REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 279

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 8 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1701) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Osoba przyjmowana do służby w Straży Granicznej i posiadająca stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza), starszego szeregowego specjalisty (starszego marynarza specjalisty) spełnia warunki w zakresie posiadania kwalifikacji i umiejętności umożliwiających mianowanie na stopień równorzędny obowiązujący w Straży Granicznej, jeżeli odbyła czynną służbę wojskową w wymiarze nie krótszym niż wymiar zasadniczej służby wojskowej.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 261.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-10
  • Data wejścia w życie: 2023-02-25
  • Data obowiązywania: 2023-02-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA