reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 kwietnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

Na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz. U. Nr 151, poz. 1078) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wzór elektroniczny jest publikowany w centralnym repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych, zwanym dalej „centralnym repozytorium”.”;

2) w § 4:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. W celu udostępniania odbiorcom wzorów elektronicznych Minister prowadzi centralne repozytorium.

2. Centralne repozytorium składa się w szczególności z wzorów elektronicznych. W centralnym repozytorium przechowywane i udostępniane są obowiązujące wzory elektroniczne oraz wzory, które przestały obowiązywać.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. System teleinformatyczny centralnego repozytorium zapewnia bezpieczeństwo integralności i autentyczności opublikowanych i udostępnianych w nim wzorów przez zastosowanie technik kryptograficznych. Kodowane informacje umieszczane są zgodnie z formatem XMLdSIG.”;

3) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. System teleinformatyczny centralnego repozytorium zabezpiecza się organizacyjnie, sprzętowo i programowo przed zagrożeniami powodującymi utratę integralności i dostępności informacji przetwarzanej w tym systemie, a w uzasadnionych przypadkach również przed utratą poufności.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama