, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części obszaru, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr 2 i 3 do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie wzdłuż ul. Przemysłowej na północ przez punkt nr 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 7. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 8. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 5, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 2/4 (AM5), w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. Następnie skręca na północny wschód i biegnie przez punkt nr 3 do punktu nr 4. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt nr 5 do punktu nr 6. Od punktu nr 6 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr 7, 8, 9 i 10 do punktu nr 11. Na tym odcinku granicę strefy stanowi wspólna granica miasta Świdnicy i wsi Pszenno. Następnie granica załamuje się na pomocny zachód i biegnie wzdłuż ul. Metalowców do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 11, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 2/4 (AM11), wzdłuż bocznicy kolejowej w kierunku północnym przez punkty nr 2. 3, 4, 5 do punktu nr 6. Od punktu nr 6 granica biegnie na północny wschód przez punkty nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do punktu nr 16. Tu granica skręca na południowy wschód i przez punkty nr 17 i 18 dochodzi do punktu nr 19. Na tym odcinku granicę strefy stanowi wspólna granica miasta Świdnicy i wsi Pszenno. Dalej granica biegnie na południowy zachód wzdłuż projektowanej drogi przez punkty nr 20, 21, 22, 23, 24, 25 do punktu nr 26. W tym miejscu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny 0003 - Fabryczna, karta mapy 9, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowej części działki 11/4, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2, gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż ul. Stalowej przez punkty nr 3 i 4 do punktu nr 5. Na odcinku między punktami nr 3 i 4 granicę stanowi granica działki 10/5. Z punktu nr 5 granica biegnie na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 6. Tu załamuje się na wschód i wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 2, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 16/1, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11, następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 12, po czym skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr: 13, 14, 15 dochodzi do punktu nr 16. Przebieg granicy od punktu nr 8 do punktu nr 16 tworzy enklawę w działce nr 16/1 niewchodzącą w obszar strefy. Z punktu nr 16 granica biegnie wzdłuż linii kolejowej Nysa - Legnica, przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Tu skręca w kierunku wschodnim i linią łamaną, przez punkty nr: 19, 20, 21 i 22, dochodzi do punktu nr 23. Tu skręca w kierunku południowym i linią prostą dochodzi do punktu nr 24, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 2, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 16/9, w kierunku północnym, granicami działek nr: 16/9 i 16/11, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 16/11 i 16/5 przez punkt nr 11 do punktu nr 12. W punkcie nr 12 skręca na południowy zachód i biegnie linią łamaną wzdłuż drogi powiatowej Świdnica - Żarów przez punkty nr: 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 do punktu nr 20. Z punktu nr 20 granica wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 3, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 287/2, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż drogi powiatowej Świdnica-Żarów, przez punkty nr: 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 11 i 12 do wysuniętego najbardziej na północ punktu nr 13. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej, zewnętrznymi granicami działek nr: 287/6 i 287/7, przez punkt nr 14 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca i biegnie na południe, linią łamaną, wzdłuż granic działek nr: 287/7 i 287/2, przez punkty nr 16, 17, 18, 19, 20, 21 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca i wraca w kierunku zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny 0002 - Zawiszów, karta mapy 4, miasto Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 18/3, w kierunku północnym, wzdłuż ul. Pogodnej, przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, do punktu nr 6, następnie biegnie na północny wschód i dochodzi do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu nr 8, gdzie skręca na północny wschód, i przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż bocznicy kolejowej MZEC Sp z o. o. przez punkt nr 11 do punktu nr 12. Od punktu nr 12 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 14, 15, 16, 17 do punktu nr 18, następnie kieruje się na północny wschód i przez punkty nr 19, 20, 21, 22 wraca do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Jagodnik, karta mapy 3, gmina Świdnica

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku kompleksu, znajdującego się na granicy administracyjnej miasta i gminy Świdnica, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 25, wzdłuż granicy z działką nr 5. W punkcie nr 25 skręca na południe i biegnie do punktu nr 26, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie równolegle do drogi powiatowej łączącej Jagodnik z Pszennem. W punkcie nr 27 położonym na granicy z działką nr 98/3 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 17, położonego na styku trzech działek nr 98/4, 98/5 i 3. Działka nr 3 położona jest w Świdnicy (obręb 3 AM11). W punkcie nr 17 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Oława

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Oława, karty mapy 96, 97, 98, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnej części działki nr 4/1 AM98, do punktu nr 2 po granicy działki nr 4/1 AM98, a od punktu nr 2 do punktu nr 3 wzdłuż północnej granicy działki nr 13/1 AM98 (droga). W punkcie nr 3 granica skręca i biegnie w kierunku południowym do punktu nr 4, po granicy działki nr 7 AM96 (rów). W punkcie nr 4 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 5, 6, 7, 8, wzdłuż granicy działek nr 1/14, 10, 1/6 AM96, do punktu nr 9. W punkcie nr 9 granica skręca i biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 10 AM96 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 7 AM96 (rów) przez punkty nr 11, 12 do punktu nr 13. Od punktu nr 13 do punktu nr 14 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 6 AM97. W punkcie nr 14 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 15 do punktu nr 16 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 6 AM97. Z punktu nr 16 biegnie przez punkty nr 17 i 18 do punktu nr 19 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 13/1 i 12/3 AM98. W punkcie nr 19 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr 12/3, 12/1, 5/6, 4/1 AM98, przez punkty nr 20, 21, 22, 23, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 98, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodniej części działki nr 12/4 AM98, do punktu nr 2 w kierunku północnym, a od punktu nr 2 do punktu nr 3 w kierunku północno-wschodnim. Z punktu nr 3 biegnie wzdłuż granicy działki nr 12/4 AM98 przez punkty nr 4 i 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 7 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 98 miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 8 w kierunku wschodnim do punktu nr 9 po granicy działki nr 5/7 AM98. Od punktu nr 9 biegnie łukiem po granicy działki nr 4/4 AM98 do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4/4 AM98 do punktu nr 11 i dalej linią łamaną przez punkty nr 12, 13, 14 i północno-wschodnią krawędzią działki nr 4/4 AM98 dochodzi do punktu nr 15. W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 16 i 17 dochodzi do punktu nr 18. Od punktu nr 18 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 19 i dalej, po granicy działki nr 5/7 AM98, dochodzi do punktu nr 20. Od punktu nr 20 biegnie w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 8, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 95, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 21, położonego w zachodniej części działki nr 33/8 AM95, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż granicy działki nr 33/8 AM95 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 23, 24 do punktu nr 25. W punkcie nr 25 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 33/8 AM95 do punktu nr 26 i dalej do punktu nr 27. W punkcie nr 27 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 21, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Oława, karty mapy 68, 69, 94, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 69-1, położonego w północno-zachodniej części działki nr 1/3, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 69-5, 69-4 do punktu nr 69-57, stanowiącego granicę między działkami nr 1/3 i 1/4. Dalej granica biegnie w tym samym kierunku przez punkty nr 69-3, 69-2, 69-7, 69-6, 69-10 do punktu nr 69-9. Od punktu nr 69-9 granica skręca łukiem w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr 69-8, 69-12 do punktu nr 69-11, stanowiącego punkt graniczny między działkami nr 1/4, 25/3. W punkcie nr 69-11 granica skręca w kierunku pólnocno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 68-2, 68-141, 68-1 (granica działek nr 25/3 i 21/2), 68-100 (granica działek nr 21/2 i 4/37), 68-119, 68-118, 68-270 do punktu nr 68-273. Od punktu nr 68-273 granica skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 21/2 (ul. Dzierżonia) do punktu nr 68-274. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Dzierżonia przez punkty nr 68-106, 68-85, 68-277, 68-86, 68-87, 68-88 do punktu nr 68-269. Dalej skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 68-163 (granica między działkami nr 21/2 i 25/2), 68-278 (granica między działkami nr 25/2 i 25/3), 94-93 (granica między działkami nr 25/3 i 5/1), 94-92 (granica między działkami nr 5/1 i 4/8), 94-150, 94-149, 94-148 (granica między działkami nr 4/8 i 3/1) 69-13 (granica między działkami nr 3/1 i 1/4), 69-29, 69-28 (punkt graniczny wspólny dla działek nr 1/1 i 1/4), 94-178, 94-197, 94-177, 94-208, 94-161, 94-203, 94-151 do punktu nr 94-152, leżącego na granicy z ul. 3 Maja. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. 3 Maja do punktu nr 70-152. Od punktu nr 70-152 biegnie w kierunku północno-wschodnim i przez punkt nr 70-244 dochodzi do punktu nr 69-27. W punkcie nr 69-27 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr 69-50, 70-276, 69-59 (punkt graniczny wspólny dla działek nr 1/4 i 1/3) do punktu nr 69-55. W punkcie nr 69-55 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 69-54. Dalej skręca w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 69-53, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 69-52, 69-51 dochodzi do punktu nr 69-46. W punkcie nr 69-46 skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr 69-45, 69-44, 70-200 (punkt na granicy z działką nr 1/13 stanowiącą dojazd do ul. 3 Maja), 69-43, 70-197 (punkt na granicy z działką nr 1/13), 69-42, 69-41, 69-40, 69-39, 69-38, 69-37, 69-36, 69-35, 69-34, 69-32, 69-31, 70-239, 70-238, 69-30 do punktu nr 69-1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Oława, karta mapy 68, miasto Oława

Granica biegnie od punktu nr 274, położonego u zbiegu granic działki nr 21/2 (ul Dzierżonia) i działki nr 4/37, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 273. W punkcie nr 273 granica skręca w prawo i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 272 i dochodzi do punktu nr 271. W punkcie nr 271 granica skręca ponownie w prawo i dochodzi do punktu nr 269 przy zbiegu granic działek nr 21/1, 21/2, 4/31 i 4/36. W punkcie nr 269 granica skręca w prawo i biegnie wzdłuż wschodniej krawędzi ul. Dzierżonia przez punkty nr 88, 87, 86, 277, 85 i 106 do punktu nr 274, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0026 - Stanowice, karta mapy 1, gmina Oława

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części działki nr 494/63, w kierunku północnym do punktu nr 2, wzdłuż granicy tej działki. W punkcie nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie na krótkim odcinku wzdłuż granicy działki nr 494/64 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działek nr 494/64, 494/62, 494/461, 494/621, 494/623, 494/624 przez punkty nr 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do punktu nr 11. W punkcie nr 11 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 494/624 do punktu nr 12. Z punktu nr 12 biegnie wschodnią granicą działek nr 494/624 i 494/623 przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Od punktu nr 14 do punktu nr 15 biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 494/621. Z punktu nr 15 biegnie wschodnią granicą działek nr 494/621 i 494/460 przez punkt nr 16 do punktu nr 17. Od punktu nr 17 biegnie wzdłuż południowej krawędzi działek nr 494/460, 494/461, 494/87, 494/88, 494/218, 494/217, 494/63 przez punkty nr 18, 19, 20, 21, 22, 23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1856, znajdującego się u zbiegu ul. Wierzbowej (działka nr 494/29) i Lotniczej (działka nr 494/27) w południowo-zachodniej części opisywanego obszaru w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 2227 przy zbiegu działek nr 494/59 i 494/64. W punkcie nr 2227 granica skręca w prawo i dochodzi do punktu nr 2228, gdzie ponownie skręca w prawo. Następnie, biegnąc wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 494/64) w kierunku południowo-wschodnim, dochodzi do punktu nr 2229. Punkt ten znajduje się u zbiegu działek nr 494/59, 494/64 oraz 494/63. W tym miejscu granica skręca w prawo i dochodzi do punktu nr 2230, gdzie ponownie załamuje się w prawo, i biegnie w kierunku południowym wzdłuż drogi gruntowej (działka nr 494/63) do punktu nr 2231. Następnie znów skręca w prawo i dochodzi do punktu nr 2232, w którym zbiegają się granice działek nr 494/59, 494/63 oraz 494/27, czyli u zbiegu drogi gruntowej (działka nr 494/63) i ul. Lotniczej (działka nr 494/27). W punkcie nr 2232 granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy ul. Lotniczej do punktu nr 1854. Z punktu nr 1854 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim (nadal wzdłuż północnej granicy ul. Lotniczej) i dochodzi do punktu nr 1855. W punkcie nr 1855 granica skręca w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 1856, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 5, położonego w południowo-wschodniej części działki nr 494/652, w kierunku północno-zachodnim południowymi granicami działek nr 494/652 i 494/651, przez punkt nr 6, do punktu nr 7. W punkcie nr 7 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 8. Z punktu nr 8 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 9. Z punktu nr 9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 10, i dalej przez punkt nr 11 północnymi granicami działek nr 494/651 i 494/652 do punktu nr 12. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 0007 - Godzikowice, karta mapy 1, gmina Oława

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodniej części działki nr 472/10, w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5, załamując się nieznacznie w punktach o nr 2, 3, 4, nie zmieniając kierunku przebiegu granicy. W punkcie nr 5 granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową krawędzią działki nr 472/10 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 7, skąd biegnie w kierunku północno-wschodnim zachodnią krawędzią działki nr 472/10 do punktu nr 8. W punkcie nr 8 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr 9 i 10 do punktu nr 11. Z punktu nr 11 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 12, gdzie załamuje się na północny-wschód i dochodzi do punktu nr 13. W punkcie nr 13 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północnymi krawędziami działek nr: 472/9 i 472/10 przez punkty nr: 14 i 15 do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 17 do punktu nr 18. W punkcie nr 18 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 19. W punkcie nr 19 ponownie skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 20 do punktu nr 21. W punkcie nr 21 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzelin

Obręb ewidencyjny 0219 - Strzelin, karty mapy 1, 2, gmina Strzelin

Granica biegnie od punktu nr 8446, położonego w południowo-wschodniej części skrzyżowania drogi wojewódzkiej Strzelin - Wrocław z torami kolejowymi Brzeg - Łagiewniki, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1AM1, 2AM1, 3AM1, 4AM1, 5AM1, 6AM1, 36AM1, 7AM1, 8AM1, 9AM1, 10AM1, 11AM1, 1AM2, 2AM2, 3AM2, 28AM2, 4AM2 do punktu nr 17AM2, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi nr 4 z torami kolejowymi. W punkcie nr 17AM2 granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi nr 4 do punktu nr 29AM2 W punkcie nr 29AM2 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 27AM2, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż ogródków działkowych przez punkt nr 26AM2 do punktu nr 39AM2. W punkcie nr 39AM2 skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 40AM2. Następnie skręca w kierunku północnym i biegnie po ogrodzeniu stacji redukcyjnej gazu przez punkt nr 41AM2 do punktu nr 44AM2, w którym skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 42AM2. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 43AM2 do punktu nr 44AM2. W punkcie nr 44AM2 granica skręca w kierunku południowym do punktu nr 38AM2 i biegnie w tym kierunku przez punkt nr 37AM2 do punktu nr 36AM2. W punkcie nr 36AM2 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi polnej (działki nr: 3/4, 4/4, 2/3) do punktu nr 31AM2, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dalej przez punkty nr: 25AM1, 35AM1, 39AM1, 24AM1 do punktu nr 23AM1. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 22AM1, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Wrocław - Strzelin z ww. drogą polną. Dalej granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż drogi wojewódzkiej, do punktu nr 8448, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 8447. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 8446, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Brzeg Dolny

Obręb ewidencyjny Brzeg Dolny, karta mapy 13, gmina Brzeg Dolny

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 23952, który położony jest w południowej części terenu AM 13, obręb Brzeg Dolny, w kierunku zachodnim przez punkt nr 24390 do punktu nr 24819, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 24818, 25077, 25076, 24809 do punktu nr 24808. Tu skręca na zachód i przez punkty nr: 20058, 20057, 20056, 20055, 20054, 25079, 24992, 24798, 24383, 24384 dochodzi do punktu nr 25078. Dalej skręca na wschód i biegnie przez punkty nr: 24801, 24802, 24803, 24800, 24795, 24794, 24792, 24359 do punktu nr 24358, gdzie ponownie skręca w kierunku południowym, i przez punkty nr: 24989, 24990 dochodzi do punktu nr 24820. W punkcie nr 24820 granica skręca w kierunku wschodnim, przechodzi przez punkt nr 23345 i biegnie do punktu nr 25061, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 23351. Tu skręca na zachód i przez punkty nr 23350, 23349 dochodzi do punktu nr 23348. W punkcie 23348 skręca w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr 23956, 23959 do punktu nr 23960, z którego skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr 24394, 24395, 24788 do punktu nr 24988. Tu skręca na północ i przez punkty nr 24786, 24787 dochodzi do punktu nr 24987, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 24986. Następnie biegnie na północ do punktu nr 23114, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr 23151, 23598, 23599, 23150 dochodzi do punktu nr 23149. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr 23148, 23147, 23146, 23145 do punktu nr 7544. W punkcie nr 7544 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż drogi betonowej (działka nr 1 AM24) po wspólnych punktach nr 7543, 10371, 7538, 7533, 25092, 25091 do punktu nr 25090. Tu skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 25075, z którego biegnie na południe do punktu nr 7519. Tu skręca na zachód i przez punkty nr 23953, 23954, 24968 dochodzi do punktu nr 23955, w którym skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 23952, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 25079, położonego w południowo-wschodniej części terenu AM 13, obręb Brzeg Dolny, w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 20054, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkty nr 20053, 20052, 20051, 20050, 20049 dochodzi do punktu nr 24996. Tu skręca w kierunku wschodnim i przez punkty nr 24780, 24782 dochodzi do punktu nr 24995, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 23991. Tu skręca na zachód i biegnie do punktu nr 23990, gdzie skręca na północ, i przez punkty nr 23989, 24768 24576, 24575, 24574, 24573 dochodzi do punktu nr 24572. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr 24571, 2400, 19907, 19906, 19905, 25097, 19904 do punktu nr 19903. W punkcie nr 19903 skręca na północny zachód i biegnie przez punkty nr 19902, 22821 do punktu nr 19908. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej (działka nr 17) przez punkty nr 2248, 2245, 2237, 2196, 2192, 2187 do punktu nr 25003. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 25002, gdzie skręca na południe do punktu nr 25001, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez punkty nr 23164, 23603, 24851, 23152, 23153, 23154, 23167, 25089, 25088 dochodzi do punktu nr 25087. Tu skręca na wschód i przez punkty nr 24741, 23607, 23606, 23605, 23172, 23173, 23174 dochodzi do punktu nr 23175. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr 24747, 24748, 24749, 24750 do punktu nr 24755. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 24761 do punktu nr 24843. Dalej biegnie przez punkty nr 23299, 23300, 24845, 23301, 23294, 24844, 23295 i dochodzi do punktu nr 24591. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty nr 24590, 24588 dochodzi do punktu nr 24582, w którym skręca na północny wschód, i przez punkty nr 24583, 24584, 24585, 24586 dochodzi do punktu nr 24587. Tu skręca na wschód do punktu nr 24579, w którym skręca na południowy zachód do punktu nr 24580. Tu zmienia kierunek na północno-wschodnim i przez punkt nr 24581 dochodzi do punktu nr 24993. Tu skręca na południowy zachód, dochodzi do punktu nr 24994, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 25079, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 24062 AM 13, który leży w północno-zachodniej części terenu, przy drodze asfaltowej (działka nr 64), na południe przez punkty nr 24377, 24378, 24068, 24067, 24066, 24566 do punktu nr 24997, w którym skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr 23998, 23367, 23563 do punktu nr 23362, w którym skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 23363. W punkcie nr 23363 granica skręca w kierunku zachodnim do punktów nr 24998 i 5247, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż drogi powiatowej (działka nr 64) na trasie Brzeg Dolny - Radecz, przez punkty nr 23980, 44185, 24004, 24063, 44184, dochodząc do punktu nr 24062 AM13, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu nr 25071, który położony jest w południowo-wschodniej części terenu AM 13, obręb Brzeg Dolny, w kierunku zachodnim do punktu nr 25070, dalej skręca w kierunku północnym do punktu nr 25073, gdzie skręca w kierunku wschodnim do punktu nr 25072, dalej skręca do punktu nr 25071, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Granica biegnie od punktu nr 24375, położonego w północnej części terenu AM 13, obręb Brzeg Dolny, na zachód do punktu nr 24596. Tu skręca na północ i biegnie do punktu nr 23441, a następnie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 23442. W punkcie nr 23442 skręca na południe i biegnie do punktu nr 24375, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Krotoszyn

Kompleks 1

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: 0007 - Durzyn, karta mapy 1, 0001 - Krotoszyn, karty mapy 92, 93, 94, gmina Krotoszyn

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w lewym dolnym narożniku działki nr 2458/7 na granicy z ul. Raszkowską, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż ul. Raszkowskiej i działek nr 2458/7, 2456/2, 2456/1 przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego na połączeniu z drogą polną. Od punktu nr 8 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, przez punkty nr 9, 10 i 11 do punktu nr 12, przez który przebiega granica obrębów Krotoszyn i Durzyn. Od punktu nr 12 biegnie wzdłuż działek nr: 3/4 i 3/5, w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 13 i 14 do punktu nr 15. Od punktu nr 15 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 16, po granicy działki nr 3/5. Od punktu nr 16 biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż działki nr 29/7, przez punkty nr 17, 18, 19 i 20 do punktu nr 21. Od punktu nr 21 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż działek nr 29/7, 30/6, 31/6, 31/4, 32/4, 33/4, 34/3, 37/1, 38/1 i 39/1, przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do punktu nr 33. Od punktu nr 33 biegnie przez punkty nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 46, wzdłuż południowych granic działek nr: 39/1, 2468, 2467/3, 2467/4, 2467/1, 2466, 2465, 2464, 2463, 2462, 2458/7. Od punktu nr 46 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 47, wzdłuż działki nr 2458/7, a następnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 48 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis (granica obszaru w punktach nr 12-34 położona jest w obrębie Durzyn, a w punktach nr 1 - 12 i 34 - 1 w obrębie Krotoszyn).

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Krotoszyn, karta mapy 92, gmina Krotoszyn

Granica biegnie od punktu nr 49, stanowiącego południowy narożnik działki nr 2453, w kierunku północnym przez punkty nr: 50, 51, 52 i 53 do punktu nr 54, w którym zmienia kierunek na wschodni, i biegnie linią łamaną przez punkt nr 55 do punktu nr 56. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 57. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 58 i 59 do punktu nr 49, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0001 - Krotoszyn, karta mapy 115, gmina Krotoszyn

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w lewym dolnym narożniku działki nr 3457/15 na granicy z ul. Chwaliszewską, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działek nr: 3457/15 i 3457/12 przez punkt nr 2 do punktu nr 3, leżącego na połączeniu z drogą krajową (ul. Ostrowska). Od punktu nr 3 granica przebiega w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4, wzdłuż granicy działki nr 3457/12 z drogą krajową (ul. Ostrowska). Od punktu nr 4 granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5 po granicy działki nr 3457/12. Od punktu nr 5 granica przebiega w kierunku południowo-wschodnim i stanowi połączenie punktów nr 6, 7 wzdłuż działki nr 3457/12. Od punktu nr 7 do punktu nr 8 granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż działki nr 3457/12. Od punktu nr 8 granica skręca w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 9 i przebiega wzdłuż działki nr 3457/16. Od punktu nr 9 przez punkty nr: 10, 11 do punktu nr 12 granica przebiega w kierunku południowo-zachodnim i przebiega wzdłuż granicy działki nr 3457/16 z drogą polną stanowiącą działkę nr 3457/17. Od punktu nr 12 granica biegnie przez punkt nr 13 wzdłuż granic działek nr 3457/16 i 3457/15, stanowiących jednocześnie granicę z drogą gminną (ul. Chwaliszewską), do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Strzegom

Obręb ewidencyjny 0005 - Grabina, karta mapy 35, gmina Strzegom

Granica biegnie od punktu nr 621, położonego na zbiegu granic trzech działek o nr: 4/14, 4/16, 4/15 po granicy z działką nr 4/15 przez punkt nr 622 do punktu nr 624, W punkcie nr 624 skręca na zachód i biegnie linią prostą do punktu nr 625 po granicy z działką nr 4/17. W punkcie nr 625 skręca na północny zachód i biegnie przez punkt nr 556 do punktu nr 620 po granicy z działką nr 4/8. W punkcie nr 620 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 621, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Skarbimierz

Obręb ewidencyjny 0160 - Skarbimierz Osiedle, karta mapy 4, gmina Skarbimierz

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 1371, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 184/12, południowymi granicami działek nr: 92/4, 184/11 i 183 w kierunku wschodnim przez punkty nr: 1370, 1305, 1304, 1454, 1303, 1302, 1198 i 1199 do punktu nr 1301. Z punktu nr 1301 granica biegnie zachodnim skrajem działki nr 184/26 (droga) w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 1423 i 1422 do punktu nr 1420. Z punktu nr 1420 granica biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 1418 do punktu nr 1416. Z punktu nr 1416 biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1415, 1414, 1412, 1410 i 1408 do punktu nr 1402. Stąd biegnie północnym skrajem działki nr 184/26 (droga) w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 1400 i 1398 do punktu nr 1396. Z punktu nr 1396 biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr 1394, 1392, 1389 do punktu nr 1387. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, północnym skrajem działki nr 184/26 (droga) przez punkty nr: 1385,1383, 1381 do punktu nr 1380. W punkcie nr 1380 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 184/26 i 184/25 przez punkty nr 1379, 1378, 1376, 1375 do punktu nr 1374. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 1373 i 1372 do punktu nr 1371, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1516, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 184/44, południowym skrajem działki nr 184/43 w kierunku wschodnim przez punkt nr 1517 do punktu nr 1518. Z punktu nr 1518 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 1468 i dalej w kierunku południowo-zachodnim północną granicą działki nr 109 (droga) przez punkt nr 750 do punktu nr 749. Z punktu nr 749 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 1369, 1368, 1367 północno-zachodnim skrajem działki nr 184/7 (droga) i dalej przez punkt nr 1366 do punktu nr 1458. Z punktu nr 1458 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 1455, a następnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 105/9 i 184/29 przez punkt nr 689 do punktu nr 1451. Tu załamuje się na zachód i biegnie północnym skrajem działki nr 184/29 (droga) przez punkty nr 1449 i 1447 do punktu nr 1445. Z punktu nr 1445 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1407, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i biegnie przez punkty nr: 1409, 1411, 1413 do punktu nr 1516, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Opole

Obręb ewidencyjny Półwieś, karta mapy 62, miasto Opole

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 6200072, który jest narożnym punktem granicznym działki nr 129 Linia granicy przechodzi 23 metry na południe w kierunku punktu nr kl-1, dalej załamując się w kierunku zachodnim, biegnąc 15 metrów do punktu nr kl-2 i załamując się na południe do punktu nr kl-3. Z tego punktu biegnie około 184 metry, równolegle do osi ul. Północnej (działka nr 14), kierując się w stronę punktu nr kl-4. Po drodze linia granicy kompleksu okala przewidywane drogi, pierwszym razem załamując się w punkcie nr kl-4, przechodząc przez punkt nr kl-5 w kierunku północno-zachodnim, biegnąc w stronę punktu nr kl-6, znajdującego się w bliskiej odległości południowej granicy działki nr 5/39. Tworząc w przybliżeniu foremny ośmiobok, przecina wymienioną działkę i wydzielając działki nr 5/38 i 5/37 przechodzi do punktu nr kl-38 znajdującego się w bliskiej odległości południowej granicy tych działek (przez punkty nr: kl-7, kl-8, kl-9, kl-35, kl-36, kl-37). Z tego punktu granica biegnie około 342 metry w stronę punktu nr kl-39, i dalej do punktu nr kl-10 równolegle powracając z kierunku geograficznego północny zachód. Z punktu nr kl-10 ponownie biegnie około 455 metrów równolegle do osi ul. Północnej (działka nr 14), kierując się w stronę punktu nr kl-11, przebiegając po drodze granicą rozdzielającą działki nr 6/9 i 6/8 będącymi rowami. Granica strefy przebiega dalej południową granicą działki nr 7/3, oddzielającą ją od działki nr 7/4. Dalszy przebieg granicy pokrywa się z południową granicą działki nr 9/16 oddzielającą ją od działki nr 9/17 i południową oraz zachodnią granicą działki nr 12/13 oddzielającą ją od działki nr 12/12. Na końcu działki nr 12/13, biegnąc nadal równolegle do osi ul. Północnej, drugi raz skręca w kierunku północno-zachodnim, biegnąc w stronę punktu nr kl-40 przez punkt nr kl-12, znajdującym się w bliskiej odległości przecięcia się granic działek nr: 11/6 i 12/13. Tworząc w przybliżeniu foremny ośmiobok przecina granicę działki nr 11/6, wykrawając działkę o numerze nr 11/5, przechodząc do punktu nr kl-19 znajdującego się w bliskiej odległości południowej granicy działki nr 12/8 (przez punkty nr kl-13, kl-14, kl-15, kl-16, kl-17, kl-18). Z tego punktu granica biegnie w stronę punktu nr kl-20, i dalej do nr kl-21, równolegle powracając z kierunku geograficznego północny zachód. Od punktu nr kl-21 granica ponownie przebiega równolegle do osi ul. Północnej (działka nr 14), kierując się w stronę punktu nr kl-41 przez punkt nr kl-22, gdzie dobiega prawie do krawędzi rowu, będącego działką nr 13/3, stanowiącego granicę z obrębem Bierkowice, po drodze przechodząc przez punkty nr: kl-24, kl-25, kl-26, kl-27. Z punktu nr kl-28 biegnie na północ, okalając zadrzewiony teren, równolegle do granicy działki nr 13/3, biegnąc 219 metrów aż do punktu nr kl-29. Z wymienionego punktu skręca w stronę granicznika o nr 6200539 i dalej dochodzi do krawędzi Obwodnicy Północnej, przebiegając przez punkty o nr: 6200360 oraz 6200359. Z tego miejsca linia graniczna kompleksu skręca w stronę wschodnią do punktu nr kl-30, przebiegając po granicy działki nr 11/4 oddzielającej ją od działki nr 11/3, a od punktu nr kl-30 kieruje się w stronę północnego wschodu, docierając do punktu nr kl-31 i do łamiącego granicę punktu nr kl-32. Od punktu nr kl-30 granica przebiega równolegle do Obwodnicy Północnej będącej działką nr 9/2. Zanim linia granicy obrębu dotrze do kolejnego punktu załamania o nr kl-32, przebiegnie po granicach rozdzielających działki nr 9/10 i 9/11, 9/14 i 9/15, 9/12 i 9/13, 6/6 i 6/7 (jest to rów łączący się z działką nr 6/8, przecinającą cały opisywany kompleks), 5/29 i 5/30, 5/31 i 5/32, 5/33 i 5/34. W punkcie nr kl-32, czyli narożnym północno-wschodnim punkcie działki nr 5/34, granica kompleksu skręca i biegnie dokładnie po linii rozgraniczającej działki nr: 5/20 i 5/34, przechodząc przez punkt graniczny nr 6200552. Teraz linia przebiega wzdłuż styku granic działek nr: 5/25 i 5/35 przez punkt graniczny nr 6200551, nie przecina działki nr 5/23, biegnie po jej północnej granicy aż do punktu nr kl-42. W tym punkcie skręca do punktu nr kl-33, rozdzielając działkę nr 5/39 od działki nr 5/40, i dalej biegnie do punktu nr 6200026. Stąd biegnie zachodnią granicą ogrodów działkowych przez punkty nr: 6200030, 6200033, 6200035, 6200038, 6200040, 6200043, 6200045, 6200048, 6200050, 6200051, 6200054, 6200057, 6200060, 6200062, 6200064,6200066,6200068,6200070 do punktu nr 6200072, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu stanowiącego działkę nr 12/17 biegnie od punktu nr k2-I przez punkty nr: k2-2, k2-3, k2-4, k2-5, k2-II, U2-12, k2-10, k2-6, k2-7, k2-8, k2-9 i dochodzi do punktu k2-I, od którego rozpoczęto opis

Podstrefa Bolesławiec

Obręb ewidencyjny Bolesławiec-4, karty mapy: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, miasto Bolesławiec

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 3001/3, położonego w północno-zachodniej części podstrefy, w kierunku wschodnim przez punkty nr: 6/3,2156 (punkt sytuacyjny osnowy geodezyjnej), 31/3 do punktu nr 53/3 po południowej stronie drogi (działka nr 177). W punkcie nr 53/3 skręca w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 28/4 dochodzi do punktu nr 20/4, stanowiąc granicę pomiędzy działkami: nr 178/2 i 15/4 a działkami nr: 178/3, 15/1, 15/2 i 15/3. Od punktu nr 20/4 biegnie po zachodniej stronie ul. Modłowej, przechodząc przez punkty nr 21/4, 9/4, 19/5, i dochodzi do punktu nr 7/8 na skrzyżowaniu ul. Modłowej z drogą łączącą ul. Modłową z ul. T. Kościuszki. Następnie w punkcie nr 7/8 skręca i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 1/9, 87/9, 88/9, 71/9, 37/9, 36/9, 82/9, 34/9 i dochodzi do punktu nr 3/9, położonego na granicy działek nr: 67/1, 68/4 i 77. Od punktu nr 3/9 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 23/9, położonego na granicy działek nr: 67/1, 67/10 i 68/4. W punkcie nr 23/9 granica skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 42/9, 83/9 i dochodzi do punktu nr 4001/4, położonego po wschodniej stronie ul. T. Kościuszki. Od punktu nr 4001/4 granica biegnie przez punkty nr 3003/3, 3002/3, 72/9, 3001/3 w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 3001/3, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 1/5, położonego na granicy dwóch obrębów: miasta Bolesławiec i Chościszowice, w północnej części opisywanego kompleksu i leżącego po wschodniej stronice ul. Modłowej, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 27/5, znajdującego się na granicy obrębów miasta Bolesławiec i Chościszowice. W tym punkcie styka się działka nr 19 z działką nr 20, stanowiącą lor kolejowy PKP. W punkcie nr 27/5 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 2/5, 25/5, 24/5, 23/5, 22/5,16/5, 17/5, 24/7, 89/7, 23/7 do punktu nr 50/8 wzdłuż działek nr: 19, 18, 17, 202/1, 202/2 i 202/3 i toru kolejowego znajdującego się na działkach nr: 20 i 48, stanowiącego bocznicę kolejową PKP do wsi Krzyżowa. W punkcie nr 50/8 załamuje się w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24/8, gdzie ponownie załamuje się w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 23/8. Od punktu nr 23/8 granica załamuje się i biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 22/8 do punktu nr 21/8 stanowiącego granicę drogi (działka nr 202/2) z ul. Modłową (działka nr 65). Od punktu nr 21/8 biegnie w kierunku północno-wschodnim po wschodniej stronie ul. Modłowej przez punkty nr 18/5, 20/5, 21/5 do punktu nr 1/5, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kluczbork

Obręb ewidencyjny Ligota Dolna, karty mapy 1, 2, gmina Kluczbork

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 205, położonego w południowo-wschodniej części kompleksu, będącego przecięciem północnej strony drogi gminnej - działki nr 580/5 oraz zachodniej strony działki nr 225/7, w kierunku zachodnim po północnej stronie dróg gminnych składających się z działek nr 580/5, 580/4, 580/3, 582/5 i 84/2. Granicę tworzy linia wyznaczona punktami nr: 205, 204, 203, 202, 201, 200, 199, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 72, 111, 10, 60. Dalej skręca w kierunku północnym i przez punkty nr: 83, 61, 62 przebiega do punktu nr 63 wschodnią stroną działek nr: 623, 542/1 i 624, które są poszerzeniem drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej - działka nr 541/1. Na odcinku pomiędzy punktami nr: 63 i 64 granica przecina rów polny - działka nr 609/5, a następnie biegnie do punktu nr 65 wschodnią stroną działki nr 626, która jest dalszym poszerzeniem asfaltowej drogi gminnej - działki nr 543. W punkcie nr 65 granica skręca w kierunku wschodnim i przebiega do punktu nr 74 przez punkt nr 47, stanowiąc południową granicę działki nr 619. Następny odcinek granicy pomiędzy punktami nr: 74 i 19 to południowe zakończenie drogi gminnej - działki nr 627/1, a odcinek pomiędzy punktami nr: 19, 88 to zakończenie działki nr 546/1. Od punktu nr 88 granica skręca w kierunku północnym i przebiega wschodnią stroną działki nr 546/1, przez punkty nr: 88, 87, 86, 85 do punktu nr 84. Punkt nr 84 jest najdalej wysuniętym na północ punktem kompleksu. Tutaj granica skręca na wschód, biegnąc południową stroną drogi - działki nr 576/6, biegnącej po południowej stronie trakcji kolejowej relacji Wrocław - Kluczbork, do punktu nr 192 przez punkty nr: 198, 197, 196, 195, 194, 193, a dalej krótko na północ do punktu nr 191 i znowu na wschód południową stroną dróg: działka nr 214/2 na odcinku 191-188, działka nr 215/4 na odcinku 188 - 186; działka nr 215/7 na odcinku 186-184; działka nr 216/3 na odcinku 184 -182; działka nr 218/3 na odcinku 182 - 180 oraz działka nr 219/3 na odcinku 180 - 178. Drogi te przebiegają południową stroną nieczynnej obwodnicy kolejowej miasta Kluczborka relacji: Wrocław -Opole Punkt nr 178 jest najdalej wysuniętym na wschód punktem granicy kompleksu, gdzie linia graniczna skręca w kierunku południowym, i stanowi zachodnią granicę sąsiedniej działki nr 225/7, przeznaczonej pod drogę gminną. Cały wschodni odcinek granicy strefy biegnie przez punkty nr 178, 217, 218, 219, 220, 221, 209, 208, 207, 206 do punktu nr 205, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 71, położonego w północno-zachodniej części kompleksu, będącego przecięciem południowej strony drogi (działka nr 576/3) oraz wschodniej strony działki nr 626 przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej (działka nr 543), w kierunku wschodnim do punktu nr 79 po południowej granicy drogi - działka nr 576/3, biegnącej po południowej stronie trakcji kolejowej relacji Wrocław - Kluczbork. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 627/1, przeznaczonej na poszerzenie drogi gminnej - działki nr 546/1, tworząc linię wyznaczoną punktami nr: 79, 80, 78, 77, 76, 75. W punkcie nr 75 granica skręca i biegnie do punktu nr 67 po północnej stronie działki nr 619, a dalej wschodnią stroną działki nr 626 w kierunku północnym, przez punkty nr: 68, 69, 70, 81 do punktu nr 71, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ząbkowice Śląskie

Obręb ewidencyjny 0003 - Sadlno, karta mapy 14, gmina Ząbkowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 7, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i przez punkty nr: 8 i 9 dochodzi do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie granicą działki nr 32/2 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie granicą działki nr 1 przez punkty nr: 12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16. W punkcie nr 16 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 29 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Syców

Obręb ewidencyjny Syców, karta mapy 33, gmina Syców

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północnym przez punkty nr: 2, 3 do punktu nr 4, granicząc z działką nr 52/7 AM32 (ul. Wierzbowa). Następnie od punktu nr 4 granica skręca w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 biegnie do punktu nr 14, granicząc z działkami nr: 12/9, 12/11, 12/12, 12/7, 12/6, 12/5, 12/4, 12/3, 12/2 AM33. Dalej biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 15, 16 do punktu nr 17, granicząc z działkami nr: 13/5, 12/13 AM 33. Od punktu nr 17 granica skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 18, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Namysłów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 0038 - Namysłów, karta mapy 3, gmina Namysłów

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdującego się na granicy dwóch dróg: drogi wojewódzkiej nr 451 Namysłów - Bierutów (działka nr 630) i drogi gruntowej (działka nr 656). Z punktu nr 1 granica biegnie zachodnią stroną drogi gruntowej (działka nr 656), omijając działkę nr 10/1, na której usytuowana jest stacja transformatorowa, do punktu nr 2. W punkcie nr 2 skręca w kierunku zachodnim i biegnie między szlakiem kolejowym Kluczbork - Wrocław (działka nr 823/2) a działkami nr 10/2, 756, 11, 12/1 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku północnym i biegnie między działkami nr: 12/1 i 12/3 do drogi wojewódzkiej nr 451, do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie południową stroną drogi wojewódzkiej w kierunku wschodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 0038 - Namysłów, karta mapy 2, gmina Namysłów

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdującego się w południowo-zachodniej części opisywanego kompleksu, w kierunku północnym wzdłuż drogi powiatowej nr 1103 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż drogi gruntowej - działka nr 725 do punktu nr 3. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż działki numer 781 - rów melioracyjny do punktu nr 4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5, granicząc z działką nr 241. Z punktu nr 5 biegnie przez punkty nr: 6 i 7 do punktu nr 8, omijając działkę nr 240/2. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż działki nr 839/2 - droga gruntowa, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wołów

Obręb ewidencyjny miasto Wołów, karta mapy 49, gmina Wołów

Granica biegnie od punktu nr 2358, położonego w południowo-zachodniej części podstrefy, przy ul. T. Kościuszki, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 339, przez punkty nr: 3039, 3038, 3037, 3036, 2983, 2982, 2981, 2980, 2979, 2278, 2977, 2976, 2375 do punktu nr 2974. W punkcie nr 2974 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 9353, a następnie skręca w kierunku południowym do punktu nr 9354, aby ponownie skręcić w kierunku wschodnim do punktu nr 2936. Następnie granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej krawędzi drogi przez punkty nr: 2937, 2938, 2939, 3050A, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054 do punktu nr 3055. Dalej biegnie przez punkty nr: 3043 i 3042 do punktu nr 2358, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szprotawa

Obręb ewidencyjny 0017 - Wiechlice, karta mapy 2, gmina Szprotawa

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2 i dalej w kierunku północnym do punktu nr 3. W punkcie nr 3 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie dalej do punktu nr 4. Od punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 5. W punkcie nr 5 granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Praszka

Obręb ewidencyjny 0051 - Miasto Praszka, karta mapy 12, gmina Praszka

Granica biegnie od punktu nr 341, który stanowi północno-zachodni kraniec działki i punkt graniczny z działkami nr: 126 i 148/4, w kierunku północno-wschodnim, wzdłuż działki nr 148/4 przez punkty nr 340 i 339 oraz wzdłuż działki nr 148/5 między punktami nr 339 i 337. W punktach nr 337, 338, 336 i 335 granica biegnie po ścianach budynku portierni do punktu nr 9/864/04, który jest punktem granicznym między działkami nr: 148/18, 148/5 i 148/17. W punktach nr: 9/864/04, 11/864/04, 12/864/04 granica, załamując się, biegnie wzdłuż działki nr 148/17 do punktu nr 10/864/04, gdzie po kolejnym załamaniu biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż działki nr 148/5 do punktu nr 344, który stanowi punkt dla działek nr: 148/5, 148/18 i 148/20. Od punktu nr 344, załamując się w kierunku południowo-wschodnim, granica biegnie wzdłuż działki nr 148/20, przez punkty nr: 1/864/04, 2/864/04, 3/864/04 i 4/864/04, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż działki nr 148/20 do punktu nr 5/864/04. Od punktu nr 5/864/04 do punktu nr 6/864/04 w kierunku południowym, od punktu nr 6/864/04 do punktu nr 7/864/04 w kierunku południowo-wschodnim i od punktu nr 7/864/04 do punktu nr 8/864/04 w kierunku południowym granica biegnie wzdłuż działki nr 148/20. Od punktu nr 8/864/04, który jest punktem granicznym między działkami nr: 148/18, 148/20 i ul. Szosa Gańska, będącą drogą powiatową oznaczoną na mapie ewidencji gruntów miasta Praszki nr 439, granica biegnie w kierunku zachodnim przez punkt nr 116 do punktu nr 13/864/04, gdzie załamując się w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż działki nr 148/19 do punktu nr 14/864/04. W punkcie nr 14/864/04, załamując się w kierunku północno-zachodnim, granica biegnie wzdłuż działek nr: 149/19, 176/2, 175/4, 175/3, 171, 148/13, 165/2, 164/2 przez punkty nr: 313, 117, 71, 205 do punktu nr 118. Od punktu nr 118, w którym występuje niewielkie załamanie, granica biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż działki nr 126 do punktu nr 341, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Wiązów

Obręb ewidencyjny 0003 - Wiązów, karta mapy 2, gmina Wiązów

Granica biegnie od punktu nr 2454, znajdującego się na południowej stronie drogi krajowej nr 39 Wiązów - Brzeg, u zbiegu granic trzech działek nr: 255, 100/5 i 92 (droga), wzdłuż drogi krajowej nr 39 w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 10085 do punktu nr 2482, gdzie zbiegają się działki nr 100/5, 101/1 i 92. Z punktu nr 2482 granica biegnie wzdłuż granicy działki nr 101/1 w kierunku południowym przez punkt nr 11181 do punktu nr 6652. W punkcie nr 6652, usytuowanym u zbiegu granic trzech działek nr: 100/5, 101/1 i 108 - droga gruntowa, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej strony działki nr 108 przez punkt nr 10084 do punktu nr 2312, usytuowanego u zbiegu trzech działek nr: 100/5, 255 i 108. W punkcie nr 2312 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkt nr 2316 do punktu nr 2454, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Śrem

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Śrem, karta mapy 32, gmina Śrem

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 3200528, położonego w południowo-wschodniej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim, po granicy z działką nr 2986/1, przez punkty nr 3200529, 3200530, 3200531, 3200532, 3200533 i 3200534 do punktu nr 3200535. W punkcie nr 3200535 granica obiera kierunek północno-wschodni i biegnie przez punkt nr 3200495 po granicach działek nr: 2499/3 i 2499/4 do punktu nr 3200076, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 3200494. W punkcie tym granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3200493, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i przez punkty nr: 3200492 i 3200490 biegnie do punktu nr 3200032. Na odcinku od punktu nr 3200076 do punktu nr 3200032 granica biegnie po granicy działki nr 2494/8. W punkcie nr 3200032 granica skręca w kierunku południowym i biegnie po granicy z działkami nr: 2491/1, 2492/3 i 2492/4 przez punkty nr: 3200021, 3200019, 3200015, 3200012 i 3200484 do punktu nr 3200009, skąd po obraniu kierunku zachodniego biegnie po granicy z działką nr 2658/2 do punktu nr 3200528, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 3200473, położonego w południowej części opisywanego obszaru, w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż działki nr 2496 do punktu nr 3200092, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż południowo-wschodniego skraju ul. Letniej (część działki nr 2483/20) biegnie do punktu nr 3200470. W punkcie nr 3200470 granica lekko załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3200471, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i wzdłuż południowo-zachodniego skraju ul. Wiosennej (część działki nr 2483/20) biegnie do punktu nr 3200472. W punkcie nr 3200472 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż działki nr 2483/18 biegnie do punktu nr 3200473, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 3200498, położonego w południowej części opisywanego obszaru w kierunku północnym, po granicach działek nr 2483/32, 2985/1, 2500/15 i 2500/5, przez punkty nr: 3200500, 3200536, 3200537, 3200538, 3200509, 3200510, 3200144 i 3200153 do punktu nr 3200154. W punkcie nr 3200154 granica załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 3200151, 3200152, 3200149 i 3200167 po granicach działek nr 2483/3 i 2483/17 biegnie do punktu nr 3200169. Od punktu nr 3200169 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 3200477 i 3200165 wzdłuż granicy z działką nr 2483/17 do punktu nr 3200145. W punkcie nr 3200145 granica załamuje się w kierunku południowym i przez punkty nr: 3200126 i 3200117 wzdłuż granicy z działkami nr: 2487/1 i 2487/7 biegnie do punktu nr 3200111, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż działki nr 2483/22 biegnie do punktu nr 3200476. W punkcie nr 3200476 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i po granicy z działką nr 2483/22 biegnie do punktu nr 3200463. Od punktu nr 3200463 przez punkty nr: 3200464, 3200465, 3200519, 3200466, 3200516, 3200467 i 3200468, po granicy z ul. Wiosenną (część działki nr 2483/20) granica biegnie do punktu nr 3200520, przy czym po drodze w punktach nr 3200465, 3200466, 3200467 i 3200468 skręca, wyznaczając obrys zakończenia ulicy Wiosennej. W punkcie nr 3200520 granica załamuje się w kierunku południowym i wzdłuż granicy z działką nr 2483/29 biegnie do punktu nr 3200521. W punkcie nr 3200521 granica obiera kierunek południowo-zachodni i wzdłuż ul. Letniej (część działki nr 2483/20 oraz działek nr 2483/31, 2499/4 i część działki nr 2499/3) przez punkty nr: 3200094, 3200497 i 3200496 biegnie do punktu nr 3200498, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nochowo, karta mapy 1, gmina Śrem

Granica biegnie od punktu nr 100084, położonego w południowo-zachodniej części opisywanego kompleksu, w kierunku zachodnim, po granicy z działkami nr 109 i 110/2, przez punkty nr: 100095 i 100096 do punktu nr 100379, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie skrajem ul. Jesiennej po granicy z działkami nr: 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1 i 118/1 przez punkty nr: 100380, 100381, 100382, 100383, 100384, 100385, 100386 i 100387 do punktu nr 100388. W punkcie nr 100388 granica załamuje się w kierunku północnym i po granicy z działką nr 118/1 biegnie do punktu nr 100389. W punkcie nr 100389 ponownie załamuje się i biegnie w kierunku wschodnim po granicy z działką nr 119 do punktu nr 100092. W punkcie nr 100092 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie skrajem ul. Wiosennej po granicy z działką nr 140 przez punkty nr: 100091, 100090, 100089, 100088, 100087, 100086 i 100085 do punktu nr 100084, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bystrzyca Kłodzka

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Centrum, karta mapy 4, gmina Bystrzyca Kłodzka

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na granicy działek nr 352 i 312 (droga - ul. Okrężna, wzdłuż działki nr 352, w kierunku wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, i dalej w tym samym kierunku po granicy z działką nr 353 do punktu nr 4. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 5. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż działki nr 350 przez punkty nr: 6, 7 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie wzdłuż granicy działki nr 349 do punktu nr 9, a następnie granicą działki nr 347 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 348 do punktu nr 11. Stąd biegnie wzdłuż działki nr 355/5 przez punkty nr: 12, 13, 15, do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie wzdłuż działki nr 364 przez punkt nr 17 do punktu nr 18. Z punktu nr 18 biegnie wzdłuż działki nr 355/5 do punktu nr 19, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 20, 21, 22, 23 do punktu nr 24. Na odcinku pomiędzy punktami nr 23 i 24 granica biegnie wzdłuż działki nr 368. Z punktu nr 24 granica biegnie wzdłuż działki nr 369 do punktu nr 25. W punkcie nr 25 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż działki nr 312 (droga - ul. Okrężna) przez punkty nr: 26, 27 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Niedźwiedna, karta mapy 1, gmina Bystrzyca Kłodzka

Granica biegnie od punktu nr 31, położonego na granicy z działką nr 89, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 32. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 92 do punktu nr 33. Z punktu nr 33 biegnie w kierunku północnym wzdłuż działki nr 88 przez punkt nr 34 do punktu nr 35, a następnie wzdłuż działki nr 84 do punktu nr 36 Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż działek nr: 80, 78/1, 77/1,73, 72 do punktu nr 37 Z punktu nr 37 granica biegnie przez punkty nr: 38, 39, 40, 41, 42, 43 wzdłuż działek nr: 78/1, 77/1,73, 72, 71/1 do punktu nr 44. W punkcie nr 44 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy z działką nr 68 (droga - ul. Kolejowa) do punktu nr 45. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr 46, 47, 48, 49 do punktu nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Leszno

Obręb ewidencyjny Zaborowo, karty mapy: 129, 130, 131, 133, miasto Leszno

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodniej części działki nr 93/6, południową granicą działki nr 93/5 do punktu nr 2, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 4, 5 do punktu nr 6, gdzie skręca w kierunku wschodnim. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 93/5, 88/4, 86/4. Z punktu nr 6 biegnie przez punkty nr 7, 8, 9 do punktu nr 10. Na tym odcinku graniczy z działkami nr 86/4, 63/17, 62/34. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 11, 12, 13, 14 do punktu nr 15. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 62/34, 1289/4, 88/6, 93/7. W punkcie nr 15 granica załamuje się w kierunku południowym, a następnie biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 93/8 do punktu nr 16 i dalej do punktu nr 17. Z punktu nr 17 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 93/17, do punktu nr 18, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 93/25 i 93/19 przez punkt nr 19 do punktu nr 20. W punkcie nr 20 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 95/2 przez punkt nr 21 do punktu nr 22. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr 23 i 24 do punktu nr 25. Na tym odcinku graniczy z działkami nr 93/21, 93/23 oraz 93/4. Z punktu nr 25 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Świebodzice

Obręb ewidencyjny 0004 - Ciernie, karta mapy 10, miasto Świebodzice

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 751, położonego w północnej części kompleksu, w kierunku południowo--wschodnim do punktu nr 750, po granicy działki nr 676/20. W punkcie nr 750 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 752, po granicy działki nr 676/20. W punkcie nr 752 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 676/15 do punktu nr 698. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/2 do punktu nr 697. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim po granicy działki nr 676/6 do punktu nr 714. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 676/6, 676/7, 676/13 przez punkty nr: 713, 715, 734 do punktu nr 733. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/13 przez punkt nr 732 do punktu nr 731. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki nr 676/15 przez punkt nr 744 do punktu nr 751, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 754, położonego w północnej części kompleksu, w kierunku południowo--wschodnim po granicy działki nr 677/8 do punktu nr 733. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1176/2 przez punkty nr: 690 i 689 do punktu nr 738. W punkcie nr 738 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/15 do punktu nr 737. W punkcie nr 737 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działek nr: 676/15 i 676/9 przez punkty nr: 736 i 718 do punktu nr 717. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/9 do punktu nr 720. W punkcie nr 720 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/9 do punktu nr 719. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 676/15 przez punkt nr 735 do punktu nr 753. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim po granicy działki nr 676/21 do punktu nr 754, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Września

Obręb ewidencyjny miasto Września, karta mapy 17, gmina Września

Kompleks 1

Granica biegnie od najbardziej wysuniętego na wschód punktu nr 17028 w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż działek nr: 1/3, 1/1 i 1/2 położonych w obrębie wsi Bierzglin i wzdłuż działek nr 1314/1, 1314/2, 1315/3 i 1316/4 położonych w obrębie miasta Wrześni, przez punkty nr 17252, 17029, 17032, 0320076, 17033, 0320075, 17034 do punktu nr 17035. W punkcie nr 17035 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 17036, 17246, 17039, 17040 wzdłuż działek nr 1317/1, 1317/4, 1318/3, 1318/7 do punktu nr 17415. W punkcie nr 17415 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr 1317/4, 1317/3 do punktu nr 17414. Z punktu nr 17414 granica biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 17413, 17412, 17411 do punktu nr 17410. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek nr: 1316/6, 1316/4, 1316/5, 1316/3 przez punkty nr: 17409, 17408, 17407 do punktu nr 17406. W punkcie nr 17406 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 17405, gdzie nieznacznie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż działek nr: 1316/4 i 1316/7 do punktu nr 17404, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 17403. W punkcie nr 17403 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 1316/4, 1315/3, 1316/7 i 1315/2 przez punkt nr 17402 do punktu nr 17401. W punkcie nr 17401 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 1315/3, 1313/2 do punktu nr 17030. Tu granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr 1314/2, 1314/1 i 1313/2 przez punkt nr 17251 do punktu nr 17027. W punkcie nr 17027 granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 2 i 1314/1 do punktu nr 17028, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od najbardziej wysuniętego na północ punktu nr 9309 w kierunku wschodnim, wzdłuż południowego brzegu rowu, przez punkty nr 17108, 9093 do punktu nr 9311 Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż działki nr 4442/43 przez punkt nr 17524 do punktu nr 17523. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnej krawędzi ul. Słowackiego, stanowiącej działkę nr 1296, przez punkty nr: 17069, 17072 do punktu nr 17450. Z punktu nr 17450 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 17449, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr: 17525, 17516 do punktu nr 9309, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Kościan

Obręb ewidencyjny 0032 - Widziszewo, karta mapy 1, gmina Kościan

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 42/1, w kierunku wschodnim, południowym skrajem działek nr: 41 i 172 (droga) do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 43/2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku południowym, wschodnią granicą działki nr 43/2, do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 43/2. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim, północną granicą działki nr 175 (droga), do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 42/4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku północnym, wschodnimi granicami działek nr: 175 (droga) i 831, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama