Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., stosuje się w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ w województwie małopolskim.

§ 2.

Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-23
  • Data wejścia w życie: 2021-06-24
  • Data obowiązywania: 2021-06-24
  • Dokument traci ważność: 2023-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw