reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa przeniesienie niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, między częściami budżetu państwa w podziale na części, działy i rozdziały, w zakresie dotyczącym Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Zdrowia i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na finansowanie zadań, o których mowa w art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 2. [Przeniesienie wydatków budżetowych]

1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w § 1, w kwocie 10 238 249 zł, do części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z części:

1) 21 – Gospodarka morska w kwocie 1 037 212 zł;

2) 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 331 711 zł;

3) 26 – Łączność w kwocie 140 178 zł;

4) 27 – Informatyzacja w kwocie 260 000 zł;

5) 28 – Nauka w kwocie 255 927 zł;

6) 31 – Praca w kwocie 1 433 699 zł;

7) 34 – Rozwój regionalny w kwocie 717 212 zł;

8) 39 – Transport w kwocie 666 212 zł;

9) 41 – Środowisko w kwocie 944 117 zł;

10) 42 – Sprawy wewnętrzne w kwocie 697 292 zł;

11) 46 – Zdrowie w kwocie 698 204 zł;

12) 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 3 056 485 zł.

2. Szczegółowy podział przenoszonych kwot wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Przeniesienie kwot wynagrodzeń]

1. W ramach kwoty wymienionej w § 2 ust. 1 przenosi się kwoty wynagrodzeń w łącznej wysokości 1 955 507 zł do części 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z części:

1) 21 – Gospodarka morska w kwocie 170 425 zł;

2) 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 70 202 zł;

3) 26 – Łączność w kwocie 84 064 zł;

4) 34 – Rozwój regionalny w kwocie 184 424 zł;

5) 39 – Transport w kwocie 154 424 zł;

6) 41 – Środowisko w kwocie 201 955 zł;

7) 42 – Sprawy wewnętrzne w kwocie 300 771 zł;

8) 46 – Zdrowie w kwocie 145 168 zł;

9) 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w kwocie 644 074 zł.

2. Szczegółowy podział przenoszonych kwot wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 2 i § 3 stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZENOSZONYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 listopada 2015 r. (poz. 1882)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZENOSZONYCH KWOT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

7

21

 

 

 

Gospodarka morska

1 037 212

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

1 037 212

 

 

 

75057

 

Placówki zagraniczne

1 037 212

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

319 787

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

157 425

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

13 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

35 000

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 000

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000

 

 

 

 

4260

Zakup energii

14 000

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

230 000

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

7 000

 

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

230 000

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

8 000

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8 000

 

24

 

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

331 711

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

331 711

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

331 711

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

146 666

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

64 850

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 352

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12 068

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 719

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 323

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

4 370

 

 

 

 

4260

Zakup energii

5 502

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 484

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 385

 

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

75 514

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

4 608

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

870

 

26

 

 

 

Łączność

140 178

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

140 178

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

140 178

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

39 634

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

84 064

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14 226

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 254

 

27

 

 

 

Informatyzacja

260 000

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

260 000

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

260 000

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

120 090

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

139 910

 

28

 

 

 

Nauka

255 927

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

255 927

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

255 927

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

155 055

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 300

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 896

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 078

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

4 370

 

 

 

 

4260

Zakup energii

9 820

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 392

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

6 689

 

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

55 849

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

4 608

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

870

 

31

 

 

 

Praca

1 433 699

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

1 433 699

 

 

 

75095

 

Pozostała działalność

1 433 699

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

648 771

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

48 707

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 976

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

33 529

 

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

7 485

 

 

 

 

4260

Zakup energii

28 525

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3 431

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

292 280

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

24 240

 

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

308 596

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

30 515

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2 644

 

34

 

 

 

Rozwój regionalny

717 212

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

717 212

 

 

 

75057

 

Placówki zagraniczne

717 212

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

348 200

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

167 424

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

38 000

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 000

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

 

 

 

 

4260

Zakup energii

25 000

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

13 000

 

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

66 588

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

25 000

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 000

 

39

 

 

 

Transport

666 212

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

666 212

 

 

 

75057

 

Placówki zagraniczne

666 212

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

343 199

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

137 424

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

17 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33 000

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 000

 

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 000

 

 

 

 

4260

Zakup energii

14 000

 

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 000

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

71 000

 

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

10 000

 

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

6 589

 

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

12 000

 

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6 000

 

41

 

 

 

Środowisko

944 117

 

 

750

 

 

Administracja publiczna

944 117

 

 

 

75001

 

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

944 117

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

422 081

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

183 955

 

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18 000

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34 716

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 948

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

280 417

 

42

 

 

 

Sprawy wewnętrzne

697 292

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

697 292

 

 

 

75402

 

Komenda Główna Policji

167 945

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

167 945

 

 

 

75404

 

Komendy wojewódzkie Policji

396 521

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

396 521

 

 

 

75406

 

Straż Graniczna

132 826

 

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

132 826

 

46

 

 

 

Zdrowie

698 204

 

 

851

 

 

Ochrona Zdrowia

698 204

 

 

 

85195

 

Pozostała działalność

698 204

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

377 016

 

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

145 168

 

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 954

 

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 557

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

147 509

 

57

 

 

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 056 485

 

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 056 485

 

 

 

75418

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3 056 485

 

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 625 235

 

 

 

 

4050

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

644 074

 

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

787 176

 

45

 

 

 

Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 

10 238 249

 

750

 

 

Administracja publiczna

 

10 238 249

 

 

75069

 

Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej

 

10 238 249

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

 

4 545 734

 

 

 

4020

Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

 

1 571 184

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

384 323

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

346 187

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

 

46 190

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

100 970

 

 

 

4220

Zakup środków żywności

 

38 639

 

 

 

4260

Zakup energii

 

225 603

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

 

21 682

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

361 993

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

 

142 943

 

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

 

1 845 950

 

 

 

4420

Podróże służbowe zagraniczne

 

172 499

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

 

37 831

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

396 521

 

Załącznik 2. [SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZENOSZONYCH KWOT WYNAGRODZEŃ]

Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ PRZENOSZONYCH KWOT WYNAGRODZEŃ

Część

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Kwota w zł

zmniejszenie

zwiększenie

OGÓŁEM

wynagrodzenia

dodatkowe

wynagrodzenie roczne

OGÓŁEM

wynagrodzenia

dodatkowe

wynagrodzenie roczne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

 

 

Gospodarka morska

170 425

157 425

13 000

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

170 425

157 425

13 000

 

 

 

 

 

75057

Placówki zagraniczne

170 425

157 425

13 000

 

 

 

 

 

 

członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej

170 425

157 425

13 000

 

 

 

24

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

70 202

64 850

5 352

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

70 202

64 805

5 352

 

 

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

70 202

64 850

5 352

 

 

 

 

 

 

członkowie korpusu służby cywilnej

70 202

64 850

5 352

 

 

 

26

 

 

Łączność

84 064

84 064

0

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

84 064

84 064

0

 

 

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

84 064

84 064

0

 

 

 

 

 

 

członkowie korpusu służby cywilnej

84 064

84 064

0

 

 

 

34

 

 

Rozwój regionalny

184 424

167 424

17 000

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

184 424

167 424

17 000

 

 

 

 

 

75057

Placówki zagraniczne

184 424

167 424

17 000

 

 

 

 

 

 

członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej

184 424

167 424

17 000

 

 

 

39

 

 

Transport

154 424

137 424

17 000

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

154 424

137 424

17 000

 

 

 

 

 

75057

Placówki zagraniczne

154 424

137 424

17 000

 

 

 

 

 

 

członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej

154 424

137 424

17 000

 

 

 

41

 

 

Środowisko

201 955

183 955

18 000

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

201 955

183 955

18 000

 

 

 

 

 

75001

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

201 955

183 955

18 000

 

 

 

 

 

 

członkowie korpusu służby cywilnej

201 955

183 955

18 000

 

 

 

42

 

 

Sprawy wewnętrzne

300 771

300 771

0

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300 771

300 771

0

 

 

 

 

 

75402

Komenda Główna Policji

167 945

167 945

0

 

 

 

 

 

 

członkowie korpusu służby cywilnej

167 945

167 945

0

 

 

 

 

 

75406

Straż Graniczna

132 826

132 826

0

 

 

 

 

 

 

członkowie korpusu służby cywilnej

132 826

132 826

0

 

 

 

46

 

 

Zdrowie

145 168

145 168

0

 

 

 

 

851

 

Ochrona zdrowia

145 168

145 168

0

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność

145 168

145 168

0

 

 

 

 

 

 

osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń

145 168

145 168

0

 

 

 

57

 

 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

644 074

644 074

0

 

 

 

 

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

644 074

644 074

0

 

 

 

 

 

75418

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

644 074

644 074

0

 

 

 

 

 

 

funkcjonariusze

644 074

644 074

0

 

 

 

45

 

 

Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 

 

 

1 955 507

1 571 184

384 323

 

750

 

Administracja publiczna

 

 

 

1 955 507

1 571 184

384 323

 

 

75069

Zadania realizowane w placówkach zagranicznych przez przedstawicieli organów administracji rządowej

 

 

 

1 955 507

1 571 184

384 323

 

 

 

członkowie korpusu służby cywilnej

 

 

 

1 955 507

1 571 184

384 323

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama