Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1214

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7a ust. 5 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2020 r. poz. 1680) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz. U. poz. 1920 oraz z 2005 r. poz. 1100) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2 wyraz "balneoklimatologii" zastępuje się wyrazem "balneologii";

2) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Ważność skierowań na leczenie uzdrowiskowe wystawionych przed wejściem w życie rozporządzenia]

Skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystawione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [WZÓR - SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 maja 2022 r. (poz. 1214)

Załącznik nr 1

WZÓR - SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE (AZBEST)


Załącznik 2. [WZÓR - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM UZDROWISKOWYM OSÓB UPRAWNIONYCH (AZBEST)]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM UZDROWISKOWYM OSÓB UPRAWNIONYCH (AZBEST)


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-07
  • Data wejścia w życie: 2022-06-22
  • Data obowiązywania: 2022-06-22

Dziennik Ustaw