reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 284), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1082);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2280).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1082), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2280), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2018 r. (poz. 1082)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 grudnia 2008 r.

w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna ustanowiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. poz. 421, z późn. zm.1)), zwana dalej "strefą", obejmuje teren wyznaczony granicami, których opis stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

2.2) Strefa obejmuje grunty o powierzchni 662,9506 ha, położone na terenach miast: Augustów, Białystok, Bielsk Podlaski, Ełk, Grajewo, Hajnówka, Łomża, Olecko, Ostrów Mazowiecka, Sejny i Suwałki oraz gmin: Czyżew, Gołdap, Małkinia Górna, Narewka, Nowogród, Siemiatycze, Suwałki, Szczuczyn i Zabłudów.

3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.

4. Zarządzającym strefą jest Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Suwałkach.

§ 2. Zwalnia się od podatku dochodowego od osób prawnych dochody zarządzającego strefą w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie przez zarządzającego nieruchomości lub innych rzeczy służących do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy oraz modernizację i rozbudowę infrastruktury gospodarczej i technicznej na terenie strefy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2008 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 15 grudnia 2008 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I TERENU SUWALSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ

Podstrefa Gołdap

Obręb ewidencyjny Bałupiany, arkusz mapy nr 4

Granica biegnie od punktu 008 w kierunku zachodnim, wzdłuż pasa granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Okręgiem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, przez punkty: 92 i 017 do punktu 035. W punkcie 035 załamuje się w kierunku południowym i biegnie przez punkty: 804, 800, 795, 036 do punktu 037. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Granicznej, przez punkty: 436, 435, 113 do punktu 434. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 432, 431, 430, 357, 356 do punktu 355, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 376, 372, 369, 368, 365, 364, 354, 351, 362 do punktu 350. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż pasa drogi krajowej (ulica Gumbińska) przez punkt 339 do punktu 338, następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkt 336 do punktu 337. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: 793, 361, 028 do punktu 029. W punkcie 029 załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 011, gdzie załamuje się w kierunku południowym, i biegnie do punktu 816. W tym punkcie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt 815 do punktu 808. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie przez punkty: 813, 812 do punktu 008, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz wyżej opisanego obszaru znajduje się enklawa, która nie wchodzi w obszar strefy.

Enklawa

Granica enklawy biegnie od punktu 872 w kierunku wschodnim przez punkty: 873, 874, 415, 510 do punktu 416. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 391. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Ekonomicznej do punktu 600, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i biegnie przez punkty: 599, 877, 876 do punktu 875. W tym punkcie granica załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie do punktu 872, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Suwałki

Kompleks 1

Obszar 1

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761128, w kierunku południowo-wschodnim, po ścianie zwartych upraw leśnych, przez punkt poligonowy III klasy 951 do punktu 761045. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 761168, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 761205. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 761130, w którym załamuje się w kierunku północnym i dochodzi do punktu 761129. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 761193 i dochodzi do punktu 761128, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Obręb ewidencyjny 10, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 291870, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 24466/6, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 291871 do punktu 291872. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 271878, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 przez punkty: 291879 i 935997 do punktu 291887, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 24463/1. Stąd nadal biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 24463/1 przez punkt 291886 do punktu 291889. Tu skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 24463/1, 24463/2 i 24466/6 przez punkty: 292269, 291888 i 291960 do punktu 291867. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 291866, gdzie załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 przez punkty: 291865, 291864 i 291863 do punktu 371259. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 371258. Stąd biegnie na zachód wzdłuż granic działek: 24466/6 i 24574/1 przez punkt 371485 do punktu 938468. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 24574/1 i 24466/6 przez punkt 938469 do punktu 938470. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938471. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938472. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938473, gdzie skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 938474. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 do punktu 291874, w którym skręca na północny wschód, i biegnie wzdłuż granicy działki 24466/6 przez punkt 291873 do punktu 291870, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761047 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761059. W punkcie 761059 załamuje się niemalże pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia do punktu 761056. W punkcie 761056 powtórnie załamuje się pod kątem prostym, przyjmując kierunek północno-zachodni, i dochodzi do punktu 761055. Od punktu 761055 granica biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim przez punkt 761054 do punktu 761053. W punkcie 761053 załamuje się pod kątem prostym w kierunku północno-wschodnim i biegnąc wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty: 761102, 761101 dociera do punktu 761047, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761167 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761166, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 761145. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 761133. W punkcie 761133 granica załamuje się pod kątem prostym i biegnąc w kierunku północno-wschodnim, dociera do punktu 761167, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761165 w linii prostej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761163, gdzie załamuje się pod kątem prostym, i biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 761162. W tym punkcie załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 761164. W punkcie 761164 granica załamuje się pod kątem prostym i, biegnąc w kierunku północno-wschodnim, dociera do punktu 761165, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761138 w kierunku południowo-wschodnim w linii prostej, przez punkty: 761154, punkt poligonowy III kl. nr 953, 761155, do punktu 761030, leżącego na granicy pasa drogowego drogi krajowej Suwałki - Augustów. Na odcinkach od punktu 761030 do punktu 761072 oraz od punktu 761072 do punktu 761063 granica pokrywa się z granicą pasa drogowego Suwałki - Augustów. W punkcie 761063 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkt 761071 dochodzi w linii prostej do punktu 841088. W punkcie 841088 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie przez punkty: 761073, 761167, 761157, 761158, 761160 do punktu 761148. Tu załamuje się pod kątem zbliżonym do kąta prostego w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 761149 dochodzi do punktu 761156. W punkcie 761156 zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie w linii prostej, wzdłuż wschodniego krawężnika drogi dojazdowej, przez punkt 761153 do punktu 761141. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-wschodni i w linii prostej dochodzi do punktu 761140, z którego biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 761139. W punkcie 761139 zmienia kierunek na północno-wschodni i biegnie w linii prostej przez punkt 761137 do punktu 761138, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761080 w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 761064 do punktu 841090, pokrywając się z granicą pasa drogowego drogi lokalnej. W punkcie 841090 zmienia kierunek na południowo-zachodni i biegnie w linii prostej do punktu 841092. Stąd biegnie w linii prostej w kierunku północno-zachodnim przez punkt 841091 do punktu 761084, położonego na południowej granicy drogi gruntowej. Od punktu 761084 granica biegnie południową stroną drogi gruntowej do punktu 761080, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 751171 w kierunku południowo-wschodnim do punktu 751144. W punkcie 751144 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 751145. Tu zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecina punkty: 751148, 751149, 751150, 751102 i dochodzi do punktu 751101. W punkcie 751101 skręca w kierunku wschodnim i biegnie w linii prostej przez punkt 751142 do punktu 751141. W punkcie tym ponownie przyjmuje kierunek południowo-wschodni i przez punkty: 751103, 751104 dochodzi do punktu 751096. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni i dochodzi do punktu 751099. W punkcie 751099 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie linią prostą przez punkty: 751098, 751082, 831235, 831236 do punktu 831237. Tu skręca pod kątem prostym i obierając kierunek północno-wschodni dochodzi do punktu 831242. W punkcie 831242 załamuje się pod kątem prostym i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 831243 do punktu 831232. Z tego punktu biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 831277, a następnie biegnie wzdłuż drogi lokalnej w kierunku południowo-wschodnim do punktu 831241. W punkcie 831241 załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 831240, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim do punktu 831238. Tu załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 831168, 831315, 831322 do punktu 831064. W tym punkcie zmienia kierunek na północno-zachodni i przez punkty: 831067, 981, 831073, 831077, 831079 dochodzi do punktu 831089. W punkcie 831089 załamuje się pod kątem prostym, przyjmując kierunek południowo-zachodni, biegnie przez punkty: 831090, 831191, 831194 do punktu 831227. W punkcie 831227 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i w linii prostej dochodzi do punktu 821005, położonego na granicy pasa drogowego drogi Suwałki - Raczki. Z punktu 821005 granica biegnie wzdłuż ogrodzenia trwałego, przez punkty: 821016, 821011, 821014, do punktu 831195. W punkcie 831195 załamuje się pod kątem prostym w kierunku zachodnim i przez punkt 821010 dochodzi do punktu 821009, leżącego na skraju drogi Suwałki - Raczki. Od punktu 821009 granica kompleksu pokrywa się ze wschodnią granicą pasa drogowego Suwałki - Raczki i biegnie przez punkty: 741004, 741003 do punktu 751180. W punkcie 751180 granica odchodzi pod kątem prostym od drogi Raczki - Suwałki w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 751069 dochodzi do punktu 751072. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 751070, gdzie skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 751179. Dalej biegnie wzdłuż trwałego ogrodzenia przez punkty: 751061, 751222, 751063, 751064, 751228, 751232, 751060, 751066, 751067 do punktu 751056. W punkcie 751056 granica dochodzi do drogi Suwałki - Raczki i obiera jej kierunek, pokrywając się z jej prawym skrajem (jadąc w kierunku Suwałk), aż do punktu 751444, gdzie załamuje się pod kątem prostym do punktu 751331. Następnie obiera kierunek północno-wschodni i przez punkt 751330 dochodzi do punktu 751329. W punkcie 751329 granica obiera kierunek południowo-wschodni i dochodzi do punktu 751337, gdzie skręca pod kątem prostym do punktu 751378. Z tego punktu biegnie w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 751442, 751356, 751355, 751352, 751351 dochodzi do punktu 751350. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 751366, 751367, 751368, 751369, 751370 dochodzi do punktu 751171, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny Zahańcze, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 831325 w kierunku północno-wschodnim do punktu 831326, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 831327. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 831328, gdzie załamuje się pod kątem prostym w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie do punktu 831329. Następnie biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 831324. Z punktu 831324 biegnie przez punkty: 831048, 831049, 831050 do punktu 831325, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręby ewidencyjne: Zielone Kamedulskie i Dubowo II , gmina Suwałki

Granica biegnie od punktu 16g, położonego na granicy szlaku kolejowego Olecko - Suwałki z obrębem Zielone Kamedulskie gminy Suwałki, w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 9g dochodzi do punktu 10g. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 12g, 1n, 13g, 14g, 15g, 18g dochodzi do punktu 4k. Stąd biegnie przez punkty: 3k, 2, 2k do punktu 1m, gdzie skręca pod kątem prostym w kierunku południowo-zachodnim do punktu 3m. Następnie biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 4m i dalej do punktu 1gn. Tu obiera kierunek południowo-wschodni i przez punkt 2gn dochodzi do punktu 3gn, w którym załamuje się na południowy zachód, i dochodzi do punktu 4gn. W punkcie 4gn załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 227D, 227C, 227B, 227A dochodzi do punktu 120A, usytuowanego na granicy szlaku kolejowego Suwałki - Olecko. W punkcie 120A zmienia kierunek na północno-wschodni i przez punkty: 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114, 113 dochodzi do punktu 16g, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny nr 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 761145, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32892/33, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 761166 do punktu 761144. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 32892/33, 32892/34 przez punkt 933746 do punktu 761147. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32892/34 do punktu 761146. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 32892/34 w kierunku północno-zachodnim do punktu 761162. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki nr 32892/34 do punktu 761163, a następnie skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 761165. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32892/10 do punktu 761164. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 32892/33 w kierunku północno-zachodnim do punktu 761145, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 11

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 32807/1 od punktu 831064, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do punktu 831322. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 831323. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 831056, w którym skręca na północny zachód i biegnie przez punkty: 831057, 831058, 831062 i 831063 do punktu 831064, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 12

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 831315, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32807/3, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 32807/3 i 32808/1 przez punkt 831168 do punktu 831238, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 32808/1. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 32808/1 do punktu 831239, w którym skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 32808/1 i 32807/3 przez punkt 831167 do punktu 831316. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32807/3 do punktu 831315, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 13

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 831054, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 32810/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki do punktu 83123. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32810/1 do punktu 831234. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831158, w którym skręca na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy tej działki do punktu 831155. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831156. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 841021, w którym skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 831147. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 32813 przez punkty: 931781 i 931782 do punktu 841027. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 32813 do punktu 831153, w którym skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy tej samej działki dochodzi do punktu 831154. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32813 do punktu 831151, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 32812/6 i 32812/5 przez punkty: 935527 i 831152 do punktu 921090. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 32812/5 i 32812/6 przez punkt 935526 do punktu 831198. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 przez punkt 831048 do punktu 831324. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831329, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831328. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 831327, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 831326. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 32812/6 do punktu 831325. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 32812/6 i 32810/1 przez punkty: 831051, 831052 i 831053 do punktu 831054, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 144)

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie po granicy działki 32835/3 od punktu 970402, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32833/2, 32835/1 i 32835/3, w kierunku północno-zachodnim do punktu 970401, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 970405. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 940404 i dochodzi do punktu 940403, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32835/2, 32834 i 32835/3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 841050, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 841049, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32834, 32833/2 i 32835/3. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 970402, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 154)

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie po granicy działki 35427 od punktu 970676, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32874/1, 32872 i 35427, w kierunku północno-zachodnim do punktu 671115. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 671116, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 970673. Następnie załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkt 970674 dochodzi do punktu 970675, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32723/5 i 35427. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkt 671135 dochodzi do punktu 944. Następnie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 671175, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i dochodzi do punktu 970677. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim i dochodzi do punktu 970676, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 164)

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie po granicy działki 32879/3 od punktu 681131, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32881, 32888 i 32879/3, w kierunku południowo-zachodnim do punktu 938170. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 937761 dochodzi do punktu 937760. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim przez punkt 937758, zlokalizowany u zbiegu granic działek: 32879/1, 32880/8 i 32879/3, i dochodzi do punktu 681132. Stąd skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 681131, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 174)

Obręb ewidencyjny 8, miasto Suwałki

Granica biegnie od punktu 681399, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32890/4, 32889/11 i 32889/16, wzdłuż granicy działki 32889/16 w kierunku północno-zachodnim do punktu 681398, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32889/11, 32889/15 i 32889/16, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 32889/16 i 32889/19 przez punkty: 681230, 681305, 681155 i 681154 do punktu 681177, stanowiącego północny narożnik działki 32889/19. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 32889/19 przez punkty: 681176 i 970743 do punktu 970744, w którym załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 970745, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 32889/18, 32889/1 i 32889/19. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 32889/19 do punktu 681172, w którym załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 32889/19 i 32889/16 przez punkt 681231 do punktu 681399, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ełk

Obręb ewidencyjny II

Kompleks 1

Obszar 1, mapa ewidencyjna 58-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 203.63-311, zlokalizowanego w południowo-zachodnim narożniku działki 2754/15 przy ulicy Przemysłowej (działka 2448/1) w kierunku południowym do punktu 2.63-4158. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 3.63-4157, położonego w narożniku działki 2163/4, tj. terenu układu torowego stacji Ełk Towarowa. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty: 2.63-4156, 2.63-4155, 2.63-4154 do punktu 2.63-4153, usytuowanego w narożniku działki 1263/22. W punkcie 2.63-4153 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 2.63-3505, gdzie zbiegają się granice działek: 1263/12, 2754/15 i 2754/12. W punkcie 2.63-3505 załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż torów kolejowych przez punkty: 2.63-339, 2.63-3510, 2.63-296, 2.63-3630, 2.63-287, 2.63-286, 2.63-10, 2.63-9, 2.63-8, 2.63-7, 2.63-6, 2.63-5 do punktu 2.58-662. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 2.58-677, gdzie skręca w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie przez punkty: 2.58-678, 2.58-2086, 2.58-679, 2.58-2087, 2.63-3527, 2.63-261, 2.63-35, 2.63-36, 2.63-37, 2.63-258, 2.63-38 do punktu 2.63-20, położonego przy ulicy Ciepłej (działka 2163/2). Dalej biegnie w kierunku południowo-wschodnim, wzdłuż ulicy Ciepłej, przez punkty: 2.63-20, 2.63-18, 2.63-32, 2.63-33, 2.63-272 do punktu 2.64-23, położonego u zbiegu ulic Ciepłej i Przemysłowej. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 2.64-24, 2.63-3532, 2.63-319, 2.63-3526, 2.63-317, 2.63-3770, 2.63-315, 2.63-3523, 2.63-314, 2.63-320, 2.63-3509, 2.63-316, 2.63-334, 2.63-313, 2.63-312 do punktu 203.63-311, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2, mapy ewidencyjne: 64-1 i 59-3, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.59-134, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 2753/24 przy ulicy Przemysłowej, w pobliżu wiaduktu PKP, wzdłuż ulicy Przemysłowej (działka 2448/1), w kierunku południowo-zachodnim, przez punkty: 2.59-163, 2.59-162, 2.59-161 do punktu 2.59-216. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą pasa drogowego ulicy Okrężnej (działka 2753/13) przez punkty: 2.59-202, 2.59-201, 2.59-200, 2.59-199, 2.59-198, 2.59-197, 2.59-196, 2.59-194, 2.59-195 do punktu 2.59-191, położonego na granicy pasa drogowego ulicy Strefowej (działka 2753/37). Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie do punktu 2.59-192, położonego w narożniku pasa drogowego ulicy Okrężnej (działka 2753/16). W punkcie 2.59-192 granica załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie południową granicą pasa drogowego ulicy Okrężnej przez punkty: 2.59-210, 2.59-2392, 2.59-209, 2.59-208, 2.59-207, 2.59-206, 2.59-205, 2.59-215, 2.59-204 do punktu 2.59-203 usytuowanego na granicy z ulicą Przemysłową. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 2.59-159, 2.64-5, 2.64-620, 2.64-4, 2.64-10 do punktu 2.64-647, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i dochodzi do punktu 2.64-646, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 2.64-645. Tu skręca na południowy wschód i biegnie do punktu 2.64-648, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 2.64-619. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkt 2.64-27 do punktu 2.64-597, położonego u zbiegu ulic: Przemysłowej i Strefowej. W punkcie 2.64-597 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Strefowej (działka 2753/37) przez punkty: 2.64-578, 2.64-579, 2.64-580, 2.64-581, 2.64-582, 2.64-583 do punktu 2.64-584. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż ulicy Handlowej (działka 2753/7) przez punkty: 2.64-585, 2.64-586, 2.64-587, 2.64-588, 2.64-589, 2.64-590, 2.64-591, 2.64-592 do punktu 2.64-593, który jest usytuowany na skrzyżowaniu ulic: Handlowej i Ciepłej (działka 2163/2). Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż ulicy Ciepłej przez punkty: 2.63-3568, 2.63-3566, 2.63-28, 2.63-31, 2.63-3563, 2.63-15, 2.63-17, 2.63-19, 2.63-21, 2.63-23, 2.63-3560, 2.63-25 do punktu 2.63-29, który jest usytuowany na skrzyżowaniu ulic: Ciepłej i Okrężnej (działka 2753/1). Stąd skręca na wschód i biegnie między działką 2163/17 (Ciepłownia CIII ) a jezdnią ulicy Okrężnej do punktu 2.59-90, gdzie skręca na północ, i biegnie przez punkty: 2.58-2089, 2.58-676, dochodząc do bocznicy kolejowej, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i biegnie wzdłuż bocznicy przez punkty: 2.58-672, 2.59-156, 2.59-145, 2.59-184, 2.59-2327, 2.59-2326 do punktu 2.59-2387, położonego przy ulicy Strefowej (działka 2846/8). Tu skręca na północ i biegnie wschodnią stroną pasa drogowego ulicy Strefowej przez punkty: 2.59-2385, 2.59-2376, 2.59-2377, 2.59-2378, 2.59-2379, 2.59-2380, 2.59-2381, 2.59-2382, 2.59-2365 do Ełckiej Kolei Wąskotorowej, gdzie skręca na wschód do punktu 2.59-96. Dalej biegnie wzdłuż działki 2846/6 do punktu 2.59-2384, położonego na granicy działki 2161/10, i dalej po jej granicy przez punkty: 2.59-2386, 2.59-213, 2.59-138, 2.59-137, 2.59-136, 2.59-135 dochodzi do punktu 2.59-134, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obszar 1, mapy ewidencyjne: 58-2, 59-1, 59-3

Granica biegnie od punktu 2.59-82, położonego na północno-zachodniej stronie wiaduktu Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w kierunku zachodnim wzdłuż torowiska EKW (działka 1311) przez punkty: 2.59-117, 2.59-116, 2.59-115, 2.59-114, 2.59-73, 2.59-234, 2.59-109, 2.59-108, 2.59-105, 2.59-104, 2.59-102, 2.59-101, 2.59-98, 2.59-95, 2.59-245, 2.59-243, 2.59-93, 2.59-91, 2.58-539, 2.58-538, 2.58-148, 2.58-537 do punktu 2.58-2248, położonego na granicy ulicy Krzemowej i terenów Ełckiej Kolei Wąskotorowej. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i przez punkty: 2.58-2247, 2.58-2243, 2.59-2355, 2.59-255, 2.59-254, 2.59-46, 2.54-1126, 2.54-966, 2.54-967 dochodzi do punktu 2.54-968. Tu skręca na zachód, dochodząc do punktu 2.54-683, gdzie ponownie skręca na południe, i przez punkt 2.54-1128 dochodzi do punktu 2.59-43. Tu zmienia kierunek na zachód i przez punkty: 2.59-42, 2.59-44, 2.59-45, 2.59-35 dochodzi do punktu 2.59-46, położonego po południowej stronie ulicy Krzemowej, gdzie ponownie skręca na południe, i dochodzi do punktu 2.59-47. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i przez punkty: 2.59-48, 2.59-41 dochodzi do punktu 2.59-40, skąd załamuje się w kierunku północnym, i przez punkty: 2.59-39, 2.59-38 dochodzi do punktu 2.59-65. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż działki 2111/4 przez punkty: 2.59-246, 2.59-64 do punktu 2.59-1, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż ulicy Przemysłowej (działka 2085) przez punkty: 2.59-2363, 2.59-2349, 2.59-2360, 2.59-2346, 2.59-81, 2.59-239, 2.59-86, 2.59-226, 2.59-2345, 2.59-85, i dochodzi do punktu 2.59-82, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2, mapy ewidencyjne: 54-3, 58-3

Granica biegnie od punktu 2.58-2251, położonego na północno-zachodniej granicy ulicy Krzemowej i działki 2758/3, w kierunku zachodnim do punktu 2.58-2406, a następnie na północ, i przez punkty: 2.58-2405, 2.58-2404, 2.58-2403, 2.58-2075, 2.58-2256, 2.58-2260 dochodzi do punktu 2.53-3898. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkt 2.54-1230 do punktu 2.54-1411, położonego na ulicy Stalowej (działka 2761), po czym załamuje się w kierunku północnym do punktu 2.54-814, gdzie skręca na wschód, i przez punkty: 2.54-954, 2.54-955, 2.54-704, 2.54-655, 2.54-652, 2.54-1255, 2.54-651, 2.54-648 dochodzi do punktu 2.54-647. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i przez punkty: 2.54-646, 2.54-1156 dochodzi do punktu 2.54-645, gdzie załamuje się na południe, i biegnąc przez punkty: 2.54-790, 2.54-792, 2.54-1391, 2.54-1258, dochodzi do punktu 2.54-963, położonego po północnej stronie ul. Krzemowej. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i przez punkty: 2.54-964, 2.54-1125, 2.54-965, 2.54-961, 2.59-280, 2.59-282, 2.59-2352, 2.59-2350, 2.59-279, 2.59-275, 2.59-2361, 2.59-2362, 2.58-407 dochodzi do punktu 2.58-2251, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obszar 1, mapy ewidencyjne: 59-1, 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-681, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2122, w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 2122, 2102/1 przez punkt 2.54-672 do punktu 2.54-469. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2102/1 do punktu 2.54-1437, gdzie skręca na południe, i granicą tej samej działki dochodzi do punktu 2.54-1436. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 2102/1, 2122 przez punkt 2.54-668 do punktu 2.54-681, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2, mapy ewidencyjne: 54-2, 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-468, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2201/17, w kierunku północnym wzdłuż ulicy Przemysłowej przez punkty: 2.54-1310, 2.54-549, 2.54-1309, 2.54-550, 2.54-551, 2.54-1300, 2.54-552, 2.54-1293, 2.54-536, 2.54-1292, 2.54-537 do punktu 2.54-538, położonego przy rozjeździe ulic: Przemysłowej i Podmiejskiej. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2201/2 do punktu 2.54-1353, skąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ulicy Podmiejskiej przez punkty: 2.54-1291, 2.54-1295, 2.54-1296, 2.54-1305, 2.54-1306 do punktu 2.54-1316. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2862 przez punkty: 2.54-1315, 2.54-1314 do punktu 2.54-1313. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 2.54-1312, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 2.54-1311. Stąd biegnie na południowy wschód do punktu 2.54-1322, w którym załamuje się na północny wschód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2201/16, 2201/15, 2201/14, 2201/13 przez punkty: 2.54-1321, 2.54-1320, 2.54-1319, 2.54-1318 do punktu 2.54-1317. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Podmiejskiej przez punkty: 2.54-1352, 2.54-1330, 2.54-1329, 2.54-1332, 2.54-1331 do punktu 2.54-1333. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2201/19, 2201/20, 2201/27 przez punkty: 2.54-1334, 2.54-1335, 2.54-1336 do punktu 2.54-1430. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2201/27, 2201/16, 2201/17 przez punkty: 2.54-1324, 2.54-1323, 2.54-722 do punktu 2.54-468, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 3, mapa ewidencyjna 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-1431, położonego w zachodnim narożniku działki 2201/29, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2201/29, 2201/30, 2201/24, 2201/23 przez punkty: 2.54-1432, 2.54-1341, 2.54-1342, 2.54-1343 do punktu 2.54-1344. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2201/23, 2201/26, 2094/4, 2218 przez punkty: 2.54-1345, 2.54-1348, 2.54-1349, 2.54-1350, 2.54-1351, 2.54-442 do punktu 2.54-443. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2218 do punktu 2.54-440. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2218, 2094/4, 2201/26, 2201/24, 2201/29, przez punkty: 2.54-415, 2.54-416, 2.54-459, 2.54-458, 2.54-1347, 2.54-457, 2.54-721, 2.54-1338 do punktu 2.54-1431, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 4, mapa ewidencyjna 54-4, miasto Ełk

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 2150 od punktu 2.54-441, położonego w południowo-zachodnim narożniku tej działki, w kierunku północno-wschodnim do punktu 2.54-444. Stąd biegnie na południowy wschód przez punkt 2.54-449 do punktu 2.54-450. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie przez punkty: 2.54-420, 2.54-728 do punktu 2.54-441, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 5, mapa ewidencyjna 55-3, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-1682, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2095/10, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 2095/10, 2095/7 przez punkty: 2.54-1671, 2.54-421, 2.54-422, 2.54-727, 2.54-423, 2.54-439, 2.54-438, 2.54-726, 2.54-437 do punktu 2.54-1677. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2095/7, 2095/10, 2095/14 przez punkty: 2.54-1675, 2.54-1673 do punktu 2.55-26. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2095/14 przez punkty: 2.55-2, 2.55-18, 2.55-1 do punktu 2.54-730. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim granicą działki 2095/14 przez punkt 2.54-725 do punktu 2.54-724. Tu skręca na południowy zachód i granicą działki 2095/14 dochodzi do punktu 2.54-1686. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2095/14, 2095/10 przez punkty: 2.54-1685, 2.54-1684, 2.54-1683 do punktu 2.54-1682, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 6, mapa ewidencyjna 55-3, miasto Ełk

Granica biegnie od punktu 2.54-1678, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 2095/5, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkty: 2.54-436, 2.54-1669, 2.54-1668, 2.54-435, 2.54-720, 2.54-434, 2.54-433 do punktu 2.54-1679. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 2095/5 przez punkty: 2.54-1680, 2.54-1681, 2.55-20, 2.55-21 do punktu 2.55-22. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 2095/5, 2095/8 przez punkty: 2.55-10, 2.55-15, 2.55-9, 2.55-8 do punktu 2.55-16. Tu załamuje się na południowy zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2095/8, 2095/13 przez punkty: 2.55-19, 2.55-7, 2.55-6, 2.55-5, 2.55-17, 2.55-4 do punktu 2.55-25. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granic działek: 2095/13, 2095/8, 2095/5 przez punkty: 2.55-24, 2.55-23, 2.54-1674, 2.54-1676 do punktu 2.54-1678, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Grajewo

Obręb ewidencyjny 1 Grajewo, miasto Grajewo

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 11.60-113, położonego przy ulicy Wiórowej, wzdłuż wewnętrznej drogi zakładowej Pfleiderer Grajewo S.A., w kierunku północno-wschodnim do punktu 11.60-114. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-120, gdzie załamuje się w kierunku północno-wschodnim, i dochodzi do punktu 11.60-119. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 11.60-118, gdzie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnąc wzdłuż drogi zakładowej dochodzi do punktu 11.60-116. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 11.60-117, położonego na granicy obrębu ewidencyjnego Grajewo i Elżbiecin, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie po granicy obrębów ewidencyjnych Grajewo i Elżbiecin przez punkty: 6404, 11.60-19, 11.60-20, 11.60-111 do punktu 11.60-112. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż ulicy Wiórowej do punktu 11.60-113, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 5007 od punktu 1.54-00020, położonego w jej południowo-zachodnim narożniku, w kierunku północnym przez punkty: 1.54-00060, 1.54-00121, 1.54-00061 i 1.54-00062 do punktu 1.54-00063. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkt 1.54-00021 do punktu 1.54-00001. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 1.54-00002 i 1.54-00003 do punktu 1.54-00004. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 1.54-00024, 1.54-00026, 1.54-00123, 1.54-00032, 1.54-00138, 1.54-00079, 1.54-00122 i 1.54-00080 do punktu 1.54-00020, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 1.51-00013, położonego w południowym narożniku działki 5006, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 5006 i 5005/2 przez punkty: 1.51-00011, 1.51-00015 i 1.51-00017 do punktu 1.51-00135. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 5005/2 do punktu 1.51-00136. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 5005/2 do punktu 1.51-00021. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 5005/2 przez punkt 1.51-00020 do punktu 1.51-00029. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 5005/2 i 5006 przez punkty: 1.51-00030, 1.51-00088, 1.51-00031, 1.51-00024, 1.51-00033, 1.51-00026, 1.51-00027, 1.51-00045 i 1.51-00038 do punktu 1.51-00037. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 5006 do punktu 1.51-00014, położonego przy skrzyżowaniu ulic: Robotniczej i Proletariackiej. Stąd biegnie w kierunku zachodnim do punktu 1.51-00013, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Małkinia Górna

Obręby ewidencyjne: Kańkowo i Zawisty Podleśne, mapy ewidencyjne: Kańkowo i Zawisty Podleśne, gmina Małkinia Górna

Granica biegnie od punktu 9-3593, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 1503/2, na granicy z ulicą Jana III Sobieskiego (działka 1502) i działki 1486/3, w kierunku południowym przez punkty: 9-3732, 9-3731, 9-3751, 9-3752, 9-3753, 9-3754, 9-3755, 9-3756, 9-3757, 26-125, 26-197 do punktu 26-122, gdzie załamuje się w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie przez punkty: 26-123, 9-925, 9-924, 9-923, 9-922 do punktu 9-4093, położonego na granicy działki 1510/4 (szlak kolejowy Warszawa - Białystok). Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i przez punkt 9-4179 dochodzi do punktu 9-4091, położonego w narożniku działek: 1510/4, 1510/3 i 1503/2. W punkcie 9-4091 załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie przez punkty: 9-4090, 9-4089, 9-4088, 9-4092, 9-4087, 9-4086, 9-4085, 9-127 do punktu 9-4084. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 9-4083, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie przez punkty: 9-4108, 9-4162, 9-4081, 9-4082, 9-4157, 9-4130, 9-4161, 9-4115, 9-4064 do punktu 9-5336, położonego na granicy ulicy Jana III Sobieskiego, w narożniku działek: 1503/1 i 1506/57. W punkcie 9-5336 załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Jana III Sobieskiego, przez punkty: 9-111, 9-3595 do punktu 9-3593, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Białystok

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny nr 21, arkusz mapy nr 6, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 21.08-0130 w kierunku północno-wschodnim do punktu 21.08-0131. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie przez punkty: 21.08-0132, 21.08-0133, 21.08-0134, 21.08-0135, 21.08-0136, 21.08-0137, 21.08-0138, 21.08-0139, 21.08-0140, 21.08-0141, 21.08-0142, 21.08-0143, 21.08-0144, 21.08-0145, 21.08-0146, 21.08-0147, 21.08-0148, 21.08-0149, 21.08-0150 do punktu 21.08-0151. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 21.08-0152, a następnie w kierunku południowym do punktu 21.08-0153. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 21.08-0154, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 21.08-0155, 21.08-0156, 21.08-0157, 21.08-0158, 21.08-0159, 21.08-0160, 21.08-0161, 21.08-0162, 21.08-0163, 21.08-0164 dochodzi do punktu 21.08-0165. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 21.08-0166, a następnie biegnie w kierunku północnym do punktu 21.08-0130, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny nr 21, arkusz mapy nr 6, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 21.08-0167 do punktu 21.08-0168, gdzie załamuje się w kierunku wschodnim, i przez punkty: 21.08-0169, 21.08-0170, 21.08-0171, 21.08-0172, 21.08-0173, 21.08-0174, 21.08-0175 dochodzi do punktu 21.08-0176. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 21.08-0177, z którego biegnie w kierunku południowym, i dochodzi do punktu 21.08-0178. Tu załamuje się na południowy zachód i dochodzi do punktu 21.08-0179, w którym załamuje się w kierunku zachodnim, i dochodzi do punktu 21.08-0180. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 21.08-0181, a następnie w kierunku północno-wschodnim do punktu 21.08-0167, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Obręb ewidencyjny 22 - Krywlany, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 1103, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 1/21 do punktu 2048. Stąd biegnie wzdłuż granicy działki 1/22 do punktu 775. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 1/22 przez punkt 668 do punktu 652. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granic działek: 1/22 i 1/21 przez punkty: 2049 i 1046 do punktu 1062. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 1103, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Obręb ewidencyjny 22 - Krywlany, miasto Białystok

Granica biegnie po granicy działki 1/23 od punktu 1037, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 815 i 802 do punktu 642. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 583, 572 i 416 do punktu 2052. Stąd biegnie w kierunku zachodnim przez punkty: 2111, 2109, 2108, 2107, 2106, 2103, 2102, 2100, 2098, 2095 i 2092 do punktu 2085. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkty: 2084, 2083, 2082, 2081, 2080, 2079, 2078, 2077, 2076, 2075, 2073, 2072, 2071, 2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064 i 2063 i dochodzi do punktu 2062. Tu skręca na północ i dochodzi do punktu 1037, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 5

Obręb ewidencyjny 21 - Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 5090, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 767/35 i 767/31 przez punkty: 5091, 5092 i 1608 do punktu 1619. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 767/35 do punktu 4270. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 767/35 przez punkty: 4268, 4266, 4264 i 4262 do punktu 5084. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 5090, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 6

Obręb ewidencyjny 21 - Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie po granicy działki 788/18 od punktu 802, w kierunku wschodnim przez punkty: 794, 787 i 767 do punktu 5173. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 5174. Stąd biegnie na północny zachód przez punkt 4247 do punktu 800. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu 802, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 7

Obręb ewidencyjny 21 - Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 531, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 788/21 przez punkty: 499, 483, 479, 474, 470, 465, 460, 453, 450, 447 do punktu 446. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 4271. Stąd biegnie w kierunku południowym wzdłuż granic działek: 788/21, 788/22, 788/23 i 788/24 przez punkty: 4269, 4267, 4265, 4263, 4261, 5243, 4259, 5244, 5245, 4257, 4253 i 4251 do punktu 4249. Tu załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 788/24 do punktu 5176. Stąd biegnie w kierunku północnym wzdłuż granic działek: 788/24, 788/23 i 788/22 przez punkty: 5242, 5241 i 5175 do punktu 531, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 8

Obręb ewidencyjny 21 - Dojlidy, miasto Białystok

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 785/2 od punktu 4373, w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 355 do punktu 321. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu 322. Stąd biegnie na południowy zachód do punktu 352, w którym skręca na południowy wschód, i dochodzi do punktu 320. Tu skręca na północny wschód i przez punkt 301 dochodzi do punktu 297. Stąd biegnie na południowy wschód i dochodzi do punktu 4769. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie do punktu 4770, w którym skręca na zachód, i przez punkty: 4959 i 4771 dochodzi do punktu 4776. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie do punktu 384, w którym skręca na wschód, i dochodzi do punktu 364. Stąd biegnie na północ do punktu 368, w którym załamuje się na zachód i dochodzi do punktu 395. Tu skręca na północ i biegnie przez punkt 396 do punktu 4368. Stąd biegnie na północny wschód przez punkty: 4369 i 4370 do punktu 4371. Tu skręca na wschód i biegnie przez punkt 4372 do punktu 4373, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 9

Obręb ewidencyjny nr 21 - Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie po granicy działki 771/36 od punktu 5219 do punktu 1205, w którym skręca na południe i biegnie do punktu 1223. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie do punktu 5221, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 4281. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 771/36 przez punkty: 4280, 4279, 4278 i 4277 do punktu 1548. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 771/36 z ulicą Myśliwską przez punkty: 5217, 5218, 4275, i dochodzi do punktu 5219, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 10

Obręb ewidencyjny 21 - Dojlidy, miasto Białystok

Granica biegnie od punktu 5220, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 771/40 przez punkt 1099 do punktu 948. Tu załamuje się na południe i dochodzi do punktu 950. Stąd biegnie na wschód wzdłuż granicy działki 771/8 do punktu 827. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 771/8 i 771/41 przez punkt 826 do punktu 5222. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 771/41 do punktu 4289. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek 771/41 i 771/40 przez punkty: 4288, 5235, 4287, 4286, 4285, 4284 i 4283 do punktu 4282. Tu skręca na północny wschód i wzdłuż granicy działki 771/40 dochodzi do punktu 5220, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Łomża

Kompleks 1

Obręb ewidencyjny 3, miasto Łomża

Granica biegnie po punktach ewidencyjnych działki 31323 od punktu 3544, w kierunku północno-wschodnim przez punkt 5256 do punktu 5935. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż ulicy Ciepłej przez punkty: 5934, 5933, 5916 do punktu 5931. W punkcie 5931 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez punkty: 5915, 5930, 5929, 5902 do punktu 5921. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkt 5925 do punktu 5924. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 5927. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i dochodzi do punktu 5900, w którym skręca na południowy zachód, i dochodzi do punktu 5901. Stąd biegnie na północny zachód przez punkty: 3476, 3479, 3486, 3494, 3500, 3505, 3516, 3519, 3525, 3530, 3533, 3538 do punktu 3544, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb ewidencyjny 2, miasto Łomża

Obszar 1

Granica biegnie od punktu 10309, położonego u zbiegu działki 23166/4 z ulicą Spokojną (działka 22554/9), w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 23166/4, 23166/5 przez punkt 13462 do punktu 7608. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 23166/5, 23166/7 przez punkty: 7624, 13461, 13390, 13391 do punktu 13392. Stąd biegnie na północny zachód granicami działek: 23166/7, 23166/6 przez punkty: 8958, 13465, 9709, 13393, 13394, 13395 do punktu 13396. Tu załamuje się w kierunku północnym i biegnie wzdłuż ulicy Spokojnej przez punkty: 13460, 13397 do punktu 10309, od którego rozpoczęto opis.

Obszar 2

Granica biegnie od punktu 13504, stanowiącego najdalej na północ wysunięty narożnik działki 23209/9, wzdłuż granicy tej działki w kierunku południowo-zachodnim do punktu 13503. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie granicami działek: 23213/4, 23214/4, 23215/4, 23675/4, 23217/4, 23218/2, 23219/2, 23220/2 przez punkty: 13502, 13501, 13500, 13499, 13497, 13496, 13495, 13494 do punktu 7031. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 23220/2 przez punkt 6739 do punktu 6931. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek: 23220/2, 23219/2, 23218/2 przez punkty: 6429, 6598, 6649 do punktu 6701. Stąd biegnie na południowy zachód granicą działki 23218/2 przez punkt 6752 do punktu 13032. Tu skręca na północny zachód i biegnie granicami działek: 23217/4, 23675/4, 23215/4, 23214/4, 23213/4, 23209/9 przez punkty: 13037, 13036, 13035, 13034, 13033 do punktu 13504, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Szczuczyn

Obręb ewidencyjny 0005, gmina Szczuczyn

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu g1, położonego na granicy działki 234, w kierunku wschodnim przez teren działki 234 do punktu g2, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu g3. Stąd biegnie na wschód przez teren działki 233 do punktu g13. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu g12. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 233 do punktu 1.04-00260. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 233 przez punkty: 1.04-00210, 1.04-00211, 1.04-00212, 1.04-00259, 1.04-00213 i 1.04-00214 do punktu 1.09-00325. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granic działek: 233 i 234 przez punkty: 1.04-00341 i 1.04-00230 do punktu g1, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 1.04-00231, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 234, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 234 do punktu 1.04-00226, położonego u zbiegu granic działek: 234, 235 i 239. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 234 do punktu g15, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez teren działki 234 do punktu g14, położonego na granicy między działkami: 233 i 234. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 234 do punktu g7, i dalej przez teren działki 234 przez punkt g6 do punktu g5. Tu skręca na południe i przez teren działki 234 dochodzi do punktu g4. Stąd biegnie na południowy wschód wzdłuż granicy działki 234 do punktu 1.04-00231, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu g31, położonego na granicy działki 249/1, w kierunku wschodnim do punktu g32, w którym załamuje się na północny wschód i biegnie przez tereny działek: 249/1 i 238 do punktu g22. Tu skręca na północ i biegnie przez teren działki 238 do punktu g21. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez tereny działek: 238, 237/3 i 237/2 do punktu g25. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy między działkami: 237/2 i 237/1 do punktu g26. Stąd biegnie na północ przez teren działki 237/1 do punktu g27, w którym skręca na wschód i biegnie wzdłuż granicy między działkami 237/1 i 236 do punktu g28. Tu skręca na południe i biegnie przez teren działki 237/1 do punktu g29. Stąd biegnie na południowy wschód przez tereny działek: 237/1, 237/2 i 238 do punktu g20. Tu skręca na wschód i biegnie przez teren działki 238 do punktu g19. Stąd biegnie na północny wschód przez tereny działek: 238, 237/3, 237/2, 237/1 i 236 przez punkt g18 do punktu g16. Tu skręca na północny zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 236 do punktu 1.04-00227, położonego u zbiegu granic działek: 235, 236, 239. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 236 do punktu 1.04-00232. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 236, 237/1, 237/2, 237/3, 238 i 249/1 przez punkty: 1.04-00233, 1.04-00550, 1.04-00549, 1.04-00234, 1.04-00235 do punktu g31, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 4

Granica biegnie od punktu 1.04-00236, położonego w południowym narożniku działki 249/1, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 249/1 do punktu 1.04-00566. Tu skręca na wschód i wzdłuż granicy działki 249/1 dochodzi do punktu 1.04-00567. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim nadal wzdłuż granicy działki 249/1 do punktu 1.04-00568. Tu załamuje się na południowy zachód i wzdłuż granicy działki 249/1 dochodzi do punktu 1.04-00224. Stąd biegnie na północny zachód wzdłuż granicy działki 239 do punktu g17. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie przez tereny działek: 239, 237/1, 237/2, 237/3 i 249/1 przez punkt g23 do punktu g33. Stąd biegnie na południe przez teren działki 249/1 do punktu g34, w którym skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 249/1 dochodzi do punktu 1.04-00236, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Bielsk Podlaski

Obręb ewidencyjny 3, miasto Bielsk Podlaski

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 3-24524, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3474/69, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy tej działki z ulicą Maszynową do punktu 3-23854, gdzie załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/69 do punktu 3-00234. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/6 do punktu 3-00230, w którym załamuje się w kierunku południowo-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/6 do punktu 3-00231. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 3474/6 z ulicą Techniczną do punktu 3-00239, w którym skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 3-00238.

Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/6 do punktu 3-00237, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i biegnie wzdłuż granicy tej samej działki przez punkt 3-00236 do punktu 3-21370. Stąd biegnie na południe wzdłuż działki 3474/69 do punktu 3-00243, w którym skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/69 przez punkt 3-24543 do punktu 3-24524, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 3-23853, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3474/71, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granic działek: 3474/71 i 3474/59 z ulicą Maszynową przez punkty: 3-23793 i 3-23794 do punktu 3-23795, położonego przy skrzyżowaniu ulic: Maszynowej i Technicznej. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 3474/59 i 3474/61 przez punkty: 3-23796, 3-23797, 3-23803 i 3-23798 do punktu 3-23799. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 3474/61 do punktu 3-23800. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-00221, z którego biegnie na południowy zachód do punktu 3-23802, i po przecięciu działki 3474/71 dochodzi do punktu A. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 3474/71 przez punkt 3-22626 do punktu 3-23853, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu 3-20673, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 3474/36 przy ulicy Technicznej, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 3474/36 z ulicą Techniczną do punktu 3-00223. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 3-00222, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/63 z ulicą Techniczną do punktu 3-23801. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez punkt 3-00220 do punktu 3-00693, w którym załamuje się na południe i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/36 przez punkt 3-6496 do punktu 3-210. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 3474/36 przez punkt 3-265 do punktu 3-20673, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Siemiatycze

Obręb 0008 Czartajew, gmina Siemiatycze

Granica biegnie po granicy działki 317/31 od punktu 8-1779, położonego w jej południowo-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do punktu 8-1780. Tu skręca na południe i dochodzi do punktu 8-1799, w którym załamuje się na południowy wschód, i biegnie do punktu 8-1657. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 8-1658, w którym skręca na zachód i biegnie przez punkty: 8-1789 i 8-1790 do punktu 8-1791. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 8-1792, w którym załamuje się w kierunku północno-zachodnim, i przez punkty: 8-1806, 8-1805, 8-1804, 8-1803, 8-1802, 8-1801 i 8-1800 dochodzi do punktu 8-1779, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Czyżew

Obręb 0002 - Czyżew-Osada, gmina Czyżew

Granica biegnie od punktu 1, w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granic działek: 174/26, 175/3, 231/1 przez punkt 2 do punktu 3. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż działek: 271/1, 175/3, 175/2, 175/1, 174/24 przez punkty: 4, 5, 6 do punktu 7. Stąd biegnie wzdłuż działek: 174/24 i 202/1 w kierunku północno-zachodnim do punktu 8. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/21 i 174/24 do punktu 9. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/21 i 174/24 do punktu 10. Tu załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/21 i 174/24 do punktu 11. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 202/1 i 174/24 do punktu 12. Tu skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 174/19 i 174/24 do punktu 13. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/19 i 174/24 do punktu 14. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/22 i 174/24 do punktu 15. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/22 i 174/24 do punktu 16. Tu skręca w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 174/24 i 174/22 do punktu 17. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 174/17 i 174/24 do punktu 18. Tu skręca w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 663, 174/24, 174/25, 174/26 przez punkty: 19 i 20 do punktu 1, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Hajnówka

Obręb 0001, miasto Hajnówka

Kompleks 1

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 1056/135 od punktu 154594, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, na północny wschód przez punkty: 150322 i 150323 do punktu 154716. Tu skręca na południowy wschód i dochodzi do punktu 154714, z którego biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkt 150338 do punktu 150339. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim przez punkt 150340 do punktu 154594, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 1056/239 od punktu 154718, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku północno-wschodnim do punktu 154720. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 154719, w którym skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 150325, 150326 i 150327 do punktu 150329. Tu skręca na wschód i biegnie przez punkty: 124536, 124537, 150459, 124538, 124539, 124540 i 124542 do punktu 154600. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 150336, 154660, 150337, 154604 i 150356 do pkt 154715. Tu skręca na północny zachód i dochodzi do punktu 154718, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Narewka

Obręb 0029 Siemianówka, gmina Narewka

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 00890, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 517/2, w kierunku wschodnim wzdłuż granicy działki 517/2 przez punkty: 00896, 00897, 00898 i 00899 do punktu 00900. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 517/2 do punktu 00901, gdzie skręca w kierunku południowo-zachodnim, i biegnie wzdłuż granic działek: 517/2 i 517/1 przez punkty: 05701, 05702, 05703, 05704, 05705, 05706, 05707 i 00895 do punktu 00894. Tu załamuje się w kierunku południowym i wzdłuż granicy działki 517/1 dochodzi do punktu 00893. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 517/1 do punktu 00892, w którym skręca na północny wschód i biegnie wzdłuż granic działek: 517/1 i 517/2 przez punkty: 05765, 05764, 05763, 214, 00902, 05731 i 05730 do punktu 00890, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 45/2 od punktu 02978, położonego w jej północno-zachodnim narożniku, w kierunku południowo-wschodnim przez punkty: 01983 i 01982 do punktu 01981. Tu skręca na zachód i biegnie przez punkty: 01353 i 01349 do punktu 02979. Stąd biegnie na północny zachód do punktu 02980, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 02978, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 34 od punktu 02935, położonego w jej północno-wschodnim narożniku, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 02943. Tu załamuje się na zachód i biegnie przez punkty: 01326 i 01323 do punktu 05018. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 02937, w którym skręca na północny wschód i biegnie przez punkty: 03778, 1085 i 03776 do punktu 02935, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Nowogród

Obręb 0001 Nowogród, gmina Nowogród

Granica biegnie od punktu 6565, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 560, w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 560 przez punkty: 2083 i 2082 do punktu 60514. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 560 przez punkty: 92645 i 7018 do punktu 92742, w którym załamuje się w kierunku południowym, i biegnie wzdłuż granicy działki 560 do punktu 6030, położonego u zbiegu granic działek: 560 i 558. Tu skręca na południowy wschód i wzdłuż granicy działki 560 dochodzi do punktu 6566, położonego u zbiegu granic działek: 560, 558, 557. Stąd biegnie na północ wzdłuż granic działek: 557 i 556 przez punkt 6568 do punktu 92743, położonego u zbiegu granic działek: 558, 556 i 535. Tu załamuje się na południowy wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 556 do punktu 92744, położonego u zbiegu granic działek: 535, 556 i 555. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 556 do punktu 6031, położonego u zbiegu granic działek: 556, 555 i 559. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 556 i 557 przez punkty: 6569 i 6567 do punktu 6571, położonego u zbiegu granic działek: 557, 560 i 1042. Stąd biegnie na południe wzdłuż granicy działki 560 do punktu 6595, położonego u zbiegu granic działek: 560, 1042 i 561. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 560 do punktu 6565, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Sejny

Obręb 0001, miasto Sejny

Kompleks 1

Granica biegnie od punktu 2529, położonego w południowo-zachodnim narożniku działki 965/22, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 965/22 do punktu 2530. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 965/22 do punktu 2116g. Stąd biegnie na wschód i dochodzi do punktu 2119g, w którym skręca na południe, i dochodzi do punktu 3081. Tu załamuje się na wschód i biegnie wzdłuż granicy działki 965/19 do punktu 3082. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 2936, w którym skręca w kierunku północno-wschodnim i dochodzi do punktu 2g. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 965/21 do punktu 2531. Stąd biegnie na północny wschód wzdłuż granicy działki 965/15 do punktu 2535. Tu skręca na południe i biegnie wzdłuż granic działek: 965/21 i 965/22 przez punkty: 2536, 3094 i 2537 do punktu 2538. Stąd biegnie na południowy zachód wzdłuż granicy działki 965/22 przez punkt 2539 do punktu 2529, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie od punktu 13002016, położonego w południowo-wschodnim narożniku działki 965/14, w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej działki przez punkt 1913 do punktu 2540. Tu załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 965/14 do punktu 2541. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy tej samej działki do punktu 2542. Tu skręca na południowy zachód i dochodzi do punktu 2543, z którego nadal biegnie wzdłuż granicy działki 965/14 przez punkt 2543 do punktu 2544. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu 2545, w którym skręca na północ i biegnie wzdłuż granic działek: 965/14 i 967/12 przez punkty: 2545, 2546, 2547 i 2548 do punktu 2549. Tu załamuje się w kierunku północno-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 967/12 przez punkt 2550 do punktu 13002015. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż granicy działki 965/14 do punktu 13002016, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Olecko

Kompleks 1

Obręb 0001 Olecko, miasto Olecko

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 1-61/1 od punktu 1.136-16, w kierunku wschodnim przez punkt 1.136-17 do punktu 1.136-11, położonego w północno-wschodnim narożniku tej działki. Tu skręca na południowy wschód i biegnie przez punkty: 1.146-2 i 1.146-4 do punktu 1.146-11. Stąd biegnie na zachód przez punkt 1.146/10 do punktu 1.146-95. Tu skręca na północny zachód i biegnie przez punkt 1.146-96 do punktu 1.136-26. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 1.136-25, w którym załamuje się na północny zachód, i biegnie przez punkt 1.136-18 do punktu 1.136-16, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Obręb 0002 Olecko, miasto Olecko

Granica biegnie od punktu 2.34-4, położonego w północno-zachodnim narożniku działki 2-13/3, w kierunku wschodnim wzdłuż granic działek: 2-13/3, 2-13/4 i 2-14/8 przez punkty: 2.34-30, 2.34-6, 214.444.1094p, 2.34-20, 2.34-18 i 2.34-21 do punktu 2.34-22, położonego w północno-wschodnim narożniku działki 2-14/8. Tu skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granic działek: 2-14/8, 2-14/2, 2-14/6, 2-14/11, 2-18/10, 2-18/7 i 2-24/1 przez punkty: 2.34-26, 2.35-8, 2.45-1, 2.45-2, 2.45-53, 2.45-4, 2.45-7, 2.55-32, 2.55-13, 2.55-24, 2.55-15 i 2.55-17 do punktu 2.55-49. Tu skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 2-24/1 do punktu 2.65-14, gdzie skręca na północny zachód, i przez punkty: 2.55-20 i 2.55-21 dochodzi do punktu 2.55-22. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 2-24/1 przez punkt 2.65-23 do punktu 2.65-13, położonego w południowym narożniku działki 2-24/1. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2-24/1 do punktu 2.55-48, w którym skręca na południowy zachód, i wzdłuż granicy działki 2-23/39 dochodzi do punktu 2.55-47. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granicy działki 2-23/39 przez punkt 2.55-30 do punktu 2.55-53. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granic działek: 2-17/126, 2-17/124, 2-17/130, 2-17/128 i 2-17/120 przez punkty: 2.55-52, 2.55-51, 2.55-50 i 2.54-42 do punktu 2.54-41. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż granicy działki 2-17/120 do punktu 2.64-22, w którym skręca na południe i przez punkt 2.64-23 dochodzi do punktu 2.64-24, położonego w południowym narożniku działki 2-17/133. Tu skręca w kierunku północno-zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 2-17/133 przez punkty: 2.64-3, 2.64-2, 2.54-17, 2.54-15, 2.54-14, 2.54-5, 2.54-8 2.54-7, 214.444-1457p do punktu 2.54-3. Stąd biegnie na zachód i dochodzi do punktu 2.54-2, w którym skręca na północny zachód, i biegnie wzdłuż granic działek: 2-17/132 i 2-13/3 przez punkty: 2.54-1, 214.444-1456p, 2.44-2, 2.44-1 i 214.444.1455p do punktu 2.34-5, położonego w zachodnim narożniku działki 2-13/3. Tu skręca na północ i biegnie wzdłuż granicy działki 2-13/3 do punktu 2.34-4, od którego rozpoczęto opis.

Wewnątrz kompleksu znajduje się działka 2-14/10, która nie wchodzi w granice strefy, tworząc enklawę oznaczoną punktami: 2.45-60, 2.45-66, 2.45-65 i 2.45-59.

Podstrefa Zabłudów

Obręb ewidencyjny 94, gmina Zabłudów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 105/8 od punktu 94100929, położonego w południowym narożniku tej działki, w kierunku północno-zachodnim do punktu 94100928. Tu skręca na północ i biegnie do punktu 942858, w którym skręca na wschód, i biegnie przez punkt 94100073 do punktu 94100072. Stąd biegnie na południe do punktu 94100071, w którym skręca na wschód i dochodzi do punktu 94100070. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 94100069, w którym załamuje się na wschód, i dochodzi do punktu 94100068. Stąd biegnie na północ do punktu 94100067, w którym załamuje się na wschód i dochodzi do punktu 94100066. Tu skręca na południe i biegnie do punktu 94100929, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica kompleksu biegnie po granicy działki 102/5 od punktu 103, położonego w północnym narożniku tej działki, w kierunku południowo-wschodnim do punktu 94100157. Tu skręca na południowy zachód i biegnie do punktu 94100174, w którym skręca na północny zachód, i dochodzi do punktu 104. Stąd biegnie na północny wschód do punktu 909, w którym skręca na północny wschód i dochodzi do punktu 103, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Ostrów Mazowiecka

Obręb ewidencyjny nr 0001, Ostrów Mazowiecka, miasto Ostrów Mazowiecka

Granica biegnie od punktu 141.2342-92, położonego u zbiegu działek: 371/10 i 371/11, w kierunku północnym wzdłuż granicy działki 372/9 (ogrodzenie przy ul. Białej) przez punkty 141.2342-002 i 141.2342-001 do punktu 141.2324-68. Tu skręca na zachód i biegnie wzdłuż granicy działki 371/9 przez punkt 141.2323-22 (narożnik budynku) do punktu 141.2323-21 (narożnik budynku). Stąd biegnie na północ przez punkty: 141.2323-20, 141.2323-19 (narożniki budynków) do punktu 141.2323-18, w którym skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 141.2323-17, położonego u zbiegu działek: 371/9 i 371/10. Tu skręca w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 292 przez punkty: 141.2323-013 i 141.2323-014 do punktu 141.2323-23, położonego u zbiegu działek: 371/10 i 371/11. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 141.2341-9 (narożnik budynku przemysłowego) dalej biegnie ścianą tego budynku do kolejnego narożnika oznaczonego punktem 141.2341-10, dochodzi do punktu 141.2342-92, od którego rozpoczęto opis.

Podstrefa Augustów5)

Obręb ewidencyjny 1, miasto Augustów

Kompleks 1

Granica biegnie po granicy działki 717/10 od punktu 1-5057, położonego u zbiegu granic działek: 717/10, 717/9 i 717/11, w kierunku północno-wschodnim do punktu 1-5056. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie do punktu 1-5063, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/10, 717/2 i 717/12. W punkcie 1-5063 skręca w kierunku południowym i dochodzi do punktu 1-5065. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim przez punkty: 1-5062 i 1-5064 do punktu 1-5060, położonego w południowym narożniku działki 717/10. Tu zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie przez punkt 1-5059 do punktu 1-5057, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 2

Granica biegnie po granicy działki 717/1 od punktu 1-2231, położonego u zbiegu granic działek: 717/1, 717/2 i 718, w kierunku północno-wschodnim przez punkty: 1-2232, 1-2233 i 1-2234 do punktu 1-2235. Tu załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie przez punkty: 1-2257 i 1-2258 do punktu 1-4205, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/1, 742 i 717/2. W punkcie 1-4205 załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu 1-4203. Tu skręca w kierunku zachodnim i dochodzi do punktu 1-4204, w którym zmienia kierunek na północno-zachodni i biegnie do punktu 1-2231, od którego rozpoczęto opis.

Kompleks 3

Granica biegnie od punktu nr 1-4200, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/13, 717/12 i 717/4, w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy działki 717/13 przez punkt 1-4202 do punktu 1-4206. Tu załamuje się w kierunku wschodnim i dochodzi do punktu 1-4207. W punkcie 1-4207 skręca w kierunku południowo-wschodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 717/13 przez punkty: 1-4208, 1-4209, 1-4212 i 1-4213 do punktu 1-4215, położonego u zbiegu granic działek: 717/13, 717/5 i 717/2. Tu załamuje się w kierunku południowym i biegnie wzdłuż granicy działki 717/5 przez punkt 1-4217 do punktu 1-4228. Stąd biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu 1-4227, gdzie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie wzdłuż granicy działki 717/5 do punktu 1-4226, zlokalizowanego u zbiegu granic działek: 717/5, 717/6 i 717/2. W punkcie 1-4226 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i dochodzi do punktu 1-4225. Tu skręca w kierunku zachodnim i biegnie do punktu 1-4224. Stąd biegnie w kierunku południowo-wschodnim do punktu 1-4223, który znajduje się u zbiegu granic działek: 717/5, 717/6 i 717/2. Tu zmienia kierunek na zachodni i biegnie przez punkty: 1-4222, 1-4221 i 1-4191 do punktu 1-4220, stanowiącego południowo-zachodni narożnik działki 717/5. Stąd biegnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż granic działek: 717/5 i 717/3 przez punkt 1-4201 do punktu 1-4200, od którego rozpoczęto opis.


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. poz. 156, z 2000 r. poz. 1149, z 2001 r. poz. 335, z 2002 r. poz. 588 oraz z 2004 r. poz. 698 i 941.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 2280), które weszło w życie z dniem 9 grudnia 2017 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 165 i 1254), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 5 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. poz. 746).

5) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. poz. 1082), które weszło w życie z dniem 6 czerwca 2017 r.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia. o którym mowa w odnośniku 2.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Asseco Business Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama