| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., ustanowionego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie ustanowienia składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach (Dz. U. Nr 37, poz. 435, z 2003 r. Nr 46, poz. 396 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1388).
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 673.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 31 grudnia 2010 r. (poz. 60)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZARU SKŁADU WOLNOCŁOWEGO NA TERENIE MIĘDZYNARODOWEGO PORTU LOTNICZEGO IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE SP. Z O.O.

Skład wolnocłowy znajduje się na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II w Krakowie-Balicach. Jest on zlokalizowany w strefie Terminala Pasażerskiego znajdującego się na parterze i pierwszym piętrze, dostępnej wyłącznie dla pasażerów po odprawie bezpieczeństwa.

Opis przebiegu granic składu wolnocłowego przedstawiony jest na mapie w skali 1:500. Dokument zawierający opis przebiegu granic składu wolnocłowego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego oraz w kopii we właściwej miejscowo izbie celnej nadzorującej skład wolnocłowy i w Ministerstwie Finansów.

Granicę obszaru składu wolnocłowego w Terminalu Międzynarodowym, piętro 1 (strefa Schengen), wyznaczają następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 11,75 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczeń służbowych;

2) ściana o długości 3,96 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczeń Działu Obsługi Terminali;

3) ściana o długości 9,33 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczeń Działu Obsługi Terminali;

4) ściana o długości 3,62 m, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od pomieszczenia Straży Granicznej znajdującego się w strefie ogólnodostępnej;

5) ściana o długości 3 m, oddzielająca pomieszczenie w strefie Schengen od pomieszczenia Straży Granicznej znajdującego się w strefie ogólnodostępnej;

6) ściana o długości 7,41 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia w strefie Schengen od holu przed stanowiskami kontroli Straży Granicznej i strefy kontroli bezpieczeństwa strefy Schengen;

7) ściana o długości 1,58 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca ogólnodostępny hol oraz stanowiska Straży Granicznej od szachtu instalacji sanitarnych;

8) granica o długości 1,32 m, przebiegająca w linii wyznaczonej przez stacjonarne detektory materiałów i urządzeń niebezpiecznych, oddzielająca ogólnodostępny hol oraz stanowiska Straży Granicznej od szachtu instalacji sanitarnych oraz pomieszczenia Straży Granicznej;

9) granica o długości 16,42 m, przebiegająca przez strefę kontroli bezpieczeństwa, w linii stacjonarnych detektorów materiałów niebezpiecznych;

10) ściana o długości 23,69 m, z wejściem do pionu komunikacyjnego (gate 5) oraz jednym otworem drzwiowym z dostępem od strony Non Schengen, stanowiąca granicę między strefą Schengen i Non Schengen;

11) ściana o długości 42,08 m, oddzielająca płytę postojową samolotów od poczekalni w strefie Schengen;

12) ściana o długości 40,01 m, oddzielająca plac manewrowy od poczekalni w strefie Schengen, sklepu wolnocłowego oraz pomieszczeń Business Lounge.

Granicę obszaru składu wolnocłowego w Terminalu Międzynarodowym, piętro 1 (strefa Non Schengen), wyznaczają następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 11,20 m, oddzielająca pomieszczenia znajdujące się w strefie Non Schengen od holu przed stanowiskami kontroli Straży Granicznej i strefy kontroli bezpieczeństwa strefy Schengen;

2) ściana o długości 0,85 m, zakończona uskokiem o szerokości 0,49 m, oddzielająca pomieszczenie znajdujące się w strefie Non Schengen od holu przed stanowiskami kontroli Straży Granicznej w strefie Schengen;

3) obudowa szybu windowego oraz szachtu instalacyjnego, znajdujących się w strefie Non Schengen, o długości 4,12 m, zakończona uskokiem o szerokości 0,49 m, granicząca ze strefą wejściową do strefy Schengen;

4) ściana o długości 2,55 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia techniczne w strefie Non Schengen od korytarza strefy zastrzeżonej;

5) ściana o długości 12,52 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca korytarz strefy zastrzeżonej od strefy komunikacji pionowej Non Schengen;

6) ściana o długości 3,84 m, oddzielająca pomieszczenia służbowe od strefy komunikacji pionowej Non Schengen;

7) ściana o długości 9 m, oddzielająca sanitariaty oraz pomieszczenie Straży Granicznej w strefie Non Schengen od pomieszczeń służbowych;

8) ściana o długości 11,18 m, oddzielająca poczekalnię w strefie Non Schengen i pomieszczenia służbowe od placu manewrowego;

9) ściana łamana o łącznej długości 25,25 m, oddzielająca poczekalnię w strefie Non Schengen i pomieszczenia służbowe od placu manewrowego;

10) ściana o długości 24,68 m, oddzielająca płytę postojową samolotów od poczekalni w strefie Schengen i Non Schengen oraz pomieszczeń służbowych;

11) ściana o długości 23,69 m, z wejściem do pionu komunikacyjnego (gate 5) i jednym otworem drzwiowym, stanowiąca granicę między strefą Schengen i Non Schengen.

Granicę obszaru składu wolnocłowego w Terminalu Międzynarodowym, parter (strefa Non Schengen), wyznaczają następujące odcinki ścian:

1) granica o długości 10,31 m, przebiegająca przez strefę kontroli bezpieczeństwa, w linii stacjonarnych detektorów materiałów niebezpiecznych;

2) ściana o długości 6,32 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca pomieszczenia Urzędu Celnego od holu przed stanowiskami kontroli Straży Granicznej;

3) ściana łamana o łącznej długości 7,33 m, oddzielająca pomieszczenia Urzędu Celnego od pomieszczeń znajdujących się w holu za stanowiskami kontroli Straży Granicznej;

4) ściana o długości 20,03 m, oddzielająca pomieszczenia i zaplecze sklepu wolnocłowego znajdujące się w strefie Non Schengen od taśmociągu checkinowego w holu głównym;

5) ściana o długości 4,70 m, z przejściami technologicznymi taśmociągów, oddzielająca pomieszczenie Business Lounge w strefie Non Schengen od taśmociągu checkinowego w holu głównym;

6) ściana o długości 2,63 m, oddzielająca pomieszczenie Business Lounge w strefie Non Schengen od stanowiska check-in w holu głównym;

7) granica o łącznej długości 4,46 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca pomieszczenia Business Lounge w strefie Non Schengen od pomieszczeń VIP;

8) ściana o długości 24,37 m, oddzielająca pomieszczenia Business Lounge i pomieszczenie Straży Granicznej w strefie Non Schengen od placu manewrowego;

9) ściana o długości 2,61 m, oddzielająca pomieszczenie służbowe znajdujące się w strefie Non Schengen od windy;

10) granica o długości 2,61 m, którą stanowią drzwi wejściowe do windy skomunikowanej z korytarzem służbowym strefy zastrzeżonej na I piętrze;

11) ściana łamana o łącznej długości 14,59 m, z dwoma otworami drzwiowymi, oddzielająca poczekalnię w strefie Non Schengen od placu manewrowego;

12) ściana o długości 24,33 m, oddzielająca poczekalnię, sklep wolnocłowy oraz sanitariaty w strefie Non Schengen od pomieszczeń technicznych;

13) ściana o długości 6,92 m, z jednym otworem drzwiowym, oddzielająca poczekalnię i sanitariaty w strefie Non Schengen od korytarza tranzytowego na kierunku Non Schengen;

14) ściana o długości 5,95 m, oddzielająca korytarz tranzytowy na kierunku Non Schengen od sklepu wolnocłowego;

15) ściana o długości 8,38 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od holu odlotowego przed stanowiskami check-in;

16) ściana o długości 3,04 m, oddzielająca sklep wolnocłowy od holu odlotowego przed stanowiskami check-in.

Łączna powierzchnia składu wolnocłowego wynosi 2994,84 m2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »