reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 29 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska2)

Na podstawie art. 167 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 40) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Obowiązkiem zaopatrzenia w informacje, o których mowa w § 1, są objęte produkty będące nowymi pojazdami samochodowymi kategorii:

1) M1 i N1 w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów samochodowych i przyczep,

2) L2e w rozumieniu przepisów o homologacji pojazdów trójkołowych

– zwane dalej „pojazdami”, oznaczone numerycznie ośmiocyfrowymi kodami nomenklatury scalonej CN, które są określone w załączniku do rozporządzenia.”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657.

Załącznik 1. [OZNACZENIE NUMERYCZNE OŚMIOCYFROWYMI KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ CN PRODUKTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZAOPATRZENIA W INFORMACJE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 29 grudnia 2010 r. (poz. 116)

OZNACZENIE NUMERYCZNE OŚMIOCYFROWYMI KODAMI NOMENKLATURY SCALONEJ CN PRODUKTÓW OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZAOPATRZENIA W INFORMACJE

Kod CN

Wyszczególnienie

1

2

8703

Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi

 

– Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym

8703 21

– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm3

8703 21 10

– – – Nowe

8703 22

– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3

8703 22 10

– – – Nowe

8703 23

– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3

 

– – – Nowe

8703 23 19

– – – – Pozostałe

8703 24

– – O pojemności skokowej przekraczającej 3 000 cm3

 

1

2

8703 24 10

– – – Nowe

 

– Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

8703 31

– – O pojemności skokowej nieprzekraczającej 1 500 cm3

8703 31 10

– – – Nowe

8703 32

– – O pojemności skokowej przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3

 

– – – Nowe

8703 32 19

– – – – Pozostałe

8703 33

– – O pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3

 

– – – Nowe

8703 33 19

– – – – Pozostałe

8703 90

– Pozostałe

8703 90 90

– – Pozostałe

8704

Pojazdy mechaniczne do transportu towarów

 

– Pozostałe pojazdy z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym)

8704 21*)

– – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 t

8704 21 10

– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)

 

– – – Pozostałe

 

– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 500 cm3

8704 21 31

– – – – – Nowe

 

– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 500 cm3

8704 21 91

– – – – Nowe

 

– Pozostałe pojazdy z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym

8704 31*)

– – O masie całkowitej pojazdu nieprzekraczającej 5 t

8704 31 10

– – – Specjalnie zaprojektowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)

 

– – – Pozostałe

 

– – – – Z silnikami o pojemności skokowej przekraczającej 2 800 cm3

8704 31 31

– – – – – Nowe

 

– – – – Z silnikami o pojemności skokowej nieprzekraczającej 2 800 cm3

8704 31 91

– – – – – Nowe

8711

Motocykle, włączając motorowery, oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne

8711 10 00

– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3

 

 

*) Dotyczy pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 t.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama