REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2010 nr 257 poz. 1732

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 188, poz. 1261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:

1) jednorazowych z ulgą 37 %, 49 %, 51 %, 78 %, 93 %, 95 % i 100 %,

2) miesięcznych imiennych z ulgą 37 %, 49 %, 51 %, 78 % i 93 %

– skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 238, poz. 1578.


Załącznik 1. [ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 grudnia 2010 r. (poz. 1732)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-01-01
  • Data obowiązywania: 2011-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA