| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 21 stycznia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 67) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Strefa obejmuje grunty o powierzchni 1677,1664 ha, położone na terenach miast: Jasło, Kraśnik, Łuków, Opatów, Pionki, Przemyśl, Radom, Siedlce, Stalowa Wola, Tarnobrzeg i Tomaszów Lubelski oraz gmin: Gorzyce, Horodło, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Kobierzyce, Łapy, Łuków, Mińsk Mazowiecki, Nisko, Nowa Dęba, Nowe Miasto nad Pilicą, Opatów, Orły, Ożarów Mazowiecki, Pilawa, Połaniec, Poniatowa, Przasnysz, Ryki, Rymanów, Siedlce, Staszów, Tomaszów Lubelski, Tuczępy, Węgrów i Wyszków.”;

2) w załączniku do rozporządzenia SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN:

a) w Podstrefie Tarnobrzeg w Kompleksie 2 na końcu dodaje się opisy granic i terenów Obszarów: 14 i 15 w brzmieniu:

„Obszar 14

Granica biegnie od pkt 0002-2779, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki 1744/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do pkt 0002-2778. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do pkt 0002-2777, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do pkt 0002-2780. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy z działką 1743/527 do pkt 0002-2779, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Granica biegnie od pkt 0002-5844, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 1744/17, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy z działką 1744/33 przez pkt: 0002-6385 i 0002-6382 do pkt o4. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez obszar działki 1744/33 do pkt o2, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do pkt o1. W pkt o1 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez pkt 0002-5897, zlokalizowany w zachodnim narożniku działki 1744/21, wzdłuż granicy działki 1744/33 przez pkt 0002-5862 do pkt 10. Stąd biegnie na południowy zachód do pkt 0002-5844, od którego rozpoczęto opis.”,

b) w Podstrefie Stalowa Wola:

– w Kompleksie 1 na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 17 w brzmieniu:

„Obszar 17

Obręb ewidencyjny Nr 0006 – HSW, Lasy Państwowe, ark. mapy 5

Granica biegnie od pkt 6-610892, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 165/50, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki z drogą asfaltową (działka 168/4) przez pkt: 6-610937, 6-610938, 6-610939, 6-610940 i 6-610941 do pkt 6-611361. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż granic działek: 165/50 i 165/51 przez pkt: 6-611411 i 6-611362 do pkt 6-611363. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 165/51 przez pkt: 6-611364, 6-611365, 6-611366 i 6-611367 do pkt 6-611368. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 165/51 z drogą asfaltową (działka 165/42) do pkt 6-608851. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granic działek: 165/51 i 165/50 przez pkt 6-611360 do pkt 6-610892, od którego rozpoczęto opis.”,

– w Kompleksie 2 na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 3 w brzmieniu:

Obszar 3

Granica biegnie od pkt 1-12936, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 1740/20, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-12935, 1-12934, 1-12933 i 1-25270 do pkt 1-47945. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez pkt 1-47943 do pkt 1-47942, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 1732/3. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż granicy działki 1732/3 przez pkt 1-47948 do pkt 1-12734, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i przez pkt: 1-12735 i 1-12736 dochodzi do pkt 1-12737. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1740/20 przez pkt 1-12738 do pkt 1-12728, w którym zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do pkt 1-12938. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do pkt 1-12937, w którym skręca na północ, i dochodzi do pkt 1-12936, od którego rozpoczęto opis.”,

c) w Podstrefie Radom:

– w Kompleksie 4 na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 8 w brzmieniu:

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Nr 0003 Duchnice, ark. 1

Granica biegnie od pkt 5.03-2295, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki 151/18, w kierunku południowym wzdłuż granicy tej działki do pkt 5.03-2296. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do pkt 5.03-2297, gdzie załamuje się na zachód, i dochodzi do pkt 5.03-2293. Stąd biegnie na północ wzdłuż granicy działki 151/18 do pkt 5.03-2290, w którym skręca na wschód, i biegnie wzdłuż drogi asfaltowej przez pkt: 5.03-2294, 5.03-2286, 5.03-2287, 5.03-2288 i 5.03-2289 do pkt 5.03-2295, od którego rozpoczęto opis.”,

– w Kompleksie 8 na końcu dodaje się opis granic i terenu Obszaru 4 w brzmieniu:

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Nr 0070 Wośniki, ark. mapy 74

Granica biegnie od pkt 7401589, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2/8, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2/8, 2/3 i 2/4 przez pkt: 7401265, 7401264, 7400023 do pkt 5300576. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez pkt 7400152 do pkt 7400149, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez pkt: 7400198, 7400146 i 7400147 do pkt 7400722. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 2/4 przez pkt: 7400015, 7400017, 7400016 i 7400350 do pkt 7400174. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2/4 przez pkt: 7400173, 7400207, 7400206, 7400178, 7400179, 7400180 i 7400246 do pkt 7400245, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 2/4. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2/3 przez pkt 7400254 do pkt 7400247, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i przez pkt: 7400248, 7400249, 7400274 i 7400265 dochodzi do pkt 7400250. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Wośnickiej przez pkt 7401268 do pkt 7401545. Tu załamuje się na północny wschód i granicą działki 2/5 dochodzi do pkt 7401543. Stąd biegnie na północ do pkt 7401542, w którym skręca na południe, i dochodzi do pkt 7401544. Tu załamuje się na zachód i nadal biegnie wzdłuż ul. Wośnickiej przez pkt: 7400353, 7400352 i 7401267, dochodząc do pkt 7401594. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 2/8 przez pkt: 7401593, 7401592, 7401591, 7401590 do pkt 7401589, od którego rozpoczęto opis.”,

– na końcu dodaje się opisy granic i terenów Kompleksów: 9 i 10 w brzmieniu:

„Kompleks 9

Obręb ewidencyjny Nr 0130 – Jeżowa Wola, ark. mapy 82, 111

Granica biegnie od pkt 528, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 158/2, w kierunku północnym wzdłuż granicy tej działki do pkt 1193, gdzie zmienia kierunek na wschodni, i biegnie wzdłuż granic działek: 158/2 i 111/14 przez pkt 1190 do pkt 897. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 111/14 przez pkt: 896, 895, 893 i 892 do pkt 894. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 111/14 i 158/2 przez pkt 524 do pkt 528, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny Nr 0080 – Żakowice, ark. mapy 114

Granica biegnie od pkt 11400405, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 93/11, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki do pkt 11400794. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granic działek: 93/11 i 93/15 przez pkt 11400795 do pkt 11400954. Tu skręca na północny wschód i granicą działki 71/2 dochodzi do pkt 11400417. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 90/6 do pkt 11400415, w którym skręca na południowy wschód, i granicą działki 90/7 dochodzi do pkt 11400416. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 90/7 i 93/11 przez pkt: 11400413 i 11400409 do pkt 11400405, od którego rozpoczęto opis.”,

d) na końcu SZCZEGÓŁOWEGO OPISU GRANIC I TERENU TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN dodaje się opis granic i terenu Podstrefy Opatów w brzmieniu:

„Podstrefa Opatów

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny Nr 0001 – Opatów, ark. mapy 22, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie od pkt 1-13575, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki 684, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-14179, 1-14180, 1-14181, 1-14182, 1-14168, 1-14169, 1-14170, 1-14171, 1-14172, 1-14173, 1-14174, 1-14175, 1-14176 i 1-14177 do pkt 1-14178. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez obszar działki 684 do pkt 11. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 684 i 683 przez pkt: 1-14186, 1-14185 do pkt 1-14188. Stąd biegnie na zachód granicą działki 682/3 przez pkt 1-14189 do pkt 1-14190. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 682/3 do pkt 1-14197. Stąd biegnie na południowy wschód przez teren działki 682/3 przez pkt: 1-14196, 12, 13 i 14 do pkt 15. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicami działek: 682/3 i 683 przez pkt: 1-13565, 1-13566, 1-13567 i 1-13568 do pkt 1-13569. Stąd biegnie na południowy wschód granicą działki 684 przez pkt: 1-13570, 1-13571, 1-13572, 1-13573 i 1-13574 do pkt 1-13575, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Nr 0001 – Opatów, ark. mapy 22, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie od pkt 1-8339, zlokalizowanego w północnym narożniku działki 682/3, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-8340, 1-8341, 1-8342, 1-8343, 1-8344 i 1-8345, 1-13560 i 1-13561 do pkt 1-13562. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki 682/3 przez pkt: 1-13563 i 1-13564 do pkt 20. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez teren działki 682/3 przez pkt: 19, 18 i 17 do pkt 16. Stąd biegnie na północny wschód granicami działek: 682/1 i 682/3 przez pkt: 1-8970 i 1-8965 do pkt 1-8339, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Nr 0001 – Opatów, ark. mapy 22, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 650 od pkt 1-13634, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim przez pkt: 1-14127, 1-14128, 1-14129, 1-14130 i 1-14131 do pkt 1-13611. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie przez pkt: 1-13612, 1-13613, 1-13614, 1-13615, 1-13616, 1-13617, 1-13618, 1-13619 i 1-13620 do pkt 1-13621. Stąd biegnie na północny zachód przez pkt: 1-13622, 1-13623, 1-13624, 1-13625, 1-13626, 1-13627, 1-13628, 1-13629 i 1-13630 do pkt 1-13631. Tu zmienia kierunek na północny i przez pkt: 1-13632 i 1-13633 dochodzi do pkt 1-13634, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Nr 0001 – Opatów, 0027 – Wąworków, ark. mapy 22, 29, woj. świętokrzyskie

Granica biegnie od pkt 1-13642, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki 648, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez pkt: 1-14101 i 1-14102 do pkt 1-14103. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i granicą działki 648 dochodzi do pkt 1-14118. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 646/2 do pkt J-884. Tu skręca na północny wschód i granicą działki 646/2 dochodzi do pkt 1-14082. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 89 przez pkt J-885 do pkt 27-79. Tu skręca na południowy zachód i biegnie granicą działki 89 do pkt 27-78. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 89 przez pkt 27-77 do pkt 27-76. Tu skręca na południe i granicą tej samej działki dochodzi do pkt 27-75. Stąd nadal biegnie granicą działki 89 w kierunku północno-zachodnim przez pkt: 27-74, 27-73 i 27-72 do pkt J-1333. Tu skręca na północny wschód i granicą tej samej działki biegnie przez pkt: J-882, 35 i 34 do pkt 33. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez tereny działek: 651 i 652 przez pkt: 32, 31, 30, 29, 28 i 27 do pkt 1-14124. Stąd biegnie na północny zachód granicą działki 651 przez pkt 1-14122 do pkt 1-14117. Tu skręca na północny zachód i granicą działki 648 dochodzi do pkt 1-14116. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 648 do pkt 1-14115, w którym skręca na północny zachód, i biegnie przez pkt: 1-14114, 1-14113, 1-14112 i 1-14111 granicą działki 648, a następnie przez teren tej działki przez pkt: 25, 24, 23 i 22 do pkt 21. Tu skręca na północny wschód i biegnie granicą działki 648 przez pkt: 1-13640 i 1-13641 do pkt 1-13642, od którego rozpoczęto opis.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marlena Skiba

Dyrektor Zarządzający w firmie Usługi Doradcze Smart Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »