Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1376

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. poz. 452, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 10g dodaje się § 10h w brzmieniu:

"§ 10h. 1. Odznaką Krzyża Świętego Floriana jest krzyż gwiaździsty sześcioramienny o rozpiętości ramion 38 mm, srebrzony i oksydowany, z wrzecionowatym uszkiem i kółkiem do zawieszenia, ze stylizowanymi płomieniami między ramionami. Na górnym ramieniu krzyża widnieje orzeł według wzoru określonego w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Pośrodku krzyża umieszczone jest wyobrażenie patrzącego w górę św. Floriana w zbroi, podtrzymującego w zgięciu lewej ręki chorągiew, a w prawej ręce trzymającego naczynie z wylewaną wodą. Na odwrotnej stronie krzyża boczne ramiona krzyża zakończone są stylizowanymi żeleźcami toporków strażackich, a pośrodku krzyża znajduje się wypukły, majuskułowy napis w sześciowierszowej pionowej kolumnie: "W/JED/NO/ŚCI/SI/ŁA".

2. Krzyż zawieszony jest na ciemnogranatowej, rypsowej wstążce szerokości 38 mm, z umieszczonymi na brzegach połączonymi prążkami - żółtym i czerwonym, o szerokości 2 mm każdy, przy czym prążki skrajne są żółte.";

2) w § 13 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) § 10h, zawiera załącznik nr 7 do rozporządzenia.";

3) w § 16 w ust. 1 po wyrazach "Wojskowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Wojskowy Krzyż Zasługi, Morski Krzyż Zasługi z Mieczami, Morski Krzyż Zasługi, Lotniczy Krzyż Zasługi z Mieczami, Lotniczy Krzyż Zasługi (równorzędne między sobą w stopniu z Mieczami, równorzędne między sobą w stopniu bez Mieczy)," dodaje się wyrazy "Krzyż Świętego Floriana,";

4) dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. poz. 1445, z 2007 r. poz. 353 i 1075, z 2010 r. poz. 1448, z 2012 r. poz. 590, z 2016 r. poz. 1777 oraz z 2018 r. poz. 2076.

Załącznik 1. [KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA]

Załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 czerwca 2022 r. (poz. 1376)

KRZYŻ ŚWIĘTEGO FLORIANA

image

image

ODWROTNA STRONA

image

BARETKA

image

WSTĄŻECZKA

Metryka

Dziennik Ustaw