| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 lipca 2010 r.

w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się limity przyjęć na studia, na kierunkach medycznych, w uczelniach medycznych i uczelniach prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w roku akademickim 2010–2011.
§ 2.
Limity, o których mowa w § 1, są określone w załącznikach nr 1–16 do rozporządzenia.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne (Dz. U. Nr 109, poz. 914 i Nr 215, poz. 1673).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 12 lipca 2010 r. (poz. 864)

Załącznik nr 1

Kierunek – Analityka medyczna – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjo-narne

Studia prowadzone w języku innym niż język polski

jednolite magisterskie

jednolite magisterskie cudzoziemcy*

jednolite magister-skie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

80

1

20

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy)

120

1

0

0

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

50

0

15

0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

100

0

60

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum)

55

2

0

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

50

1

10

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

48

0

0

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

50

2

10

0

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

60

0

0

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

50

0

15

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

60

0

15

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Kierunek Dietetyka limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
prowadzone
w j
ęzyku
innym ni
ż
język polski

I
stopnia

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

40

30

0

30

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w
Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

50

75

50

75

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gda
ńsku

30

0

36

0

0

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

120

90

40

60

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum)

80

40

40

40

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

30

0

30

0

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

60

50

0

0

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

48

48

9

0

0

Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie

60

0

30

0

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

100

60

0

0

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

60

0

0

0

0

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

60

0

0

0

0

Akademia Podlaska w Siedlcach

60

0

60

0

0

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

60

0

60

0

0

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

60

60

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

160

0

60

0

0

Bydgoska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

100

0

220

0

0

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie

150

0

150

0

0

Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla
w Krakowie

150

0

300

0

0

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Lublinie

100

0

80

0

0

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

70

0

150

0

0

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

120

0

120

0

0

 

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Kierunek – Elektroradiologia – limity przyjęć – studia o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr , 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
prowadzone
w języku
innym niż
język polski

I
stopnia

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

30

20

20

20

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku

60

0

0

0

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

25

25

25

25

0

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Kierunek – Farmacja – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia
niestacjo-
narne

Studia
prowa-
dzone
w języku
innym niż
język
polski

jednolite
magister-
skie

jednolite
magister-
skie cudzo-
ziemcy*

jednolite
magister-
skie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

80

1

20

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy)

80

0

40

0

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

115

2

35

30

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

160

0

70

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(Collegium Medicum)

110

3

60

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

130

2

50

10

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

120

5

60

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

130

3

30

30

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

150

0

15

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

130

3

32

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Kierunek – Fizjoterapia – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia prowadzone
w języku innym niż język polski

I
stopnia

I
stopnia
cudzo-
ziemcy*

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

100

0

50

0

50

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

100

1

100

75

100

0

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

40

0

35

35

40

0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

170

0

150

0

100

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum)

80

1

50

0

0

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

75

4

135

60

60

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

140

0

100

0

140

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

100

0

100

72

72

40

Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie

60

0

0

30

0

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

100

0

100

10

30

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

80

2

60

30

50

0

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

125

0

140

120

140

0

Politechnika Opolska w Opolu

100

0

100

100

100

0

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

80

0

0

50

0

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

75

0

75

75

100

0

Akademia Wychowania Fizycznego
i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku

36

0

36

0

120

0

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

144

0

108

0

288

0

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

90

0

120

30

70

0

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

150

0

150

40

90

0

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

160

0

120

30

0

0

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

120

5

120

120

120

0

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

120

0

0

119

0

0

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu

150

0

0

120

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

85

0

0

85

0

0

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

150

0

0

120

0

0

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

120

0

0

120

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica
w Pile

60

0

0

60

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

100

0

0

100

0

0

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

100

0

0

100

0

0

Wyższa Szkoła Administracji
w Bielsku-Białej

200

0

0

200

0

0

Bydgoska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

150

0

0

320

0

0

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu
w Bydgoszczy

150

0

0

200

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu

30

0

0

230

0

0

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna
w Chorzowie

40

0

0

80

0

0

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

200

5

0

200

0

0

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

75

0

0

120

0

0

Wyższa Szkoła Zarządzania
w Gdańsku

150

0

0

200

0

0

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

150

0

0

200

0

0

Świętokrzyska Szkoła Wyższa
w Kielcach

120

0

0

180

0

0

Wszechnica Świętokrzyska
w Kielcach

75

0

0

150

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

50

0

0

120

0

0

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

200

0

0

200

0

0

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie

180

5

0

150

0

0

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola
w Lublinie

200

20

200

400

400

0

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi

200

0

0

400

0

0

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi

150

10

0

200

0

0

 

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

100

10

100

100

150

0

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

80

5

0

140

0

0

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna im. Zofii i Jonasza Łyko
w Podkowie Leśnej

30

10

0

70

0

0

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii
w Poznaniu

300

0

0

400

0

0

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I
w Poznaniu

190

0

0

160

0

0

Puławska Szkoła Wyższa
w Puławach

60

0

0

120

0

0

Radomska Szkoła Wyższa
w Radomiu

100

0

0

150

0

0

Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
w Wałbrzychu

50

0

0

300

0

0

ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

110

100

0

190

0

0

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

50

0

0

50

0

0

Wyższa Szkoła Mazowiecka
w Warszawie

300

100

0

300

0

0

Wyższa Szkoła Rehabilitacji
w Warszawie

300

0

0

300

0

0

Wyższa Szkoła Fizjoterapii
we Wrocławiu

200

20

200

0

300

0

Wyższa Szkoła Humanistyczna
we Wrocławiu

50

0

0

250

0

0

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „COPERNICUS”
we Wrocławiu

100

0

0

250

0

0

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

150

50

60

180

300

0

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności w Żywcu

150

0

0

150

0

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Kierunek – Higiena dentystyczna – limity przyjęć – studia, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
prowadzone
w języku innym niż język polski

I
stopnia

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie

30

0

0

0

0

 

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

Kierunek – Lekarski – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjo-
narne

Studia
prowa-
dzone
w języku
innym
niż język
polski

jednolite
magister-
skie

jednolite
magister-
skie cudzo-
ziemcy*

jednolite
magister-
skie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

160

1

30

67

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy)

150

5

30

24

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

220

6

66

150

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

450

1

130

90

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum)

240

15

80

110

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

230

12

70

150

Uniwersytet Medyczny w Łodzi **

420

10

120

72

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

200

2

40

140

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

180

2

54

100

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

392

11

100

130

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

220

16

45

60

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

80

0

0

50

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

** W tym 60 miejsc finansowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Załącznik 8.

Załącznik nr 8

Kierunek – Lekarsko-dentystyczny – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjo-
narne

Studia
prowa-
dzone
w języku innym
niż język
polski

jednolite
magister-
skie

jednolite
magister-
skie cudzo-
ziemcy*

jednolite
magister-
skie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

70

1

14

0

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

50

2

15

0

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

90

0

40

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum)

60

7

20

15

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

80

4

20

40

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

84

2

24

24

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

72

2

15

60

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

80

1

24

20

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

75

4

25

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

60

4

15

15

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 9.

Załącznik nr 9

Kierunek – Logopedia z fonoaudiologią – limity przyjęć – studia, o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
prowadzone
w języku
innym niż
język polski

I stopnia

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

30

0

20

0

0

 

Załącznik 10.

Załącznik nr 10

Kierunek – Pielęgniarstwo – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia
prowadzone
w języku
innym niż
język
polski

I
stopnia

I
stopnia cudzo-
ziemcy*

II
stopnia

I
stopnia

II
stopnia

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

100

0

50

0

50

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

150

0

150

0

150

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku

75

5

60

10

65

0

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

200

0

90

0

120

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Collegium Medicum)

200

1

60

0

150

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

200

4

120

0

120

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

100

5

100

10

150

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

100

0

65

0

150

0

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

150

0

100

0

100

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

220

0

200

0

200

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

90

3

60

0

90

0

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

60

0

50

0

60

0

Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie

60

0

100

0

100

0

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

75

0

0

0

0

0

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

90

0

0

0

0

0

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

50

0

0

50

0

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

75

0

75

0

100

0

Akademia Pomorska w Stupsku

50

0

0

0

0

0

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

150

5

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

160

5

0

0

0

0

 

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

75

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

90

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

80

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

60

0

60

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

60

0

0

0

0

0

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

80

0

0

50

0

0

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

140

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

50

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka
w Sanoku

60

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

90

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

100

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Kosmetologii
i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

50

0

0

50

0

0

Akademia Polonijna w Częstochowie

30

10

0

50

0

0

Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie

50

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

100

5

0

150

0

0

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

50

0

0

0

140

0

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka
w Katowicach

100

0

0

150

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

50

0

0

150

0

0

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

200

0

0

200

0

0

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
w Kutnie

0

0

0

100

0

0

Powiślańska Szkoła Wyższa
w Kwidzynie

60

0

0

90

0

0

 

Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ
w Legnicy

60

60

0

60

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

50

10

0

180

0

0

Wyższa Szkoła Agrobiznesu
w Łomży

60

0

0

0

0

0

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

100

0

0

100

0

0

Akademia Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi
– Wydział Zamiejscowy
w Warszawie

100

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim

60

5

0

80

0

0

Wyższa Szkoła Umiejętności
Zawodowych w Pińczowie

80

4

0

120

0

0

Radomska Szkoła Wyższa
w Radomiu

60

0

0

100

0

0

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej

40

0

0

40

0

0

Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Siedlcach

90

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Medyczna
w Sosnowcu

50

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Warszawie

300

0

0

300

0

0

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie

50

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

30

0

30

0

150

0

Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Zamościu

60

20

0

0

0

0

Beskidzka Wyższa Szkoła
Umiejętności w Żywcu

60

0

0

0

0

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 11.

Załącznik nr 11

Kierunek – Pielęgniarstwo – limity przyjęć – studia, o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237)

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia prowadzone
w języku innym niż język polski

I stopnia

I stopnia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

0

150

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

0

175

0

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

0

150

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(Collegium Medicum)

0

120

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

50

50

0

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

0

200

0

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

0

150

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

0

170

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

0

90

0

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

0

60

0

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

0

100

0

Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze

0

105

0

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

0

160

0

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

0

120

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach

0

200

0

Akademia Pomorska w Słupsku

0

100

0

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

0

120

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie

0

150

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Gnieźnie

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. ks. Bronisława Markiewicza
w Jarosławiu

0

150

0

Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

0

150

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

0

120

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie

0

140

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Krośnie

0

80

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Witelona w Legnicy

0

100

0

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży

0

80

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

0

80

0

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

0

110

0

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie

0

150

0

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

0

140

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Oświęcimiu

0

100

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

0

110

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Suwałkach

0

90

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Tarnowie

0

150

0

Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

0

100

0

Akademia Polonijna w Częstochowie

0

150

0

Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie

0

150

0

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej

0

250

0

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

0

120

0

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania
im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

0

150

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

0

100

0

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie

0

150

0

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej
w Kutnie

0

200

0

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

0

120

0

Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy

0

220

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

50

250

0

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

0

200

0

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi

0

250

0

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna
w Łodzi – Wydział Zamiejscowy
w Warszawie

0

150

0

Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim

0

150

0

Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych
w Pińczowie

40

180

0

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

0

200

0

Radomska Szkoła Wyższa w Radomiu

0

200

0

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej

0

230

0

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Siedlcach

0

150

0

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

0

200

0

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Wejherowie

0

100

0

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

0

150

0

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji
w Zamościu

0

150

0

Beskidzka Wyższa Szkoła Umiejętności
w Żywcu

0

200

0

Załącznik 12.

Załącznik nr 12

Kierunek – Położnictwo – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia pro-
wadzone
w języku innym niż język polski

1 stopnia

I stopnia cudzo-
ziemcy*

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

30

0

20

0

30

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu (Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy)

60

0

0

0

0

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku

45

5

18

10

30

0

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

100

0

40

0

80

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(Collegium Medicum)

60

1

40

0

50

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

80

2

50

0

50

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

72

0

50

15

50

0

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

85

0

65

0

100

0

Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie

60

0

60

0

60

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

150

0

40

0

40

0

Akademia Medyczna
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

50

0

30

0

30

0

Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie

50

0

50

0

50

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach

30

0

30

0

50

0

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Prezydenta
Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu

60

0

0

0

0

0

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

50

0

0

0

0

0

Wyższa Szkoła Planowania
Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej

150

0

0

150

0

0

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej

40

0

0

40

0

0

Wyższa Szkoła Medyczna
w Sosnowcu

50

0

0

0

0

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 13.

Załącznik nr 13

Kierunek – Położnictwo – limity przyjęć – studia, 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237) o których mowa w art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1237)

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia prowadzone
w języku innym niż język polski

I stopnia

I stopnia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

0

40

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
(Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

0

50

0

Gdański Uniwersytet Medyczny w Gdańsku

0

70

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(Collegium Medicum)

0

80

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

24

50

0

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

0

100

0

Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie

0

60

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

0

100

0

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu

0

50

0

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

0

50

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

0

60

0

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

0

50

0

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej

0

150

0

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych
w Rudzie Śląskiej

0

120

0

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

0

100

0

Załącznik 14.

Załącznik nr 14

Kierunek – Ratownictwo medyczne – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia
niestacjo-
narne

Studia pro-wadzone
w języku innym
niż język polski

I stopnia

I stopnia cudzo-
ziemcy*

I stopnia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

40

0

40

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu (Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy)

50

0

50

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku

45

0

45

0

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

60

0

0

0

Uniwersytet Jagielloński
w Krakowie (Collegium Medicum)

40

1

0

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

70

4

30

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

70

0

130

0

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

40

0

40

0

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie

60

0

0

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie

100

0

0

0

Akademia Medyczna
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

60

2

0

0

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie

40

0

0

0

Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

60

0

0

0

Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku-Białej

100

0

0

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

50

0

30

0

Akademia Pomorska w Stupsku

50

0

30

0

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

60

0

30

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława
Wojciechowskiego w Kaliszu

60

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

60

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nowym Sączu

40

0

40

0

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

90

0

90

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Nysie

120

0

80

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Stanisława Staszica w Pile

60

0

60

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Gródka w Sanoku

30

0

30

0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Suwałkach

90

0

90

0

 

Wyższa Szkoła Kosmetologii
i Ochrony Zdrowia w Białymstoku

50

0

50

0

Wyższa Szkoła Planowania
Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

210

0

210

0

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-
-Ekonomiczna w Elblągu

50

0

100

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach

100

0

150

0

Wyższa Szkoła Zawodowa w Kostrzynie
nad Odrą

30

5

60

0

Krakowska Akademia
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie

100

0

150

0

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

60

0

120

0

Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ
w Legnicy

60

0

100

0

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
w Lublinie

90

0

80

0

Wyższa Szkoła Pedagogiki
i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

120

0

100

0

Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

100

10

150

0

Niepubliczna Wyższa Szkoła
Kosmetyczna we Wrocławiu

40

0

80

0

Collegium Masoviense – Wyższa Szkoła
Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie

60

0

180

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 15.

Załącznik nr 15

Kierunek – Techniki dentystyczne – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia
niestacjo-
narne

Studia pro-wadzone
w języku innym
niż język polski

I stopnia

I stopnia
cudzo-
ziemcy*

I stopnia

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

30

0

0

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku

30

0

10

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

20

2

10

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

24

2

74

0

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

16

0

16

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

20

0

15

0

Wyższa Szkoła Menedżerska
w Białymstoku

24

0

24

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Załącznik 16.

Załącznik nr 16

Kierunek – Zdrowie publiczne – limity przyjęć

Nazwa uczelni

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Studia prowadzone
w języku
innym niż język polski

I stopnia

I stopnia
cudzo-
ziemcy*

II stopnia

I stopnia

II stopnia

Uniwersytet Medyczny
w Białymstoku

40

0

30

0

40

0

Uniwersytet Mikołaja Kopernika
w Toruniu (Collegium Medicum
im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy)

150

0

100

150

100

0

Gdański Uniwersytet Medyczny
w Gdańsku

30

5

45

0

30

0

Śląski Uniwersytet Medyczny
w Katowicach

100

0

100

60

100

0

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
(Collegium Medicum)

60

5

60

0

60

0

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

100

2

100

30

100

0

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

50

0

150

0

200

0

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

110

0

65

90

80

0

Pomorska Akademia Medyczna
w Szczecinie

60

0

60

60

60

0

Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

200

0

140

65

60

0

Akademia Medyczna
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

100

0

60

30

30

0

Uniwersytet Rzeszowski
w Rzeszowie

90

0

0

60

0

0

Uniwersytet Szczeciński
w Szczecinie

120

0

0

90

0

0

Politechnika Częstochowska
w Częstochowie

105

0

0

105

0

0

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach

50

0

50

30

50

0

Państwowa Szkoła Wyższa
im. Papieża Jana Pawła II
w Białej Podlaskiej

120

0

0

0

0

0

Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Nysie

100

0

0

30

0

0

Państwowa Medyczna Wyższa
Szkoła Zawodowa w Opolu

120

0

0

120

0

0

Wyższa Szkoła Administracji
Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku

50

0

0

50

0

0

Bydgoska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

50

0

0

120

0

0

Śląska Wyższa Szkoła
Informatyczno-Medyczna
w Chorzowie

40

0

0

80

0

0

 

Wyższa Szkoła Planowania
Strategicznego
w Dąbrowie Górniczej

120

0

0

120

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa
im. prof. Edwarda Lipińskiego
w Kielcach

50

0

0

100

0

0

Wyższa Szkoła Umiejętności
im. Stanisława Staszica w Kielcach

80

0

0

400

0

0

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji
Zdrowia w Krakowie

150

5

0

150

0

0

Lubelska Szkoła Wyższa
im. Króla Władysława Jagiełły
w Lublinie

50

0

0

80

0

0

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
w Lublinie

50

0

0

100

0

0

Społeczna Wyższa Szkoła
Przedsiębiorczości i Zarządzania
w Łodzi

120

0

0

240

0

0

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk
o Zdrowiu w Łodzi

50

0

0

75

0

0

Górnośląska Wyższa Szkoła
Pedagogiczna
im. Kardynała Augusta Hlonda
w Mysłowicach

100

0

0

150

0

0

Olsztyńska Szkoła Wyższa
im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie

150

10

0

150

0

0

Wyższa Szkoła Biznesu
i Przedsiębiorczości
w Ostrowcu Świętokrzyskim

100

5

0

150

0

0

Radomska Szkoła Wyższa
w Radomiu

90

0

0

90

0

0

Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
i Technicznych w Radomiu

60

0

0

180

0

0

Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

200

50

100

400

350

0

Wyższa Szkoła Finansów
i Zarządzania w Siedlcach

120

0

0

120

0

0

Wyższa Szkoła Inżynierii
Dentystycznej i Nauk
Humanistycznych
im. prof. Meissnera w Ustroniu

70

0

0

70

0

0

Collegium Varsoviense w Warszawie

100

0

0

300

0

0

Uczelnia Warszawska
im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

90

10

0

300

0

0

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

100

3

0

300

0

0

Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia
Publicznego w Zielonej Górze

60

0

0

100

0

0

* W rozumieniu art. 43 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »