Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1396

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Nadanie nazw]

Z dniem 1 października 2022 r.:

1) Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu nadaje się nazwę "Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu";

2) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie";

3) Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-04
  • Data wejścia w życie: 2022-07-19
  • Data obowiązywania: 2022-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw