reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 20 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67 oraz z 2010 r. Nr 164, poz. 1108) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się na okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. dodatkowe lotnicze przejścia graniczne na lotnisku:

1) Jelenia Góra;

2) Mazury;

3) Mielec;

4) Przylep k/Zielonej Góry;

5) Świdnik k/Lublina;

6) Warszawa-Babice;

7) Warszawa/Modlin.

§ 2.
1. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są otwarte codziennie w godzinach:

1) od 700 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 700 do 2200 – wymienione w § 1 pkt 1–3, 5 i 6;

2) od 600 do 2000, a w miesiącach od maja do września od 600 do 2200 – wymienione w § 1 pkt 4 i 7.

2. Dodatkowe lotnicze przejścia graniczne, o których mowa w § 1, są przeznaczone do obsługi statków powietrznych odbywających loty niebędące lotami wewnętrznymi w rozumieniu art. 2 pkt 3 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen".

§ 3.
1. Zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie:

1) właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej,

2) właściwego miejscowo naczelnika urzędu celnego,

3) właściwego miejscowo wojewodę

o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego przekraczającego granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu granicznego Schengen.

2. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej, o którym mowa w art. 23 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem powiadamia pisemnie organy określone w ust. 1 o planowanym lądowaniu lub starcie każdego statku powietrznego przekraczającego granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie później niż na 48 godzin przed planowanym lądowaniem lub startem statku powietrznego.

4. W przypadku tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej w trybie natychmiastowym, o którym mowa w art. 25 ust. 1 kodeksu granicznego Schengen, zarządzający lotniskiem dokonuje powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o planowanym lądowaniu lub starcie statku powietrznego.

§ 4.
Zarządzający lotniskiem zapewnia, na swój koszt, przewóz funkcjonariuszy Straży Granicznej przeprowadzających kontrolę graniczną lub kontrolę bezpieczeństwa oraz funkcjonariuszy celnych wykonujących czynności kontroli celnej.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1645), które ustalało dodatkowe lotnicze przejścia graniczne do dnia 31 grudnia 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama