Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2221

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH220013)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Piasek]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Jezioro Piasek (PLH2200132)), obejmujący obszar 54,83 ha, położony w województwie pomorskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 2221)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

684934,93

376898,75

2

684918,54

376912,41

3

684924,00

376964,29

4

684925,37

377035,30

5

684936,29

377095,38

6

684915,81

377117,23

7

684892,60

377129,52

8

684857,09

377148,64

9

684850,27

377182,77

10

684881,67

377190,97

11

684863,92

377276,99

12

684840,71

377352,09

13

684827,05

377420,37

14

684795,65

377499,57

15

684797,01

377533,70

16

684766,97

377645,67

17

684739,66

377683,91

18

684664,56

377742,62

19

684603,11

377793,14

20

684567,61

377854,59

21

684515,72

377903,75

22

684447,30

377940,17

23

684415,51

377956,84

24

684295,41

377998,98

25

684276,91

377994,63

26

684219,45

377981,11

27

684177,00

377907,38

28

684182,98

377870,01

29

684185,94

377851,53

30

684189,16

377824,31

31

684182,62

377757,23

32

684193,45

377731,27

33

684204,15

377721,90

34

684212,38

377706,15

35

684211,26

377698,81

36

684217,77

377688,16

37

684216,91

377676,57

38

684219,78

377673,90

39

684229,65

377674,79

40

684245,15

377663,51

41

684295,89

377647,19

42

684302,14

377649,49

43

684304,95

377655,13

44

684312,59

377660,68

45

684351,78

377663,07

46

684358,13

377656,86

47

684372,49

377601,97

48

684380,42

377597,93

49

684407,44

377605,39

50

684410,09

377603,22

51

684411,16

377597,14

52

684419,90

377587,83

53

684422,19

377578,70

54

684422,45

377560,36

55

684414,25

377544,07

56

684398,99

377517,43

57

684382,37

377507,70

58

684323,86

377471,28

59

684266,14

377457,68

60

684248,17

377444,57

61

684234,06

377424,22

62

684231,96

377413,17

63

684236,93

377399,34

64

684278,94

377351,24

65

684283,28

377334,14

66

684283,56

377322,49

67

684260,23

377283,15

68

684256,32

377268,07

69

684261,54

377245,01

70

684272,23

377220,10

71

684294,56

377210,89

72

684322,49

377207,92

73

684352,92

377185,07

74

684399,17

377163,60

75

684421,82

377161,26

76

684488,50

377113,53

77

684531,85

377077,51

78

684559,46

377043,66

79

684575,11

376986,50

80

684605,64

376951,43

81

684612,86

376934,36

82

684612,70

376919,68

83

684633,98

376840,14

84

684616,67

376839,65

85

684609,52

376844,04

86

684578,45

376829,58

87

684566,51

376825,61

88

684593,56

376796,34

89

684609,94

376749,91

90

684641,35

376744,45

91

684665,93

376723,97

92

684741,03

376605,17

93

684753,32

376605,17

94

684781,99

376651,60

95

684805,21

376646,14

96

684824,32

376625,65

97

684848,90

376610,63

98

684877,58

376661,16

99

684947,22

376878,27

100

684934,93

376898,751) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)]

Załącznik nr 2


MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3110

Jeziora lobeliowe

2

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).


Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK JEZIORO PIASEK (PLH220013)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

elisma wodna

Luronium natans

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-02
  • Data wejścia w życie: 2021-12-17
  • Data obowiązywania: 2021-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw