Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wzory odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzory legitymacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 6 ustawy;

3) zakres i sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 6 ust. 7 ustawy, zwanej dalej „ewidencją”.

§ 2. [Wzory odznaki i legitymacji]

1. Wzory odznak, o których mowa w art. 6 ust. 3–5 ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór legitymacji „Honorowy Dawca Krwi” określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wzory legitymacji do brązowej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”, legitymacji do srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” oraz legitymacji do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. [Ewidencja]

1. Ewidencja składa się z kartotek dawców krwi.

2. Ewidencja składa się z rubryk obejmujących, poza danymi dotyczącymi dawcy krwi, o których mowa w art. 6 ust. 9 ustawy, następujące dane:

1) kolejny numer i datę wpisu;

2) datę odbioru odznaki;

3) objętość oddanej krwi lub jej składników;

4) numer legitymacji;

5) informacje o wydanych duplikatach legitymacji.

3. Ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznej.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki honorowej "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi" (Dz. U. poz. 1324), które utraciło moc z dniem 12 września 2017 r. zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 823 oraz z 2017 r. poz. 1524).

Załącznik 1. [WZORY ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017 r. (poz. 1742)

Załącznik nr 1

WZORY ODZNAKI HONOROWEJ „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”

infoRgrafika

Brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”

infoRgrafika

Srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”

infoRgrafika

Złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

Opis wyglądu odznak:

1) brązowa odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia” ma kształt stylizowanego krzyża o wymiarach 20 x 20 mm w kolorze czerwonym w obramowaniu w kolorze brązowym; w środku krzyża, na tle ośmiokąta w kolorze złotym, jest umieszczona biała okrągła tarcza z symbolem PCK i napisem w kolorze brązowym „HONOROWY DAWCA KRWI”; krzyż jest zawieszony na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze brązowym „ZASŁUŻONY”;

2) srebrna odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia” ma kształt rozety o średnicy 25 mm w kolorze białym; wokół jej krawędzi są umieszczone cztery czerwone krople; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol PCK, w otoku napis w złotym kolorze „HONOROWY DAWCA KRWI”; rozeta jest zawieszona na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”;

3) złota odznaka honorowa „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” ma kształt rozety o średnicy 27 mm w kolorze złotym; wokół jej krawędzi jest umieszczonych pięć czerwonych serc; w środku, na okrągłej białej tarczy symbol PCK, w otoku złoconym napis w kolorze złotym „HONOROWY DAWCA KRWI”; rozeta jest zawieszona na zawieszce o wymiarach 24 x 5 mm z umieszczonym na czerwonym tle napisem w kolorze złotym „ZASŁUŻONY”.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI „HONOROWY DAWCA KRWI”]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI „HONOROWY DAWCA KRWI”

Legitymacja w formie dwustronnej plastikowej, laminowanej karty o grubości od 0,4 mm do 0,9 mm o wymiarach 85,60 mm x 53,98 mm

infoRgrafika

awers

infoRgrafika

rewers

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI „ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI”

Legitymacja w formie okładki do legitymacji o wymiarach: długość 144 mm x wysokość 94 mm oraz wkładki do legitymacji o wymiarach: długość 132 mm x wysokość 87 mm

1. Legitymacja do brązowej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia”

infoRgrafika

2. Legitymacja do srebrnej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia”

infoRgrafika

3. Legitymacja do złotej odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia”

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-14
  • Data wejścia w życie: 2017-09-15
  • Data obowiązywania: 2017-12-07
  • Dokument traci ważność: 2019-07-07

Dziennik Ustaw