reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 26 maja 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie opiniowania służbowego strażaka Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 80, poz. 562 i Nr 139, poz. 991) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a–3e w brzmieniu:

„3a) dodatkowego urlopu macierzyńskiego;

3b) urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

3c) dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego;

3d) urlopu rodzicielskiego;

3e) urlopu ojcowskiego;”;

2) w załączniku do rozporządzenia w części VIII – Wnioski końcowe dotyczące opiniowanego, przed wyrazami „pieczątka i podpis wydającego opinię” dodaje się wyraz „data”, po którym wstawia się przecinek.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351 oraz z 2014 r. poz. 502 i 616.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama