REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 798

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 31 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału (Dz. U. poz. 1795 oraz z 2020 r. poz. 1702) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. W przypadku gdy podczas dokonywania oceny polowej materiału siewnego roślin rolniczych pojawią się wątpliwości co do tożsamości odmianowej tego materiału, to do sprawdzenia tożsamości odmianowej tego materiału można zastosować powtarzalne techniki biochemiczne lub molekularne, które zostały przyjęte przez systemy OECD i opublikowane na stronie podmiotowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie wdraża dyrektywę wykonawczą Komisji (UE) 2021/971 z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniającą załącznik I do dyrektywy Rady 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, załącznik I do dyrektywy Rady 66/402/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych, załącznik I do dyrektywy Rady 2002/54/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka, załącznik I do dyrektywy Rady 2002/55/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw oraz załącznik I do dyrektywy Rady 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych, w odniesieniu do stosowania technik biochemicznych i molekularnych (Dz. Urz. UE L 214 z 17.06.2021, str. 62).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA