reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 152), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 877);

2) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 379);

3) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 80);

4) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 666);

5) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 1546);

6) rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 699).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 877), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 379), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 80), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

4) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 666), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 1546), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2015 r.";

6) § 2 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 699), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych]

Załącznik do obwieszczenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 22 lutego 2019 r. (poz. 480)

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1204, z 2015 r. poz. 1324 oraz z 2018 r. poz. 1717) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych są:

1) orzeczenie właściwego organu orzekającego albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, zwanej dalej "ustawą",

2) (uchylony),1)

3) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, albo decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy,

4) orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej albo orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku, albo orzeczenie właściwego organu orzekającego stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%), albo zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy,

6) dowód osobisty oraz decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy,

7) decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. a ustawy,

8) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego albo zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60 i 303), w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy,

9) zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. c ustawy,

10)2) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy,

11)2) decyzja jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy,

12) książka inwalidy wojennego lub wojskowego, wystawiona przez organ emerytalno-rentowy, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39),

13) legitymacja osoby represjonowanej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276),

14) dokument wystawiony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym lub inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym, w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

15) dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny, w przypadku osób, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 tej ustawy,

16) zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orzeczenie właściwego organu orzekającego wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej, w przypadku osób, o których mowa w ustawie z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1373),

17)3) legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz zaświadczenie właściwego organu emerytalno-rentowego potwierdzające pobieranie renty inwalidzkiej z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, w przypadku osób, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 937 i 2018),

18)4) decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej, w przypadku osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy

- oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

§ 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 879 i 1523 oraz z 2006 r. poz. 818).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
z dnia 16 lutego 2010 r.5)

WZÓR - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW DO KORZYSTANIA ZE ZWOLNIEŃ OD OPŁAT ABONAMENTOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 23 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 1546), które weszło w życie z dniem 9 października 2015 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 877), które weszło w życie z dniem 30 lipca 2011 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 379), które weszło w życie z dniem 4 kwietnia 2013 r.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 666), które weszło w życie z dniem 22 maja 2014 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych (Dz. U. poz. 699), które weszło w życie z dniem 25 kwietnia 2018 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama