REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2018 poz. 1129

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 maja 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 1209), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 2229).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 2229), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 maja 2018 r. (poz. 1129)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624 i 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2015 r.1)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

STATUT KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

§ 1. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, zwana dalej "Krajową Szkołą", działa na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2018 r. poz. 624 i 1045) oraz niniejszego statutu.

§ 2.2) Krajową Szkołą kieruje Dyrektor Krajowej Szkoły przy pomocy zastępców.

§ 3.2) W skład Krajowej Szkoły wchodzą:

1) Ośrodek Aplikacji Sędziowskiej;

2) Ośrodek Aplikacji Prokuratorskiej;

3) Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej;

4) Biuro Dyrektora;

5) Biuro Administracyjne.

§ 4. Ośrodkiem i biurem kieruje Dyrektor Krajowej Szkoły lub jego zastępca.

§ 5. 1. W ośrodkach i biurach mogą być tworzone i znoszone działy, sekcje i samodzielne stanowiska pracy.

2.3) W Biurze Administracyjnym mogą być prowadzone ośrodki szkoleniowe oraz Dom Aplikanta.

3. Wewnętrzną organizację ośrodków i biur określa regulamin organizacyjny Krajowej Szkoły.

§ 6. 1. Krajowa Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych, organizacji konferencji, zjazdów, sympozjów i innych imprez grupowych o charakterze szkoleniowym lub reprezentacyjnym, wynajmu sal i lokali, a także związaną z działalnością wydawniczą.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona przez wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Krajowej Szkoły.

§ 7. 1. Siedzibą Krajowej Szkoły jest Kraków.

2.4) Ośrodki i biura Krajowej Szkoły mogą mieścić się w innej miejscowości niż wskazana w ust. 1.

§ 8. Określa się symbol graficzny Krajowej Szkoły, którego wzór stanowi załącznik do statutu.

Załącznik do statutu Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

SYMBOL GRAFICZNY KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Wersja kolorowa

infoRgrafika

Wersja czarno-biała

infoRgrafika


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 550 oraz z 2010 r. poz. 1634), które utraciło moc z dniem 21 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 2229), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-12
  • Data wejścia w życie: 2018-06-12
  • Data obowiązywania: 2024-04-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA