REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 257 poz. 1731

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2315 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany eksport, import lub tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym (Dz. U. Nr 82, poz. 749, z późn. zm.2)) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w lp. I:

a) w pkt 2 dodaje się lit. c–e w brzmieniu:

c

Oddział Celny w Chełmie

302040

d

Oddział Celny w Dorohusku

302050

e

Oddział Celny Drogowy w Dorohusku

302060

 

b) w pkt 3 uchyla się lit. d–f;

2) w lp. IV w pkt 2:

a) uchyla się lit. b,

b) dodaje się lit. d w brzmieniu:

d

Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu

332040

 

3) w lp. XVI w pkt 1:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

b

Oddział Celny Towarowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451030

 

b) dodaje się lit. c w brzmieniu:

c

Oddział Celny Osobowy Port Lotniczy Wrocław-Strachowice

451040

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 283, poz. 2829, z 2005 r. Nr 138, poz. 1157 i Nr 166, poz. 1389, z 2006 r. Nr 89, poz. 620, z 2007 r. Nr 144, poz. 1006 i Nr 150, poz. 1061, z 2008 r. Nr 171, poz. 1060 oraz z 2009 r. Nr 181, poz. 1417.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01
  • Dokument traci ważność: 2013-07-08

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA