reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845 oraz z 2018 r. poz. 697) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) podmiot prowadzący Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, zwany dalej „rejestrem”, oraz sposób jego prowadzenia;

2) usługodawców obowiązanych do przekazywania danych do rejestru;

3) sposób i termin przekazywania danych przez usługodawców, o których mowa w pkt 2, do rejestru;

4) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”;

5) rodzaje identyfikatorów przetwarzanych w rejestrze spośród identyfikatorów określonych w art. 17c ust. 2–5 ustawy.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) EACTS – European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Europejskie Towarzystwo Kardio i Torakochirurgii;

2) NCA – Non Cardiac Abnormalities, Anomalie niezwiązane z sercem;

3) STS – Society of Thoracic Surgeons, Towarzystwo Torako Chirurgów (USA).

§ 3. [Podmiot prowadzący rejestr]

1. Podmiotem prowadzącym rejestr utworzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2013 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. poz. 1233) jest Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

2. Rejestr jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

§ 4. [Usługodawcy obowiązani do przekazywania danych do rejestru]

Do przekazywania danych do rejestru są obowiązani usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiochirurgii.

§ 5. [Przekazywanie danych]

Dane do rejestru są przekazywane na bieżąco przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 6. [Dane i identyfikatory przetwarzane w rejestrze]

W rejestrze przetwarza się dane i identyfikatory obejmujące:

1) dane osobowe dotyczące usługobiorcy:

a) imię (imiona),

b) nazwisko,

c) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

d) numer PESEL matki w przypadku noworodków, a jeżeli matka nie ma nadanego numeru PESEL, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

e) płeć,

f) obywatelstwo,

g) datę urodzenia,

h) adres miejsca zamieszkania,

i) datę zgonu,

j) przyczynę zgonu;

2) jednostkowe dane medyczne dotyczące usługobiorcy:

a) rozpoznanie wad wrodzonych serca EACTS/STS,

b) rozpoznanie wad wrodzonych niezwiązanych z sercem (NCA) EACTS/STS,

c) liczbę dni hospitalizacji,

d) informacje o udzielonych świadczeniach zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii,

e) informacje o innych operacjach niedotyczących serca,

f) informacje o powikłaniach pooperacyjnych – wadach nabytych,

g) informacje o przedoperacyjnych czynnikach ryzyka,

h) informacje o procedurach dotyczących wad wrodzonych serca – lista EACTS/STS,

i) informacje o powikłaniach wad wrodzonych serca – lista EACTS/STS,

j) informacje o przeszczepach;

3) identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 pkt 1 ustawy;

4) identyfikator miejsca udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 17c ust. 4 pkt 1 ustawy;

5) identyfikator pracownika medycznego wprowadzającego dane do rejestru, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy.

§ 7. [Dane przekazane do Instytutu w okresie od 1 stycznia do 8 czerwca 2018 r.]

Dane przekazane do Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. poz. 317) uważa się za przekazane w sposób zgodny z wymaganiami niniejszego rozporządzenia.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: Ł. Szumowski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz. U. poz. 317), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama