Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1357

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 i 1137) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy]

1. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2023 r. okres ważności znaków akcyzy, których wzory zostały określone w:

1) poz. IV i VIII załącznika nr 1,

2) poz. IV załącznika nr 2

- do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. poz. 1147, z 2020 r. poz. 2310, z 2021 r. poz. 203 i 758 oraz z 2022 r. poz. 860) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r., naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do znaków akcyzy, których wzory określono w poz. IV załącznika nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, naniesionych na opakowania jednostkowe importowanych lub nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów winiarskich sprowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 31 grudnia 2021 r.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-29
  • Data wejścia w życie: 2022-07-14
  • Data obowiązywania: 2022-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw