reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 91), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1662);

2) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 2001);

3) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1777);

4) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 332);

5) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 688);

6) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 300);

7) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 701);

8) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 169);

9) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 2261);

10) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1536);

11) rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1686).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1662), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 2001), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.";

3) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1777), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.";

4) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 332), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

5) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 688), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

6) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 300), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

7) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 701), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

8) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 169), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

9) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 2261), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

10) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1536), które stanowią:

"§ 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do ustalania wysokości wynagrodzenia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz zastępcy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców od dnia ich powołania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

11) § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1686), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.".

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe]

Załącznik do obwieszczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 28 września 2020 r. (poz. 000)

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 stycznia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu.

§ 2.1) Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:

1)2)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

13)

Prezes Rady Ministrów

6,2

2,0

23)

Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli

5,7

1,6

34)

Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli

5,6

1,5

45)

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezes Polskiej Akademii Nauk

5,0

1,3

4a6)

Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu

4,96

1,6

55)

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownik Krajowego Biura Wyborczego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

4,9

1,2

5a7)

Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu

4,56

1,28

68)

Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Rzecznik Finansowy, wojewoda

4,4

1,2

78)

Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Zastępca Rzecznika Finansowego, wicewojewoda

4,0

1,2

 

1a)9)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej

1,0-6,5

1,0-2,0

 

2) (uchylona)10)

3)

Lp.

Stanowisko

Mnożnik kwoty bazowej

wynagrodzenia zasadniczego

dodatku funkcyjnego

1

2

3

4

1

Prezes Narodowego Banku Polskiego

6,2

2,0

2

Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego

5,7

1,6

3

Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

5,6

1,5

 

§ 3. Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 4. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej, pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub pracownika naukowo-badawczego w placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób wymienionych w § 2, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 5. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 556 i 875 oraz z 2001 r. poz. 87).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia11) z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1662), które weszło w życie z dniem 28 lipca 2004 r.

2) Tabela w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 332), które weszło w życie z dniem 5 kwietnia 2007 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1686), które weszło w życie z dniem 1 września 2018 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 688), które weszło w życie z dniem 9 lipca 2008 r.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 1536), które weszło w życie z dniem 10 sierpnia 2018 r.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) Dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 2261), które weszło w życie z dniem 13 stycznia 2016 r.

9) Tabela dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2; w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 701), które weszło w życie z dniem 19 czerwca 2009 r.

10) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8 lutego 2002 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama