| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 23 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 61, poz. 382) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek składa się w terminie:

1) w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1 i 3, oraz przez osoby wymienione w art. 124a ust. 1 ustawy – nie później niż na 3 miesiące przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni wojskowej lub szkole podoficerskiej, jeżeli kształcenie to wynika z potrzeb Sił Zbrojnych albo trybu przygotowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych i grupach osobowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy;

2) w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 2 – do dnia 31 marca danego roku;

3) w przypadku, o którym mowa w § 3 pkt 4 – do dnia 31 marca i 30 września danego roku.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Wąsikowska

Aplikantka III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »