reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa]

1. Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej w Warszawie, zwanej dalej „NASK”, utworzonej na podstawie zarządzenia nr 5/93 Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 14 grudnia 1993 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (Dz. Urz. Kom. Bad. Nauk. poz. 33), nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy”.

3. Nadzór nad NASK sprawuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

§ 2. [Przedmiot działania]

Przedmiotem działania NASK jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie:

a) telekomunikacji,

b) teleinformatyki,

c) informatyki,

d) cyberbezpieczeństwa,

e) funkcjonowania polskiego rejestru domen internetowych,

f) społeczeństwa informacyjnego;

2) przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki;

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w usługach świadczonych między innymi na potrzeby organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa jednostek infrastruktury krytycznej.

§ 3. [Zadania NASK]

1. Do zadań NASK należy:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych ze środków finansowych na naukę;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych finansowanych z innych źródeł, w tym także ze środków Unii Europejskiej i środków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

3) opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

4) wytwarzanie w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oprogramowania, aparatury, urządzeń i innych wyrobów;

5) prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony informacji i systemów informacyjnych;

6) prowadzenie badań naukowych i wdrożeniowych w zakresie ochrony infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej administracji publicznej;

7) realizowanie zadań nałożonych na NASK przez ministra nadzorującego – jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych;

8) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

9) organizowanie kursów i konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

10) prowadzenie innych form kształcenia, w tym szkoleń i kursów dokształcających;

11) opracowywanie i wdrażanie usług telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, informatycznych oraz z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych oraz dziedzin pokrewnych;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra nadzorującego.

2. Do zadań NASK, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:

1) zapewnienie cyberbezpieczeństwa podmiotom publicznym w zakresie zlecanym i wskazywanym przez ministra nadzorującego, przez:

a) realizację projektów związanych z bezpieczeństwem cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej,

b) tworzenie narzędzi do monitorowania sieci botnet,

c) utrzymanie operacyjnego centrum zarządzania cyberbezpieczeństwem sfery cywilnej,

d) rozwój Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber);

2) wsparcie informatyzacji państwa polegające w szczególności na rozwoju Miejskiej Sieci Komputerowej (WARMAN);

3) wdrażanie wyników badań naukowych i prowadzenie prac rozwojowych wspomagających:

a) rozwój systemów identyfikacji, w tym biometrii,

b) uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję,

c) modelowanie, symulację i optymalizację w systemach sieciowych,

d) cyberbezpieczeństwo,

e) przetwarzanie dużych, zmiennych i różnorodnych danych, w tym w chmurach obliczeniowych,

f) metody analiz sieci społecznych,

g) rozwój „Internetu Rzeczy” (IoT),

h) technologię „blockchain”;

4) wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, w tym prowadzenie badań nad bezpieczeństwem korzystania z sieci, szczególnie przez dzieci.

§ 4. [Źródła finansowania zadań NASK]

Źródłem finansowania zadań NASK są środki finansowe:

1) uzyskane z przychodów własnych w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności badawczo-rozwojową oraz gospodarczą;

2) pochodzące z dotacji podmiotowych uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) lub dotacji celowych uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) pozyskiwane na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych;

4) uzyskiwane z innych źródeł.

§ 5. [Dysponent środków budżetowych]

Dysponentem środków budżetowych, o których mowa w § 4 pkt 2, uzyskanych na zasadach określonych w:

1) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, jest minister właściwy do spraw informatyzacji;

2) ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, jest minister właściwy do spraw nauki.

§ 6. [Umowy zawarte przez NASK]

Umowy zawarte przez NASK przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc. Umowy te są realizowane na dotychczasowych zasadach.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama