REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 280 poz. 1647

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2011 r.

w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A–INF-D, INF-F, INF-I–INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy.

§ 2.
1. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz dla samochodów osobowych (AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/K), których wzory określają załączniki nr 2–11 do rozporządzenia.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 2, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 4, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

5. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 5, określają załączniki nr 15–22 do rozporządzenia.

§ 3.
Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach nr 1–11 i 13–22 do rozporządzenia stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r. Do rozliczenia za okresy wcześniejsze stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 4.
Do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., dopuszcza się stosowanie przez podatników wzorów deklaracji określonych w załącznikach nr 2–4 i 6–21 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1052).
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1052).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [WZÓR - AKC-4/AKC-4zo]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 grudnia 2011 r. (poz. 1647)

Załącznik nr 1

WZÓR – AKC-4/AKC-4zo

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - AKC-4/A]

Załącznik nr 2

WZÓR – AKC-4/A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR - AKC-4/B]

Załącznik nr 3

WZÓR – AKC-4/B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 4. [WZÓR - AKC-4/C]

Załącznik nr 4

WZÓR – AKC-4/C

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 5. [WZÓR - AKC-4/D]

Załącznik nr 5

WZÓR – AKC-4/D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

infoRgrafika


Załącznik 6. [WZÓR - AKC-4/E]

Załącznik nr 6

WZÓR – AKC-4/E

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 7. [WZÓR - AKC-4/F]

Załącznik nr 7

WZÓR – AKC-4/F

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 8. [WZÓR - AKC-4/H]

Załącznik nr 8

WZÓR – AKC-4/H

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 9. [WZÓR - AKC-4/I]

Załącznik nr 9

WZÓR – AKC-4/I

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 10. [WZÓR - AKC-4/J]

Załącznik nr 10

WZÓR – AKC-4/J

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 11. [WZÓR - AKC-4/K]

Załącznik nr 11

WZÓR – AKC-4/K

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


Załącznik 12. [WZÓR - AKC-WW]

Załącznik nr 12

WZÓR – AKC-WW

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

Załącznik 13. [WZÓR - AKC-EN]

Załącznik nr 13

WZÓR – AKC-EN

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [WZÓR - AKC-PA]

Załącznik nr 14

WZÓR – AKC-PA

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika

Załącznik 15. [WZÓR - INF-A]

Załącznik nr 15

WZÓR – INF-A

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [WZÓR - INF-B]

Załącznik nr 16

WZÓR – INF-B

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [WZÓR - INF-C]

Załącznik nr 17

WZÓR – INF-C

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 18. [WZÓR - INF-D]

Załącznik nr 18

WZÓR – INF-D

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 19. [WZÓR - INF-F]

Załącznik nr 19

WZÓR – INF-F

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 20. [WZÓR - INF-I]

Załącznik nr 20

WZÓR – INF-I

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 21. [WZÓR - INF-J]

Załącznik nr 21

WZÓR – INF-J

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 22. [WZÓR - INF-K]

Załącznik nr 22

WZÓR – INF-K

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA