REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2396

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. z 2016 r. poz. 842), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1684);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1639).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1684), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1639), które stanowią:

"§ 2. Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się przy ustalaniu wysokości uposażeń należnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 31 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2396)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 6 października 2010 r.

w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na poszczególnych stanowiskach służbowych.

2. Stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego określa tabela, stanowiąca załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzrasta z tytułu wysługi lat o 5% po 5 latach służby i o dalszy 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 35% po 35 latach służby.

2. Podstawę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych.

3. Kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 895 oraz z 2007 r. poz. 370).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia1).

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 października 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2396)2)

TABELA STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

Lp.

Stanowisko służbowe

Stawka uposażenia zasadniczego w złotych

1

Szef CBA

13 500-14 500

2

zastępca Szefa CBA

10 500-13 000

3

dyrektor departamentu, dyrektor biura, dyrektor delegatury

8500-9900

4

zastępca dyrektora departamentu, zastępca dyrektora biura, zastępca dyrektora delegatury

7900-9300

5

doradca Szefa CBA

7500-9900

6

główny ekspert

7500-9900

7

naczelnik wydziału

7500-8800

8

kierownik referatu

6700-8600

9

zastępca naczelnika wydziału

6500-8400

10

kierownik sekcji

6100-7900

11

ekspert, audytor wewnętrzny, główny księgowy, radca prawny

6100-8400

12

agent specjalny

7000-7800

13

starszy agent

6400-6950

14

agent

5800-6350

15

młodszy agent

5400-5750

16

specjalista

5100-5350

17

młodszy specjalista

4800-5050

18

inspektor

4500-4750

19

młodszy inspektor

4200-4450


1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 października 2010 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach służbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat (Dz. U. poz. 1639), które weszło w życie z dniem 20 sierpnia 2022 r.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA