REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 251 poz. 1686

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wykaz leków podstawowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz leków uzupełniających:

a) wydawanych za odpłatnością w wysokości 30 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

b) wydawanych za odpłatnością w wysokości 50 % ceny leku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające (Dz. U. Nr 212, poz. 1646).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2010 r.

Minister Zdrowia: w z. J. Szulc

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374 oraz z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363 i Nr 225, poz. 1465 i Nr 238, poz. 1578.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 grudnia 2010 r. (poz. 1686)

Załącznik 1. [WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH]

Załącznik nr 1

WYKAZ LEKÓW PODSTAWOWYCH

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ W WYSOKOŚCI 30 % CENY LEKU]

Załącznik nr 2

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ W WYSOKOŚCI 30 % CENY LEKU

Treść załącznika do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ W WYSOKOŚCI 50 % CENY LEKU]

Załącznik nr 3

WYKAZ LEKÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH WYDAWANYCH ZA ODPŁATNOŚCIĄ W WYSOKOŚCI 50 % CENY LEKU

Treść załącznika do pobrania tutaj

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-29
  • Data wejścia w życie: 2010-12-30
  • Data obowiązywania: 2010-12-30
  • Dokument traci ważność: 2011-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA