| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 232, poz. 1550), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1684);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 110, poz. 642);

3) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 667);

4) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 969).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1684), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 110, poz. 642), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 667), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2012 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 969), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 listopada 2013 r. (poz. 229)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397, z późn. zm.1)), zwana dalej „strefą”, obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 2004,8292 ha, położone na terenach miast: Bielsko-Biała, Bieruń, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Katowice, Kędzierzyn-Koźle, Knurów, Lubliniec, Orzesze, Racibórz, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sławków, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Zawiercie i Żory oraz gmin: Czechowice-Dziedzice, Czerwionka-Leszczyny, Głuchołazy, Godów, Gogolin, Kietrz, Koniecpol, Krapkowice, Miedźna, Myślenice, Olesno, Pawłowice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Rudziniec, Siewierz, Strzelce Opolskie i Ujazd.

3.3) Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Katowicach.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.4)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Gliwicka

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Stare Łabędy

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1/4 do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 1/4. W punkcie tym skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1/4 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1/4. W punkcie nr 3 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1/4 do punktu nr 4, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 7. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 7, 348/2 i 9 do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9. W punkcie nr 5 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 9, 345, 198 i 199 do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 199. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 199 do punktu nr 7, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 348. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 348 do punktu nr 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1/2. W punkcie nr 8 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1/2 do punktu nr 9, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5/3. W punkcie nr 9 granica skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5/3 do punktu nr 10, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5/3. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 5/3 do punktu nr 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5/1. W punkcie nr 11 skręca na północ i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Stare Łabędy

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 308, w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 308 do punktu nr 2, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 308. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 308 (rów odwadniający) do punktu nr 3, położonego na południowej granicy działki nr 308. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż południowych granic działek nr: 308 i 307 do punktu nr 4, położonego na południowej granicy działki nr 307. W punkcie nr 4 skręca w kierunku północnym do punktu nr 5, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 372/3. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 307 do punktu nr 6, leżącego w południowym narożniku działki nr 307. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 306/1 i 305/1 do punktu nr 7, położonego na zachodniej granicy działki nr 307. W punkcie nr 7 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 305/3 do punktu nr 8, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 305/3. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 305/3, 306/2, 372/4, 307 i 308 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Stare Łabędy

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 295, w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 295, 294 i 293 do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 293. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 293, 296, 297, 298, 299, 300 i 301 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 301. W punkcie nr 3 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 301 do punktu nr 4, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 303. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż południowych granic działek nr: 303, 302 i 295 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Stare Łabędy

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 305/2, w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 305/2 do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 305/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 305/2 do punktu nr 3, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 305/2, gdzie skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 305/2 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Północ

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 23, na północ do punktu nr 2, gdzie skręca na zachód, i dochodzi do punktu nr 3. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 23. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 23 do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 23. Tu skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 23 do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 23. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Północ

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 17, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 17 do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 17. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 17 do punktu nr 3, położonego we wschodnim narożniku działki nr 17. Stąd biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 10, 9 i 8 do punktu nr 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 8. Z punktu nr 4 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8 do punktu nr 5, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8. W punkcie nr 5 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 8, 9, 10 i 11, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego, do punktu nr 6, położonego w południowym narożniku działki nr 11. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ul. Eiffela i południowo-wschodnich granic działek nr: 11 i 12 do punktu nr 7, położonego w zachodnim narożniku działki nr 12. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 12 do punktu nr 8, położonego w północnym narożniku działki nr 12. Z punktu nr 8 biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 10 do punktu nr 9, położonego we wschodnim narożniku działki nr 14. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 14 do punktu nr 10, położonego w południowym narożniku działki nr 14. W punkcie nr 10 skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż ul. Eiffela (południowo-zachodnie granice działek nr: 14, 15 i 17) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Północ

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 3/12, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 3/12 do punktu nr 2, położonego w południowym narożniku działki nr 3/12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3/12 do punktu nr 3, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 3/2 i 1, wzdłuż drogi krajowej nr 88, do punktu nr 4, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1, wzdłuż rowu odwadniającego, do punktu nr 5, położonego w północnym narożniku działki nr 5. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 1, 4 i 5 do punktu nr 6, położonego we wschodnim narożniku działki nr 5. W punkcie nr 6 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Północ

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 122, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 122 i 125 do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 125. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 125 do punktu nr 3, położonego we wschodnim narożniku działki nr 125, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 125 do punktu nr 4, położonego w południowym narożniku działki nr 125. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 122 do punktu nr 5, położonego we wschodnim narożniku działki nr 122. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 121 do punktu nr 6, położonego na południowo-wschodniej granicy działki nr 126. Stąd granica biegnie na północny zachód wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 126 do punktu nr 7, położonego w zachodnim narożniku działki nr 126. Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 126 i 127, wzdłuż ul. Wyczółkowskiego, do punktu nr 8, położonego w północnym narożniku działki nr 127. W punkcie nr 8 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 127, 126, 119 i 116 do punktu nr 9, położonego w południowym narożniku działki nr 116. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż ul. Eiffela do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Północ

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 87, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 87 i 83 do punktu nr 2, położonego w zachodnim narożniku działki nr 83. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 83, 87 i 88 do punktu nr 3. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 88. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 88, 90 i 92 do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 92. W punkcie nr 5 skręca na południe i dochodzi do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 92. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 7, położonego w południowym narożniku działki nr 92. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północny zachód i biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr: 92 i 90, wzdłuż drogi krajowej nr 88, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny Port

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 85, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 85, 86, 134 i 82 do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 82. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 82 i 83 do punktu nr 3, położonego na północno-wschodniej granicy działki nr 133. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 133, 129 i 87 do punktu nr 4, położonego we wschodnim narożniku działki nr 87. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 179 do punktu nr 5, położonego w południowym narożniku działki nr 179. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 179 i 87 do punktu nr 6, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 87. W tym miejscu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 87, wzdłuż drogi krajowej nr 88, do punktu nr 7, położonego na południowo-zachodniej granicy działki nr 87. Następnie zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 87 i 85, wzdłuż ul. Starogliwickiej, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 4848/1, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 4848/1 (ul. Wyczółkowskiego) do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 4848/1. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 3, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 4. Następnie skręca na północ i dochodzi do punktu nr 5, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 26. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 26 i 50 (ul. Wyczółkowskiego) do punktu nr 6, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 50. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 50 do punktu nr 7, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 57. Tu skręca na wschód i dochodzi do punktu nr 8, a następnie załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 9, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 56. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 56 do punktu nr 10, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 56. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 11, a następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu nr 12. W tym miejscu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 56 do punktu nr 13, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 56. Stąd biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 56 na zachód do punktu nr 14, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 61. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 61 do punktu nr 15, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 61. Następnie skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 61 do punktu nr 16, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 6060/1. W tym miejscu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 58 do punktu nr 17, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 100/1. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 100/1 do punktu nr 18, położonego w południowym narożniku działki nr 100/1. Następnie załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 48/1 i 100/5 do punktu nr 19, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 100/5. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 100/5 do punktu nr 20, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 100/5. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 100/5, 60/1 i 48/1 (ul. Gaudiego) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 67, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 67, 66 i 65 (ul. Gaudiego) do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 65. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 65, 71/1, 71/6 i 71/7 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 71/7. Następnie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 4, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 71/7 i 71/4 do punktu nr 5, położonego w południowym narożniku działki nr 71/4. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 71/4, 71/3 i 70 (ul. Kozielska) do punktu nr 6, położonego w zachodnim narożniku działki nr 70, i dalej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 70, 69 i 68 (ul. Gaudiego) do punktu nr 7, położonego w północnym narożniku działki nr 68. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 68, 71/3 i 71/4 do punktu nr 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 71/7. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 71/7 do punktu nr 9, położonego w południowym narożniku działki nr 71/6. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 71/6, 71/1 i 67 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 38, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 38 i 36 (ul. Wyczółkowskiego) do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 36. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 36, 37 i 44 (ul. Gutenberga) do punktu nr 3, położonego we wschodnim narożniku działki nr 44. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 44, 43, 42, 41, 40 i 39 (ul. Gutenberga) do punktu nr 4, położonego w południowym narożniku działki nr 39. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 39 i 38 (ul. Kozielska) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, w którym zmienia kierunek na południowy i dochodzi do punktu nr 3. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż ul. Wyczółkowskiego do punktu nr 4, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Wewnątrz terenu Obszaru 14 znajduje się enklawa oznaczona punktami od nr 5 do 8, która nie wchodzi w obszar strefy.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 34, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 34, 33, 32 i 31 do punktu nr 2, położonego w zachodnim narożniku działki nr 31. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 31 do punktu nr 3, położonego w północnym narożniku działki nr 31. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż wschodnich granic działek nr: 31, 32, 33 i 34 do punktu nr 4, położonego we wschodnim narożniku działki nr 34. W tym miejscu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 34 (ul. Przemyska) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 16

Obręb ewidencyjny Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 22, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 21, 22, 20, 19, 25, 18, 14, 13, 12, 11, 10 i 7 (ul. Gutenberga) do punktu nr 2, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7. W tym miejscu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 7 i 8 (ul. Gutenberga) do punktu nr 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 8 do punktu nr 4, położonego w północnym narożniku działki nr 8. W tym miejscu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 25 i 27/2 (droga krajowa nr 88) do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 27/2. W tym miejscu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 27/2 do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 27/2. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 27/2, 24, 23 i 22 (ul. Wyczółkowskiego) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 17

Obręby ewidencyjne: Brzezinka, Niepaszyce Południe

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 78, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 78 i 30 do punktu nr 2, położonego w zachodnim narożniku działki nr 30. W tym miejscu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 30 i 74 do punktu nr 3, położonego w północnym narożniku działki nr 74. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 74, 1, 3 i 5 do punktu nr 4, położonego we wschodnim narożniku działki nr 5. W tym miejscu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 5, 6 i 76 (ul. Gutenberga) do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 18

Obręb ewidencyjny Nowe Gliwice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 162, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 162, 161, 160, wzdłuż ulicy Bojkowskiej, do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 160, i biegnie do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 160. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 168 do punktu nr 4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 168. W tym miejscu zmienia kierunek i biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 168 do punktu nr 5. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 168 i 169 do punktu nr 6, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 169. Tu skręca na zachód i wzdłuż południowej granicy działki nr 169 biegnie do punktu nr 7, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 169. W tym miejscu granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 169 do punktu nr 8, leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 167. W tym miejscu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 167 i 162 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 19

Obręb ewidencyjny Nowe Gliwice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 450, w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 450 i 170 do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 170. W tym miejscu granica zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 170, 446, 157, 158, 159 do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 159. Tu skręca w kierunku południowym i przebiega wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 159, 446, 174, 447, 451, 452, 187, 185/1, 185/4, 195 do punktu nr 4, położonego na wschodniej granicy działki nr 195. W tym miejscu granica skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez część działek nr 195, 194, 193 do punktu nr 5, leżącego na południowo-wschodniej granicy działki nr 456, w którym skręca na południowy zachód, i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 456 do punktu nr 6. Tu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 456, 186, wzdłuż ul. Bojkowskiej, do punktu nr 7, a następnie załamuje się i skręca w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 186, 185/3, 449 do punktu nr 8, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 445. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 450 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Z opisanego obszaru wyłączone są działki nr: 175 i 176.

Obszar 20

Obręb ewidencyjny Przyszówka

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 748, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 748, 746, 743, wzdłuż ul. Zygmuntowskiej, do punktu nr 2 leżącego w południowym narożniku działki nr 743. Tu granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 743, 744, 746 do punktu nr 3 leżącego w zachodnim narożniku działki nr 746. W tym punkcie granica skręca na północny wschód wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 746 do punktu nr 4. W punkcie tym granica skręca w kierunku północno-zachodnim, przebiega linią łamaną wzdłuż południowej granicy działek nr: 739 i 1009 wzdłuż nasypu kolejowego do punktu nr 5. Następnie granica skręca na północ i biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1009 do punktu nr 6, tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1009 do punktu nr 7, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 1010 biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca na północny wschód do punktu nr 9. Następnie skręca na południowy wschód i wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 1010 biegnie do punktu nr 10. Z tego punktu skręca na południe do punktu nr 11 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1010. Tu granica skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 1011 i 748 do punktu nr 12 leżącego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 750. Tu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 750 i 748 do wcześniej określonego punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 21

Obręb ewidencyjny Nowe Gliwice

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 282, w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 282 do punktu nr 2, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 282. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 454 do punktu nr 3, w którym skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 4, położonego w zachodnim narożniku działki nr 454. W punkcie tym granica skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 454 i 249 do punktu nr 5, położonego na zachodniej granicy działki nr 249. W punkcie tym granica skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 249 do punktu nr 6, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 249. Dalej biegnie w kierunku północnym wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 248 do punktu nr 7 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 248, następnie skręca na zachód i wzdłuż północnej granicy działki nr 248 biegnie do punktu nr 8 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 248, następnie skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 250 do punktu nr 9 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 250. W tym punkcie skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 250 i 251 do punktu nr 10 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 251, następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 251 do punktu nr 11 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 251. W punkcie tym granica skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 454 do punktu nr 12, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 454. W punkcie tym granica skręca w kierunku południowym i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 454 biegnie do punktu nr 13 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 289. Tu skręca w kierunku wschodnim i przebiega północną granicą działek nr: 289, 292, 293 do punktu nr 14, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 293, w którym skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 293 do punktu nr 15, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 299. W punkcie tym granica się załamuje i skręca w kierunku wschodnim i dalej biegnie linią łamaną wzdłuż północnej granicy działki nr 299 do punktu nr 16, następnie zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 17 gdzie skręca na wschód, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 299 do punktu nr 18 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 299. W punkcie tym zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 299 do punktu nr 19, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 299, następnie skręca w kierunku zachodnim i wzdłuż południowej granicy działek nr: 299, 293, 292, 289 biegnie do punktu nr 20, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 289. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 289 do punktu nr 13, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 289 (będącym wspólnym punktem granicznym). W punkcie tym granica skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 454 do punktu nr 21, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 287. W punkcie tym granica skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 287 do punktu nr 22, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 287. Tu skręca w kierunku zachodnim i przebiega południową granicą działek nr: 287, 286, 285, 284, 283, 282 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Grzybowie, arkusz mapy 5

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 271/4, na wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 271/4, 272/4, 314/4 i 274/4 do punktu nr 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 274/4. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 274/4 do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 274/4. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 274/4 i 314/4 do punktu nr 4, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 315/4. Stąd biegnie na północ wzdłuż wschodniej granicy działki nr 315/4 do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 315/4. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 315/4 do punktu nr 6, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 315/4. Tu załamuje się na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 272/4, 278/22 i 276/5 do punktu nr 7, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 276/5. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 276/5, 272/4 i 271/4 do punktu nr 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 271/4. W punkcie nr 8 zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 271/4 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Mikulczyce, arkusze mapy: 1, 2

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 2128/16, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 2128/16 do punktu nr 2, dalej wzdłuż północno-wschodniej granicy części działki nr 39/3 do punktu nr 3, położonego we wschodnim narożniku działki nr 39/3. W punkcie tym granica skręca na południe i biegnie do punktu nr 4, następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 39/3 do punktu nr 5. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2128/16. W punkcie nr 6 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 2128/16 do punktu nr 7, położonego w południowym narożniku działki nr 553/16. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku ul. Ofiar Katynia wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 553/16 do punktu nr 8, położonego w zachodnim narożniku działki nr 553/16. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż ul. Ofiar Katynia oraz północno-zachodnich granic działek nr: 553/16 i 2128/16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 35)

Obręb ewidencyjny Mikulczyce, arkusze mapy: 1 i 2

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na północno-zachodniej granicy działki nr 39/3, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2 położonego w północno-wschodniej części działki 39/3, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 3 położonego w południowo-wschodniej części działki 39/3. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 4 położonego na południowo-zachodniej granicy działki nr 1797/16, a następnie na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Zabrze, arkusz mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1929/67, w kierunku zachodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1929/67 do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 1929/67. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1929/67 do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1929/67. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 1929/67 do punktu nr 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1927/71. Z punktu nr 4 biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1927/71, 773/71 i 891/71 do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 891/71. W tym miejscu skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 891/71 i 889/71 do punktu nr 6, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 889/71. W punkcie nr 6 skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 889/71 i 777/71 do punktu nr 7, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 771/71. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowych granic działek nr: 777/71, 895/71 i 896/71 do punktu nr 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 896/71. Stąd biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1927/71 do punktu nr 9, położonego na wschodniej granicy działki nr 1927/71. W punkcie nr 9 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1927/71 do punktu nr 10, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1927/71. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1927/71 do punktu nr 11, położonego na wschodniej granicy działki nr 1927/71. W punkcie nr 11 skręca na wschód i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 898/71, 893/71 i 897/71 do punktu nr 12, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 897/71. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 897/71 do punktu nr 13, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 897/71. W punkcie nr 13 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 897/71, 893/71 i 898/71 do punktu nr 14, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 898/71. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1927/71 do punktu nr 15, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1927/71. W punkcie nr 15 skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1927/71, 899/71 i 902/64 do punktu nr 16, położonego w zachodnim narożniku działki nr 902/64. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1925/64 do punktu nr 17, położonego w południowym narożniku działki nr 1925/64. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 1925/64 do punktu nr 18, położonego w zachodnim narożniku działki nr 1925/64. W punkcie nr 18 skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 1925/64 i 1927/71 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 36)

Obręb ewidencyjny Lubliniec, arkusz mapy 5

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 1214/109, w kierunku północnym do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1834/109. W punkcie nr 2 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 3 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1834/109. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 4 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1300/109. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 5 położonego we wschodnim narożniku działki nr 1216/109. Z punktu nr 5 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 6 położonego we wschodnim narożniku działki nr 1502/129. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 7 położonego w południowym narożniku działki nr 1485/129, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 8. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 9 położonego w południowym narożniku działki nr 1485/129. Następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 10 położonego w zachodnim narożniku działki nr 1485/129, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 11 położonego w południowym narożniku działki nr 1502/129. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 12, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 13. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 14, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Kietrz, arkusz mapy 17

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 256/10, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 256/10 do punktu nr 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 256/10. W tym miejscu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 256/10 i 256/11 do punktu nr 3, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 256/11. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 256/11 do punktu nr 4, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 256/11. W punkcie nr 4 skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 256/11 do punktu nr 5, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 256/11. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 256/10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Rozmierka, arkusze mapy: 2 i 6

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 260/4, na południe wzdłuż północnej granicy działki nr 260/4 do punktu nr 2, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 260/4, następnie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 260/4 do punktu nr 3, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 260/4. W tym punkcie granica skręca na zachód i biegnie do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 260/4, następnie skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 5, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 260/4. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne: Strzelce Opolskie, arkusze mapy: 4 i 19, Rozmierka, arkusz mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 774/6, na południe do punktu nr 2, zlokalizowanego na wschodniej granicy działki nr 774/6. W punkcie tym granica skręca na wschód i biegnie do punktu nr 3, a następnie skręca na południowy wschód, i biegnie do punktu nr 4. Następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 5. W punkcie tym zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 774/6, 5061/21 i 5061/40 do punktu nr 6, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 4773. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 7, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 4773, a następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 8. Następnie skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 9, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 5060/40, następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 10. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5061/41. W punkcie tym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5061/41 do punktu nr 12. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 5061/41 i 4710 do punktu nr 13, leżącego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4703, następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 4703 do punktu nr 14. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 820/16 i 820/17 do punktu nr 15, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 820/17. Następnie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr: 820/17, 4704 i 4710 do punktu nr 16, następnie skręca na zachód i biegnie do punktu nr 17, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie do punktu nr 18, zlokalizowanego na zachodniej granicy działki nr 4710. W punkcie tym załamuje się i biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5061/41 do punktu nr 19, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5061/41. W punkcie tym skręca na południowy wschód do punktu nr 20, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 5061/40, następnie skręca na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 819/7 do punktu nr 21. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 22, gdzie zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie do punktu nr 23, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 819/7. Następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 819/7 do punktu nr 24, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 819/7. Następnie skręca na wschód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 819/7 do punktu nr 25 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 819/8. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 819/8 do punktu nr 26, następnie skręca na zachód do punktu nr 27, położonego na wschodniej granicy działki nr 819/8. W tym punkcie zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 28, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 819/8, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 819/8 do punktu nr 29. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5062/28 do punktu nr 30, zlokalizowanego na północno-wschodniej granicy działki nr 814/4. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 31, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 814/4. W tym punkcie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 32, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5062/28. Następnie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 5062/21, 5062/22, 5062/25 do punktu nr 33, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5062/25. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 5062/25 do punktu nr 34, następnie skręca na południowy zachód do punktu nr 35, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 5062/25. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 5062/25, 5062/17 i 5062/20cz. do punktu nr 36, leżącego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5062/20cz. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5062/20cz. do punktu nr 37, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 5062/16. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim po południowej granicy działki nr 5062/16 do punktu nr 38, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5062/16. W tym punkcie skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5062/3 do punktu nr 39, położonego w południowym narożniku działki nr 5062/3, następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działek nr 5062/3, 5062/2 i 5062/1 do punktu nr 40, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5061/3. Dalej biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działek nr: 5061/3, 5062/6 i 5061/18 na południowy zachód do punktu nr 41. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5061/18 do punktu nr 42, zlokalizowanego na południowo-zachodniej granicy działki nr 5061/33. Następnie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 5061/33 do punktu nr 43, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5061/33. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 44, gdzie skręca na północny zachód, i biegnie do punktu nr 45, zlokalizowanego w zachodnim narożniku działki nr 5061/33. W tym miejscu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 5061/33, 5061/51 i 5061/48 do punktu nr 46. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 47, następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 48, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5061/48. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 49, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5061/44. Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 5061/25 i 5061/44 do punktu nr 50. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 5061/23, 5061/21, 774/6 do punktu nr 51, leżącego na południowo-zachodniej granicy działki nr 774/6. Następnie biegnie do punktu nr 52, leżącego na zachodniej granicy działki nr 774/6, gdzie zmienia kierunek na północny, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 774/6 do punktu nr 53, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 774/6. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 774/6 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Z opisanego obszaru wyłączone są działki nr: 795/3 i 5061/50.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Strzelce Opolskie, arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4270/7, na południowy wschód wzdłuż północno-wschodniej granicy działek nr: 4270/7 i 837/7 do punktu nr 2, zlokalizowanego na północnej granicy działki nr 837/7. W punkcie tym granica skręca na wschód i biegnie do punktu nr 3, zlokalizowanego w północno-wschodnim narożniku działki nr 837/7, następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 837/7, następnie skręca na zachód do punktu nr 5. W punkcie tym zmienia kierunek na północno-zachodni i wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 837/7 biegnie do punktu nr 6, następnie skręca na północ i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 4270/7 biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Strzelce Opolskie, arkusz mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego we wschodnim narożniku działki nr 5062/27, na południowy zachód wzdłuż wschodniej granicy działki nr 5062/27 do punktu nr 2, zlokalizowanego na granicy działki nr 5062/27. Następnie granica biegnie na zachód do punktu nr 3, a dalej skręca na południe i biegnie do punktu nr 4, zlokalizowanego w południowym narożniku działki nr 5062/27. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 5, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5062/27. W punkcie tym skręca na północ i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 5062/27 do punktu nr 6, następnie skręca na północny wschód i wzdłuż północnej granicy działki nr 5062/27 biegnie do punktu nr 7, zlokalizowanego w północnym narożniku działki nr 5062/27. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 5062/27 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 67)

Obręb ewidencyjny Knurów, arkusz mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 98/23, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie łukiem na północny wschód i dochodzi do punktu nr 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 98/23. Tu zmienia kierunek na wschodni i biegnie do punktu nr 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 98/23. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 98/20. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 6, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 98/20. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 7, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 98/23. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 78)

Obręby ewidencyjne: Olszowa, Zimna Wódka

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 75, w kierunku południowym do punktu nr 2 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 33/3. W punkcie nr 2 skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 29/7. Następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 4 położonego we wschodnim narożniku działki 338/4. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 5 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 338/4. W punkcie nr 5 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 6 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 338/4. Tu skręca na północ i biegnie do punktu nr 7 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 338/4, a następnie biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 8, w którym skręca na południe i dochodzi do punktu nr 9 położonego w południowym narożniku działki nr 22/5. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie do punktu nr 10 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 23/8, gdzie skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 11. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 12, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 13 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 25/4. W punkcie nr 13 skręca na zachód i biegnie do punktu nr 14 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 8/5. Następnie skręca na południe i biegnie do punktu nr 15 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8/5. W punkcie nr 15 skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 16 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/4. Stąd biegnie na północ do punktu nr 17 położonego na południowej granicy działki nr 266/2. W punkcie nr 17 skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 18 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 266/2. Następnie skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 89)

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Rogów Opolski

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 208/5, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 208/5 i 208/4 do punktu nr 2 położonego w północnym narożniku działki nr 208/4. Następnie skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 208/4, 208/6 i 208/7 do punktu nr 3 położonego we wschodnim narożniku działki nr 208/7. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 208/7, 208/8, 208/9, 208/10 i 208/11 do punktu nr 4 położonego w południowym narożniku działki nr 208/11. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 208/11 i 208/5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Dąbrówka Górna

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 264/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 264/6 do punktu nr 2 położonego w północnym narożniku działki nr 264/6. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 264/6, 265/4 i 266/16 do punktu nr 3 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 266/16. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 4 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 266/12. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 266/12. Następnie skręca na zachód i biegnie do punktu nr 6 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 266/12, gdzie skręca na północ, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 266/12 do punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 8, gdzie skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 9 położonego w południowym narożniku działki nr 266/16. Następnie biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 266/16 do punktu nr 10 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 266/16. Tu zmienia kierunek na północny i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 266/16, 265/4 i 264/6 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 310)

Obręb ewidencyjny Krapkowice, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 30/6, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, położonego w północnym narożniku działki nr 30/5. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 3, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 30/16. W punkcie tym skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 30/16, 30/15, 30/13 i 30/10 do punktu nr 4, położonego w północnym narożniku działki nr 30/10. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 5, położonego w zachodnim narożniku działki nr 30/8. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż zachodniej granicy działki nr 30/8 do punktu nr 6, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 30/8. Tu skręca na północny wschód i dochodzi do punktu nr 7, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 30/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 8, położonego w południowym narożniku działki nr 30/8. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 9, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 30/9. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 10, gdzie skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 11. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 12, położonego w północnym narożniku działki nr 33/1. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 13, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 37/1. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 14, położonego w południowym narożniku działki nr 37/1. Następnie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 33/1. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granic działek nr: 30/15, 30/16, 30/5 i 30/6 do punktu nr 16, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 30/6. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 410)

Obręb ewidencyjny Krapkowice, arkusz mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 124/4, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 133/7. W punkcie nr 2 skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 108/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż granicy działki nr 108/8 do punktu nr 4, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 5. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 6. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 108/8 do punktu nr 7, gdzie skręca na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 8. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 9, w którym zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 10. Tu skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 11, położonego na styku granic działek nr: 117/6 i 108/8. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 117/6. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 124/9. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 14, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 122/1. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 15, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 122/1. Następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 16, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 122/1. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 17, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 124/9. Stąd biegnie na północny wschód do punktu nr 18, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 117/6. W punkcie nr 18 skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 19, gdzie zmienia kierunek na północno-wschodni, i dochodzi do punktu nr 20, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 124/4. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 99)

Obręb ewidencyjny Karłubiec

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 214/4, w kierunku wschodnim do punktu nr 2 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 214/4. Tu skręca na południe i biegnie do punktu nr 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 214/4. Następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 4 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 214/2. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 214/2. W punkcie nr 5 skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 6 położonego w południowym narożniku działki nr 214/2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 259/2, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2 położonego w północnym narożniku działki nr 259/2. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 3, następnie zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 4. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 5, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i dochodzi do punktu nr 6. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 7, gdzie zmienia kierunek na zachodni, i dochodzi do punktu nr 8 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 259/2. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 9, w którym skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 109)

Obręb ewidencyjny Sławięcice, arkusz mapy 10

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 41, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 40/3. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 40/3. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 4 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 40/5. W punkcie nr 4 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 40/4, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 6 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 41. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 119)

Obręb ewidencyjny Kleszczów

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 140/35, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2 położonego na północno-wschodniej granicy działki nr 132. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 3, gdzie skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 4 położonego na północno-zachodniej granicy działki nr 140/35. W punkcie nr 4 skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 5 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 140/35. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie do punktu nr 6, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1211)

Obręb ewidencyjny Olesno, arkusz mapy 23

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 4108/325, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4108/325. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 4108/325. W punkcie nr 3 skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 4. Stąd biegnie na południe do punktu nr 5, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4108/325. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 6, w którym skręca na północ, i dochodzi do punktu nr 7. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu nr 8, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu nr 9. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1311)

Obręb ewidencyjny Głuchołazy, karta mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1913/2, w kierunku wschodnim do punktu nr 2. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu nr 3, z którego biegnie na zachód do punktu nr 4. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie do punktu nr 5. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 6, gdzie skręca na południe, i biegnie do punktu nr 7, stanowiącego najdalej na południe wysunięty narożnik działki nr 1913/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 8, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1903/1. W punkcie nr 8 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie do punktu nr 9, położonego w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki nr 1286/2. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 10. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 11, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1254/11. Tu zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1254/11, 1289/9 i 1289/11 do punktu nr 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1289/11. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 13, położonego w południowym narożniku działki nr 1289/11. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek nr: 1289/11 i 1289/8 do punktu nr 14, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1286/1 i 1913/2 dochodzi do punktu nr 15. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 16, w którym zmienia kierunek na północny, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1411)

Obręb ewidencyjny Łagiewniki, arkusz mapy 1d8

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3530/303, w kierunku północnym do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 3530/303. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 3530/303. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu nr 4, gdzie załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu nr 5. Stąd biegnie na północny zachód do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Tyska

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Urbanowice, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 975/16 do punktu nr 2, następnie po północnej granicy rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr: 855/16, 711/16, 706/19 niewchodzących w granice katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej do punktu nr 3 i dalej wzdłuż północnej granicy działki nr 971/41 do punktu nr 4, przecina drogę gminną po północnej granicy działki nr 767/64 i dochodzi do punktu nr 5. Dalej biegnie północną granicą działek nr: 1029/64, 1030/68 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1030/68 przez punkt nr 7 do punktu nr 8, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie po granicy działki nr 1030/68 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy działki nr 1025/111 do punktu nr 10, następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działek nr: 1025/111, 1104/115 do punktu nr 11 i dalej przez punkty od nr 12 do nr 15 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1104/115, południowo-wschodniej granicy działki nr 1103/115 oraz południowej granicy działek nr: 1104/115 i 1025/111 dochodzi do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 1094/106 do punktu nr 17, a następnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 1093/106 do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie po zachodniej granicy działki nr 1094/106 przez punkt nr 19 do punktu nr 20. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po południowej granicy działek nr: 1090/106, 822/70, 820/37, 818/37 do punktu nr 21, następnie przecina drogę gminną i biegnie przez punkty od nr 22 do nr 24 wschodnią granicą działek nr: 1193/25, 1196/25, południową i zachodnią granicą działki nr 1196/25 do punktu nr 25, leżącego na południowej granicy działki nr 1193/25. Dalej biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1193/25 do punktu nr 26, następnie przez punkty nr: 27 i 28 wschodnią, południową i zachodnią granicą działki nr 1195/25 do punktu nr 29, przecina rów odwadniający, dochodzi do punktu nr 30 i dalej biegnie przez punkty nr: 31, 32 i 33, południowo-zachodnią i zachodnią granicą działki nr 975/16 do punktu nr 1 (według mapy ewidencji gruntów), od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Urbanowice, karty mapy: 6 i 9

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim po punktach nr 2–5 po północnej granicy działki nr 1254/120 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie przez działkę nr 1254/120 do punktu nr 7. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez działkę nr 1254/120 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 623/0130 do punktu nr 9, a następnie północno-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 623/0130 przez punkt nr 10 do punktu nr 11. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr 12, 13 i 14 północno-zachodnią granicą działek nr: 626/39 i 627/39 do punktu nr 15 i dalej przez punkty od nr 16 do nr 25 północną granicą działki nr 627/39, północno-wschodnią granicą działek nr: 587/44 i 589/34, wschodnią i północną granicą działki nr 589/34 do punktu nr 26. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 589/34 i 541/34 do punktu nr 27, a następnie skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 28 i 29 do punktu nr 30 południową granicą działki nr 541/34. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie po granicy działki nr 541/34 do punktu nr 31, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie po granicy działki nr 587/44 do punktu nr 32, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie po wschodniej granicy działki nr 621/34 do punktu nr 33. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, przez punkty nr 34, 35 i 36, wzdłuż południowej granicy działek nr: 621/34, 627/39, 623/0130 oraz wschodniej i południowej granicy działki nr 1254/120 do punktu nr 37. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 1254/120 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Urbanowice, karty mapy: 6 i 8

Granica biegnie od punktu nr 1 początkowo w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym przez punkty nr: 2, 3, 4 i 5 granicą działki nr 1067/120 do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działek nr: 753/120, 756/120, 759/120 przez punkty nr: 7 i 8 do punktu nr 9, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 759/120 do punktu nr 10. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 759/120, 756/120 do punktu nr 11. Tu skręca w kierunku południowym i, przecinając ul. Strefową, dochodzi do punktu nr 12. Dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 1013/120 do punktu nr 13, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 14 i 15 północną granicą działek nr: 437/1, 457/1, 458/1, 467/1, 468/1, 449/1, 455/118, 462/118, 463/118, 464/118, 465/118, 466/118, 443/118, 459/118, 460/118, 453/118 do punktu nr 16, następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 453/118 do punktu nr 17, skąd skręca w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty nr 18–26 południową granicą działek nr: 453/118, 460/118, 459/118, 443/118, 466/118, 465/118, 464/118, 463/118, 462/118, 455/118, 449/1, 468/1, 458/1, 437/1, 1037/119, 733/101, 731/102, 1031/102, 891/104 do punktu nr 27. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działek nr: 891/104, 946/104 i 1132/104 do punktu nr 28 i dalej, po północno-zachodniej i północnej granicy działki nr 1132/104, do punktu nr 29, następnie przez punkty nr: 30 i 31 zachodnią, północno-zachodnią i wschodnią granicą działki nr 1128/104 dochodzi do punktu nr 32, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 1031/102 dochodzi do punktu nr 33, następnie przecina ul. Strefową i biegnie przez punkty nr: 34 i 35 północno-zachodnią granicą działki nr 1003/120 do punktu nr 36 i dalej południową i północno-zachodnią granicą działki nr 1067/120 przez punkt nr 37 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Urbanowice, karta mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim północną granicą działek nr: 1011/24, 1013/25, 1044/26, 1226/26 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4, następnie załamuje się na południe i biegnie wschodnią granicą działek nr: 1226/26 i 1228/26 przez punkt nr 5 do punktu nr 6. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 1228/26, 1226/26, 1044/26, 1014/25, 1012/25, 1010/24 do punktu nr 7, dalej skręca w kierunku północnym i po granicy działek nr: 1010/24 i 1011/24 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręby ewidencyjne: Urbanowice, karta mapy 6, Paprocany, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim, północną granicą działek nr: 2312/4, 1041/9, 1040/9, do punktu nr 2, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 i 7 wschodnią granicą działek nr: 1040/9, 1042/9, 1043/9, 2157/4, 2160/4 do punktu nr 8. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 2160/4, 2312/4, 2311/4, 902/5 do punktu nr 9 i dalej, przez punkt nr 10, wzdłuż północno-zachodniej granicy działek nr: 902/5, 904/10 i 906/10 do punktu nr 11, następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie po granicy działek nr: 906/10 i 2312/4 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Urbanowice, karta mapy 6

Granica biegnie zgodnie z punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 948/45 od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 948/45, w kierunku północno-wschodnim po granicy działki nr 948/45 do punktu nr 2, następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po granicy działki nr 948/45 przez punkt nr 3 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 948/45 dochodzi do punktu nr 5, następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i po południowo-zachodniej granicy działki nr 948/45 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Jaroszowice, karta mapy 7

Granica biegnie zgodnie z punktami granicznymi działki ewidencyjnej nr 807/20 od punktu nr 1 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 807/20, w kierunku wschodnim do punktu nr 2 po granicy działki nr 807/20, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie linią prostą po wschodniej granicy działki nr 807/20 do punktu nr 3, tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 807/20 przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie zachodnią granicą działki nr 807/120 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Jaroszowice, karta mapy 7

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 824/145, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, po granicy działki nr 824/145, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie granicą działki nr 824/145 przez punkty nr: 3 i 4 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty nr: 7 i 8 biegnie po granicy działki nr 824/145 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą stanowiącą zachodnią granicę działki nr 824/145 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Wilkowyje, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, po granicy działki nr 1329/23. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po granicy działki nr 1329/23 do punktu nr 3, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią prostą, przecinając działkę nr 1329/23, do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie granicą działki nr 1329/23 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny Tychy, karta mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnimi granicami działek nr: 1543/52 i 1545/52 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1545/52 do punktu nr 3, gdzie skręca na południowy wschód, i biegnie północno-wschodnimi granicami działek nr: 1545/52 i 1546/52 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 1546/52 do punktu nr 5, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie północno-wschodnimi granicami działek nr: 1546/52 i 1547/52 do punktu nr 6. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie przez działkę nr 1547/52 do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez działki nr: 1547/52, 1548/52 i 1272/52 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez działkę nr 1272/52 do punktu nr 9, położonego na południowo-zachodniej granicy działki nr 1272/52. W punkcie nr 9 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnimi granicami działek nr: 1272/52, 1548/52 i 1547/52 do punktu nr 10. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północno-zachodnią granicą działki nr 1547/52 do punktu nr 11, gdzie załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i południowo-zachodnimi granicami działek nr: 1547/52, 1546/52 i 1545/52 dochodzi do punktu nr 12. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południowo-wschodnią granicą działki nr 1544/52 do punktu nr 13. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 1544/52 do punktu nr 14, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i północno-zachodnimi granicami działek nr: 1544/52 i 1543/52 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Bieruń Stary, karta mapy 11

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działek nr: 145/30 i 147/51 do punktu nr 2, następnie skręca w kierunku północnym i wzdłuż zachodniej granicy działki nr 382/53 biegnie do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po północnej granicy działki nr 380/51 przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6. W punktach nr: 6 i 7 przecina działkę nr 354/72, i biegnąc po północno-zachodniej granicy działki nr 284/56, dochodzi do punktu nr 8. Dalej biegnie przez punkty nr: 9 i 10 północno-wschodnią granicą działek nr: 105/56, 104/56, 103/56, 102/56, 236/56 i 83/56 do punktu nr 11. W punkcie nr 11 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 83/56, 234/56 i 91/56 przez punkt nr 12 do punktu nr 13. W punktach nr: 13 i 14 przekracza działkę nr 97/23, następnie biegnie wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 92/23 i 93/23 do punktu nr 15, w którym skręca w kierunku zachodnim, i po południowej granicy działki nr 93/23 przez punkt nr 16 dochodzi do punktu nr 17 i biegnie przez punkty nr: 21, 22, 23, 24, przecinając kolejno działki nr: 98/23, 354/72, 109/24, 229/28 i ponownie działkę nr 109/24, do punktu nr 25. W punkcie nr 25 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po południowo-wschodniej granicy działki nr 620/35. Następnie biegnie wzdłuż wschodniej i południowo-wschodniej granicy działki nr 619/35 przez punkt nr 36 do punktu nr 37. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 562/59 i 595/32, przez punkty nr 38 i 39, następnie wzdłuż granicy działek nr: 530/34, 564/59, 566/59, a następnie wzdłuż granicy działek nr: 153/33, 154/33, 567/59, 538/34, 539/33, 569/59, 576/30 i 598/51 przez punkty nr: 40, 41, 42, 43, 44 i 45 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Bogucice-Zawodzie, karta mapy 40

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego południowo-wschodnim narożnikiem stycznym z działkami nr: 3/106 i 3/22, linią prostą w kierunku północnym do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/106 do punktu nr 3, następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 3/107 do punktu nr 4 i dalej w kierunku północno-zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 5, 6, 7 wzdłuż granicy działek nr: 3/108 i 3/109 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt nr 9 dochodzi do punktu nr 10. Dalej biegnie linią prostą do punktu nr 12 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 3/61. Następnie biegnie w kierunku południowym do punktu nr 19 stycznego z działką nr 15. W punkcie nr 19 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 18 i 17 stanowiące narożnik działek nr: 3/58, 3/59 do punktu nr 16 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3/60 z działką nr 3/22. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż granicy działki nr 3/60, do punktu nr 15 stycznego z działką nr 3/61, a następnie w kierunku wschodnim wzdłuż działki nr 3/22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny dzielnica Śródmieście-Załęże, karta mapy 23

Granica biegnie od punktu granicznego nr 698 w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 24/6 przez punkty graniczne nr 835 i nr 794 do punktu granicznego nr 793, następnie załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty nr: 792, 791, 790, 903 biegnie północną granicą działki nr 24/6. Dalej biegnie w kierunku wschodnim przez punkty graniczne nr: 789, 788, 787 do punktu granicznego nr 786 północną granicą działki nr 24/5. Tu załamuje się w kierunku południowym do punktu nr 685, następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 782, biegnąc wschodnią granicą działki nr 24/5, następnie załamuje się w kierunku zachodnim, przechodząc przez punkt graniczny nr 783, biegnie przez południową granicę działki 24/5, załamuje się w kierunku południowym i przez punkt nr 784 dochodzi do punktu nr 785 wschodnią granicą działki nr 24/6. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, i przechodząc przez punkty graniczne nr: 774, 773, 772 do punktu nr 771, biegnie południową granicą działki nr 24/6, załamuje się w kierunku północno-zachodnim, przechodzi przez punkty graniczne nr: 770, 769, 768, 767, 766, 764 do punktu nr 765, biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 24/6, załamuje się w kierunku zachodnim, biegnie południową granicą działki nr 24/6 przez punkt graniczny nr 697 do punktu granicznego nr 698, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Roździeń, karty mapy: 1 i 4

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, stanowiąc granicę z działką nr 1175/215. Od punktu nr 2 granica biegnie wzdłuż ul. Roździeńskiej do punktu nr 7, stanowiąc na odcinku od punktu nr 2 do punktu nr 3 granicę z działką nr 1173/182, na odcinku od punktu nr 3 do punktu nr 4 granicę z działką nr 1171/210, na odcinku od punktu nr 4 do punktu nr 6 granicę z działką nr 1175/215, a na odcinku od punktu nr 6 do punktu nr 7 granicę z działką nr 591/60. Z punktu nr 7 granica biegnie przez punkty od nr 7 do punktu nr 11 w kierunku południowym wzdłuż zachodniego krawężnika drogi wewnętrznej. Z punktu nr 11 granica kieruje się na wschód do punktu nr 12, stanowiąc na opisanym odcinku granicę z działką nr 720/60. Z punktu nr 12 granica biegnie po łuku wzdłuż wschodniego krawężnika drogi wewnętrznej przez punkty nr: 12, 13, 14 do punktu nr 15. Z punktu nr 15 granica biegnie na południe wzdłuż krawężnika drogi wewnętrznej do punktu nr 16, gdzie skręca na wschód do punktu nr 17, stanowiąc na tym odcinku granicę z działką nr 728/55. W punkcie nr 17 granica zawraca na południe, wzdłuż drogi wewnętrznej, do punktu nr 18, stanowiąc granicę z działką nr 724/51. W punkcie nr 18 granica zawraca na zachód i wzdłuż trwałego ogrodzenia zdąża do punktu nr 19, gdzie kieruje się na południe, wzdłuż krawężnika drogi wewnętrznej, do punktu nr 20, a dalej na zachód do punktu nr 21 (położonego przy zachodnim krawężniku drogi wewnętrznej), gdzie zawraca na południe do punktu nr 22, stanowiąc granicę z działką nr 726/55. Z punktu nr 22 granica biegnie na południe do punktu nr 23, stanowiąc granicę z działką nr 725/51. Z punktu nr 23 granica biegnie na zachód przez punkt nr 24 do punktu nr 25, stanowiąc na tym odcinku granicę z działkami nr: 341/60, 338/60, 335/60, 842/60. W punkcie nr 25 skręca na północny zachód do punktu nr 26, a dalej w kierunku północnym do punktu nr 27, z którego biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 28, stanowiąc granicę z działką nr 841/60. Z punktu nr 28 granica biegnie na północ wzdłuż ul. Obrońców Westerplatte, przez punkty nr: 29, 30, po granicy z działką nr 507/60, a dalej po granicy z działką nr 315/182 przez punkty nr: 31, 32 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny dzielnica Bogucice-Zawodzie, karta mapy 6

Teren znajduje się wewnątrz działki nr 4/380 i jest określony punktami od nr 1 do nr 5. Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 2. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie do punktu nr 3, w którym skręca na południowy wschód, i dwukrotnie przecinając tor kolejowy dochodzi do punktu nr 4. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż ul. Konduktorskiej przez punkt nr 5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny dzielnica Śródmieście-Załęże, karta mapy 25

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 41/1, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wspólną granicą działek nr: 42/1 i 42/2 przez punkt nr 4 do punktu nr 5, położonego u zbiegu działek nr: 42/2 i 43, następnie przez punkt nr 6, położony u zbiegu działek nr: 43 i 44 do punktu nr 7, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 44. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 8, położony u zbiegu działek nr: 59 i 54/1, przez punkt 9, położony u zbiegu działek nr: 54/1 i 54/2, przez punkt nr 10, położony u zbiegu działek nr: 54/2 i 53/2, do punktu nr 11, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 53/1. W punkcie nr 11 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 53/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 13, położony u zbiegu działek nr: 53/1 i 50/1, do punktu nr 14, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 50/1. Z punktu nr 14 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 15, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 50/1. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 16, położony u zbiegu działek nr: 49 i 45, do punktu nr 17, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 44. W punkcie nr 17 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt nr 18, położony u zbiegu działek nr: 44 i 41/1, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny dzielnica Bogucice-Zawodzie, karty mapy: 21, 23

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/13, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, położonego u zbiegu działek nr: 1/13 i 2/22. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkt nr 4, położony u zbiegu działek nr: 2/22 i 2/21, oraz punkt nr 5 do punktu nr 6, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2/22. Stąd biegnie w kierunku południowym do punktu nr 7, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2/22. Z punktu nr 7 biegnie przez punkt nr 8, położony u zbiegu działek nr: 2/24 i 2/17, następnie przez punkt nr 9, położony u zbiegu działek nr: 2/17 i 2/18, przez punkt nr 10, położony u zbiegu działek nr: 2/18 i 2/16, i przez punkt nr 11, położony u zbiegu działek nr: 2/16 i 1/21, do punktu nr 12, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1/13. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny dzielnica Śródmieście-Załęże, karta mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 130/15, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 130/15 przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 130/15. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 130/15 do punktu nr 12. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 130/7 przez punkt nr 13 do punktu nr 14, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 130/7. W punkcie nr 14 zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 130/7 do punktu nr 15, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/7. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 130/7 i 130/6 przez punkt nr 16 do punktu nr 17. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 130/14 do punktu nr 18, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/14. Następnie skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 130/14 do punktu nr 4, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 130/14. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 130/14 i 130/15 przez punkt nr 3 do punktu nr 2, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny dzielnica Śródmieście-Załęże, karta mapy 14

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 130/16, wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 130/16 do punktu nr 2, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 130/16. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż południowo-zachodnich granic działek nr: 130/16 i 130/13 przez punkt nr 3 do punktu nr 4, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 130/13. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 130/13 do punktu nr 5, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 130/13. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 130/13 i 130/1 przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż północno-wschodnich granic działek nr: 130/1 i 130/16 przez punkt nr 8 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis. Na odcinku od punktu nr 7 do punktu nr 8 granica przecina murowany budynek parterowy, położony przy ul. Węglowej.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny dzielnica Ligota, karta mapy 86

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku północno-wschodnim wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 5/20, 5/17, 5/18, 5/19 i 5/13 przez punkty od nr 2 do nr 17, do punktu nr 18. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 5/20 do punktu nr 19. Tu załamuje się na północ i biegnie przez punkt nr 20 do punktu nr 21. Stąd biegnie na zachód wzdłuż północnej granicy działki nr 5/20 przez punkt nr 22 do punktu nr 23. W punkcie nr 23 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 5/20 przez punkty od nr 25 do nr 35, do punktu nr 36. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 37, i dalej biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 5/3 do punktu nr 38. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 39, w którym załamuje się na północny wschód, i dochodzi do punktu nr 40, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5/3. W punkcie nr 40 skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 41, w którym załamuje się na południowy zachód, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 5/2 do punktu nr 42. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki 5/2 do punktu nr 43, położonego w południowym narożniku działki nr 5/2. W punkcie nr 43 załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 44, z którego biegnie na południowy wschód do punktu nr 45. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 5/20 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 412)

Obręb Wola, karta mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1883/30, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2, w którym załamuje się na północ, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1881/30 i 1880/30 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1879/30 do punktu nr 4. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż ul. Międzyrzeckiej przez punkty nr: 5 i 6 do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 8, z którego biegnie na północny wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 1885/31, 1883/30 i 1896/31 do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 10, w którym skręca na północ, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1890/31 do punkt nr 11. Z punktu nr 11 biegnie na wschód do punktu nr 12, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 13. Tu odchyla się na wschód i dochodzi do punktu nr 14, z którego biegnie na południowy zachód do punktu nr 15. Tu skręca na północny wschód i biegnie do punktu nr 16, w którym skręca na północny zachód, i wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1894/31 dochodzi do punktu nr 17. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy między działkami nr: 1893/31 i 1894/31 do punktu nr 18. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1894/31 i 1895/31 do punktu nr 19. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Jastrzębsko-Żorska

Kompleks 113)

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: Warszowice, karta mapy 2, i Baranowice, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1176/135, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1176/135, 1178/137 i 1078/137 do punktu nr 2, położonego we wschodnim narożniku działki nr 1078/137. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1078/137 do punktu nr 3, będącego północnym narożnikiem działki nr 993/137. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 993/137 do punktu nr 4, będącego zachodnim narożnikiem działki nr 1047/137. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1047/137 i 1042/137 do punktu nr 5, będącego północnym narożnikiem działki nr 1042/137. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1042/137 do punktu nr 6, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1042/137. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1042/137, 1047/137 i 993/137 do punktu nr 7, będącego północnym narożnikiem działki nr 1194/137. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż północnych granic działek nr: 1194/137 i 1195/137 do punktu nr 8, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1195/137. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1195/137, 1052/137, 769/109 i 1421/56 przez punkt nr 9 do punktu nr 10. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1471/93 do punktu nr 11, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1471/93. Stąd biegnie na południe wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1471/93 do punktu nr 12, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1471/93. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1471/93 do punktu nr 13, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1471/93. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1471/93 do punktu nr 14. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1421/56 do punktu nr 15, dalej biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1423/56 i 1424/56 do punktu nr 16, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1424/56. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1424/56 do punktu nr 17, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 1424/56. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 1424/56, 1423/56, 1422/56 i 996/137 przez punkt nr 18 do punktu nr 19, będącego najdalej wysuniętym na północ narożnikiem działki nr 996/137. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 996/137 do punktu nr 20, w którym skręca na północny wschód, i wzdłuż granicy działki nr 1194/137 biegnie do punktu nr 21, położonego w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki nr 993/137. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 993/137 do punktu nr 22, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i wzdłuż granicy działki nr 993/137 dochodzi do punktu nr 23, położonego w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki nr 1078/137. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1078/137 do punktu nr 24. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1077/137, 1076/137 i 1026/137 do punktu nr 25, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr: 1026/137. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1026/137 i 1025/137 do punktu nr 26. Stąd biegnie początkowo na północny zachód, a następnie na północny wschód wzdłuż granic działek nr: 997/137, 1095/83, 1192/46 i 1270/134 do punktu nr 27. Z tego punktu biegnie początkowo w kierunku północno-zachodnim wzdłuż drogi, a następnie na północny wschód wzdłuż granicy działki nr 1176/135 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne: Warszowice, karta mapy 2, i Baranowice, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1097/83, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1097/83, 1096/83, 1002/137 i 1003/137 do punktu nr 2, położonego w najdalej na wschód wysuniętym narożniku działki nr 1003/137. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1003/137, 998/137, 1452/56, 1427/56, 1474/56, 1426/56 i 1473/56 przez punkt nr 3 do punktu nr 4, będącego południowym narożnikiem działki nr 1473/56. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1418/56 do punktu nr 5, będącego najdalej na wschód wysuniętym narożnikiem działki nr 1418/56. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1418/56 do punktu nr 6, położonego w najdalej na południe wysuniętym narożniku działki nr 1418/56. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1418/56 do punktu nr 7, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1418/56. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1418/56, 591/54, 590/54, 1419/56, 1454/56 i 1097/83 przez punkt nr 8 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Warszowice, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1496/93, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 1496/93 do punktu nr 2, położonego w najdalej na wschód wysuniętym narożniku działki nr 1496/93. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1496/93 i 1497/93 do punktu nr 3, będącego najdalej na południe wysuniętym narożnikiem działki nr 1497/93. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1497/93 do punktu nr 4, będącego najdalej na zachód wysuniętym narożnikiem działki nr 1497/93. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 1497/93 i 1496/93 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Baranowice, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego najdalej wysunięty na północ narożnik działki nr 1327/137, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1327/137 do punktu nr 2, położonego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki nr 1327/137. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1327/137, 1329/137 i 1331/137 do punktu nr 3, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1331/137. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1331/137, 1329/137 i 1327/137 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Folwarki, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 709/147, w kierunku północno-wschodnim linią łamaną przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7 skrajem pobocza ul. Kradziejówka. Na tym odcinku graniczy z działkami nr: 709/147, 1316/147, 490/147, 1398/151. W punkcie nr 7 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż bocznicy kolejowej i biegnie linią łamaną środkiem rowu odwadniającego przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do punktu nr 15. Na tym odcinku biegnie wzdłuż działek nr: 1398/151, 495/151, 496/151, 695/151, 692/151, 332/151 i 1053/145. W punkcie nr 15 załamuje się w kierunku południowym, biegnąc w linii prostej przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 1053/145, 1017/145, 1019/145. W punkcie nr 18 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, biegnąc przez punkty nr: 19, 20, 21, 22, 23 do punktu nr 24. Na tym odcinku biegnie wzdłuż działek nr: 1021/145, 1023/145, 1027/139, 1029/139. W punkcie nr 24 załamuje się w kierunku zachodnim i linią łamaną biegnie do punktu nr 29 przez punkty nr: 25, 26, 27, 28. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 1029/139, 171/138, 190/137, 330/145. W punkcie nr 29 załamuje się w kierunku północnym i w linii prostej biegnie do punktu nr 30. Następnie załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i w linii prostej biegnie do punktu nr 31. Na odcinku tym graniczy z działkami nr: 330/145, 1132/133, 1137/132, 1140/132, 1144/130, 1147/129, 1150/124, 1153/122, 1156/117, 1157/117, 1160/116. Dalej załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą do punktu nr 32 wzdłuż działki nr 1160/116 i dalej, przecinając drogę dojazdową do działki nr 367/147, do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie skrajem drogi dojazdowej do punktu nr 34. Na odcinku tym biegnie wzdłuż działek nr: 708/147 i 707/147. W punkcie nr 34 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż działek nr: 707/147 i 709/147 w linii prostej do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Żory, karta mapy 8

Granica biegnie od punktu nr 35, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1705/101, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 1705/101, 1708/103, 2291/104, 2294/104 i 2297/105 przez punkty nr: 36 i 37 do punktu nr 38. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 2297/105, 1603/106 i 2300/106 przez punkty nr: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48 do punktu nr 49. Stąd biegnie na zachód do punktu nr 50, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 2287/103. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 2287/103, 2291/104, 1708/103 i 1705/101 przez punkty nr: 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 i 60 do punktu nr 35, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Osiny, karty mapy 1 i 3

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 1078/20, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1078/20 do punktu nr 2, położonego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki nr 1078/20. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1078/20 do punktu nr 3, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 1078/20. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 4, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 1080/28. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 1080/28 do punktu nr 5, będącego najdalej wysuniętym na północ narożnikiem działki nr 1080/28. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1080/28 do punktu nr 6, będącego najdalej wysuniętym na wschód narożnikiem działki nr 1080/28. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek nr: 1080/28 i 1081/31 do punktu nr 7, położonego w najdalej wysuniętym na południe narożniku działki nr 1081/31. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1081/31 i 138/21 do punktu nr 8, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 138/21. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 138/21 i 1078/20 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Osiny, karty mapy 1 i 3

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 140/22, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 140/22 do punktu nr 2, położonego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki nr 140/22. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 140/22 do punktu nr 3, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 140/22. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 140/22 do punktu nr 4, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 140/22. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki nr 140/22 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Osiny, karty mapy 1 i 3

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego najdalej wysunięty na północ narożnik działki nr 446/17, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 446/17 do punktu nr 2, położonego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki nr 446/17. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 446/17 do punktu nr 3, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 446/17. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 446/17 do punktu nr 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 446/17. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granicy działki nr 446/17 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Bzie Górne, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego południowo-zachodni wierzchołek działki nr 655/11, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 656/11 do punktu nr 2 będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 656/11. Następnie biegnie w kierunku wschodnim, przez punkty nr: 3, 4, 5 położone na północnej granicy działki nr 1384/43, do punktu nr 6 będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1384/43. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 1385/43 przez punkt nr 7, leżący na północnej granicy działki nr 1385/43, do punktu nr 8 będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1385/43. Z punktu nr 8 biegnie dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 9 będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 652/43, a następnie do punktu nr 10 będącego północno-zachodnim wierzchołkiem działki nr 650/43. Z punktu nr 10 biegnie w kierunku południowym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 650/43, do punktu nr 11 będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 650/43, i dalej do punktu nr 12, który jest południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1425/43. Z punktu nr 12 biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 13, który jest południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1425/43. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 14, będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1423/43, i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 1423/43, 1410/43, 1393/43 do punktu nr 15 będącego północno-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43. Z punktu nr 15 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 16, będącego południowo-wschodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43, skąd skręca w kierunku zachodnim, przechodząc przez punkt nr 17, będący południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1310/43, dalej biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 1310/43 i 1361/43 do punktu nr 18 będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1361/43. Z punktu nr 18 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 19, stanowiącego północno-wschodni wierzchołek działki nr 916/43, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 1397/43 do punktu nr 20. Z punktu nr 20, będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1392/43, biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1392/43, na której leżą punkty nr: 21 i 22, do punktu nr 23 stanowiącego północno-wschodni wierzchołek działki nr 379/37. Z punktu nr 23 biegnie do punktu nr 24, będącego wspólnym wierzchołkiem działki nr 1359/27 i działki nr 1390/43, gdzie skręca w kierunku północnym, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1390/43 i 1389/43 do punktu nr 25, po czym wzdłuż południowej granicy działki nr 1409/43 dochodzi do punktu nr 26, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1409/43 do punktu nr 27 będącego północno-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1409/43. Z punktu nr 27 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1384/43, do punktu nr 28 będącego południowo-zachodnim wierzchołkiem działki nr 1384/43, a następnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1384/43 przez punkty nr: 29 i 30 dochodzi do punktu nr 31. Punkt nr 31 stanowi wspólny wierzchołek działek nr: 653/43, 1383/43 i 1384/43. Z punktu nr 31 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Jastrzębie-Zdrój, karty mapy: 1 i 6

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 965/68, wzdłuż jej wschodniej granicy, do punktu nr 2 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 965/68 do punktu nr 3. Punkt nr 3 powstał przez przecięcie południowej granicy działki nr 965/68 przez wschodnią linię istniejących zabudowań na działce nr 1162/76. Od punktu nr 3 granica biegnie na południe przez punkt nr 4 do punktu nr 5, wzdłuż fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76, gdzie skręca na zachód, i biegnie fragmentem południowej granicy tej działki do punktu nr 6 i ponownie na południe wzdłuż kolejnego fragmentu wschodniej granicy działki nr 1162/76 do punktu nr 7. Punkt nr 7 jest najbardziej na południe wysuniętym wschodnim narożnikiem działki nr 1162/76. Od punktu nr 7 granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1162/76 do punktu nr 8 i dalej wzdłuż południowej granicy działki nr 227/176 przez punkt nr 9 do punktu nr 10, którym oznaczono południowo-zachodni narożnik tej działki. Dalej biegnie po linii oddzielającej obręby ewidencyjne: Jastrzębie-Zdrój, karta mapy 1, od Moszczenicy, karta mapy 7 do przecięcia ze stałym ogrodzeniem terenu kopalni od strony południowej. Dalej biegnie po linii ogrodzenia przez punkty nr: 12 i 13 do punktu nr 14, w którym ogrodzenie przecina linię oddzielającą obręby ewidencyjne, i dalej po tej linii do punktu nr 15, w którym przecina południową krawędź istniejącej, urządzonej drogi pożarowej. Następnie biegnie wzdłuż południowej krawędzi drogi pożarowej przez punkt nr 16 do punktu nr 17. Dalej biegnie wzdłuż południowej i wschodniej krawędzi drogi pożarowej przez punkt nr 18 do punktu nr 19, w którym wschodnia krawędź drogi przecina bocznicę kolejową na działce nr 965/68. Teren zamyka linia biegnąca od punktu nr 19 wzdłuż bocznicy kolejowej do przecięcia z północną granicą działki nr 965/68 w punkcie nr 20 i dalej po fragmencie północnej granicy tej działki do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 314)

Obręb ewidencyjny Ruptawa, karta mapy 11

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 404/36, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 404/36 do punktu nr 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 404/36. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 404/36 do punktu nr 3 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 404/36. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 404/36 przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 387/36. W punkcie nr 6 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 387/36 do punktu nr 7 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 388/36. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 388/36 i 389/36 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 389/36 do punktu nr 9, gdzie skręca w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 389/36 do punktu nr 10 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 389/36. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 389/36 do punktu nr 11 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 389/36. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 389/36, 390/36 i 386/36 do punktu nr 12 stanowiącego południowy narożnik działki nr 386/36. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 386/36 do punktu nr 13 będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 386/36. Z punktu nr 13 biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 386/36, 390/36 i 387/36 do punktu nr 14 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 387/36. Stąd biegnie na północ, a następnie na północny wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 404/36 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Ruptawa, karta mapy 11

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego przy ul. Żwirki i Wigury, będącego północnym wierzchołkiem części działki nr 391/36, rozdzielającego tę działkę linią wysokiego napięcia do punktu nr 8 stanowiącego wspólny narożnik z działką nr 383/36 i dalej w kierunku wschodnim do punktu nr 9. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 10. Z punktu nr 10 dalej po południowej granicy części działki nr 391/36 biegnie po łuku w kierunku zachodnim do punktu nr 11. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim wzdłuż linii energetycznej wysokiego napięcia i biegnie dalej do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Skrzyszów, karty mapy: 6 i 9

Granica biegnie od punktu nr 29, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 476/14, przez punkt nr 30, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 476/14, do punktu nr 31, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 360/70. Od punktu nr 31 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 32, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 490/19, i dalej do punktu nr 33, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 489/19. Od punktu nr 33 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 489/19 przez punkt nr 34, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 489/19, do punktu nr 35, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 469/69. W punkcie nr 35 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 469/69 i 482/69 do punktu nr 36, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 482/69 i północno-zachodnim narożnikiem działki nr 562/41. Od punktu nr 36 granica biegnie w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 562/41 do punktu nr 37, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 562/41. W punkcie nr 37 skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 562/41 do punktu nr 38, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 562/41. W punkcie nr 38 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą do punktu nr 39, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 564/41. Od punktu nr 39 granica biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 564/41 do punktu nr 40, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 564/41. Od punktu nr 40 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 583/41, do punktu nr 41. W punkcie nr 41 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 583/41 do punktu nr 42. Od punktu nr 42 biegnie linią prostą w kierunku wschodnim, wzdłuż północnej granicy działki nr 583/41, do punktu nr 43, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 583/41. Od punktu nr 43 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 44, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 523/31. Od punktu nr 44 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą wzdłuż północnej granicy działki nr 523/31 do punktu nr 45, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 523/31. Od punktu nr 45 biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 523/31, przez punkty nr: 46, 47, 48 do punktu nr 49, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 523/31. Od punktu nr 49 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 50, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 528/31. Od punktu nr 50 biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 528/31, do punktu nr 51, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 528/3. Od punktu nr 51 biegnie linią prostą w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 528/31, do punktu nr 52, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 528/31. Od punktu nr 52 biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 528/31, do punktu nr 53, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 527/31. Od punktu nr 53 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 54, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 526/31. W punkcie nr 54 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 526/31 do punktu nr 55, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 521/69. Od punktu nr 55 biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 521/69 do punktu nr 56 który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 585/41. Od punktu nr 56 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 585/41, do punktu nr 57, który jest północnym wierzchołkiem działki nr 586/41. Od punktu nr 57 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 586/41, przecinając działkę nr 522/69 w punktach nr 58 i 59. Od punktu nr 59 granica nadal biegnie w kierunku południowo-zachodnim, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 508/28, do punktu nr 60, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 508/28. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 508/28, przez punkt nr 61 w południowo-zachodnim narożniku działki nr 508/28 do punktu nr 61. Od punktu nr 61 granica biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 509/28 do punktu nr 62, który jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 470/72, następnie do punktu nr 63, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 470/72. Od punktu nr 63 granica biegnie linią prostą, wzdłuż południowej granicy działki nr 511/59, do punktu nr 64, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 511/59. Z punktu nr 64 granica biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 511/59, do punktu nr 65, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 511/59. Od punktu nr 65 granica biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 460/72, do punktu nr 66, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 460/72. Następnie biegnie w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 460/72, do punktu nr 67, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 505/24, i dalej w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 505/24, do punktu nr 68, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 69. Od punktu nr 69 biegnie w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 505/24, do punktu nr 70, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 354/24. Od punktu nr 70 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 71, który jest południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 354/24, i dalej wzdłuż zachodnich granic działek nr: 354/24, 352/24, 350/23, 348/23 do punktu nr 72, następnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 346/23, 344/20, 342/20, 360/70, 476/14 do punktu nr 29, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: Dolne Przedmieście 16, Stare Bielsko

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim do punktu nr 2 północną granicą działki nr 32/13 i dalej przez punkty nr: 3, 4 i 5 północną granicą działki nr 5/10 do punktu nr 6, wzdłuż południowej granicy toru linii kolejowej Katowice – Bielsko-Biała. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 5/10 przez punkty nr: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13 do punktu nr 14, po czym załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż ul. Węglowej południową granicą działki nr 5/10 przez punkty nr: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 do punktu nr 24. Następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 25, 26, 27 i 28 południową granicą działki nr 32/13 do punktu nr 29. Następnie załamuje się w kierunku północnym i przez punkty nr: 30, 31, 32 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne: Dolne Przedmieście 17, Komorowice Śląskie

Granica biegnie w kierunku wschodnim od punktu nr 1 przez punkt nr 2 do punktu nr 3 północną granicą działki nr 2/7 i dalej do punktu nr 4, następnie północną granicą działki nr 3564/4 przez punkty nr: 5, 6, 7, 8 i 9 do punktu nr 10 wzdłuż ul. Grażyńskiego. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 3564/4 przez punkty nr: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 do punktu nr 18. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż linii kolejowej Katowice – Bielsko-Biała południową granicą działki nr 3564/4 przez punkty nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29 i dalej w kierunku zachodnim do punktu nr 36 położonego na południowej granicy działki nr 2/7. W punkcie nr 36 załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 37, a następnie w kierunku zachodnim do punktu nr 38 położonego na zachodniej granicy działki nr 2/7. Dalej załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 33 i przez punkty nr: 34 i 35 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 315)

Obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1, zlokalizowanego w północno-zachodniej części działki nr 3561/2, w kierunku północno-wschodnim przez punkt nr 2 do punktu nr 3, położonego na wschodniej granicy działki nr 3561/2. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 3561/2 do punktu nr 4, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3561/2. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 3561/2 do punktu nr 5, położonego na południowej granicy działki nr 3561/2. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu nr 6, zlokalizowanego w północno-wschodniej części działki nr 3561/3. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu nr 7, gdzie skręca na północny zachód i dochodzi do punktu nr 8, położonego na południowej granicy działki nr 3561/2. Stąd biegnie na niewielkim odcinku w kierunku zachodnim do punktu nr 9, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3561/2 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Stare Bielsko, karta mapy 2

Granica biegnie od punktu nr 38, który jest północno-zachodnim narożnikiem działki nr 1863/7 oraz południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 1863/6, w kierunku północnym linią prostą przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 do punktu nr 6. Od punktu nr 6 biegnie w kierunku wschodnim, a następnie w kierunku północnym linią prostą przez punkty nr: 7, 8, 9 do punktu nr 10. Od punktu nr 10 biegnie w kierunku wschodnim linią prostą przez punkty nr: 11 i 12 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku północnym, dochodząc do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią prostą przez punkt nr 15, dochodząc do punktu nr 16, który stanowi granicę miasta i jednocześnie jest północno-wschodnim narożnikiem działki nr 1753/2. Począwszy od punktu nr 16 zmienia kierunek na południowy i biegnie wzdłuż rzeki Wapienica linią prostą przez punkty nr: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 do punktu nr 29. Od punktu nr 29 biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1863/5 do punktu nr 39, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1863/5. Od punktu nr 39 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1863/5 przez punkty nr: 40, 41, 42 do punktu nr 43, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 1863/6. Od punktu nr 43 biegnie w kierunku zachodnim, wzdłuż południowej granicy działki nr 1863/6, do punktu nr 38, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 516)

Obręb ewidencyjny Komorowice Krakowskie

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 630/7, w kierunku wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 630/7 i 630/41 do punktu nr 2, położonego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki nr 630/41. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 630/4, 630/43, 630/45, 630/47, 630/49, 630/32 i 630/51 przez punkty nr: 3 i 4 do punktu nr 5, będącego najdalej wysuniętym na wschód narożnikiem działki nr 630/51. Stąd biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 630/51 do punktu nr 6, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 625/12. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 630/51 do punktu nr 7, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 630/51. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 630/51 i 630/27 do punktu nr 8, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 630/27. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic działek nr: 630/27, 630/32, 630/24, 630/47, 630/21, 630/8 i 630/7 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Lipnik, karta mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1 w kierunku wschodnim, północną granicą działki nr 4359/58, przez punkt nr 2 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działek nr: 4359/58, 4331/58 przez punkty nr: 4, 5 i 6 do punktu nr 7, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 4331/58, 4331/43, 4331/42 i 4359/58 od punktu nr 7 przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, dochodząc do punktu nr 14, po czym załamuje się w kierunku północnym i biegnie po zachodniej granicy działki nr 4359/58 przez punkty nr: 15, 16, 17 do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i południową granicą działki nr 4359/58 przez punkty nr: 19 i 20 dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 717)

Obręb ewidencyjny Komorowice Śląskie

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego na zachodniej granicy działki nr 246/20, na północny zachód do punktu nr 2, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 246/20. Tu zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 246/20, 246/18, 246/14, 246/15 przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 do punktu nr 7, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 246/15. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 246/15, 87/7, 246/13 przez punkty nr: 8, 9, 10 do punktu nr 11. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez działkę nr 246/13 do punktu nr 12, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 246/11. Dalej biegnie w tym samym kierunku wzdłuż południowej granicy działki nr 246/11 do punktu nr 13, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 247/1, 246/19 przez punkty nr 14 i 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 17 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

(skreślony)18)

Obszar 219)

Obręb ewidencyjny Wielopole, karty mapy: 3 i 11

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 1462/8, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2 położonego w północnym narożniku działki nr 1463/8. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 1463/8 do punktu nr 3 położonego we wschodnim narożniku działki nr 1463/8. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1463/8 do punktu nr 4 położonego w południowym narożniku działki nr 1463/8. W punkcie nr 4 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 1459/8 do punktu nr 6 położonego w północnym narożniku działki nr 1459/8. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 1459/8 do punktu nr 7 położonego we wschodnim narożniku działki nr 1459/8. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 1459/8 do punktu nr 8 położonego we wschodnim narożniku działki nr 235/6. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 235/6 przez punkt nr 9 położony w południowym narożniku działki nr 235/6. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowo-wschodnich granic działek nr: 237/8 i 244/10 do punktu nr 10 położonego we wschodnim narożniku działki nr 2060/4. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 2060/4 do punktu nr 11 położonego w południowym narożniku działki nr 2060/4. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 2060/4 i 2061/4 do punktu nr 12 położonego w południowym narożniku działki nr 269/10. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 269/10 do punktu nr 13 położonego w zachodnim narożniku działki nr 269/10. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 269/10 do punktu nr 14 położonego w zachodnim narożniku działki nr 270/10. Następnie biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 270/10 do punktu nr 15 położonego we wschodnim narożniku działki nr 270/10. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodnich granic działek nr: 85/7, 997/8, 1460/8 i 1462/8 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 620)

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Leszczyny, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4665/412, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr: 4665/412 i 4663/412 do punktu nr 2 położonego w zachodnim narożniku działki nr 4663/412. Następnie skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 4663/412 do punktu nr 3 położonego w południowym narożniku działki nr 4663/412. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 4663/412 i 4664/412 do punktu nr 4 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 4664/412. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 4664/412 i 4665/412 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Stanowice, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północnym narożniku działki nr 775/79, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 775/79 do punktu nr 2 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 775/79. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 775/79 przez punkty nr: 3 i 4 do punktu nr 5 położonego we wschodnim narożniku działki nr 775/79. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty nr: 6, 7, 8 i 9 wzdłuż południowej granicy działki nr 775/79 do punktu nr 10 położonego w zachodnim narożniku działki nr 775/79. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 775/79 do punktu nr 11 stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 775/79. W punkcie nr 11 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 775/79 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Stanowice, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 656/14, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 2 położonego w północnym narożniku działki nr 656/14. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 656/14 do punktu nr 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 656/14. Stąd biegnie na zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 656/14 do punktu nr 4 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 656/14. Następnie skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 656/14 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Stanowice, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 916/24, w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 916/24 do punktu nr 2 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 916/24. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 3 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 916/24 do punktu nr 4 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 916/24. W punkcie nr 4 zmienia kierunek na zachodni i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 916/24 do punktu nr 5 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 916/24. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 916/24 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Czechowice, karty mapy: 5, 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Słowackiego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 3788/1028, w kierunku północnym przez punkty nr: 2 i 3 do jej północno-zachodniego narożnika oznaczonego punktem nr 4. W punkcie nr 4 skręca w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 3788/1028 do jej północno-wschodniego narożnika oznaczonego jako punkt nr 5. W punkcie nr 5 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 3788/1029 przez punkt nr 6 do punktu nr 7 stanowiącego północno-zachodni narożnik tej działki. W punkcie nr 7 granica załamuje się w kierunku wschodnim, biegnąc północną granicą działki nr 3788/1029 do punktu nr 8. Od punktu nr 8 granica biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3788/1030 przez punkty nr: 9, 10 do punktu nr 11. Od punktu nr 11 granica skręca w kierunku zachodnim do punktu nr 12. Od punktu nr 12 biegnie linią prostą w kierunku północnym, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3788/1030, przez punkt nr 13 do punktu nr 14 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 3788/1030. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 3788/1030 przez punkty nr: 15, 16, 17 do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku północnym do punktu nr 19. Od punktu nr 19 granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 20 będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 3788/1031. Od punktu nr 20 granica biegnie północną granicą działki nr 3788/1031 przez punkty nr: 21 i 22 do punktu nr 23 stanowiącego północno-wschodni narożnik działki nr 3788/1031. Od punktu nr 23 granica biegnie północną granicą działki nr 3788/962 przez punkty nr: 24, 25, 26, 27, 28 do punktu nr 29. W punkcie nr 29 granica załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 30, a następnie w kierunku wschodnim przez punkty nr: 31 i 32 do punktu nr 33, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 3788/962, następnie biegnie wschodnią granicą działki nr 3788/962 do punktu nr 34 stanowiącego południowo-wschodni narożnik tej działki. W punkcie nr 34 skręca w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 3788/962 do punktu nr 35 będącego południowo-zachodnim narożnikiem tej działki. Od punktu nr 35 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1031 do punktu nr 36. W punkcie nr 36 granica skręca w kierunku południowym do punktu nr 37 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3188/1031. Od punktu nr 37 granica biegnie wschodnią granicą działki nr 3788/1001 przez punkt nr 38 do punktu nr 39 będącego południowo-wschodnim narożnikiem tej działki. W punkcie nr 39 skręca w kierunku zachodnim i dalej biegnie wzdłuż ul. Słowackiego do punktu nr 40, a następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 41, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3188/1030. Od punktu nr 41 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1030 przez punkt nr 42 do punktu nr 43 stanowiącego południowo-zachodni narożnik tej działki. Od punktu nr 43 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1029 przez punkt nr 44 do punktu nr 45, który jest południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3788/1028. Od punktu nr 45 granica biegnie południową granicą działki nr 3788/1028 przez punkty nr: 46 i 47 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Czechowice, karta mapy 12

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego przy ul. Bestwińskiej, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 3336/4 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 3, 4, 5, 6 wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 3336/4, 3335/5, 3335/9, 3335/10 do punktu nr 7 stanowiącego południowy narożnik działki nr 3335/10. Z punktu nr 7 granica obszaru przecina działkę nr 4571, biegnąc w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, stanowiącego zachodni narożnik działki nr 3342, i dalej przez punkty nr: 9, 10 wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 3342 i 3340 do punktu nr 11, który stanowi zachodni narożnik działki nr 3348. Następnie granica skręca w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 12 wzdłuż północnej granicy działek nr: 3348 i 3347. W punkcie nr 12 granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 3344/5 do punktu nr 13. Następnie biegnie linią łamaną przez punkty nr: 14, 15 do punktu nr 16. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 17 stanowiącego zachodni narożnik działki nr 3359/16. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt nr 18, północną granicą działek nr: 3359/19 i 3359/13, do punktu nr 19 stanowiącego północny narożnik działki nr 3359/13. W punkcie nr 19 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż wschodniej granicy działek nr: 3359/13, 3359/14, 3359/19 przez punkty nr: 20, 21, 22 do punktu nr 23. W punkcie nr 23 granica skręca na wschód i północną granicą działki nr 3359/20 biegnie do punktu nr 24. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 3359/20, 3359/16, 3359/35, przez punkty nr: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, do punktu nr 33 stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki nr 3359/35. Z punktu nr 33 granica biegnie linią łamaną południową granicą działek nr: 3359/35, 3359/22, 3359/20, 3361/13, 3294/19, 3294/21 przez punkty nr: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 do punktu nr 45, który stanowi południowo-zachodni narożnik całego obszaru. Następnie granica skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 3294/21, 3294/25, 4571, 3298/5, 3298/4, 3298/3, 4571, 3335/10, 3335/9, 3335/5, 3336/4 przez punkty nr: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obszar 121)

Obręb ewidencyjny Myślenice 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1810/4, wzdłuż północnych granic działek nr: 1810/4, 1810/6, 1809/2, 1806/2, 1805/2, 1801/2, 1800/2, 1767/2, 1765/2, 1764/2, 1761/2, 1760/2, 1757/2, 1756/2, 1753/3, 1752/3, 1749/2, 1748/2, 1745/2, 1744/2, 1741/2, 1740/2, 1737/2, 1736/2 i 1733/2 do punktu nr 2 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1733/2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1733/2 do punktu nr 3 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1733/2. W punkcie nr 3 skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1964/5 do punktu nr 4 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1729/2. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1729/2 do punktu nr 5 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1729/2. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnych granic działek nr: 1729/2, 1728/2, 1725, 1724, 1721, 1720, 1717, 1716, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1702, 1701, 1700 i 1699 do punktu nr 6 położonego w północnym narożniku działki nr 1699. W punkcie nr 6 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 1699, 1703 i 1704 do punktu nr 7 położonego w południowym narożniku działki nr 1704. W punkcie nr 7 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1718, 1719, 1722 i 1723 do punktu nr 8 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1723. Stąd biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1964/8, 1964/7 i 1964/3 do punktu nr 9 położonego w zachodnim narożniku działki nr 1964/3. Następnie biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 1810/6 i 1810/4 do punktu nr 10 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1810/4. W punkcie nr 10 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1810/4 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Myślenice 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1341/1, w kierunku północno-wschodnim północnymi granicami działek nr: 1341/1, 1341/15, 1341/4 i 1341/7 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 1342/40 do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 4. W punkcie nr 4 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 5, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1342/40 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 7. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 8. W punkcie nr 8 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 9, a następnie północną granicą działki nr 1342/40 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 skręca na północny zachód i biegnie do punktu nr 11, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 12. W punkcie nr 12 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 13. W punkcie nr 13 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 14, po czym skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 15. Z punktu nr 15 biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 1341/7 w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 16. W punkcie nr 16 skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu nr 17. W punkcie nr 17 skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 18, skąd biegnie na wschód północną granicą działki nr 1341/14 do punktu nr 19. Tu skręca na północ i biegnie do punktu nr 20, w którym zmienia kierunek na południowo-wschodni, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 1341/14 przez punkt nr 21 do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 1241/14 do punktu nr 23. W punkcie nr 23 załamuje się na południe i biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 1341/13 przez punkty nr: 24 i 25 do punktu nr 26. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek nr: 1360/2 i 1360/1 do punktu nr 27. W punkcie nr 27 skręca na południowy zachód i biegnie do punktu nr 28, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 29, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1241/12. Z punktu nr 29 biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż południowych granic działek nr: 1341/12 i 1341/11 do punktu nr 30. W punkcie nr 30 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 31. W punkcie nr 31 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 32 do punktu nr 33. W punkcie nr 33 skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 34, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1341/6. W punkcie nr 34 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu nr 35, w którym skręca na północny zachód, i biegnie do punktu nr 36. Z punktu nr 36 biegnie południową granicą działki nr 1341/15 do punktu nr 37, gdzie skręca na południe, i biegnie do punktu nr 38. Z punktu nr 38 biegnie południowymi granicami działek nr: 1321/4 i 1320/2 do punktu nr 39. Tu skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 40, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 41. W punkcie nr 41 granica skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 42, następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 43. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 44, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1321/4. W punkcie nr 44 skręca w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 45, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu nr 46. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 47, gdzie zmienia kierunek na południowo-zachodni, i biegnie do punktu nr 48. W punkcie nr 48 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1341/1 przez punkt nr 49 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 922)

Obręb ewidencyjny Pawłowice, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 9/10, w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 9/10 do punktu nr 2 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 9/10. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 9/10 do punktu nr 3, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 9/10 do punktu nr 4 położonego w południowym narożniku działki nr 9/10. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 9/10 i 10/1 do punktu nr 5 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 9/10. Stąd biegnie na północ wzdłuż zachodniej granicy działki nr 9/10 do punktu nr 6 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 9/10. W punkcie nr 6 skręca w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 9/10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1023)

Obręb ewidencyjny Wieprz, karta mapy 12

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 3589/11, w kierunku wschodnim do punktu nr 2, położonego w najdalej wysuniętym na wschód narożniku działki nr 3589/11. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 3589/11 i 3589/10 do punktu nr 3, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 3589/10. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 3589/10 do punktu nr 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 3589/10. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 3589/10 i 3589/11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1122)

Obręb ewidencyjny Zwardoń, karta mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w zachodnim narożniku działki nr 8009/10, w kierunku północno-zachodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5 i 6 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki nr 8481/60 do punktu nr 7 położonego we wschodnim narożniku działki nr 8481/60. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 8 i 9 wzdłuż północnej granicy działki nr 8481/60 do punktu nr 10 położonego w północnym narożniku działki nr 8481/60. Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr 8481/60 przez punkty nr: 11, 12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8009/9. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8009/87 przez punkty nr: 17 i 18 do punktu nr 19 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8009/87. W punkcie nr 19 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 wzdłuż północnych granic działek nr: 8009/87, 8009/89, 8009/91, 8009/93, 8479/12, 8479/5, 8009/64 i 8009/95 do punktu nr 30 położonego w północnym narożniku działki nr 8009/95. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 31 i 32 wzdłuż północnej granicy działki nr 8009/95 do punktu nr 33 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 8009/95. Stąd biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 8009/97 do punktu nr 34 położonego w północnym narożniku działki nr 8009/97. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 35 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8009/70. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż północnej granicy działki nr 8009/70 przez punkt nr 36 do punktu nr 37 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 8009/70. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8009/70 do punktu nr 38 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8009/70. W punkcie nr 38 skręca w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty nr: 39, 40 i 41 wzdłuż południowej granicy działki nr 8009/70 do punktu nr 42 położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 8030/9. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż północno-wschodniej granicy działki nr: 8030/9 do punktu nr 43 położonego we wschodnim narożniku działki nr 8030/9. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 8030/9 przez punkty nr: 44 i 45 do punktu nr 46 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 8030/9. Następnie skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 8026/3, 8027 i 8028/1 przez punkty nr: 47 i 48 do punktu nr 49 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8028/1. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 8030/4 do punktu nr 50 położonego w północnym narożniku działki nr 8030/4. Dalej biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północno-zachodniej granicy działki nr 8031 do punktu nr 51 położonego w północnym narożniku działki nr 8031. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie przez punkty nr: 52, 53, 54, 55, 56 i 57 wzdłuż wschodnich granic działek nr: 8031, 8030/4, 8032/3, 8030/4, 8029/2 i 8036/3 do punktu nr 58 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8036/3. Następnie skręca w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty nr: 59, 60, 61, 62, 63 i 64 wzdłuż południowych granic działek nr: 8036/3 i 8036/4 do punktu nr 65 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 8036/4. Następnie biegnie w kierunku północnym przez punkty nr: 66, 67 i 68 wzdłuż zachodnich granic działek nr: 8036/4, 8037/1 i 8026/4 do punktu nr 69 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8026/5. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt nr 70 wzdłuż południowej granicy działki nr 8026/5 do punktu nr 71 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 8026/5. Dalej biegnie w kierunku południowym przez punkty nr: 72 i 73 wzdłuż wschodnich granic działek nr: 8039/14 i 8039/13 do punktu nr 74 położonego we wschodnim narożniku działki nr 8039/13. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 75 wzdłuż południowej granicy działki nr 8039/13 do punktu nr 76 położonego w południowym narożniku działki nr 8039/13. W punkcie nr 76 skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 8039/13 i 8039/14 przez punkt nr 77 do punktu nr 78 położonego w zachodnim narożniku działki nr 8475/3. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 8475/3 do punktu nr 79 położonego w południowym narożniku działki nr 8475/3. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt nr 80 wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8475/3 do punktu nr 81 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8475/3. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 8477 do punktu nr 82 położonego we wschodnim narożniku działki nr 8475/2. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt nr 83 wzdłuż południowych granic działek nr: 8475/2 i 8476 do punktu nr 84 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 8476. Stąd biegnie w kierunku północnym przez punkt nr 85 wzdłuż wschodniej granicy działki nr 8476 do punktu nr 86 położonego w północnym narożniku działki nr 8476. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowych granic działek nr: 8478/6 i 8009/50 przez punkty nr: 87 i 88 do punktu nr 89 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 8009/50. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodniej granicy działki nr 8009/50 do punktu nr 90 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 8009/50. W punkcie nr 90 skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 8009/10 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1224)

Obręb ewidencyjny Orzesze, karta mapy 10

Obszar 1

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 182/98, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2, położonego na północnej granicy działki nr 184/98. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu nr 3, w którym załamuje się na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 4. Stąd biegnie na północny wschód do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż północnej granicy działki nr 641/92 do punktu nr 6, będącego najdalej wysuniętym na wschód narożnikiem działki nr 641/92. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż wschodniej granicy działki nr 641/92 do punktu nr 7, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 641/92. Stąd biegnie na krótkim odcinku w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8, gdzie skręca na południe i dochodzi do punktu nr 9, będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 589/136. Tu załamuje się na zachód i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 589/136 do punktu nr 10, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 587/146. Stąd biegnie początkowo na północ, a następnie na zachód do punktu nr 11, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 587/146. Tu załamuje się na północ i dochodzi do punktu nr 12, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 587/146. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż południowej granicy działki nr 171 do punktu nr 13, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 171. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż zachodnich granic działek nr: 171, 107, 182/98 i 97 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północno-zachodni narożnik działki nr 100, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż północnych granic działek nr 100 i 99 do punktu nr 2, będącego najdalej wysuniętym na północ narożnikiem działki nr 99. Stąd biegnie na wschód do punktu nr 3, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 99. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż wschodnich granic działek nr: 99, 100 i 101 do punktu nr 4, będącego najdalej wysuniętym na wschód narożnikiem działki nr 101. Stąd biegnie na wschód wzdłuż północnej granicy działki nr 113 do punktu nr 5, będącego najdalej wysuniętym na wschód narożnikiem działki nr 113. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 113 do punktu nr 6, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 113. Z punktu nr 6 biegnie na północny zachód wzdłuż południowej granicy działki nr 113 do punktu nr 7, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 113. Stąd biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 102, początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a następnie zachodnim i dochodzi do punktu nr 8, będącego najdalej wysuniętym na zachód narożnikiem działki nr 102. Tu załamuje się początkowo w kierunku południowym, a następnie południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 100 do punktu nr 9, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 100. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zachodniej granicy działki nr 100 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 1325)

Obręb ewidencyjny Ostróg, karta mapy 25

Granica biegnie od punktu nr 1, stanowiącego północny narożnik działki nr 47/5, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 47/5 i 156/7 do punktu nr 2, stanowiącego wschodni narożnik działki nr 156/7. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 156/7 i 47/6 do punktu nr 3, będącego najdalej wysuniętym na południe narożnikiem działki nr 47/6. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek nr: 47/6, 46/1 i 46/2 do punktu nr 4, będącego południowo-zachodnim narożnikiem działki nr 46/2. Tu skręca w kierunku północnym i biegnie wzdłuż granicy działki nr 46/2 do punktu nr 5, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 46/2. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek nr: 46/2, 137 i 47/5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sosnowiecko-Dąbrowska

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Sosnowiec, karty mapy: 3, 4 i 41b

Granica biegnie od punktu nr 1, usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 29/2, w kierunku północno-wschodnim, północnymi granicami działek nr: 29/2 i 46/1 do punktu nr 2. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie północną granicą działki nr 42/5 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 42/5 i 1/10 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 1/10 do punktu nr 6, gdzie skręca na południe i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/10 do punktu nr 7. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 10/6 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowym wschodnimi granicami działek nr: 10/6 i 2/2 do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południowymi granicami działek nr: 2/2 i 1/5 do punktu nr 10. W punkcie nr 10 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/5 do punktu nr 11. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 1/5 do punktu nr 12, gdzie skręca w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/5 do punktu nr 13. W punkcie nr 13 skręca na wschód i biegnie północną granicą działki nr 1/5 do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1/5 do punktu nr 15. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 16, gdzie skręca na zachód, i biegnie do punktu nr 16a, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 20. Stąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 21, w którym załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie północną granicą działki nr 1/14 do punktu nr 22. Następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 23, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu nr 24. Tu skręca na północ i biegnie przez punkty nr: 25 i 26, zachodnimi granicami działek nr: 1/3, 42/3, 45/1 i 29/2 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Klimontów, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2658/6, w kierunku wschodnim, północną granicą działek nr: 2658/6, 1872/15, 1871/6 i 2657/5 do punktu nr 2. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 2657/5 do punktu nr 4. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działek nr: 2657/5 i 2669/4 do punktu nr 5. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działek nr: 2669/4, 2657/4, 1872/12 i 2658/6 do punktu nr 6. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną zachodnią granicą działki nr 2658/6 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Klimontów, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2695, w kierunku wschodnim północną granicą działki nr 2695 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północnymi granicami działek nr: 2660/1, 2693 i 2692 przez punkty nr: 9 i 10 do punktu nr 11, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 2692. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 2692 do punktu nr 12, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie południowymi granicami działek nr: 2692, 2694, 1993/7, 2656/2, 1994/1 i 1995/1 do punktu nr 13. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 1995/1 do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 14a. Następnie biegnie w kierunku północnym, zachodnią granicą działki nr 1872/14 do punktu nr 14b, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1872/14. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie północnymi granicami działek nr: 1872/14, 1871/8, 2657/3, 2669/2 do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 2695 do punktu nr 18. Następnie załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 2695 do punktu nr 19, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie zachodnią granicą działki nr 2695 do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręby ewidencyjne: Klimontów, karta mapy 6, Sosnowiec, karta mapy 80

Granica biegnie od punktu nr 20, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 2681/2, w kierunku zachodnim, linią łamaną, przez punkty nr: 21, 22, 23 i 24 do punktu nr 25. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną do punktu nr 26. Dalej biegnie w kierunku zachodnim, linią łamaną, południową granicą działki nr 37/5 do punktu nr 27. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 37/5. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną do punktu nr 33 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2681/2. Tu skręca na południe i biegnie linią łamaną wschodnią granicą działki nr 2681/2 do punktu nr 20, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 526)

Obręb ewidencyjny Sosnowiec nr 0012

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 852, w kierunku północno-zachodnim zachodnimi granicami działek nr: 852 i 738, przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 738 przez punkty nr: 4, 5 i 6 do punktu nr 7. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim północnymi granicami działek nr: 738, 830/1, 830/2 i 995/3 przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 do punktu nr 19, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 995/3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wschodnią granicą działki nr 995/3 do punktu nr 20, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 995/3. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 21, a następnie północno-zachodnim południowymi granicami działek nr: 995/3, 995/6, 995/5, 987 i 988 przez punkty nr: 22, 23, 24, 25 i 26 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Sosnowiec, karty mapy: 53 i 60

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 14/22a, w kierunku północnym przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 5, gdzie skręca na północ, i biegnie linią łamaną, zachodnią granicą działki nr 14/22a, przez punkty nr: 6 i 7 do punktu nr 8. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 9, 10, 11, 12, 13 i 14 do punktu nr 15. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią łamaną, wzdłuż zachodniej granicy działki nr 1/29a, przez punkty nr: 16 i 17 do punktu nr 18. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 19 i 20 do punktu nr 21. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-wschodnim, północno-zachodnią granicą działki nr 1/29a, przez punkty nr: 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 do punktu nr 29. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie linią łamaną, wschodnią granicą działek nr: 1/29a i 14/22a, przez punkty nr: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 i 41 do punktu nr 42. W punkcie nr 42 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż południowej granicy działki nr 14/22a do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Sosnowiec, karty mapy: 55, 56 i 57

Granica biegnie od punktu nr 1, będącego północno-zachodnim narożnikiem działki nr 2/1, w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działek nr: 2/1, 9/9, 3/2 do punktu nr 2. W punkcie nr 2 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 2/17 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki nr 2/17 do punktu nr 4, będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 2/17. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim wschodnią granicą działek nr: 2/17, 3/2, 4/2, 5/2, 6/15 do punktu nr 5. Z punktu nr 5 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działek nr: 6/15, 9/9, 4/1 do punktu nr 6, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wschodnią granicą działki nr 5/9 do punktu nr 7. Z punktu nr 7 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działek nr: 5/9, 5/3 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 12. Z punktu nr 12 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim, zachodnią granicą działki nr 6/11, przez punkty nr: 13, 14 do punktu nr 15. Z punktu nr 15 granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 16. Z punktu nr 16 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 827)

Obręb ewidencyjny Sosnowiec nr 0011

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1907/3, w kierunku północnym do punktu nr 2. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim granicą działki nr 1907/3 do punktu nr 3. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1907/3. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo-zachodnim granicą działki nr 1907/3 do punktu nr 9, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1907/3. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki nr 1907/3 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, karta mapy 52

Granica biegnie od punktu nr 1, usytuowanego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 6/10, w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 6/10 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 3, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 1/18 i 6/10, przez punkt nr 5 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, karty mapy: 116, 117, 119 i 120

Granica biegnie od punktu nr 1, usytuowanego w północno-zachodnim narożniku działki nr 64, w kierunku północno-wschodnim północną granicą działki nr 64 do punktu nr 2. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3. Następnie skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 4, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wschodnią granicą działki nr 64 do punktu nr 5. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim południową granicą działki nr 64 do punktu nr 6. Z punktu nr 6 biegnie w kierunku północno-zachodnim, zachodnią granicą działki nr 64 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, karty mapy: 113, 114, 116 i 117

Granica biegnie od punktu nr 15, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 60, w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 16. Następnie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wschodnią granicą działki nr 60 do punktu nr 17. Tu skręca na wschód i biegnie do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 19, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 60. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkt nr 20 do punktu nr 21. Dalej biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 60 do punktu nr 22. Następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 23, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie zachodnią granicą działki nr 60 do punktu nr 24. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 15, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Łosień, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 24b, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1791/4, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 17 i 18 do punktu nr 19. Z punktu nr 19 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki nr 1791/4 do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 24b, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Łosień, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 24, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 1791/1, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24a, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie do punktu nr 21a. Z punktu nr 21a biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 22. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt nr 23 do punktu nr 24, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6

Obręb ewidencyjny Łosień, karta mapy 6

Granica biegnie od punktu nr 25 położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1788 w kierunku wschodnim przez punkt nr 26 do punktu nr 27. W punkcie nr 27 załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty nr: 28, 29, 30 i 31 do punktu nr 32. Z punktu nr 32 biegnie w kierunku południowym do punktu nr 33. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 33a. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu nr 34. Dalej biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 35, gdzie skręca na północ, i biegnie do punktu nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 7

Obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, karta mapy 37

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 38/15 w kierunku północno-wschodnim, północną granicą działki nr 38/15, do punktu nr 2. Następnie granica załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki nr 38/15 do punktu nr 3. W punkcie nr 3 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie północną granicą działki nr 38/15 do punktu nr 4. Następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wschodnią granicą działki nr 38/15 do punktu nr 5. W punkcie nr 5 granica załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 38/15 do punktu nr 5a. Z punktu nr 5a granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, wschodnią granicą działki nr 38/14 do punktu nr 5b. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, północną granicą działki nr 38/14 do punktu nr 5c. Z punktu nr 5c granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5d, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 5e. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 5f, a następnie w kierunku południowo-zachodnim, południową granicą działki nr 38/15 do punktu nr 6, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 38/15. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku północno-zachodnim, zachodnią granicą działki nr 38/15, do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 8

Obręb ewidencyjny Strzemieszyce Małe, karty mapy: 2 i 6

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowym narożniku działki nr 2274, w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnimi granicami działek nr: 2274 i 71/5 przez punkty nr: 2 i 3 do punktu nr 4. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 71/5 do punktu nr 5. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim, przez punkt nr 6 do punktu nr 7. Tu granica skręca w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 2274 do punktu nr 8. Z punktu nr 8 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim, południową granicą działki nr 2274 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 9

Obręb ewidencyjny Strzemieszyce Małe, karty mapy: 3 i 6

Granica biegnie od punktu nr 11, położonego w południowym narożniku działki nr 2277/6, w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 12, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie przez punkty nr: 13 i 14 zachodnią granicą działek nr: 2277/6, 2277/5, 2277/4 i 365/3 do punktu nr 15. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu nr 16. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 2277/1, 2277/5 i 2277/6 do punktu nr 11, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 10

Obręb ewidencyjny Dąbrowa Górnicza, karta mapy 26

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 7/1, w kierunku wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnimi granicami działek nr: 7/1 i 8/1 do punktu nr 3. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 8/1. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 11

Obręb ewidencyjny Strzemieszyce Wielkie, karta mapy 19

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 5472, w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 4. Z punktu nr 4 granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 5, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 6. Dalej granica biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 7, a następnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 8. Z punktu nr 8 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 9, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 10. Z punktu nr 10 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 11. Dalej granica biegnie w kierunku wschodnim do punktu nr 12. Z punktu nr 12 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 13, a następnie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu nr 14. Z punktu nr 14 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 15, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie północną granicą działki nr 5472 do punktu nr 16, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 5472. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim wschodnią granicą działki nr 5472 do punktu nr 17, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 5472. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 18, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 5472. Z punktu nr 18 biegnie w kierunku północno-wschodnim zachodnią granicą działki nr 5472 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 12

Obręb ewidencyjny Strzemieszyce Wielkie, karta mapy 19

Granica biegnie od punktu nr 19, położonego w północnym narożniku działki nr 4179/6, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt nr 20 do punktu nr 21, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 4179/6. Z punktu nr 21 biegnie w kierunku południowym wschodnią granicą działki nr 4179/6 do punktu nr 22. Dalej biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 23, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 24. Z punktu nr 24 granica biegnie w kierunku północno-wschodnim zachodnią granicą działki nr 4179/6 do punktu nr 19, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 13

Obręb ewidencyjny Strzemieszyce Wielkie, karty mapy: 19 i 20

Granica biegnie od punktu nr 25, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4179/7, w kierunku wschodnim do punktu nr 26. Dalej biegnie w kierunku południowym przez punkt nr 27 do punktu nr 28, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4179/7. Z punktu nr 28 granica biegnie w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 4179/7 przez punkt nr 29 do punktu nr 30. Dalej biegnie w kierunku północnym zachodnią granicą działki nr 4179/7 do punktu nr 25, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 14

Obręb ewidencyjny Strzemieszyce Wielkie, karty mapy: 19 i 20

Granica biegnie od punktu nr 31, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4179/4, w kierunku południowo-wschodnim północnymi granicami działek nr: 4179/4 i 4240/3 do punktu nr 32, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 33, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4243/2. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 34, a następnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 35, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4241/2. Z punktu nr 35 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki nr 4248/4 do punktu nr 36. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 37, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 4249/4. Z punktu nr 37 granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 38. Z punktu nr 38 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 39, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 4249/4. Dalej granica biegnie w kierunku południowo-wschodnim północną granicą działki nr 4253/4 do punktu nr 40. Z punktu nr 40 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 41, a następnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 42, 43 i 44 do punktu nr 45. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działki nr 4248/4 przez punkt nr 46 do punktu nr 47. Z punktu nr 47 biegnie w kierunku zachodnim południowymi granicami działek nr: 4248/4, 4240/3 i 4179/4 przez punkty nr: 48, 49 i 50 do punktu nr 51. Następnie biegnie w kierunku północnym do punktu nr 52, gdzie skręca na wschód, i dochodzi do punktu nr 53. Z punktu nr 53 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 54, a następnie w kierunku zachodnim południową granicą działki nr 4179/4 do punktu nr 55. Z punktu nr 55 granica biegnie w kierunku północnym do punktu nr 31, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 15

Obręb ewidencyjny Tucznawa, karty mapy: 1, 2, 3, 5

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 990, zachodnią granicą działki nr 990 w kierunku północnym do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu nr 3, skąd biegnie w kierunku północnym do punktu nr 4. Następnie granica biegnie w kierunku wschodnim, północnymi granicami działek nr: 996, 1000, 163/7, 155/4, 1002, 1005, 1008, 114/19, 1009, 1011 do punktu nr 5. Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 6, a następnie w kierunku południowym wschodnimi granicami działek nr: 1016 i 1076 do punktu nr 7. Z punktu nr 7 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 8, a następnie w kierunku północnym do punktu nr 9. Stąd granica biegnie w kierunku północno-zachodnim południowymi granicami działek nr: 1081, 1082, 1085, 1086, 163/8, 1089, 1090, 993, 990 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Siewierz, karta mapy 13

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1181/16, w kierunku wschodnim do punktu nr 2. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 3. W punkcie nr 3 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 4. Z punktu nr 4 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obszar 1

Obręby ewidencyjne: Niwa, karta mapy 9, Maczki, karta mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 331/6, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 331/6 i 1071/5 do punktu nr 2, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 1071/5. W punkcie nr 2 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 1071/5 do punktu nr 3. Następnie skręca na zachód i dochodzi do punktu nr 4, w którym załamuje się w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 5. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie południowymi granicami działek nr: 1071/5 i 331/6 do punktu nr 6. W punkcie nr 6 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne: Niwa, karta mapy 9, Maczki, karta mapy 3

Granica biegnie od punktu nr 7, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 331/9, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 331/9 i 1071/4 do punktu nr 7a. W punkcie nr 7a załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 7b, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 1071/4. Następnie skręca na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 1071/4 i 331/9 do punktu nr 12. W punkcie nr 12 załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu nr 7, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny Garbierze, karty mapy: 2, 3 i 4

Granica biegnie od punktu nr 13, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 213/11, w kierunku wschodnim północnymi granicami działek nr: 213/11, 213/7 i 213/8 do punktu nr 14. W punkcie nr 14 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 213/8 do punktu nr 15. W punkcie nr 15 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południowymi granicami działek nr: 213/8 i 213/7 do punktu nr 16. W punkcie nr 16 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 17. W punkcie nr 17 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południowymi granicami działek nr: 213/11 i 213/10 do punktu nr 18. W punkcie nr 18 załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 213/10 do punktu nr 19. W punkcie nr 19 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 13, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny Garbierze, karta mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 20, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 213/29, w kierunku wschodnim do punktu nr 21, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 213/35. W punkcie nr 21 załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 22. W punkcie nr 22 skręca na zachód i biegnie południowymi granicami działek nr: 213/35 i 213/29 do punktu nr 23. W punkcie nr 23 załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 213/29 do punktu nr 20, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5

Obręb ewidencyjny Garbierze, karta mapy 4

Granica biegnie od punktu nr 24, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 213/28, w kierunku wschodnim do punktu nr 25. W punkcie nr 25 załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 213/28 do punktu nr 26. W punkcie nr 26 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 213/28 do punktu nr 27. W punkcie nr 27 załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 213/28 do punktu nr 24, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obszar 1

Obręb ewidencyjny nr: 221 i 222

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 72/3, w kierunku południowo-wschodnim północno-wschodnią granicą działek nr: 72/3 i 107/3 przez punkt nr 2 do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działki nr 107/3 do punktu nr 4. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim południową granicą działek nr: 107/3 i 107/6 przez punkt nr 5 do punktu nr 5a. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 107/6 do punktu nr 6a. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południową granicą działki nr 107/6 do punktu nr 6b. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 107/6 do punktu nr 6c. Dalej załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 107/6 i 75/5 przez punkt nr 7a do punktu nr 8a. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie zachodnią granicą działek nr: 72/5 i 72/3 przez punkt nr 8 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny nr 302

Granica biegnie od punktu nr 1a, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 2/95, w kierunku wschodnim północną granicą działek nr: 2/95 i 2/93 do punktu nr 3a. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr: 2/93 i 2/97 przez punkt nr 3 do punktu nr 4. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr: 2/97 i 2/95 przez punkt nr 5 do punktu nr 5a. Dalej biegnie w kierunku północno-zachodnim, południowo-zachodnią granicą działki nr 2/95, do punktu nr 6a. Następnie załamuje się w kierunku północnym i biegnie linią prostą, zachodnią granicą działki nr 2/95, do punktu nr 1a, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3

Obręb ewidencyjny nr 24

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 256, w kierunku wschodnim do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 3. Dalej biegnie wschodnią granicą działki nr 254 przez punkty nr: 4 i 5 do punktu nr 6. Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu nr 7. Dalej granica biegnie w kierunku południowym do punktu nr 8, gdzie skręca w kierunku zachodnim, i biegnie do punktu nr 9. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkt nr 10 do punktu nr 11 położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 188. Z punktu nr 11 biegnie w kierunku zachodnim przez punkty nr: 12, 13 i 14 do punktu nr 15 położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 192. W punkcie nr 15 załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty nr: 16, 17 i 18 do punktu nr 19. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 20. Z punktu nr 20 biegnie w kierunku północnym do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4

Obręb ewidencyjny nr 194

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 22, w kierunku wschodnim, po północnej granicy działki nr 22, przez punkt nr 2 do punktu nr 3 będącego północno-wschodnim narożnikiem działki nr 22. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 4. Dalej granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 5, gdzie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 6 będącego południowo-wschodnim narożnikiem działki nr 23. Z punktu nr 6 granica biegnie w kierunku zachodnim do punktu nr 7. Następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie linią łamaną po zachodniej granicy działek nr: 23, 19 i 22 przez punkty nr: 8, 9, 10 i 11 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 528)

Obręby ewidencyjne: nr 58 i 61

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 80/2, w kierunku południowo-zachodnim południowymi granicami działek nr: 80/2 i 25/1 do punktu nr 2. Z punktu nr 2 biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 3, a następnie skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty nr: 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 9, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 9a. Z punktu nr 9a biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 10 i 11 do punktu nr 12, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim, i biegnie przez punkty nr: 13 i 14 do punktu nr 15. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 16, w którym skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 17. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 18, a następnie załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu nr 19. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 20, a następnie w kierunku północno-zachodnim do punktu nr 21. Z punktu nr 21 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 22, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu nr 23. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu nr 24, w którym załamuje się na północny zachód, i dochodzi do punktu nr 25. Stąd początkowo biegnie w kierunku północno-wschodnim, a następnie północno-zachodnim przez punkty nr: 26, 27, 28 i 29 do punktu nr 30. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu nr 31, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 32. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 33, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu nr 34, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu nr 35. Z punktu nr 35 biegnie początkowo na północ i dalej na północny wschód przez punkty nr: 36, 37, 38 i 39 do punktu nr 40. Z punktu nr 40 biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu nr 41, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 42 i 43 do punktu nr 44. Z punktu nr 44 biegnie w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki nr 80/2 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Bańgów, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-zachodnim narożniku działki nr 1143/125, w kierunku wschodnim do punktu nr 2, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty nr: 3, 4 i 5 do punktu nr 6. Następnie załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu nr 7. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północno-zachodnim, przez punkty nr: 8, 9, 10, 11, 12 i 13, południową granicą działki nr 1143/125 do punktu nr 14. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręby ewidencyjne: Siemianowice Śląskie, karta mapy 3, Bytków, karta mapy 1

Granica biegnie od punktu nr 1, znajdującego się w północno-zachodnim narożniku działki nr 2581/44, w kierunku południowo-wschodnim linią łamaną przez punkty nr: 2 i 2a do punktu nr 3. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 4, 5 i 5a do punktu nr 6. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie linią łamaną przez punkty nr: 7, 8 i 9 do punktu nr 10. Dalej biegnie linią łamaną w kierunku północnym przez punkty nr: 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Zawiercie, arkusz mapy 11

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w północno-wschodnim narożniku działki nr 210/26, w kierunku południowo-wschodnim wschodnią granicą działki nr 210/26 do punktu nr 2. Tu granica załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działki nr 210/26 do punktu nr 3. Z punktu nr 3 biegnie w kierunku północno-zachodnim zachodnią granicą działki nr 210/26 do punktu nr 4, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i dochodzi do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Koniecpol, karta mapy 134

Granica biegnie od punktu nr 1, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7578/12, w kierunku północno-wschodnim przez punkty nr: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do punktu nr 8, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki nr 7578/22. Dalej granica biegnie w kierunku północnym wschodnią granicą działki nr 7578/22 do punktu nr 9, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki nr 7578/20. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie południową granicą działki nr 7578/20 do punktu nr 10, gdzie załamuje się w kierunku północnym, i biegnie do punktu nr 11. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty nr: 12, 13, 14 i 15 do punktu nr 16, gdzie skręca w kierunku południowym, i dochodzi do punktu nr 17. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu nr 18, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu nr 19. Z punktu nr 19 biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 20, gdzie skręca w kierunku północnym, i dochodzi do punktu nr 21. Dalej biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu nr 22, w którym skręca na południe i przez punkt nr 23 dochodzi do punktu nr 24. Tu skręca w kierunku wschodnim i biegnie do punktu nr 25, w którym skręca na południe, i biegnie do punktu nr 1, od którego rozpoczęto opis.

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 155, z 2000 r. Nr 71, poz. 831 i Nr 108, poz. 1148, z 2001 r. Nr 30, poz. 328 i Nr 107, poz. 1169, z 2002 r. Nr 64, poz. 580, Nr 107, poz. 938 i Nr 157, poz. 1309, z 2003 r. Nr 174, poz. 1684 oraz z 2004 r. Nr 75, poz. 688 i Nr 95, poz. 936.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 667), które weszło w życie z dniem 15 czerwca 2012 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 969), które weszło w życie z dniem 11 września 2013 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 202, poz. 1485, z 2007 r. Nr 26, poz. 171 i Nr 179, poz. 1268 oraz z 2008 r. Nr 27, poz. 153 i Nr 140, poz. 884), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 118, poz. 746).

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1684), które weszło w życie z dniem 5 stycznia 2010 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

10) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 110, poz. 642), które weszło w życie z dniem 15 czerwca 2011 r.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

18) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

22) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

23) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5; w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 15.

25) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »