reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego:

1) członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, zwanego dalej „Komitetem”, o którym mowa w art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej „ustawą”;

2) członkom Komitetu Polityki Naukowej, o którym mowa w art. 35 pkt 2 ustawy;

3) członkom zespołów powoływanych na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1–3 ustawy;

4) recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ustawy;

5) ekspertom, o których mowa w art. 29 ust. 3 ustawy.

§ 2. [Wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Komitetu]

1. Członkowie Komitetu w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

1) 5390 zł – przewodniczący Komitetu;

2) 3630 zł – przewodniczący Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych, Komisji do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich, Komisji do spraw Grupy Nauk o Życiu oraz Komisji do spraw Grupy Nauk o Sztuce i Twórczości Artystycznej;

3) 3430 zł – członkowie Komitetu.

2. Członkowie Komitetu Polityki Naukowej w związku z wykonywaniem swoich obowiązków otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1800 zł.

§ 3. [Wysokość wynagrodzenia członków zespołów]

1. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–3 ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 520 zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Członkowie zespołów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–3 ustawy, pełniący funkcję przewodniczących tych zespołów otrzymują za udział w posiedzeniu zespołów wynagrodzenie w wysokości 650 zł. Wynagrodzenie to przysługuje również członkom zespołów prowadzącym posiedzenie w zastępstwie nieobecnych przewodniczących zespołów.

3. Członkowie zespołu doradczego – Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, powołanego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu wynagrodzenie w wysokości 1000 zł. Przewodniczący lub członek zespołu prowadzący posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego zespołu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1200 zł.

4. Za udział w posiedzeniu zespołów, o których mowa w art. 43 ust. 1 i art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–3 ustawy, w przypadku posiedzeń trwających dłużej niż jeden dzień, przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości 1000 zł dla członka zespołu oraz 1200 zł dla przewodniczącego zespołu lub członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego zespołu.

5. Przewodniczący oraz członkowie zespołów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, otrzymują za udział w posiedzeniu tych zespołów wynagrodzenie w wysokości 1000 zł albo za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dotyczącą realizacji zadań określonych w art. 5 pkt 8 ustawy – wynagrodzenie w wysokości 500 zł.

§ 4. [Wynagrodzenie za sporządzenie recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii]

Recenzenci i eksperci za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii dotyczącej przyznania środków finansowych na naukę otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) 360 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 9 i 13 ustawy;

2) 500 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 6, 7 i 10–11a ustawy;

3) 1800 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 8 ustawy;

4) 360 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 10 i 10a ustawy, finansowanych z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.

§ 5. [Wynagrodzenie za sporządzenie recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii – pozostałe przypadki]

Recenzenci i eksperci za sporządzenie indywidualnej pisemnej recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii dotyczącej rozliczenia środków finansowych na naukę otrzymują wynagrodzenie w wysokości:

1) 500 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 6, 7, 9–11a i 13 ustawy;

2) 3500 zł – jeżeli dotyczy ona zadań, o których mowa w art. 5 pkt 8 ustawy.

§ 6. [Wynagrodzenie eksperta dokonującego kontroli merytorycznej lub finansowej]

Ekspert dokonujący kontroli merytorycznej lub finansowej realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i innych zadań realizowanych ze środków finansowych na naukę otrzymuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 1050 zł – za kontrolę realizacji zadań, o których mowa w art. 5 pkt 9 i 13 ustawy;

2) 1500 zł – za kontrolę realizacji zadań, o których mowa w art. 5 pkt 1–3, 7, 8 i 10–12 ustawy;

3) 2050 zł – za kontrolę realizacji zadań, o których mowa w art. 5 pkt 4 i 6 ustawy;

4) 3830 zł – za kompleksową kontrolę działalności prowadzonej przez jednostkę naukową.

§ 7. [Wynagrodzenie za sporządzenie dodatkowej opinii eksperta]

Za sporządzenie dodatkowej opinii eksperta, w tym eksperta zagranicznego, o której mowa w art. 29 ust. 3 ustawy, oraz opinii eksperta w sprawie kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostki naukowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 500 zł do 3830 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 czerwca 2015 r.2)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. Nr 181, poz. 1221 oraz z 2011 r. Nr 179, poz. 1070).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama