reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r.1), sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 815) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 19 października 2011 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 protokołu wszedł on w życie dnia 13 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 protokołu w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi on w życie dnia 15 lutego 2012 r.

Protokół ratyfikowano z następującym zastrzeżeniem:

„Zgodnie z artykułem 18 (1) (a) oraz (b) Konwencji z 1976 r. zmienionej Protokołem z 1996 r., Rzeczpospolita Polska wyłącza stosowanie artykułu 2 (1) (d) i (e) oraz roszczenia z tytułu szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. lub jakiejkolwiek jej zmiany bądź protokołu do tej Konwencji, które powstaną w związku z wydarzeniami, które będą mieć miejsce po wejściu w życie przedmiotowej Konwencji w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Przy składaniu dokumentu ratyfikacyjnego złożono następującą deklarację:

„Rzeczpospolita Polska zamierza skorzystać z możliwości uregulowania postanowieniami prawa krajowego systemu odpowiedzialności dla statków o tonażu nieprzekraczającym 300 ton, przewidzianej w artykule 15 (2) (b) Konwencji z 1976 r. zmienionej Protokołem z 1996 r., Rzeczpospolita Polska poinformuje Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej o tychże limitach po ich wprowadzeniu do polskiego prawodawstwa.”.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1) w stosunku do następujących państw protokół wszedł lub wejdzie w życie w podanych niżej datach:

Republika Albanii

5 września 2004 r.

Antigua i Barbuda

10 stycznia 2010 r.

Związek Australijski

13 maja 2004 r.

Królestwo Belgii

7 stycznia 2010 r.

Republika Bułgarii

2 października 2005 r.

Republika Chorwacji

13 sierpnia 2006 r.

Republika Cypryjska

23 marca 2006 r.

Królestwo Danii2)

13 maja 2004 r.

Republika Estońska

14 czerwca 2011 r.

Republika Finlandii

13 maja 2004 r.

Republika Francuska

14 lipca 2007 r.

Republika Grecka

4 października 2009 r.

Królestwo Hiszpanii

10 kwietnia 2005 r.

Republika Indii

21 czerwca 2011 r.

Republika Islandii

15 lutego 2009 r.

Jamajka

17 listopada 2005 r.

Japonia

1 sierpnia 2006 r.

Kanada

7 sierpnia 2008 r.

Republika Liberii

17 grudnia 2008 r.

Republika Litewska

13 grudnia 2007 r.

Wielkie Księstwo Luksemburga

19 lutego 2006 r.

Republika Łotewska

17 lipca 2007 r.

Malezja

10 lutego 2009 r.

Republika Malty

13 maja 2004 r.

Mongolia

27 grudnia 2011 r.

Królestwo Niderlandów

23 marca 2011 r.

Republika Federalna Niemiec

13 maja 2004 r.

Królestwo Norwegii

13 maja 2004 r.

Republika Palau

28 grudnia 2011 r.

Federacja Rosyjska

13 maja 2004 r.

Rumunia

10 czerwca 2007 r.

Saint Lucia

18 sierpnia 2004 r.

Niezależne Państwo Samoa

16 sierpnia 2004 r.

Republika Sierra Leone

13 maja 2004 r.

Syryjska Republika Arabska

1 grudnia 2005 r.

Królestwo Szwecji

20 października 2004 r.

Królestwo Tonga

13 maja 2004 r.

Republika Turcji

17 października 2010 r.

Tuvalu

12 kwietnia 2009 r.

Republika Węgierska

2 października 2008 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej3)

13 maja 2004 r.

Wyspy Cooka

10 czerwca 2007 r.

Republika Wysp Marshalla

30 kwietnia 2006 r.

 

2) składając dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia i przystąpienia oraz w terminie późniejszym, następujące państwa złożyły następujące zastrzeżenia i deklaracje:

Królestwo Belgii

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. (a) Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r., Królestwo Belgii zastrzega sobie prawo do wyłączenia stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r.”

infoRgrafika

Republika Chorwacji

Zastrzeżenie:

„Na podstawie art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r., Republika Chorwacji zastrzega sobie prawo do:

(a) wyłączenia stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e);

(b) wyłączenia roszczeń z tytułu szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. lub jakiejkolwiek jej zmiany lub Protokołu zmieniającego do tejże Konwencji.”

infoRgrafika

Republika Cypryjska

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r., Republika Cypryjska niniejszym wyłącza:

(a) stosowanie art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e);

(b) roszczenia z tytułu szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. lub jakiejkolwiek jej zmiany lub Protokołu zmieniającego do tejże Konwencji.”

infoRgrafika

Królestwo Danii

Deklaracja:

„1. W Akcie Nr 228 z dnia 21 kwietnia 1999 r., implementującym Protokół z 1996 r. zmieniający Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., Królestwo Danii skorzystało z możliwości przewidzianej w art. 15 ust. 1 przedmiotowej Konwencji odnośnie do stosowania tejże Konwencji. W związku z tym podmiot posiadający miejsce pobytu lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Państwa-Strony Konwencji z 1976 r., nie zmienionej Protokołem z 1996 r., może powołać się na ograniczenie odpowiedzialności przed sądem duńskim, podczas gdy Królestwo Danii jest stroną Konwencji z 1976 r. oraz Protokołu z 1996 r. Królestwo Danii akceptuje ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z Konwencją z 1976 r. W odniesieniu do pozostałych podmiotów stosuje się postanowienia Protokołu z 1996 r.

2. Królestwo Danii zamierza stosować postanowienia art. 15 ust. 2 lit. (b) Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r. Zgodnie z nimi Państwo-Strona może regulować przepisami prawa wewnętrznego system ograniczenia odpowiedzialności dla statków o tonażu nieprzekraczającym 300 ton. Królestwo Danii poinformuje Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej o tychże limitach po ich wprowadzeniu do duńskiego prawodawstwa.”

Deklaracja z dnia 25 marca 2004 r.:

„Deklaracja dokonana przez Królestwo Danii podczas składania dokumentu ratyfikacyjnego Protokołu z 1996 r. zawierała w punkcie drugim oświadczenie, że Królestwo Danii zamierza skorzystać z postanowień art. 15 ust. 2 lit. (b) Konwencji, zgodnie z którym Państwo-Strona może regulować przepisami prawa wewnętrznego system ograniczenia odpowiedzialności dla statków o tonażu nieprzekraczającym 300 ton. W związku z tym mam zaszczyt poinformować, że od daty wejścia w życie Protokołu z 1996 r. duńskie limity ograniczenia odpowiedzialności dla statków o tonażu nieprzekraczającym 300 ton będą wynosić 500 000 jednostek obliczeniowych, w porównaniu z 1 milionem jednostek obliczeniowych przewidzianym w art. 6 ust. 1 lit. (b) oraz lit. (i) Konwencji zmienionej Protokołem.”

infoRgrafika

infoRgrafika

Republika Francuska

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z postanowieniami art. 7 przedmiotowego Protokołu, zmieniającego art. 18 ust. 1 lit. (a) Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., Rząd Republiki Francuskiej podtrzymuje swą decyzję, ogłoszoną przy złożeniu dokumentu zatwierdzenia wyżej wymienionej Konwencji, o wyłączeniu prawa do ograniczenia odpowiedzialności z tytułu roszczeń wymienionych w art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji.”

infoRgrafika

Królestwo Hiszpanii

Deklaracja:

„W związku z art. 15 ust. 2 lit. (b) Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, w brzmieniu zmienionym przez Protokół z 1996 r., ograniczenie odpowiedzialności dla statków nieprzekraczających 300 ton brutto powinno być uregulowane właściwymi postanowieniami prawa krajowego Królestwa Hiszpanii, które to, w odniesieniu do takich statków, ograniczenie odpowiedzialności, obliczane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (a) oraz lit. (b) Konwencji, powinno stanowić połowę ograniczenia odpowiedzialności stosowanego dla statku nieprzekraczającego 2000 ton brutto.”

Zastrzeżenie:

„Królestwo Hiszpanii, w związku z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., w brzmieniu zmienionym przez Protokół z 1996 r., zastrzega prawo do niestosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji.

Roszczenia odnoszące się do art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji nie są poddane ograniczeniu odpowiedzialności i powinny być regulowane postanowieniami prawa krajowego, w szczególności art. 107 ustawy o Portach Państwowych i Marynarce Handlowej Nr 27/1992 z dnia 24 listopada 1992 r.”

infoRgrafika

Republika Islandii

Zastrzeżenie:

„W związku z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z dnia 19 listopada 1976 r., zmienionej przez art. 7 Protokołu, Islandia wyłącza stosowanie art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji.

W związku z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z dnia 19 listopada 1976 r., zmienionej przez art. 7 Protokołu, Islandia wyłącza roszczenia z tytułu poniesienia szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, z 1996 r., bądź jakiejkolwiek jej zmiany lub Protokołu do tej Konwencji.

Wszystkie pozostałe postanowienia Konwencji będą przestrzegane.”

infoRgrafika

Kanada

Zastrzeżenie:

„Kanada zastrzega sobie prawo do wyłączenia stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d):

(d) roszczenia z tytułu podniesienia, usunięcia, zniszczenia lub uczynienia nieszkodliwym statku, który zatonął, stał się wrakiem, wszedł na mieliznę lub został porzucony, wraz ze wszystkim, co znajduje się lub znajdowało się na takim statku.”

infoRgrafika

Republika Litewska

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r., Republika Litewska niniejszym wyłącza:

(1) stosowanie art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r.;

(2) roszczenia z tytułu poniesienia szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, z 1996 r., bądź jakiejkolwiek jej zmiany lub Protokołu do tej Konwencji.”

infoRgrafika

Republika Malty

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. (a) oraz lit. (b) Konwencji z 1976 r. zmienionej Protokołem z 1996 r. Republika Malty zastrzega sobie prawo do wyłączenia stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e), a także wyłączenia roszczeń z tytułu szkód w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r., które powstaną w związku z wydarzeniami, które będą mieć miejsce po wejściu w życie przedmiotowej Konwencji jako część prawodawstwa Republiki Malty.”

Deklaracje:

„1. Republika Malty zamierza skorzystać z możliwości uregulowania postanowieniami prawa krajowego, systemu odpowiedzialności dla statków o tonażu nieprzekraczającym 300 ton, przewidzianej w art. 15 ust. 2 lit. (b) Konwencji z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r. Prawo wewnętrzne Republiki Malty będzie w stosunku do takich statków stosować postanowienia Konwencji z 1976 r., w brzmieniu zmienionym Protokołem z 1996 r. Jednakże dla takich statków art. 6 będzie stosowany, jak gdyby art. 6 ust. 1 lit. (a) oraz lit. (i) odnosił się do 1 000 000 jednostek obliczeniowych, a art. 6 ust. 1 lit. (b) oraz lit. (i) odnosił się do 500 000 jednostek obliczeniowych.

2. Republika Malty zamierza skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 15 ust. 3bis Konwencji z 1976 r. w brzmieniu zmienionym Protokołem z 1996 r., polegającej na regulacji właściwymi postanowieniami prawa krajowego, systemu ograniczenia odpowiedzialności stosowanego do pasażerów. W związku z tym prawo krajowe Republiki Malty implementujące postanowienia Konwencji z 1976 r. w brzmieniu zmienionym Protokołem z 1996 r. nie będzie mieć zastosowania do roszczeń objętych zakresem Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, z 1974 r., które powstaną w wyniku zdarzeń mających miejsce po wejściu w życie Konwencji jako części maltańskiego prawodawstwa.”

infoRgrafika

Królestwo Niderlandów

Zastrzeżenie:

„Królestwo Niderlandów zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, z 1976 r., zmienionego art. 7 Protokołu z 1996 r., do wyłączenia:

(a) stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e);

(b) roszczeń za szkodę w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. bądź jakiejkolwiek jej zmiany lub Protokołu do tej Konwencji.”

infoRgrafika

Republika Federalna Niemiec

Deklaracja:

„W związku z art. 15 ust. 2 lit. (a) zdanie pierwsze Konwencji, zmienionej Protokołem, ograniczenie odpowiedzialności będzie stosowane do statków, które zgodnie z prawem Republiki Federalnej Niemiec są statkami przeznaczonymi do żeglugi śródlądowej, zgodnie z postanowieniami ustawy w sprawie aspektów prawa prywatnego odnoszących się do żeglugi śródlądowej.

W związku z art. 15 ust. 2 lit. (b) zdanie pierwsze Konwencji, zmienionej Protokołem, ograniczenie odpowiedzialności dla statków o tonażu do 250 ton jest uregulowane właściwymi postanowieniami prawa wewnętrznego Republiki Federalnej Niemiec, w taki sposób, że w odniesieniu do takich statków ograniczenie odpowiedzialności wyliczone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. (b) Konwencji stanowi połowę limitu ograniczenia odpowiedzialności dla statku o tonażu 2000 ton.”

Zastrzeżenie:

„Republika Federalna Niemiec zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji w brzmieniu zmienionym Protokołem, do wyłączenia stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji w brzmieniu zmienionym Protokołem z 1996 r.”

infoRgrafika

Królestwo Norwegii

Zastrzeżenie:

„W związku z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, z 1976 r., zmienionej przez art. 7 Protokołu z 1996 r., Królestwo Norwegii zastrzega sobie prawo wyłączenia roszczeń za szkodę w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, z 1996 r., lub jakiejkolwiek jej zmiany bądź Protokołu ją zmieniającego.”

infoRgrafika

Federacja Rosyjska

Zastrzeżenie:

„Federacja Rosyjska zastrzega prawo, zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej Protokołem z 1996 r., do wyłączenia:

(a) postanowień art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e) Konwencji;

(b) roszczeń związanych ze szkodą w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych, z 1996 r., lub jakiejkolwiek zmiany bądź odnoszącego się doń protokołu.”

Deklaracja:

„Federacja Rosyjska, zgodnie z art. 3 lit. (e) Konwencji, zmienionej Protokołem z 1996 r., będzie stosować prawodawstwo Federacji Rosyjskiej dotyczące odszkodowania za uszkodzenie ciała lub naruszenie mienia, w pełni, do roszczeń za uszkodzenie ciała lub mienia wyrządzonych pracownikom właściciela statku lub ratownikom, wynikających ze zobowiązań związanych ze statkiem lub ratownictwem, jak również do roszczeń ich spadkobierców, osób pozostających na utrzymaniu lub uprawnionych do pozostawania na utrzymaniu, jeśli umowa o pracę pomiędzy właścicielem statku lub ratownikiem a tymi pracownikami jest poddana prawu Federacji Rosyjskiej.

Federacja Rosyjska korzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 15 ust. 3 Konwencji, zmienionej Protokołem z 1996 r., i będzie stosować prawo Federacji Rosyjskiej dotyczące odszkodowania za uszkodzenie ciała lub naruszenie mienia osobistego, w pełni, do roszczeń o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną osobom lub mieniu osobistemu, bezpośrednio związaną z używaniem statku lub ratownictwem, jeśli właściciel statku i osoba, której to dotyczy, lub ratownik i osoba, której to dotyczy, są organizacjami lub obywatelami Federacji Rosyjskiej.

Federacja Rosyjska korzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 15 ust. 3 Konwencji, zmienionej Protokołem z 1996 r., i będzie stosować prawo Federacji Rosyjskiej dotyczące odszkodowania za zdrowie lub życie obywateli, w pełni, do roszczeń o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną życiu lub zdrowiu pasażerów statku, jeśli właściciel statku i pasażer są organizacjami lub obywatelami Federacji Rosyjskiej.”

infoRgrafika

infoRgrafika

Republika Turcji

Zastrzeżenie:

„Republika Turcji zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 18 ust. 1 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., zmienionej przez art. 7 Protokołu z 1996 r., do wyłączenia:

(a) stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e);

(b) roszczeń za szkodę w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r. oraz jakiejkolwiek jej zmiany bądź Protokołu.”

infoRgrafika

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Zastrzeżenie:

„Zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. (a) oraz lit. (b) Konwencji w brzmieniu zmienionym przez Protokół z 1996 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zastrzega prawo do wyłączenia stosowania art. 2 ust. 1 lit. (d) oraz lit. (e), a także do wyłączenia roszczeń za szkodę w rozumieniu Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności i odszkodowaniu za szkody spowodowane w związku z przewozem morskim substancji niebezpiecznych i szkodliwych z 1996 r.”

Deklaracje:

„Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamierza skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 15 ust. 2 lit. (b) Konwencji, w brzmieniu zmienionym przez Protokół z 1996 r., by regulować właściwymi postanowieniami prawa krajowego system ograniczenia odpowiedzialności mający zastosowanie do statków mniejszych niż 300 ton. Prawo krajowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie stosować postanowienia Konwencji w brzmieniu zmienionym Protokołem z 1996 r. do takich statków. Jednakże dla tych statków art. 6 będzie miał zastosowanie, jak gdyby art. 6 ust. 1 lit. (a) oraz lit. (i) odnosił się do 1 000 000 jednostek obliczeniowych, a art. 6 ust. 1 lit. (b) oraz lit. (i) odnosił się do 500 000 jednostek obliczeniowych.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zamierza skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 15 ust. 3bis Konwencji, w brzmieniu zmienionym przez Protokół z 1996 r., przewidującej regulowanie właściwymi postanowieniami prawa krajowego systemu ograniczenia odpowiedzialności stosowanego do pasażerów. Prawo krajowe Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej implementujące Konwencję w brzmieniu zmienionym przez Protokół z 1996 r. będzie przewidywać brak ograniczenia odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń powstałych w związku z utratą życia lub uszkodzeniem ciała pasażerów statku. Jednakże odrębne ograniczenia mogą nadal mieć zastosowanie do odpowiedzialności za roszczenia podlegające prawu krajowemu opartemu na postanowieniach Konwencji w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu.

Ratyfikacja Protokołu z 1996 r. przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie zostanie rozciągnięta na terytoria zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do czasu, gdy zostanie względem nich rozszerzone wypowiedzenie przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Konwencji z 1976 r.”

infoRgrafika

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

1) Tekst Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie, 1976, sporządzonej w Londynie dnia 19 listopada 1976 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1986 r. Nr 35, poz. 175.

2) Protokół nie ma zastosowania wobec Wysp Owczych. Protokół od dnia 13 maja 2004 r. ma zastosowanie również wobec Grenlandii.

3) Protokół od dnia 13 maja 2004 r. ma zastosowanie również wobec Wyspy Man, od dnia 14 grudnia 2009 r. – również wobec Jersey, a od dnia 31 stycznia 2011 r. – także wobec Kajmanów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama