reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 21 listopada 2011 r.

w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym;

2) wysokość opłaty za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych;

3) wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;

4) sposób i terminy wnoszenia opłat, o których mowa w pkt 1–3;

5) sposób dokumentowania wniesienia opłat, o których mowa w pkt 1–3.

§ 2.
Opłatę za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie:

1) jednostkowym – ustala się w wysokości 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby;

2) ograniczonej teletransmisji danych – ustala się w wysokości 0,30 zł od jednego potwierdzenia istnienia bądź nieistnienia ważnego dowodu osobistego, zawierającego określony zestaw danych, zwanego dalej „potwierdzeniem”.

§ 3.
Opłatę za udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ustala się w wysokości 31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym.
§ 4.
1. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 1 i § 3, wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych lub wniosku o udostępnienie dokumentacji.

2. Opłatę, o której mowa w § 2 pkt 2, wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W wezwaniu wskazuje się liczbę potwierdzeń, jakie zostały wygenerowane z Rejestru Dowodów Osobistych w danym okresie. Wezwania wysyła się nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 5.
Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.
§ 6.
1. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w:

1) § 2 pkt 1 i § 3 – załącza się do złożonego wniosku;

2) § 2 pkt 2 – przekazuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 ust. 2, do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Dowód wniesienia opłaty może mieć postać wydruku lub potwierdzającego dokonanie operacji bankowej pliku, generowanego elektronicznie z systemu bankowego.

§ 7.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.1)

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).

[1] § 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. poz. 1463). Zmiana weszła w życie 28 grudnia 2012 r.

§ 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. poz. 1984). Zmiana weszła w życie 31 grudnia 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Minka .pl

oferuje ekologiczne tapety ścienne drukowane w technologii lateksowej HP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama