| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety2)

Na podstawie art. 27 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety (Dz. U. Nr 196, poz. 1425) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Suplementy diety, które nie spełniają wymagań określonych w § 1 pkt 3 niniejszego rozporządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pozostawać w obrocie do dnia 31 października 2012 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Niniejsze rozporządzenie wykonuje postanowienia rozporządzenia Komisji (WE) nr 1170/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego dyrektywę 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazów witamin i składników mineralnych oraz ich form chemicznych, które można dodawać do żywności, w tym do suplementów żywnościowych (Dz. Urz. UE L 314 z 01.12.2009, str. 36) w zakresie zmiany dyrektywy.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1346, Nr 223, poz. 1463 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105 i Nr 60, poz. 372.

Załącznik 1. [WYKAZ WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 maja 2010 r. (poz. 596)

Załącznik nr 1

WYKAZ WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY

1. Witaminy:

1) Witamina A (μg ekwiwalentu retinolu);

2) Witamina D (μg);

3) Witamina E (mg ekwiwalentu alfa-tokoferolu);

4) Witamina K (μg);

5) Tiamina (witamina B1) (mg);

6) Ryboflawina (witamina B2) (mg);

7) Niacyna (mg ekwiwalentu niacyny);

8) Kwas pantotenowy (mg);

9) Witamina B6 (mg);

10) Kwas foliowy1) (μg);

11) Witamina B12 (μg);

12) Biotyna (μg);

13) Witamina C (mg).

2. Składniki mineralne:

1) Wapń (mg);

2) Magnez (mg);

3) Żelazo (mg);

4) Miedź (μg);

5) Jod (μg);

6) Cynk (mg);

7) Mangan (mg);

8) Sód (mg);

9) Potas (mg);

10) Selen (μg);

11) Chrom (μg);

12) Molibden (μg);

13) Fluorki (mg);

14) Chlorki (mg);

15) Fosfor (mg);

16) Bor (mg);

17) Krzem (mg).

 

1)Obejmuje wszystkie formy folianów.

Załącznik 2. [WYKAZ FORM CHEMICZNYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY]

Załącznik nr 2

WYKAZ FORM CHEMICZNYCH WITAMIN I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY

1. Witaminy:

1) WITAMINA A:

a) retinol,

b) octan retinylu,

c) palmitynian retinylu,

d) beta-karoten;

2) WITAMINA D:

a) cholekalcyferol,

b) ergokalcyferol;

3) WITAMINA E:

a) D-alfa-tokoferol,

b) DL-alfa-tokoferol,

c) octan D-alfa-tokoferylu,

d) octan DL-alfa-tokoferylu,

e) bursztynian D-alfa-tokoferylu,

f) mieszane tokoferole1),

g) mieszanina tokotrienolu i tokoferolu2);

4) WITAM INA K:

a) filochinon (fitomenadion),

b) menachinon3);

5) TIAMINA (WITAMINA B1):

a) chlorowodorek tiaminy,

b) monoazotan tiaminy,

c) chlorek monofosforanu tiaminy,

d) chlorek pirofosforanu tiaminy;

6) RYBOFLAWINA (WITAMINA B2):

a) ryboflawina,

b) ryboflawiny 5'-fosforan sodowy;

7) NIACYNA:

a) kwas nikotynowy,

b) amid kwasu nikotynowego,

c) heksanikotynian inozytolu;

8) KWAS PANTOTENOWY:

a) D-pantotenian wapnia,

b) D-pantotenian sodu,

c) deksapantenol,

d) pantetyna;

9) WITAMINA B6:

a) chlorowodorek pirydoksyny,

b) pirydoksyny 5'-fosforan,

c) pirydoksalo-5-fosforan;

10) FOLIANY:

a) kwas pteroilomonoglutaminowy,

b) L-metylofolian wapnia;

11) WITAMINA B12:

a) cyjanokobalamina,

b) hydroksykobalamina,

c) 5'-deoksyadenozylokobalamina,

d) metylokobalamina;

12) BIOTYNA:

a) D-biotyna;

13) WITAMINA C:

a) kwas L-askorbinowy,

b) L-askorbinian sodu,

c) L-askorbinian wapnia4),

d) L-askorbinian potasu,

e) 6-palmitynian L-askorbylu,

f) L-askorbinian magnezu,

g) L-askorbinian cynku.

2. Składniki mineralne:

1) octan wapnia;

2) L-askorbinian wapnia;

3) diglicynian wapnia;

4) węglan wapnia;

5) chlorek wapnia;

6) cytrynian i jabłczan wapnia;

7) sole wapniowe kwasu cytrynowego;

8) glukonian wapnia;

9) glicerofosforan wapnia;

10) mleczan wapnia;

11) pirogronian wapnia;

12) sole wapniowe kwasu ortofosforowego;

13) bursztynian wapnia;

14) wodorotlenek wapnia;

15) L-lizynian wapnia;

16) jabłczan wapnia;

17) tlenek wapnia;

18) L-pidolan wapnia;

19) L-treonian wapnia;

20) siarczan wapnia;

21) octan magnezu;

22) L-askorbinian magnezu;

23) diglicynian magnezu;

24) węglan magnezu;

25) chlorek magnezu;

26) sole magnezowe kwasu cytrynowego;

27) glukonian magnezu;

28) glicerofosforan magnezu;

29) sole magnezowe kwasu ortofosforowego;

30) mleczan magnezu;

31) L-lizynian magnezu;

32) wodorotlenek magnezu;

33) jabtczan magnezu;

34) tlenek magnezu;

35) L-pidolan magnezu;

36) cytrynian magnezu-potasu;

37) pirogronian magnezu;

38) bursztynian magnezu;

39) siarczan magnezu;

40) taurynian magnezu;

41) taurynian acetylu magnezu;

42) węglan żelaza (II);

43) cytrynian żelaza (II);

44) cytrynian amonu-żelaza (III);

45) glukonian żelaza (II);

46) fumaran żelaza (II);

47) difosforan sodu-żelaza (III);

48) mleczan żelaza (II);

49) siarczan żelaza (II);

50) difosforan żelaza (III) (pirofosforan żelaza (III));

51) cukrzan żelaza (III);

52) żelazo elementarne (karbonyl + elektrolit + zredukowane wodorem);

53) diglicynian żelaza (II);

54) L-pidolan żelaza (II);

55) fosforan żelaza (II);

56) taurynian żelaza (II);

57) węglan miedzi (II);

58) cytrynian miedzi (II);

59) glukonian miedzi (II);

60) siarczan miedzi (II);

61) L-asparaginian miedzi;

62) diglicynian miedzi;

63) kompleks miedź-lizyna;

64) tlenek miedzi (II);

65) jodek sodu;

66) jodan sodu;

67) jodek potasu;

68) jodan potasu;

69) octan cynku;

70) L-askorbinian cynku;

71) L-asparaginian cynku;

72) diglicynian cynku;

73) chlorek cynku;

74) cytrynian cynku;

75) glukonian cynku;

76) mleczan cynku;

77) L-lizynian cynku;

78) jabłczan cynku;

79) siarczan mono-L-metioniny cynku;

80) tlenek cynku;

81) węglan cynku;

82) L-pidolan cynku;

83) pikolinian cynku;

84) siarczan cynku;

85) askorbinian manganu;

86) L-asparaginian manganu;

87) diglicynian manganu;

88) węglan manganu;

89) chlorek manganu;

90) cytrynian manganu;

91) glukonian manganu;

92) glicerofosforan manganu;

93) pidolan manganu;

94) siarczan manganu;

95) diwęglan sodu;

96) węglan sodu;

97) chlorek sodu;

98) cytrynian sodu;

99) glukonian sodu;

100) mleczan sodu;

101) wodorotlenek sodu;

102) sole sodowe kwasu ortofosforowego;

103) diwęglan potasu;

104) węglan potasu;

105) chlorek potasu;

106) cytrynian potasu;

107) glukonian potasu;

108) glicerofosforan potasu;

109) mleczan potasu;

110) wodorotlenek potasu;

111) L-pidolan potasu;

112) jabłczan potasu;

113) sole potasowe kwasu ortofosforowego;

114) L-selenometionina;

115) drożdże wzbogacone w selen5);

116) kwas selenowy (IV);

117) selenian (VI) sodu;

118) wodoroselenian (IV) sodu;

119) selenian (IV) sodu;

120) chlorek chromu (III);

121) trójwodny mleczan chromu (III);

122) azotan chromu;

123) pikolinian chromu;

124) siarczan chromu (III);

125) molibdenian (VI) amonu;

126) molibdenian (VI) potasu;

127) molibdenian (VI) sodu;

128) fluorek wapnia;

129) fluorek potasu;

130) fluorek sodu;

131) monofluorofosforan sodu;

132) kwas borowy;

133) boran sodu;

134) kwas ortokrzemowy stabilizowany choliną;

135) ditlenek krzemu;

136) kwas krzemowy6).

Objaśnienia:

1) Alfa-tokoferol < 20 %, beta-tokoferol < 10 %, gamma-tokoferol 50–70 % oraz delta-tokoferol 10–30 %.

2) Typowe poziomy poszczególnych tokoferoli i tokotrienoli:

– 115 mg/g alfa-tocoferolu (co najmniej 101 mg/g),

– 5 mg/g beta-tokoferolu (co najmniej < 1 mg/g),

– 45 mg/g gamma-tokoferolu (co najmniej 25 mg/g),

– 12 mg/g delta-tokoferolu (co najmniej 3 mg/g),

– 67 mg/g alfa-tokotrienolu (co najmniej 30 mg/g),

– < 1 mg/g beta-tokotrienolu (co najmniej < 1 mg/g),

– 82 mg/g gamma-tokotrienolu (co najmniej 45 mg/g),

– 5 mg/g delta-tokotrienolu (co najmniej < 1 mg/g).

3) Menachinon występujący głównie jako menachinon-7 oraz, w mniejszym stopniu, menachinon-6.

4) Może zawierać do 2 % treonianu.

5) Drożdże wzbogacone w selen uzyskiwane na drodze hodowlanej w obecności selenianu (IV) sodu jako źródła selenu, zawierające w postaci wysuszonej, w której są wprowadzane do obrotu, nie więcej niż 2,5 mg Se/g. Główną organiczną postacią selenu w drożdżach jest selenometionina (60–85 % całkowitej zawartości selenu w produkcie). Zawartość innych związków selenoorganicznych, włącznie z selenocysteiną, nie może przekraczać 10 % całkowitej zawartości selenu. Poziom selenu nieorganicznego nie powinien przekraczać 1 % całkowitej zawartości selenu.

6) W postaci żelu.

Załącznik 3. [WARTOŚCI ODNIESIENIA DO ZNAKOWANIA SUPLEMENTÓW DIETY]

Załącznik nr 3

WARTOŚCI ODNIESIENIA DO ZNAKOWANIA SUPLEMENTÓW DIETY

Witaminy i składniki mineralne

Zalecane dzienne spożycie

Witamina A

800 μg

Witamina D

5 μg

Witamina E

12 mg

Witamina K

75 μg

Witamina C

80 mg

Tiamina

1,1 mg

Ryboflawina

1,4 mg

Niacyna

16 mg

Witamina B6

1,4 mg

Kwas foliowy

200 μg

Witamina B12

2,5 μg

Biotyna

50 μg

Kwas pantotenowy

6 mg

Potas

2 000 mg

Chlorek

800 mg

Wapń

800 mg

Fosfor

700 mg

Magnez

375 mg

Żelazo

14 mg

Cynk

10 mg

Miedź

1 mg

Mangan

2 mg

Fluorek

3,5 mg

Selen

55 μg

Chrom

40 μg

Molibden

50 μg

Jod

150 μg

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »