| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 27 stycznia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 236 i 952) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Do postępowań w sprawach przyznania pomocy finansowej na realizację operacji w zakresie środka inwestycje w chów i hodowlę ryb, objętego programem operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o dofinansowanie stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: S. Kalemba

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1. [PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. (poz. 171)

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU OPERACYJNEGO

Osie priorytetowe zawarte w programie operacyjnym z podziałem na poszczególne środki

Wysokość limitów środków finansowych
(w euro)

wkład publiczny ogółem

wkład z Europejskiego Funduszu Rybackiego

wkład krajowy

1

2

3

4

1. Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej

165.578.763,69

124.184.072,77

41.394.690,92

1.1. Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej

29.925.513,56

22.444.135,17

7.481.378,39

1.2. Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej

72.183.962,10

54.137.971,58

18.045.990,52

1.3. Inwestycje na statkach rybackich i selektywność

18.715.167,16

14.036.375,37

4.678.791,79

1.4. Rybactwo przybrzeżne

35.015.416,74

26.261.562,55

8.753.854,19

1.5. Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką

9.738.704,13

7.304.028,10

2.434.676,03

2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury

231.675.845,73

173.756.884,30

57.918.961,43

2.1. Inwestycje w chów i hodowlę ryb

51.897.331,30

38.922.998,48

12.974.332,82

2.2. Działania wodno-środowiskowe

71.349.915,49

53.512.436,61

17.837.478,88

2.3. Środki na rzecz zdrowia zwierząt

0,00

0,00

0,00

2.4. Rybołówstwo śródlądowe

3.201.502,94

2.401.127,21

800.375,73

2.5. Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu

105.227.096,00

78.920.322,00

26.306.774,00

3. Środki służące wspólnemu interesowi

219.383.152,73

164.537.364,55

54.845.788,18

3.1. Działania wspólne

24.680.683,88

18.510.512,91

6.170.170,97

3.2. Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej

16.403.386,69

12.302.540,02

4.100.846,67

3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach

142.759.221,80

107.069.416,35

35.689.805,45

3.4. Rozwój nowych rynków i kampanie promocyjne

13.680.424,64

10.260.318,48

3.420.106,16

3.5. Projekty pilotażowe

21.859.435,72

16.394.576,79

5.464.858,93

3.6. Modyfikacja w celu zmiany przeznaczenia statków rybackich

0,00

0,00

0,00

4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa

313.212.831,56

234.909.623,67

78.303207,89

4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

281.891.548,40

211.418.661,30

70.472.887,10

4.2. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej

31.321.283,16

23.490.962,37

7.830320,79

5. Pomoc techniczna

48.939.504,93

36.704 628,69

12.234.876,24

5.1. Pomoc techniczna

48.939.504,93

36.704.628,69

12.234.876,24

OGÓŁEM

978.790.098,64

734.092.573,98

244.697.524,66

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Żurowski

Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »