| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 października 2018 r.

w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, 1544, 1669 i 1697) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie]

Określa się, w załączniku do rozporządzenia, granice i obszar wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1992 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie (Dz. U. poz. 407, z późn. zm.2)).

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: T. Czerwińska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1993 r. poz. 432, z 2007 r. poz. 26, z 2010 r. poz. 5, z 2011 r. poz. 554, z 2012 r. poz. 1274 oraz z 2015 r. poz. 504.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 października 2018 r. (poz. 2045)

SZCZEGÓŁOWY OPIS GRANIC I OBSZAR WOLNEGO OBSZARU CELNEGO NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Wolny obszar celny jest zlokalizowany w budynku Terminalu Pasażerskiego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie i stanowi strefę zamkniętą odcinkami ścian określonymi w poniższym opisie granicy wolnego obszaru celnego.

Z uwagi na usytuowanie wewnątrz budynku, odgraniczenie wolnego obszaru celnego stanowią trwałe elementy budowlane.

Opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego jest przedstawiony na mapie w skali 1:5000. Dokument zawierający opis przebiegu granic wolnego obszaru celnego wraz z mapą jest przechowywany u zarządzającego wolnym obszarem celnym oraz w postaci kopii we właściwej miejscowo izbie administracji skarbowej nadzorującej wolny obszar celny oraz w Ministerstwie Finansów.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 0 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) trzy odcinki ściany o długości: 1 m, 5,3 m i 3 m, w pomieszczeniach 0.156.1 i 0.156;

2) ściana o długości 16,7 m w pomieszczeniu 0.162;

3) przestrzeń o szerokości 29,2 m w pomieszczeniu 0.162;

4) przestrzeń o szerokości 9,4 m w pomieszczeniu 0.162;

5) ściana o długości 15,7 m w pomieszczeniu 0.162;

6) przestrzeń o szerokości 3,2 m w pomieszczeniu 0.159;

7) ściana o długości 24,6 m w pomieszczeniu 0.159;

8) dwa odcinki ściany o długości 79,4 m i 21 m, w pomieszczeniach 0.160 i 0.223;

9) ściana o długości 3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.225;

10) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.219;

11) sześć odcinków ściany o długości: 2,8 m, 1,5 m, 4 m, 2,8 m, 4 m i 1,6 m, w pomieszczeniach 0.225 i 0.226;

12) dwa odcinki ściany o długości 21 m i 12,4 m, w pomieszczeniach 0.223 i 0.160;

13) cztery odcinki ściany o długości: 10,2 m z trzema otworami drzwiowymi, 6,2 m, 2 m z otworem drzwiowym i 4 m w pomieszczeniu 0.160;

14) sześć odcinków ściany o długości: 3,9 m, 0,8 m, 5,4 m, 0,8 m, 3,9 m i 2,2 m z czterema otworami drzwiowymi, wzdłuż podestu 0.136;

15) trzy odcinki ściany o długości: 67,6 m z jedenastoma otworami drzwiowymi, 16,8 m z otworem drzwiowym i 3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;

16) ściana o długości 12 m w pomieszczeniu 0.029;

17) dwa odcinki ściany o długości 3,2 m z otworem drzwiowym i 22,8 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.160;

18) ściana o długości 5,4 m w pomieszczeniu 0.056;

19) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 1,2 m w pomieszczeniu 0.047;

20) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.041;

21) klatka schodowa 0.038;

22) dwa odcinki ściany o długości 5,7 m z dwoma otworami drzwiowymi i 12,8 m w pomieszczeniu 0.056;

23) ściana o długości 7,3 m w pomieszczeniu 0.160;

24) trzy odcinki ściany o długości: 30,6 m, 5,9 m i 30,6 m w pomieszczeniu 0.075.2;

25) przegroda o długości 6,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;

26) trzy odcinki ściany o długości: 15,1 m, 13 m i 2,1 m, w pomieszczeniach: 0.179.1, 0.179.2 i 0.179.5;

27) ściana o długości 5,6 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.114;

28) klatka schodowa 0.127;

29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 0.126;

30) dwa odcinki ściany o długości 0,6 m i 5,9 m w pomieszczeniu 0.123;

31) ściana o długości 5,6 m w pomieszczeniu 0.114;

32) ściana o długości 14,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 0.160;

33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 1,9 m w pomieszczeniu 0.142;

34) ściana o długości 28,5 m w pomieszczeniach: 0.145, 0.146, 0.147, 0.148 i 0.149;

35) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 0.149;

36) przestrzeń o szerokości 3,3 m w pomieszczeniu 0.160;

37) dwa odcinki ściany o długości 2,5 m i 28,7 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 0.160;

38) ściana o długości 3,4 m i przegroda o długości 3,2 m z otworem drzwiowym, w pomieszczeniu 0.159.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 100 stanowią następujące odcinki ścian:

1) pięć odcinków ściany o długości: 14,2 m z otworem drzwiowym, 47,6 m, 0,9 m, 0,6 m i 8,5 m, w pomieszczeniach: 1.064, 1.065.5, 1.065.2, 1.065.3, 1.065.4C, 1.065.4D i 1.065.4A;

2) przestrzeń o szerokości 1,5 m w pomieszczeniu 1.079;

3) ściana o długości 12,8 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.079;

4) trzy odcinki ściany o długości: 1,7 m, 5,9 m i 1,7 m, w pomieszczeniach 1.104 i 1.110;

5) ściana o długości 14,3 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 1.079;

6) ściana o długości 0,9 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.123;

7) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.122;

8) dwa odcinki ściany o długości 0,9 m i 11,3 m w pomieszczeniu 1.124;

9) ściana o długości 59,7 m w pomieszczeniach: 1.124 i 1.140 z otworem drzwiowym, 1.142 oraz w pomieszczeniach: 1.157, 1.165 i 1.163 z otworem drzwiowym, 1.171 i 1.178;

10) przestrzeń o szerokości 5,4 m w pomieszczeniu 1.178;

11) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniu 1.194;

12) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1.194;

13) schody ruchome 1.192 i schody 1.193, stanowiące łącznik do poziomu 200;

14) przestrzeń o szerokości 5,8 m w pomieszczeniu 1.188;

15) ściana o długości 5,8 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.188;

16) ściana o długości 2,4 m w pomieszczeniu 1.180;

17) cztery odcinki ściany o długości: 5,6 m, 13 m z otworem drzwiowym, 4,3 m i 3,3 m, w pomieszczeniach: 1.182, 1.175 i 1.158;

18) ściana o długości 2,8 m w pomieszczeniach 1.166 i 1.180.1;

19) dwa odcinki ściany o długości 3,3 m i 4,2 m, w pomieszczeniach 1.160 i 1.161;

20) ściana o długości 73,4 m z siedmioma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 1.133;

21) trzy odcinki ściany o długości: 8,2 m, 2,4 m i 3,3 m w pomieszczeniu 1.068;

22) ściana o długości 56,2 m w pomieszczeniach: 1.068, 1.089, 1.060 i 1.058;

23) ściana o długości 11,4 m w pomieszczeniach: 1.058, 1.058.1, 1.058.2, 1.056 i 1.056.1;

24) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1.056.1;

25) ściana o długości 13,9 m w pomieszczeniu 1.906;

26) trzy odcinki ściany o długości: 3 m w pomieszczeniu 1.914, 7,5 m w pomieszczeniach: 1.914, 1.915 i 1.916 oraz 7,4 m w pomieszczeniach: 1.916, 1.907.1 i 1.917;

27) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 1.907;

28) cztery odcinki ściany o długości: 2,4 m, 14,1 m i 1,3 m, w pomieszczeniach 1.908 i 1.924 oraz 1,1 m w pomieszczeniu 1.925;

29) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 1.926;

30) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,9 m i 2,2 m w pomieszczeniu 1.927;

31) dwa odcinki ściany o długości 1,9 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.929 i 20,2 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.487;

32) ściana o długości 24,9 m w pomieszczeniach 1.487 i 1.488 z otworem drzwiowym, 1.486 z otworem drzwiowym i 1.485 z otworem drzwiowym;

33) ściana o długości 42,6 m w pomieszczeniach 1.487 z otworem drzwiowym i 1.906;

34) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.747;

35) dwa odcinki ściany o długości 1,5 m i 3,4 m w pomieszczeniu 1.748;

36) klatka schodowa 1.750 z otworem drzwiowym;

37) klatka schodowa 1.380 z otworem drzwiowym;

38) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.378;

39) dwa odcinki ściany o długości 2,4 m z otworem drzwiowym i 2,6 m w pomieszczeniu 1.375;

40) klatka schodowa 1.298 z otworem drzwiowym;

41) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 2,5 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.302;

42) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.296;

43) ściana o długości 18 m w pomieszczeniach 1.470 i 1.831.1;

44) ściana o długości 3,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 1.831.1;

45) dwa odcinki ściany o długości 2,48 m i 4 m w pomieszczeniu 1.831.1;

46) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.830;

47) dwa odcinki ściany o długości 5,5 m i 0,35 m w pomieszczeniu 1.831.1;

48) klatka schodowa 1.831;

49) ściana o długości 17,75 m z dwoma otworami drzwiowymi i śluzą kierunkową w pomieszczeniu 1.831.1;

50) ściana o długości 2,9 m w pomieszczeniu 1.831.1;

51) trzy odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 1.858;

52) klatka schodowa 1.859;

53) ściana o długości 27,7 m w pomieszczeniach 1.831.1 z dwoma otworami drzwiowymi i 1.470;

54) ściana o długości 28,4 m w pomieszczeniach: 1.470 z otworem drzwiowym, 1.469 z otworem drzwiowym, 1.468 z otworem drzwiowym, 1.423 z otworem drzwiowym i 1.422 z otworem drzwiowym.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 200 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) ściana o długości 140,2 m w pomieszczeniach: 2.345, 2.379, 2.363A, 2.364G i 2.384;

2) pięć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa, 1,1 m, w pomieszczeniu 2.384 i 8 m w pomieszczeniu 2.383;

3) cztery odcinki ściany o długości: 27 m, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.383;

4) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach: 2.383, 2.358 i 2.365, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.365;

5) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach 2.365 i 2.360, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.360;

6) cztery odcinki ściany o długości: 55,7 m w pomieszczeniach: 2.360, 2.358.1 i 2.343, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.343;

7) cztery odcinki ściany o długości: 53,2 m w pomieszczeniach 2.343 i 2.338, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.338;

8) cztery odcinki ściany o długości: 58,1 m w pomieszczeniach: 2.338, 2.358.1 i 2.332, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.332;

9) cztery odcinki ściany o długości: 55,8 m w pomieszczeniach 2.332 i 2.318, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.318;

10) cztery odcinki ściany o długości: 62,7 m w pomieszczeniach: 2.318, 2.212 i 2.211, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.211;

11) cztery odcinki ściany o długości: 84,3 m w pomieszczeniach: 2.211, 2.151 i 2.083, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.083;

12) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach 2.083 i 2.054, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.054;

13) cztery odcinki ściany o długości: 74,9 m w pomieszczeniach: 2.054, 2.019 i 2.040, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.040;

14) cztery odcinki ściany o długości: 60,3 m w pomieszczeniach: 2.040, 2.019 i 2.021, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.021;

15) ściana o długości 17,5 m w pomieszczeniach 2.021 i 2.009;

16) cztery odcinki ściany o długości: 10,3 m, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.009;

17) cztery odcinki ściany o długości: 7,7 m w pomieszczeniach: 2.009 i 2.004, 1,1 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,1 m, w pomieszczeniu 2.004;

18) ściana o długości 10,3 m w pomieszczeniu 2.004;

19) cztery odcinki ściany o długości: 26,8 m w pomieszczeniach 2.004 i 2.020, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.020;

20) cztery odcinki ściany o długości: 38,9 m w pomieszczeniach 2.020 i 2.032, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.032;

21) cztery odcinki ściany o długości: 36,4 m w pomieszczeniach 2.032 i 2.047, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.047;

22) cztery odcinki ściany o długości: 38,8 m w pomieszczeniach 2.047 i 2.074, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.074;

23) cztery odcinki ściany o długości: 41,1 m w pomieszczeniach 2.074 i 2.084, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.084;

24) cztery odcinki ściany o długości 31,5 m w pomieszczeniach 2.084 i 2.092, 1,7 m, 2 m z wejściem do rękawa i 1,7 m, w pomieszczeniu 2.092;

25) ściana o długości 45,6 m w pomieszczeniach 2.092 i 2.212 ze śluzą K 43 do zejścia na poziom 100;

26) ściana o długości 18,7 m w pomieszczeniach 2.096.1 i 2.096;

27) ściana o długości 5,1 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.096;

28) trzy odcinki ściany o długości: 10,3 m w pomieszczeniach: 2.138, 2.146 z otworem drzwiowym i 2.108 oraz 4,6 m i 2,5 m, w pomieszczeniach 2.108 i 2.121;

29) dwa odcinki ściany stanowiące obudowę szybu windowego 2.122 z otworem drzwiowym i 2.128 z otworem drzwiowym;

30) klatka schodowa 2.136 z otworem drzwiowym;

31) ściana o długości 4,6 m w pomieszczeniu 2.142;

32) ściana o długości 3,3 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.146;

33) dwa odcinki ściany o długości 1,8 m i 5,8 m, w pomieszczeniach 2.159 i 2.168;

34) trzy odcinki ściany o długości: 0,4 m, 6,3 m i 2,3 m w pomieszczeniu 2.178;

35) ściana o długości 4,5 m w pomieszczeniu 2.146;

36) dwa odcinki ściany o długości 1,6 m i 1 m w pomieszczeniu 2.193;

37) ściana stanowiąca obudowę szybu windowego 2.201;

38) klatka schodowa 2.194;

39) ściana o długości 3,73 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.200;

40) dwa odcinki ściany o długości 3,42 m i 2,85 m w pomieszczeniu 2.199;

41) ściana o długości 6,69 m w pomieszczeniu 2.195;

42) przestrzeń o szerokości 33,9 m oddzielająca pomieszczenie 2.218 od pomieszczenia 2.221;

43) dwa odcinki ściany o długości 6,5 m i 6,2 m w pomieszczeniu 2.237;

44) trzy odcinki ściany o długości: 3,2 m, 0,4 m i 3,7 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.300;

45) klatka schodowa 2.251;

46) dwa odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 2.247;

47) dwa odcinki ściany o długości 1,1 m i 8,2 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 2.300;

48) trzy odcinki ściany o długości: 2,2 m, 7 m i 0,4 m w pomieszczeniu 2.265;

49) ściana o długości 5,8 m w pomieszczeniach 2.279 i 2.282;

50) trzy odcinki ściany o długości: 5,9 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 2.294.1, 9 m i 3 m, w pomieszczeniach 2.294.4 i 2.294.3;

51) dwa odcinki ściany o długości 8,3 m z otworem drzwiowym i 4,6 m, w pomieszczeniu 2.313;

52) ściana o długości 3,4 m w pomieszczeniu 2.322;

53) sześć odcinków ściany o długości: 1,1 m, 12,3 m, 3,8 m, 7,2 m, 19,6 m i 29,7 m, w pomieszczeniu 2.437;

54) ściana o długości 4 m w pomieszczeniu 2.541;

55) przestrzeń o szerokości 40,1 m oddzielająca pomieszczenie 2.484 od pomieszczenia 2.541;

56) ściana o długości 3,5 m w pomieszczeniu 2.541;

57) dwa odcinki ściany o długości 7,6 m i 23,1 m w pomieszczeniu 2.543;

58) cztery odcinki ściany o długości: 2 m, 2,3 m, 11,7 m i 5,2 m w pomieszczeniu 2.544;

59) ściana o długości 8,1 m z otworem drzwiowym wzdłuż pomieszczenia 2.541;

60) dwa odcinki ściany o długości 5,9 m i 19,4 m w pomieszczeniu 2.540;

61) trzy odcinki ściany o długości: 11,4 m, 2,1 m i 21,8 m w pomieszczeniu 2.540;

62) dwa odcinki ściany o długości 34,2 m i 21,2 m, w pomieszczeniach 2.600 i 2.607;

63) ściana o długości 7,6 m w pomieszczeniach 2.627 i 2.628;

64) ściana o długości 12,8 m w pomieszczeniach: 2.612, 2.610, 2.609 i 2.608;

65) dwa odcinki ściany o długości 9,3 m i 3,6 m w pomieszczeniu 2.600;

66) cztery odcinki ściany o długości: 2,2 m, 4,8 m, 0,6 m i 3,2 m, w pomieszczeniach: 2.618, 2.617 i 2.616;

67) dwa odcinki ściany o długości 1,2 m i 4,1 m w pomieszczeniu 2.635;

68) ściana o długości 3,4 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 2.630.

Granicę wolnego obszaru celnego na poziomie 300 w Terminalu A stanowią następujące odcinki ścian:

1) balustrada o długości 4,2 m na kładce 3.090;

2) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.081;

3) trzy odcinki ściany o długości: 1,3 m, 9,4 m i 8,1 m, w pomieszczeniach: 3.072, 3.073 i 3.074;

4) sześć odcinków ściany o długości: 12,8 m, 1,2 m, 7,8 m, 1,2 m, 20,9 m i 26,7 m, w pomieszczeniach: 3.074, 3.078, 3.080, 3.079, 3.110.2 i 3.110.1;

5) trzy odcinki ściany o długości: 4,6 m, 3,1 m i 4,6 m w pomieszczeniu 3.128;

6) odcinek ściany o długości 9,5 m z dwoma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 3.110;

7) dwa odcinki ściany o długości 8 m i 9,3 m, w pomieszczeniach 3.093 i 3.093.1;

8) trzy odcinki ściany o długości: 7,2 m, 7,8 m i 10,2 m, w pomieszczeniach: 3.080, 3.079, 3.078 i 3.075;

9) trzy odcinki ściany o długości: 6,6 m, 3,1 m i 6,6 m, w pomieszczeniach 3.095 i 3.107;

10) dwa odcinki ściany o długości 9,4 m i 1,9 m, w pomieszczeniach: 3.094, 3.094.2 i 3.091;

11) przestrzeń o szerokości 8 m w pomieszczeniu 3.072;

12) balustrada o długości 0,7 m wzdłuż kładki 3.090;

13) schody ruchome 3.119 i schody 3.120, stanowiące łącznik do poziomu odlotów 200;

14) balustrada o długości 48,7 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;

15) balustrada o długości 5,8 m wzdłuż kładki 3.221;

16) balustrada o długości 11 m w pomieszczeniu 3.362;

17) przestrzeń o szerokości 4 m oddzielająca pomieszczenie 3.361 od 3.362;

18) dwa odcinki ściany o długości 3,6 m i 1,4 m w pomieszczeniu 3.668.1;

19) dwa odcinki ściany o długości 3,4 m i 1,3 m w pomieszczeniu 3.668.3;

20) ściana o długości 3,8 m w pomieszczeniu 3.668.2;

21) dwa odcinki ściany o długości 0,7 m i 4,5 m w pomieszczeniu 3.224;

22) ściana o długości 9 m w pomieszczeniu 3.233;

23) ściana o długości 4,7 m z dwiema śluzami i balustrada o długości 3,2 m, w pomieszczeniu 3.233;

24) trzy odcinki ściany o długości: 4,7 m, 9,7 m i 4,7 m, w pomieszczeniach: 3.237, 3.235 i 3.234;

25) dwa odcinki ściany o długości 3,3 m i 2,5 m w pomieszczeniu 3.233;

26) odcinek ściany o długości 19,7 m z pięcioma otworami drzwiowymi w pomieszczeniu 3.270;

27) ściana o długości 7,8 m w pomieszczeniu 3.270;

28) dwa odcinki balustrady o długości 4,7 m i 1,5 m w pomieszczeniu 3.270 i wzdłuż kładki 3.269;

29) trzy odcinki ściany, stanowiące obudowę szybu windowego 3.280;

30) balustrada o długości 4,2 m wzdłuż kładki 3.269;

31) schody ruchome 3.242 i schody 3.241, stanowiące łącznik do poziomu odlotów 200;

32) dwa odcinki balustrady o długości 0,7 m i 11,1 m w pomieszczeniu 3.270;

33) dwa odcinki balustrady o długości 5,6 m i 5,8 m, w pomieszczeniu 3.233 i wzdłuż kładki 3.221;

34) balustrada o długości 97,2 m wzdłuż kładki 3.068.2;

35) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż kładki 3.966.1;

36) ściana o długości 6,8 m w pomieszczeniu 3.966;

37) cztery odcinki ściany o długości: 3,6 m, 9,2 m, 10,3 m i 5,3 m, w pomieszczeniach: 3.967, 3.968, 3.969, 3.970 i 3.971;

38) schody i schody ruchome, w pomieszczeniu 3.966.2;

39) dwa odcinki ściany o długości 3,6 m i 6,6 m w pomieszczeniu 3.976;

40) balustrada o długości 2,9 m wzdłuż śluzy 3.978;

41) balustrada o długości 231,2 m wzdłuż pomieszczeń 3.068.2 i 3.068.3;

42) cztery odcinki balustrady o długości: 4,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 3,7 m, 1,4 m z wejściem do rękawa i 3,7 m, wzdłuż pomieszczenia 3.311;

43) cztery odcinki balustrady o długości: 24,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.309;

44) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.307;

45) cztery odcinki balustrady o długości: 38,8 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.3, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.304;

46) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.301;

47) cztery odcinki balustrady o długości: 53,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.298;

48) cztery odcinki balustrady o długości: 58,3 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.283;

49) cztery odcinki balustrady o długości: 55,6 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.2, 10,9 m, 1,9 m z wejściem do rękawa i 10,9 m, wzdłuż pomieszczenia 3.258;

50) balustrada o długości 62 m wzdłuż pomieszczenia 3.068.1;

51) ściana o długości 5,7 m z otworem drzwiowym w pomieszczeniu 3.068.1.

Łączny obszar wolnego obszaru celnego wynosi 43 892 m2.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »