| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 8 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. poz. 2528) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 we wzorze „Formularza rejestrowego oraz formularza aktualizacyjnego”:

a) w dziale I w pkt 3 rubryka „Podpis6) i pieczątka5) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu” otrzymuje brzmienie: „Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu”,

b) w dziale XII pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kod i nazwa rodzajów wytwarzanych odpadów”;

2) w załączniku nr 2 we wzorze „Wniosku o wykreślenie z rejestru” w pkt 3 rubryka „Podpis4) i pieczątka3) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu” otrzymuje brzmienie: „Podpis4) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu”.

§ 2. [Dotychczasowe wnioski]

Wniosek o wpis do rejestru, wniosek o zmianę wpisu w rejestrze i wniosek o wykreślenie z rejestru, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują moc i są rozpatrywane na podstawie przepisów dotychczasowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »