REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1779

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 28 listopada 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich (Dz. U. poz. 239) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w rozdziale 3 „Ramowy program przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej – stopień wyższy” w tabeli „I. Program przeszkolenia” wiersz „Razem” otrzymuje brzmienie:

 

Razem

17

13

 

 

30

 

b) w rozdziale 5 „Ramowy program przeszkolenia w celu uzyskania świadectwa ratownika” tabela pierwsza otrzymuje brzmienie:

2.5.

Przeszkolenie:

PRZESZKOLENIE W CELU UZYSKANIA ŚWIADECTWA RATOWNIKA*

Zakres przeszkolenia:

stopień podstawowy

Forma zajęć:

W

C

L

S

Liczba godzin:

15

8

 

 

23

 

c) w rozdziale 10 „Ramowy program przeszkolenia uaktualniającego w zakresie indywidualnych technik ratunkowych”:

– tabela pierwsza otrzymuje brzmienie:

2.10.

Przeszkolenie:

PRZESZKOLENIE UAKTUALNIAJĄCE W ZAKRESIE INDYWIDUALNYCH TECHNIK RATUNKOWYCH*

Zakres przeszkolenia:

stopień podstawowy – szkolenie uaktualniające

Forma zajęć:

W

C

L

S

Liczba godzin:

5

3

 

 

8

 

– tabela „I. Program przeszkolenia” otrzymuje brzmienie:

Lp.

Treści przeszkolenia

Liczba godzin

W

C

L

S

1

Indywidualne i zbiorowe środki ratunkowe.

1

 

 

 

1

2

Techniki ewakuacji ludzi ze statku.

0,5

 

 

 

0,5

3

Zasady przetrwania rozbitka w wodzie i w zbiorowych środkach ratunkowych.

1

 

 

 

1

4

Sygnalizacja w niebezpieczeństwie, środki pirotechniczne.

0,5

 

 

 

0,5

5

Organizacja akcji poszukiwawczo-ratowniczej:

1. Zasady poszukiwania.

2. Współpraca z jednostkami ratowniczymi i ratującymi.

3. Techniki podejmowania rozbitków.

4. Wykorzystanie jednostek lotniczych w ratownictwie morskim.

1

 

 

 

1

6

Zasady współpracy ze śmigłowcem.

1

 

 

 

1

7

Ćwiczenia praktyczne na basenie pływackim:

1. Skok na tratwę ratunkową, wejście do tratwy ratunkowej z wody, nadanie właściwej pozycji tratwie ratunkowej.

2. Pływanie w pasie ratunkowym i kombinezonie ratunkowym.

3. Skok do wody z wysokości co najmniej 2,5 m nad poziomem wody w pasie ratunkowym i kombinezonie ratunkowym.

4. Zakładanie pasa ratunkowego w wodzie.

5. Wejście w śmigłowcową pętlę ewakuacyjną w wodzie.

 

3

 

 

3

 

Razem

5

3

 

 

8

 

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w rozdziale 4 „Ramowy program przeszkolenia w zakresie eksploatacji zbiornikowców do przewozu gazów skroplonych – stopień wyższy” tabela pierwsza otrzymuje brzmienie:

3.4.

Przeszkolenie:

PRZESZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI

ZBIORNIKOWCÓW DO PRZEWOZU GAZÓW

SKROPLONYCH*

Zakres przeszkolenia:

stopień wyższy

Forma zajęć:

W

C

L

S

Liczba godzin:

38

6

 

18

62

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1068, z 2013 r. poz. 852 oraz z 2014 r. poz. 609 i 768.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-10
  • Data wejścia w życie: 2014-12-25
  • Data obowiązywania: 2014-12-25
  • Dokument traci ważność: 2026-03-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA