| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 283 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)), w związku z postanowieniami Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów: senatora Henryka Górskiego wybranego w okręgu wyborczym nr 47, senatora Bolesława Piechy wybranego w okręgu wyborczym nr 73 oraz senator Beaty Gosiewskiej wybranej w okręgu wyborczym nr 82, stanowi się, co następuje:

§ 1. [Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej]

Zarządzam wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

1) w województwie mazowieckim, w okręgu wyborczym nr 47 obejmującym obszary powiatów: garwoliński, miński, węgrowski, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach,

2) w województwie śląskim, w okręgu wyborczym nr 73 obejmującym obszary powiatów: mikołowski, rybnicki oraz miasta na prawach powiatu: Rybnik, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach,

3) w województwie świętokrzyskim, w okręgu wyborczym nr 82 obejmującym obszary powiatów: opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki, z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

– do mandatów, których wygaśnięcie stwierdził Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. [Data wyborów]

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 września 2014 r.

§ 3. [Terminy wykonania czynności wyborczych]

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. [Wejście w życie]

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180.

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 25 czerwca 2014 r. (poz. 859)

KALENDARZ WYBORCZY

dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 7 września 2014 r.

w województwach: mazowieckim w okręgu wyborczym nr 47 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach, śląskim w okręgu wyborczym nr 73 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach i świętokrzyskim w okręgu wyborczym nr 82 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

Data wykonania czynności wyborczych*)

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 17 lipca 2014 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych nr 47, 73 i 82

do dnia 19 lipca 2014 r.

– zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

– przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

– przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 21 lipca 2014 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 29 lipca 2014 r.

do godz. 2400

– zgłaszanie kandydatów na senatora w celu zarejestrowania

do dnia 3 sierpnia 2014 r.

– utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 8 sierpnia 2014 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

do dnia 15 sierpnia 2014 r.

– zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 17 sierpnia 2014 r.

– powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a,

– sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 17 sierpnia 2014 r.

do dnia 24 sierpnia 2014 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 23 sierpnia 2014 r.

do dnia 5 września 2014 r.

do godz. 2400

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 sierpnia 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

– zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

do dnia 28 sierpnia 2014 r.

– podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych kandydatach na senatora,

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 2 września 2014 r.

– składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

w dniu 5 września 2014 r.

o godz. 2400

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 września 2014 r.

godz. 700–2100

– głosowanie

 

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Krzysztofik

Dyrektor zarządzający 2Sisters PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »