| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 4, poz. 41), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 22, poz. 167);

2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 17, poz. 89);

3) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 597).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 22, poz. 167), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 17, poz. 89), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 597), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 13 maja 2014 r. (poz. 1017)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 9 grudnia 2002 r.

w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179) zarządza się, co następuje:

§ 1. W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdańsk wchodzą:

1) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy do Gdańska-Nowego Portu:

– odcinek od pławy NP do pary pław N1–N2, o długości 2,5 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N1–N2 do pary pław N5–N6, o długości 2,2 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

– odcinek od pary pław N5–N6 (w linii nabieżnika Brzeźno) do pary pław N7–N8, o długości 0,96 km, szerokości w dnie 250 m i głębokości technicznej 12,0 m,

2) odcinek od pary pław N7–N8 do linii łączącej prawe i lewe światło wejściowe, o długości 1,7 km, szerokości w dnie 150 m i głębokości technicznej 12,0 m,

b)3) tor podejściowy do Portu Północnego:

– odcinek od pławy PP do pary pław P1–P2, o długości 5,1 km i głębokości naturalnej większej od 18 m, zapewniającej podejście z dowolnego kierunku,

– odcinek od pary pław P1–P2 do linii łączącej prawe i lewe światło wejściowe, o długości 6,3 km, szerokości w dnie 350 m i głębokości technicznej 17,5 m,

– obrotnica o średnicy 670 m i głębokości technicznej 17,5 m,

c)3) tor podejściowy przez Wisłę Śmiałą:

– odcinek od pławy GW do lewego światła wejściowego o długości 2,1 km, szerokości w dnie 70 m, od głębokości naturalnej 11 m do głębokości technicznej 7,0 m,

– odcinek od lewego światła wejściowego do nabrzeża przeładunkowego przy falochronie wschodnim o długości 0,8 km, szerokości w dnie 70 m i głębokości technicznej 7,0 m;

2)4) falochrony zewnętrzne:

a) falochron zachodni wejścia do Gdańska-Nowego Portu o długości 205,0 m,

b) falochron wschodni wejścia do Gdańska-Nowego Portu o długości 757,2 m,

c) umocnienie brzegowe Półwyspu Westerplatte o długości 265,0 m,

d) północny falochron brzegowy Portu Północnego o długości 1137,0 m,

e) wschodni falochron brzegowy Portu Północnego o długości 237,0 m,

f) północny falochron półwyspowy Portu Północnego o długości 1157,1 m,

g) falochron północny wyspowy Portu Północnego o długości 1640,5 m,

h) falochron wschodni wyspowy Portu Północnego o długości 652,8 m,

i) obudowa ujścia Wisły Śmiałej:

– falochron wschodni z częścią połączeniową i nabrzeżem przeładunkowym o długości 912,0 m,

– grobla kamienna na wschodnim brzegu rzeki o długości 2100,0 m,

– ostroga zachodnia o długości 200,0 m,

– umocnienie zachodniego brzegu rzeki wraz z pochłaniaczem falowania o długości 409,6 m;

3) stałe znaki nawigacyjne:

a) stawy na lądzie (nabieżniki świetlne) – 6 szt.,

b)5) znaki i światła nawigacyjne – 21 szt.,

c) dalby świetlne – 3 szt.;

4) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a)6) pławy świetlne – 37 szt.,

b) pławy nieświecące – 13 szt.,

c) pławy nieświecące zimowe – 14 szt.,

d)7) pławy świetlne zimowe – 6 szt.;

5) latarnie morskie: Jarosławiec, Ustka, Czołpino, Stilo, Rozewie, Jastarnia, Hel, Gdańsk, Krynica Morska;

6) (uchylony);8)

7) kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 1,3 km2 i głębokości od 8,5 m do 10,3 m,

b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,45 km2 i głębokości od 11,0 m do 15,0 m,

c) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 1,4 km2 i głębokości od 13,3 m do 15,5 m,

d) kotwicowisko nr 4 o powierzchni 9,6 km2 i głębokości od 17,4 m do 31,0 m,

e) kotwicowisko nr 5 o powierzchni 9,45 km2 i głębokości od 22,0 m do 35,0 m;

8)9) system referencyjny „Differential Global Positioning System”, zwany dalej „DGPS-RTK”;

9)9) infrastruktura systemu nadzoru i kontroli ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska”:

– radarowe stacje brzegowe,

– dedykowana sieć światłowodowa Centrum Bezpieczeństwa Morskiego (CBM), wraz z podmorskim kablem światłowodowym w relacji Gdańsk–Gdynia,

– linie radiowe łączące CBM ze stacjami nadbrzeżnymi,

– system komunikacji przewodowej i radiowej oraz sieci WAN/LAN,

– systemy telewizji przemysłowej,

– mierniki hydrometeorologiczne;

10)9) systemy monitorowania znaków nawigacyjnych;

11) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;

12)10) zintegrowany system hydrograficzny do badania warunków żeglowności dróg wodnych;

13) (uchylony);11)

14)12) stacje nadbrzeżne automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS).

§ 2. W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portu Gdynia wchodzą:

1) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) tor podejściowy od pławy GD do pary pław G1–G2, o długości 4,4 km,

b)13) tor wodny od pary pław G1–G2 do linii łączącej główki wejścia głównego, o długości 2,75 km, szerokości w dnie 150,0 m i głębokości technicznej 14,5 m,

c) podejście do wejścia południowego, o głębokości technicznej 9,1 m,

d) (uchylona);14)

2)15) falochrony zewnętrzne:

a) falochron główny o długości 2018,8 m,

b) głowica falochronu północnego wyspowego o długości 18,4 m;

3) stałe znaki nawigacyjne:

a) stawy na lądzie (nabieżnik świetlny) – 2 szt.,

b) znaki i światła nawigacyjne – 17 szt.;

4) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a)16) pławy świetlne – 4 szt.,

b) (uchylona),17)

c) pławy świetlne zimowe – 3 szt.;

5)18) latarnie, o których mowa w § 1 pkt 5;

6) kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 5,9 km2 i głębokości od 9,0 m do 16,0 m,

b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,9 km2 i głębokości od 14,0 m do 25,0 m,

c) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 3,2 km2 i głębokości od 26,5 m do 31,0 m;

7)19) „DGPS-RTK”;

8)19) infrastruktura systemu nadzoru i kontroli ruchu statków „VTS Zatoka Gdańska”, o której mowa w § 1 pkt 9;

9) (uchylony);20)

10)21) systemy monitorowania znaków nawigacyjnych;

11) system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;

12) (uchylony);22)

13)23) stacje nadbrzeżne automatycznego systemu identyfikacji statków, o którym mowa w § 1 pkt 14.

§ 3. W skład infrastruktury zapewniającej dostęp do Portów Świnoujście i Szczecin wchodzą:

1)24) następujące tory wodne wraz ze związanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urządzeniami i instalacjami:

a) podejściowy tor wodny do Świnoujścia o długości 60,8 km, którego oś przebiega od linii łączącej głowice falochronów centralnego i zachodniego do punktu o współrzędnych podanych w układzie „WGS-84” φ = 54°14'40,9"N, λ = 014°11'00,8"E i dalej do punktu φ = 54°16'58,2"N, λ = 014°05'13,1"E i dalej do punktu φ = 54°26'26,9"N, λ = 014°05'43,3"E, o szerokościach w dnie: 200 m – od km 0 do km 26,8; 220 m – od km 26,8 do km 35,6, 240 m – od km 35,6 do km 60,8 i głębokości technicznej 14,5 m,

b) wejściowy tor wodny do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, na odcinku od połączenia z podejściowym torem wodnym do Świnoujścia do obrotnicy w Porcie Zewnętrznym. Szerokość toru w dnie 200 m, głębokość techniczna 14,50 m, długość toru 1,47 km, licząc od punktu połączenia z torem podejściowym o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°56'32"N; λ = 14°16'22"E do przecięcia z północną krawędzią obrotnicy w punkcie o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°55'32"N; λ = 14°16'22"E,

c) akwen o powierzchni 0,12 km2 pomiędzy wschodnią krawędzią podejściowego toru wodnego do Świnoujścia i zachodnią krawędzią wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu, ograniczony od południa ostrogą osłaniającą wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu,

d) akwen podejścia do nabrzeża niskiego przy falochronie wschodnim, o powierzchni 0,23 km2, usytuowany pomiędzy północno-wschodnią krawędzią wejściowego toru wodnego do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu oraz północno-wschodnią krawędzią obrotnicy a falochronem wschodnim, ograniczony od strony południowej odcinkiem wyznaczonym przez punkty o współrzędnych w układzie „WGS-84”: φ = 53°55'38"N; λ = 14°18'02"E i φ = 53°55'48"N; λ = 14°17'43"E,

e) tor wodny Świnoujście – Szczecin o długości 67,7 km (licząc od główek falochronu w kierunku południowym) z odpowiednimi poszerzeniami na łukach toru oraz następujących szerokościach na odcinkach prostych: od 180 m do 160 m – od km 0 do km 1,8; od 160 m do 130 m – od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m – od km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m – od km 2,7 do km 5,5; 90 m – od km 5,5 do km 67,7 i głębokościach technicznych: 14,3 m – od km 0 do km 3,1; 13,0 m – od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m – od km 5,28 do km 67,7,

f) Kanał Grabowski o długości 0,45 km (pomiędzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokości Kanału Dębickiego), szerokości 90 m i głębokości technicznej 10,5 m,

g) Odra Zachodnia o długości 1,993 km (licząc od południowego końca Kanału Grabowskiego do południowego krańca Wyspy Grodzkiej), o szerokościach na odcinkach: 80 m – od km 0 toru do km 0,329; od 80 m do 100 m – od km 0,329 do km 0,702; od 100 m do 150 m – od km 0,702 do km 0,778; 80 m – od km 0,778 do km 1,993 oraz głębokościach technicznych: 9,7 m – od km 0 do km 0,778; 7,0 m – od km 0,778 do km 1,993,

h) tor wodny w Kanale Polickim (Wąski Nurt) o długości 5,32 km, o szerokościach na odcinkach: 70 m – od km 0 toru do km 5,03; od 160 m do 130 m – od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m – od km 5,15 do km 5,32 oraz głębokościach: 4,5 m – od km 0 do km 5,03 i głębokości 10,5 m – od km 5,03 do km 5,32,

i) tor wodny w Kanale Wietlina (Ciasny Nurt) o długości 3,15 km, szerokości 70 m i głębokości 4,5 m;

2)24) falochrony w Porcie Świnoujście:

a) falochron wschodni o długości 2974,3 m z nabrzeżem niskim o długości 111 m i głębokości technicznej 12,5 m,

b) falochron centralny o długości 1490 m,

c) ostroga osłaniająca wejście do Portu Zewnętrznego w Świnoujściu o długości 255,8 m, z nabrzeżem niskim o długości 42 m i głębokości technicznej 14,5 m, połączona z falochronem centralnym,

d) falochron zachodni o długości 500 m;

3)24) stałe znaki nawigacyjne na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a) stawy na wodzie – 2 szt.,

b) stawy na lądzie – 5 szt. (w tym 2 stawy nabieżnikowe);

4)24) pływające oznakowania nawigacyjne:

a) pławy świetlne – 27 szt.,

b) pławy nieświecące – 3 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 15 szt.,

d) pławy nieświecące zimowe – 9 szt.;

5) latarnie morskie Świnoujście, Kikut, Niechorze, Kołobrzeg, Gąski, Darłowo;

6) radiolatarnie morskie Świnoujście i Dziwnów;

7) kotwicowiska na redzie Portów Świnoujście i Szczecin:

a)25) kotwicowisko nr 1A o powierzchni 4,87 km2 i głębokości od 9,7 m do 10,8 m,

b)25) kotwicowisko nr 1B o powierzchni 12,96 km2 i głębokości od 8,8 m do 11,7 m,

c)25) kotwicowisko nr 2A o powierzchni 11,21 km2 i głębokości od 12,0 m do 13,7 m,

d)25) kotwicowisko nr 2B o powierzchni 6,83 km2 i głębokości od 13,0 m do 14,1 m,

e) kotwicowisko kwarantannowe o powierzchni 4,82 km2 i głębokości od 13,4 m do 13,8 m,

f) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 12,12 km2 i głębokości od 16,2 m do 18 m,

g)26) awaryjny akwen manewrowy o powierzchni 1,84 km2 i głębokości od 14,3 m do 15,3 m;

8) stałe znaki nawigacyjne na podejściowym torze wodnym Świnoujście–Szczecin:

a) stawy na lądzie – 52 szt. (w tym 24 stawy nabieżnikowe),

b) stawy na wodzie – 15 szt. (w tym 8 staw Bram Torowych, 4 stawy nabieżnikowe i 3 stałe znaki),

c) dalby świetlne – 43 szt.,

d) dalby nieświecące – 1 szt.,

e) światła sektorowe na lądzie – 4 szt.,

f) światła sektorowe na wodzie – 1 szt.;

9) pływające oznakowanie nawigacyjne:

a) pławy świetlne – 26 szt.,

b) pławy nieświecące – 31 szt.,

c) pławy świetlne zimowe – 12 szt.,

d) pławy nieświecące zimowe – 5 szt.;

9a)27) oznakowanie nawigacyjne na torach w kanale Polickim, Wietlina i Skolwińskim – pławy nieświecące – 15 szt.;

10)28) punkt kontroli ruchu statków – 1 obiekt (punkt obserwacyjny Świnoujście);

11)28) stacja nautyczna Karsibór;

12)29) umocnienia brzegowe:

a) Kanał Mieliński od km 5,4 do km 8,6:

– brzeg wschodni o długości 3200 m,

– brzeg zachodni o długości 2100 m,

b) umocnienia brzegowe północnego cypla Wyspy Mielin o długości 90 m wraz z nabrzeżem,

c) ostroga palisadowa na połączeniu Starej Świny z Kanałem Piastowskim o długości 300 m,

d) Kanał Piastowski od km 9,5 do km 16,7:

– brzeg wschodni o długości 7200 m,

– brzeg zachodni o długości 7200 m,

e) Wyspa Chełminek:

– ostroga północna o długości 48,4 m,

– umocnienia brzegowe o długości 620 m,

– ostroga południowa o długości 72 m;

13)29) kotwicowiska:

a)30) kotwicowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,59 km2 i głębokości od 5,9 m do 6,2 m,

b) kotwicowisko „Chełminek” o powierzchni 1,08 km2 i głębokości od 4,8 m do 8,8 m,

c) kotwicowisko „Raduń” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 8,8 m do 11,8 m,

d) kotwicowisko „Inoujście” o powierzchni 0,10 km2 i głębokości od 2,0 m do 13,5 m;

14) pola refulacyjne przy podejściowym torze wodnym Świnoujście–Szczecin:

a) pole „A” – na km 8,77 o powierzchni 23 ha, wraz z przystanią refulacyjną składającą się z 5 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych,

b) pole „D” – na km 15,24 o powierzchni 127 ha, wraz z przystanią składającą się z 6 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych,

c) pole „Chełminek” – na km 35,85 o powierzchni 19,5 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych,

d) pole „Mańków” – na km 44,0 o powierzchni 141 ha, wraz z przystanią składającą się z 4 stalowych dalb cumowniczo-odbojowych, stalowej estakady i kładek komunikacyjnych,

e) (uchylona),31)

f) pole „Dębina” – od km 59,3 do km 60,4 o powierzchni 31 ha;

15)32) obrotnice:

a) w Porcie Świnoujście – na km 1,8 (obrotnica północna o średnicy 350 m i głębokości 11,0 m),

b) w Porcie Świnoujście – na km 3,5 (obrotnica południowa o średnicy 250 m i głębokości 13,0 m),

c) w Porcie Świnoujście – na km 5,05 (obrotnica Mielińska w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 420 m oraz osi dłuższej o długości 525 m i głębokości 13,0 m),

d) na wysokości Polic – na km 49,95 (obrotnica w kształcie elipsy o osi krótszej o długości 400 m i osi dłuższej o długości 850 m i głębokości 10,5 m),

e) przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego – o średnicy 280 m i głębokości 10,5 m,

f) na Przekopie Mieleńskim z rzeką Parnicą o średnicy 300 m i głębokości 10,5 m;

16)32) „DGPS-RTK”;

17)32) zintegrowany system nadzoru i kontroli ruchu statków „Vessel Traffic Service”;

18)system radiowy monitorowania stałych i pływających znaków nawigacyjnych;

19)system zasilania energetycznego świateł nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi i stacjami transformatorowymi;

20) system synchronizacji świateł nawigacyjnych;

21) system radionawigacyjny „SYLEDIS”;

22) system nawigacyjny „FALCON”;

23) system oświetlenia brzegowego (6 świateł – falochron wschodni Portu Świnoujście i 92 światła – Kanał Mieliński i Kanał Piastowski);

24) zintegrowany system trałowo-hydrograficzny „Simrad EM 3000”;

25) zestaw laserowy „POLARTRACK”;

26) geodezyjny zestaw pomiarowy „TOTAL STATION”.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia33).34)

 

 

1) Obecnie działem administracji rządowej – gospodarka morska kieruje Minister Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 17, poz. 89), które weszło w życie z dniem 17 lutego 2009 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. d tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. d tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 1 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Przez § 1 pkt 2 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) Przez § 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) Przez § 1 pkt 2 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. poz. 597), które weszło w życie z dniem 24 maja 2013 r.

25) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

26) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

27) Dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

29) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 24.

31) Przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. e rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

33) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 15 stycznia 2003 r.

34) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1997 r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (M.P. Nr 63, poz. 613).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Ostrowska

ekspert Instytutu Rozwoju Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »