Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1356

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie przedłużenia terminu wykonania niektórych obowiązków przez podatników minimalnego podatku dochodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 50 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przedłużenie terminu dla podatników obowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych]

Przedłuża się do dnia 31 marca 2023 r. dla podatników obowiązanych do zapłaty minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 24ca ust. 12 i 15 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.3)), do:

1) złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2021 r. a zakończył się do dnia 30 listopada 2022 r.;

2) wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku;

3) przekazania informacji o spółkach wchodzących w roku podatkowym, o którym mowa w pkt 1, w skład grupy spełniającej warunki określone w art. 24ca ust. 14 pkt 6 tej ustawy.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2076, 2105, 2262 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 835, 974, 1265 i 1301.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830, 872, 1079 i 1265.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-06-29
  • Data obowiązywania: 2022-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw