| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1561 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 505) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1667,2038 ha, położone na terenach miast: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Kalisz, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Leszno, Nowa Ruda, Oleśnica, Oława, Opole, Świdnica, Świebodzice, Wałbrzych, Wrocław oraz gmin: Brzeg Dolny, Bystrzyca Kłodzka, Długołęka, Góra, Jarocin, Jelcz-Laskowice, Kluczbork, Kłodzko, Kobierzyce, Kościan, Krotoszyn, Namysłów, Nowa Ruda, Nysa, Oława, Praszka, Prudnik, Rawicz, Skarbimierz, Strzegom, Strzelin, Syców, Szprotawa, Śrem, Świdnica, Twardogóra, Wiązów, Wołów, Września, Ząbkowice Śląskie i Żarów.”;

2) w załączniku do rozporządzenia Szczegółowy opis granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK:

a) w Podstrefie Dzierżoniów na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 5 w brzmieniu:

„Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 0005 - Zachód, karta mapy 1, miasto Dzierżoniów

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 39/5, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie prawą stroną drogi (działka nr 34) przez punkty nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do punktu nr 12, położonego u zbiegu działek nr: 25 i 34. W punkcie nr 12 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie prawą stroną drogi (działka nr 25) przez punkt nr 13 do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 15, położonego u zbiegu działek nr: 35/1 i 35/2. W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 16, 17, 18 do punktu nr 19, położonego u zbiegu granic działek nr: 39/3 i 22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim lewą stroną Potoku Pieszyckiego przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 33, położonego w południowym narożniku działki nr 39/4, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 34, 35, 36 do punktu nr 37, położonego u zbiegu granic działek nr: 35/1 i 35/3. W punkcie nr 37 skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 38, położonego u zbiegu działek nr: 35/3 i 25. W punkcie nr 38 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie prawą stroną drogi (działka nr 25) przez punkty nr: 39, 40 do punktu nr 41, położonego u zbiegu granic działek nr: 25, 36 i 35/3. W punkcie nr 41 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu nr 42, położonego u zbiegu granic działek nr: 36 i 38/2. W punkcie nr 42 załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkt nr 43 dochodzi do punktu nr 44. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 45, 46, 47, 48 i 49 lewą stroną drogi (działka nr 37) do punktu nr 50. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie lewą stroną Potoku Pieszyckiego przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 do punktu nr 33, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Jelcz-Laskowice:

– w Kompleksie 1 opis granic i terenu Obszaru 3 otrzymuje brzmienie:

„Obszar 3

Granica biegnie od punktu nr 22, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 144/18 na granicy z ul. Japońską i Europejską w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 23 do punktu nr 24, w którym skręca w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 52. W punkcie nr 52 skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 53, w którym skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 25. Z punktu nr 25 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż ul. Europejskiej przez punkty nr: 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 30, usytuowanego u zbiegu ul. Europejskiej i ul. Wierzbowej. W punkcie nr 30 granica skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 31 wzdłuż południowej strony ul. Wierzbowej do punktu nr 32, znajdującego się u zbiegu ul. Wierzbowej z ul. Zachodnią w Jelczu-Laskowicach. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż ul. Zachodniej przez punkty nr: 33, 34, 35, 36, 37 i 38 do punktu nr 39, gdzie lekko skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 40. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Japońskiej przez punkt nr 41 do punktu nr 22, od którego rozpoczęto opis.”,

– opis granic i terenu Kompleksu 2 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Jelcz, karta mapy 1, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 5403, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 13/289, w kierunku północnym wzdłuż działki nr 13/296 przez punkty nr: 4780, 5405 do punktu nr 5421, położonego u zbiegu działek nr: 13/289, 13/296 i 13/305. W punkcie nr 5421 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez środek słupów istniejącej hali, tj. przez punkty nr: 5424 i 5542 do punktu nr 5470, położonego u zbiegu działek nr: 13/289, 13/308 i 13/316. W punkcie nr 5470 skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy między działkami nr: 13/308 i 13/316 przez środek słupów do punktu nr 5469 i dalej do punktu nr 5468, położonego u zbiegu działek nr: 13/303, 13/305 i 13/316. W punkcie nr 5468 skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 5574, położonego u zbiegu działek nr: 13/303, 13/316 i 13/317. W punkcie nr 5574 skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 5589 znajdujący się wewnątrz hali do punktu nr 5573, położonego u zbiegu działek nr: 13/289, 13/316 i 13/317. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 5423, położony na zewnątrz hali, do punktu nr 5422, położonego u zbiegu granic działek nr: 13/185, 13/289 i 13/317. W punkcie nr 5422 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granic działek nr: 13/289 i 13/277 przez punkty nr: 5409, 4813 do punktu nr 4816. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 4817, gdzie skręca na zachód, i biegnie przez punkty nr: 5401, 5402 do punktu nr 5403, od którego rozpoczęto opis.”,

– na końcu dodaje się opis granic i terenu Kompleksu 3 w brzmieniu:

„Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Laskowice, karta mapy 30, gmina Jelcz-Laskowice

Granica biegnie od punktu nr 5891, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 6/7 u zbiegu ulic: Techników (działki nr: 13/5, 6/6) oraz Belgijskiej (działka nr 6/11) w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Belgijskiej do punktu nr 5890, położonego u zbiegu działek nr: 6/7, 6/8 i 6/11. W punkcie nr 5890 skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 5893, położonego po prawej stronie drogi (działka nr 13/24). Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż drogi (działka nr 13/24) do punktu nr 5892, położonego przy ul. Techników (działki nr: 13/5, 6/6). Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ul. Techników do punktu nr 5891, od którego rozpoczęto opis.”,

c) opis granic i terenu Podstrefy Nysa otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Nysa

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karty mapy nr 362, 363 gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, w kierunku północnym przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do punktu nr 9, wzdłuż działek nr: 29/9, 30/7, 32/20, 38/12, 21/3, 20/6. W punkcie nr 9 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działki nr 20/4 do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 20/8, 19/4, 18/4, 17/9 przez punkty nr: 11, 12, 13 do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu nr 15, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż działek nr: 3/8 i 3/2 (Potok Horynka) przez punkty nr: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 do punktu nr 23. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działek nr: 17/5, 41/3, 16/8, 42/4, 48/4 przez punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 do punktu nr 32. W punkcie nr 32 skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 33. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 34, skąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż działek nr: 41/4, 40/4, 50/14 przez punkt nr 35 do punktu nr 36, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż działki nr 50/15 przez punkt nr 37 do punktu nr 38. W punkcie nr 38 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 37/6 do punktu nr 39, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 40 i 41 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 37/8, 35/12, 34/4, 33/6, 33/4, 36/5, 32/30, 32/29, 30/8, 29/10 przez punkty nr: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Dolna Wieś, karta mapy 363, gmina Nysa

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodniej części kompleksu w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 16/9, 16/6 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki nr 43/2 do punktu nr 4. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki nr 45 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 7, 8, 9 wzdłuż granic działek nr: 85/1 i 85/2 (rów melioracyjny) do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie po granicy z działką nr 80/10 do punktu nr 11, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki nr 80/10 dochodzi do punktu nr 12. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim po granicy z działkami nr: 49/2 i 49/4 do punktu nr 13. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 48/6, 48/3 (droga gruntowa) przez punkt nr 14 do punktu nr 15. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

d) w Podstrefie Wrocław opis granic i terenu Kompleksu 5 otrzymuje brzmienie:

„Kompleks 5

Obręb ewidencyjny nr 37 – Muchobór Mały, karta mapy 6, miasto Wrocław

Granica biegnie od punktu nr 279, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3/18, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 278. Stąd biegnie w kierunku północnym równolegle do ul. Muchoborskiej (działka nr 1/1) przez punkty nr: 233 i 234 do punktu nr 495. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie granicą między działkami nr: 3/26 i 3/25 do punktu nr 496. Tu zmienia kierunek na północny i przez punkty nr: 254 i 253 dochodzi do punktu nr 252, położonego na południowym obrysie budynku stojącego na działce nr 3/14. Z punktu nr 252 biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 3/15 przez punkty nr: 578, 579, 580 do punktu nr 581, położonego u zbiegu działek nr: 3/15, 3/14 i 3/10. Z punktu nr 581 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 228, położonego na granicy działki nr 7/2. Z punktu nr 228 biegnie w kierunku południowym po granicy między działkami nr: 3/15 i 7/2 do punktu nr 241, a następnie wzdłuż granicy między działkami nr: 3/4 i 3/18 z działką nr 7/2 przez punkt nr 230 dochodzi do punktu nr 280. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granicy między działkami nr: 3/18 i 3/19 do punktu nr 279, od którego rozpoczęto opis.”,

e) opis granic i terenu Podstrefy Strzelin otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Strzelin

Obręb ewidencyjny 0219 - Strzelin, karty mapy: 1, 2, gmina Strzelin

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu u zbiegu granic działek nr: 4/2 i 4/3 z działką nr 4/4 (droga), w kierunku północnym i przez punkt nr 2 dochodzi w punkcie nr 3 do linii kolejowej Brzeg – Łagiewniki (działka nr 1). W punkcie nr 3 skręca w kierunku wschodnim, i biegnąc południową stroną linii kolejowej przez punkty nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, dochodzi do punktu nr 15, który znajduje się na skrzyżowaniu drogi nr 4 z torami kolejowymi (działka nr 1). W punkcie nr 15 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż drogi nr 4 do punktu nr 16, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 17. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż ogrodów działkowych przez punkt nr 18 do punktu nr 19. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu nr 20, a następnie biegnie po ogrodzeniu stacji redukcyjnej gazu (działka nr 3/6) przez punkty nr: 21, 22, 23 do punktu nr 24, gdzie skręca w kierunku południowym, i przez punkty nr: 25 i 26 dochodzi do punktu nr 27. Punkt nr 27 położony jest w południowo-wschodniej części podstrefy u zbiegu granic działek nr: 3/4, 3/7 i 3/9. W punkcie nr 27 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 3/4 i 4/4 przez punkty nr: 28, 29 i 30 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.”,

f) w Podstrefie Namysłów:

– w opisie granic i terenu Kompleksu 1 skreśla się wyrazy „Kompleks 1”,

– skreśla się opis granic i terenu Kompleksu 2,

g) opis granic i terenu Podstrefy Świebodzice otrzymuje brzmienie:

„Podstrefa Świebodzice

Obręb ewidencyjny nr 1 Pełcznica, karta mapy 5, miasto Świebodzice

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 80, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 221/1, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 413. Stąd biegnie w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu nr 441, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 440, 439, 438, 437 do punktu nr 434. W punkcie nr 434 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działki nr 225/3 do punktu nr 436. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 76, 77, 78, 79 do punktu nr 80, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 426, położonego u zbiegu działek nr: 228/1 i 238/1, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 430, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i przez punkty nr: 433, 429 dochodzi do punktu nr 428. Z punktu nr 428 biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 422 do punktu nr 421. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 424, 425 do punktu nr 445, położonego na północnej stronie rowu (działka nr 238/1). W punkcie nr 445 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną stroną rowu przez punkty nr: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 do punktu nr 426, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 427, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 250/1, w kierunku północno-wschodnim, południową stroną rowu (działka nr 238/1) do punktu nr 137. W punkcie nr 137 skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 206, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 432. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i przez punkt nr 431 dochodzi do punktu nr 427, od którego rozpoczęto opis.”,

h) na końcu Szczegółowego opisu granic i terenu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK dodaje się opisy granic i terenów Podstref: Bielawa i Rawicz w brzmieniu:

„Podstrefa Bielawa

Obręb ewidencyjny 0001-Północ, karta mapy 3, miasto Bielawa

Granica biegnie od punktu nr 9351, położonego w południowym narożniku działki nr 1133/1 na granicy z ul. Grunwaldzką (działka nr 1133/3) i działką nr 1/7 w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ul. Grunwaldzkiej do punktu nr 9353, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 9354. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 9355, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie do punktu nr 9356. Z punktu nr 9356 biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 9358 i 9359 do punktu nr 9360. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975 do punktu nr 3945, położonego u zbiegu działek nr: 63 i 62 (rowy). Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż działki nr 62 (rowu) przez punkt nr 3946 do punktu nr 68153, położonego u zbiegu działek nr: 62 (rów) i 1/7. Z punktu nr 68153 biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 68154, 68155, 68156, 9109, 9121, 68157, 68158, 68159 do punktu nr 9351, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Rawicz

Obręb ewidencyjny 0005-Kąty, karta mapy 1, gmina Rawicz

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu nr 100185A, położonego w południowo-zachodniej części kompleksu, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 62 przez punkt nr 100284 do punktu nr 201431. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 201430, 201429, 201428, 202885, 201427, wzdłuż granicy działki nr 15 do punktu nr 201426. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty nr: 202228, 202227 wzdłuż granicy działki nr 146 do punktu nr 202226A. Z tego punktu biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 100477, 100478, wzdłuż północnej granicy działki nr 66/6 do punktu 100185A, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu nr 202225, położonego w północno-wschodniej części kompleksu, w kierunku południowym przez punkty nr: 202224, 202223, do punktu nr 200699. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 146 do punktu nr 202222. Z punktu nr 202222 biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 63 do punktu nr 100190. Stąd biegnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 100189, 100188 wzdłuż działki nr 38 do punktu nr 202225, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2010 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »